Показники, завдання й джерела інформаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники, завдання й джерела інформаціїСобівартість продукції — це виражена в грошовій формі сукупність витрат з виробництва. Розрізняють собівартість ви­робничу й повну, собівартість усього товарного випуску і окре­мих видів продукції. Залежно від впливу на собівартість обсягу виробництва розрізняють змінну і фіксовану частину собівар­тості продукції.

Під час аналізу звичайно використовують такі показники:

1) валові затрати;

2) собівартість товарної продукції;

3) витрати на 1 грн товарної продукції;

4) собівартість окремих видів продукції.

Аналізуючи собівартість продукції, вирішують такі основні завдання:

1) оцінювання виконання плану за собівартістю продукції на підприємстві в цілому, а також за окремими видами про­дукції;

2) вивчення причин відхилення фактичних витрат від пла­нових у розрізі статей, а також за окремими видами і групами продукції;

3) пошук резервів зниження собівартості продукції та розробка відповідних заходів щодо їх використання.

Під час аналізу використовують дані звіту по собівартості продукції і звіту підприємства з праці. Залучаються також планові й звітні калькуляції окремих видів продукції та відповідні дані бухгалтерського обліку.

10.2. Оцінка виконання плану собівартості

План за собівартістю продукції вважається виконаним, якщо фактичний показник дорівнює плановому або нижчий від ньо­го. В останньому випадку говорять про понадпланове зниження собівартості продукції.

Для вивчення собівартості продукції у динаміці більш при­датний показник затрат на 1 грн товарної продукції (В), який обчислюється за формулою:

де С — собівартість товарної продукції, Т — вартість товарної продукції в цінах реалізації.

Цей показник одночасно може виконувати роль і в певному відношенні показника рентабельності виробництва. Наприклад, якщо він дорівнює 80 коп. на 1 грн товарної продукції, то це свід­чить, що рентабельність виробництва становить 20 (100 — 80) коп. у відношенні до 1 грн товарної продукції. Природно, цей показ­ник залежить від зміни суми собівартості продукції. Проте він також залежить від:

• структури й асортименту продукції, що виробляється;

• рівня цін на продукцію певного підприємства, на готову продукцію.

Таблиця 10.1.

Дані для розрахунку виконання плану собівартості

Особливих пояснень потребує фактор асортиментно-структур­них зрушень, дія якого проявляється тоді, коли рівень витрат на окремі види продукції неоднаковий.

Для визначення впливу кожного з перелічених факторів на зміну рівня витрат на 1 грн товарної продукції порівняно з планом застосовують спосіб ланцюгових підстановок. Вихідні дані для розрахунків наведено в табл. 10.1, з якої видно, що по­рівняно з первісним планом фактичні витрати зменшились на 0,5 коп. (49,5—50,0). Визначимо кількісний вплив різних фак­торів на відхилення послідовним відніманням відповідних по­казників:

1) зрушення у структурі та асортименті випущеної продукції:52 - 50 = +2 коп. (негативний вплив);

2) зміна собівартості окремих видів продукції:50,5 - 52 = -1,5 коп. (позитивний вплив);

3) зміна цін на випущену продукцію:49,5 - 50,5 = -1,0 коп. (позитивний вплив).

Разом - 0,5 коп.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.006 с.)