Додаткова література: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 23Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додаткова література: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 23Запитання і завдання для контролю знань

1. Які завдання розв'язують при аналізі собівартості про­дукції?

2. Які показники собівартості та джерела інформації ви знаєте?

3. Порядок вивчення собівартості за статтями витрат та елементами.

4. Як проаналізувати матеріальні витрати у складі со­бівартості окремих видів продукції?

5. Як проаналізувати витрати на оплату праці та інші затрати?

6. Які чинники впливають на собівартість окремих видів продукції?

7. Порядок визначення резервів зниження собівартості про­дукції.

8. Якими джерелами інформації користуються при аналізі обсягу реалізації продукції?

9. Які існують напрями аналізу обсягу реалізації продукції?

10. Як вивчити стан зовнішньоекономічної діяльності підприємства?

11. Визначте фактори, що впливають на обсяг реалізації продукції.

12. Які є резерви зростання обсягу реалізації продукції?

Методичні поради

Розпочинаючи вивчення теми, потрібно передусім усвідомити значення показника обсягу реалізації продукції для підприємства в сучасних ринкових умовах господарювання.

Розглянути показники, завдання й джерела інформації щодо аналізу собівартості продукції.

Необхідно визначити поняття ті сутність собівартості продукції.

Необхідно визначити, які основні завдання вирішують аналізуючи собівартість продукції.

Розглянути методику оцінки виконання плану собівартості продукції.

Розглянути методику проведення аналізу витрат за елементами і статтями витрат на виробництво продукції.

Розглянути аналіз матеріальних витрат на виробництво продукції. Визначити, які фактори впливають на показники аналізу. При проведенні такого аналізу потрібно враховувати, до якої галузі належить підприємство, що досліджується; також встановити, які технологічні процеси використовуються.

Розглянути методику аналізу витрат на оплату праці, аналіз витрат на обслуговування виробництва, аналіз собівартості окремих видів продукції.

При аналізі обсягу реалізації треба вивчити методику проведення аналізу та динаміку її реалізації.

Розглянути зміст і реалізацію підсумкового аналізу виторгу від реалізації продукції та послуг та підрахунок резервів збільшення реалізації продукції.

 

 

 

 


План семінарських занять

з курсу “Економічний аналіз” для студентів

Спеціальності “Міжнародна економіка” (заочної форми навчання)

 

 

Семінар № 1. Аналіз прибутку і рентабельності (1 година)

Аналіз ділової активності підприємства (1 година)

 1. Значення, завдання і джерела аналізу прибутку і рентабельності. Загальна оцінка динаміки і виконання плану по прибутку за звітний рік.
 2. Аналіз прибутку від проданих товарів, продукції, робіт, послуг.
 3. Аналіз взаємозв'язку обсягу виробництва, собівартості і прибутку.
 4. Методи розрахунку крапки беззбитковості виробництва.
 5. Аналіз порога прибутку (крапки беззбитковості). Розрахунок впливу операційного важеля на суму прибутку і рівень рентабельності продукції.
 6. Показники рентабельності і їхній аналіз.
 7. Аналіз рентабельності продукції.
 8. Аналіз рентабельності виробничих засобів.
 9. Аналіз рентабельності вкладень (активів).
 10. Аналіз рентабельності власного капіталу.
 11. Аналіз показників оборотності.
 12. Аналіз ефективності використання оборотних коштів.
 13. Факторний аналіз оборотності оборотних активів.
 14. Аналіз стійкості економічного розвитку.
 15. Аналіз положення і діяльності на ринку капіталів.
 16. Розв'язання практичних завдань.

 

Основні поняття і терміни

Фінанси, ефективність функціонування підприємства, баланс, прибуток, чистий прибуток, якість прибутку, фінансові результати підприємства, валовий прибуток, доходи, рентабельність, рентабельність продукції, рентабельність підприємства, оборотність активів, виручка від реалізації продукції, приватні показники оборотності, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, оборотність матеріально-виробничих запасів, оборотність готової продукції, ефективність використання обігових коштів, фактор, вплив факторів, факторний аналіз.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.139.152 (0.006 с.)