Спеціальності “Міжнародна економіка” (денної форми навчання)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спеціальності “Міжнародна економіка” (денної форми навчання) 

 

Семінар № 1. Предмет, объект и задачи курса (2 години)

1. Економічний аналіз як область економічної науки.

2. Предмет і об'єкт економічного аналізу.

3. Задачі і види економічного аналізу.

4. Основні принципи економічного аналізу.

5. Економічний аналіз і суміжні науки.

 

Основні поняття і терміни

Економічний аналіз, аналіз господарської діяльності, рівень аналітичної роботи, стадії економічного аналізу, предмет економічного аналізу, об’єкт економічного аналізу, технологія, фактор виробництва, завдання економічного аналізу, принципи економічного аналізу.

Обов’язкова література: 10, 12, 13, 21

Додаткова література: 3, 4, 5, 8, 13, 20, 22, 23

 

Запитання і завдання для контролю знань

  1. Суть економічного аналізу.
  2. Основні етапи розвитку курсу.
  3. Що вивчає економічний аналіз?
  4. Об'єкти аналізу.
  5. Які завдання стоять перед курсом аналізу?
  6. Які основні категорії існують в економічному аналізі?
  7. Що розуміють під факторами та резервами виробництва?
  8. Які зв'язки має економічний аналіз з іншими дисциплінами?

Методичні поради

Слід звернути увагу на те, що економічний аналіз є специфічною галуззю економічної науки.

Важливо зрозуміти, що економічний аналіз відіграє значну роль в управлінні виробництвом, його удосконаленні.

Розглядаючи зв’язок аналізу з іншими дисциплінами, слід насамперед зазначити, що економічний аналіз безпосередньо пов’язаний з діалектичним матеріалізмом і політичною економією, які є методологічною основою аналізу.

Семінар № 2. Метод і методика економічного аналізу (2 години)

1. Сутність методу економічного аналізу, його характеристика і методологічна основа.

2. Технічні прийоми економічного аналізу і їхня класифікація.

3. Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження (аналітичний метод).

4. Особливості використання прийому порівняння в економічних дослідженнях.

5. Евристичні прийоми дослідження.

6. Сутність середніх і відносних величин і їхнє застосування в економічному аналізі.

7. Використання в економічному аналізі рядів динаміки.

8. Використання графічного способу в аналізі господарської діяльності.

9. Застосування угруповань в аналітичних дослідженнях.

10. Балансовий метод.

Прийоми елімінування до економічному аналізі.

12. Розв’язання практичних завдань.

Основні поняття і терміни

Метод, принцип аналізу, аналітичний метод, деталізація, порівняння, моделювання, балансовий метод, сальдовий метод, елімінування, ланцюгові підстановки, спосіб абсолютних різниць, спосіб відносних різниць, статистичні методи, табличний метод, динамічні ряди, економіко-математичні методи, анкетний метод.

 

Обов’язкова література: 10, 12, 13, 21

Додаткова література: 3, 4, 5, 8, 22, 23

Запитання і завдання для контролю знань

1. Контрольні запитання і завдання

2. Визначення методу курсу.

3. Які принципи аналітичного дослідження ви знаєте?

4. Деталізація економічних явищ і показників.

5. У чому полягає суть методу порівняння?

6. Прийоми, які поліпшують порівнянність показників.

7. Моделювання економічних процесів.

8. Балансовий і сальдовий методи.

9. Елімінування і його технічні прийоми.

10. Які статистичні методи дослідження ви знаєте?

11. Які економіко-математичні методи застосовуються в аналізі?

12. Які ще є методи аналізу?

Методичні поради

Вивчення теми доцільно розпочати із з’ясування сутності економічного аналізу та його методу. Визначити що таке “метод економічного аналізу”.

Треба розглянути технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікацію.

Розглянути існуючі методи економічного аналізу на сучасному етапі. Вивчити методику застосування економічних методів та технічних прийомів.

Семінар № 3. Види аналізу та його інформаційне забезпечення (2 години)

1. Класифікація видів економічного аналізу.

2. Інформаційна база економічного аналізу.

3.Організація економічного аналізу на підприємстві.

Основні поняття і терміни

Теоретично-економічний аналіз, Макроекономічний аналіз, Народногосподарський аналіз конкретно-економічний аналіз, Мікроекономічний аналіз, Аналіз господарської діяльності основних ланок народного господарства, Галузевий, територіальний та програмно-орієнтований економічний аналіз, інформація, інформаційна база економічного аналізу, аналітична робота, планування, програма аналізу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.139.152 (0.004 с.)