ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів.Відповідно до вимог Національній комісії з регулювання ринку фінансових послуг України кредитні спілки повинні формувати такий резерв і обліковувати його на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів», до якого вони відкривають субрахунок 381 «Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів». Такого субрахунку в Інструкції про застосування Плану рахунків №291 не передбачено, але він використовується в Методичних рекомендаціях Держфінпослуг №171.

Нарахування резерву веде до збільшення інших операційних витрат кредитної спілки й відображається в обліку записом:

Дт 845 «Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів»

Кт 381 «Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів».

У підприємств, що не є фінансовими установами, резерв сумнівних боргів нараховується записом:

Дт 944 «Сумнівні та безнадійні борги»

Кт 38 «Резерв сумнівних боргів».

Кредитні спілки для ведення обліку своїх витрат використовують тільки VІІІ клас «Витрати за елементами», а ІХ клас рахунків ними не використовується.

За рахунок цього резерву здійснюється списання тільки основної суми за безнадійними кредитами.

Списання кредиту, визнаного безнадійним, за рахунок резерву відображається записом:

Дт 381 «Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів»

Кт 378 «Розрахунки за безнадійними кредитами».

Списання ж дебіторської заборгованості за відсотками, нарахованими, але не погашеними позичальником, призводить до виникнення у кредитної спілки фінансових витрат й відображається в обліку записом:

Дт 856 «Витрати на списання нарахованих, але несплачених процентів по кредитах»

Кт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами».

Практична частина

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основну мету діяльності кредитної спілки.

2. Які види внесків членів у власний капітал кредитної спілки ви знаєте?

3. На які види внесків членів кредитної спілки передбачається нарахування відсотків?

4. Яким чином класифікуються внески членів кредитної спілки на депозитні рахунки?

5. Який План рахунків використовують кредитні спілки для ведення бухгалтерського обліку своїх операцій? Яким державним органом він затверджений?

6. Який нормативно-правовий документ визначає методику ведення бухгалтерського обліку кредитними спілками? Яким державним органом він затверджений?

7. В якому розрізі кредитні спілки ведуть облік своїх витрат: а) за елементами із використанням тільки рахунків класу VІІІ; б) за видами діяльності із використанням тільки рахунків класу ІХ, в) з використанням рахунків класів VІІІ та ІХ одночасно?

8. Яким бухгалтерським записом відображається в обліку кредитної спілки нарахування відсотків за кредитом, виданим члену на 6 місяців.

9. Які методи нарахування і сплати процентів на депозитні внески членів кредитної спілки ви знаєте?

10. Чи можливо списувати заборгованість позичальника за нарахованими, але не сплаченими ним відсотками, що визнана безнадійною за рахунок раніше сформованого резерву покриття втрат?

Завдання для аудиторного виконання

Завдання №3.1.1. Облік операцій надходження членських внесків й формування власного капіталу кредитної спілки

Необхідно:

відобразити в обліку нижченаведені операції надходження членських внесків й формування власного капіталу кредитної спілки «Імпульс».

 

Зміст операції Дт Кт
1. На поточний рахунок зараховані кошти як вступні внески від членів    
2. На поточний рахунок зараховані кошти як обов’язкові пайові внески від членів    
3. На поточний рахунок зараховані кошти як додаткові пайові внески від членів    
4. Одержано готівкою цільовий внесок від члена спілки    
5. На поточний рахунок зараховані кошти як благодійний внесок від сторонньої особи    
6. Нарахована плата (відсотки) на додаткові пайові внески членів    
7. Нарахована плата (відсотки) на обов’язкові пайові внески членів    
8. У зв’язку із припиненням членства в кредитній спілці повернутий готівкою обов’язковий пайовий внесок члену    
9. У зв’язку із припиненням членства в кредитній спілці повернутий готівкою додатковий пайовий внесок члену    
10. У зв’язку із припиненням членства в кредитній спілці повернутий готівкою цільовий внесок члену    

 

 

Завдання №3.1.2. Облік депозитних операцій кредитної спілки

Дані для виконання завдання:

Кредитна спілка «Імпульс» отримала від двох членів депозитні внески:

- від Іванова О.О. депозит в сумі 15000 грн. строком повернення 24 місяці під 10% річних. Сума відсотків нараховується й сплачується один раз на рік, а сума основного боргу – після закінчення встановленого строку;

- від Гоняйло П.М. депозит в сумі 6000 грн. строком повернення 9 місяців під 8% річних.

Необхідно:

відобразити в обліку депозитні операції кредитної спілки «Імпульс».

 

Зміст операції Дт Кт
1. На поточний рахунок зараховані кошти як депозитний внесок від члена спілки строком повернення 24 місяці (під 10% річних)      
2. Нараховані відсотки за депозитом строком повернення 24 місяці (за 1 рік)      
3. Нарахований податок з доходів фізичних осіб від суми нарахованих Іванову О.О. відсотків      
4. Виплачені відсотки за депозитним внеском готівкою (за 1 рік)      
5. Одержано готівкою депозитний внесок від члена спілки строком повернення 9 місяців (під 8% річних)      
6. На дату балансу довгострокові зобов’язання за депозитним внеском члена спілки переведені до складу поточних зобов’язань      
7. Нараховані відсотки за депозитом строком повернення 24 місяці (за 2 рік)      
8. Нарахований податок з доходів фізичних осіб від суми нарахованих Іванову О.О. відсотків      
9. Нараховані відсотки за депозитом строком повернення 9 місяців      
10. Нарахований податок з доходів фізичних осіб від суми нарахованих Гоняйло П.М. відсотків      
11. З поточного рахунку сплачені відсотки за депозитними вкладами:      
а) строком погашення 24 місяці (за 2 рік)      
б) строком погашення 9 місяців      
12. З поточного рахунку повернуті членам депозитні внески:      
а) строком погашення 24 місяці      
б) строком погашення 9 місяців      

 

 

Завдання №3.1.3. Облік кредитних операцій кредитної спілки

Дані для виконання завдання:

Кредитна спілка «Імпульс» видала двом своїм членам кредити:

- Марковій В.С. кредит в сумі 18000 грн. строком повернення 24 місяці під 15% річних. Сума відсотків нараховується й сплачується один раз на рік, а сума основного боргу – після закінчення встановленого строку. Маркова В.С. своєчасно сплачувала відсотки за кредитом й своєчасно повернула основну суму боргу;

- Карпенко З.Ф. кредит в сумі 7000 грн. строком повернення 9 місяців під 10% річних. Відсотки й основна сума боргу повертаються одночасно після закінчення встановленого строку. Кредит, виданий Карпенко З.Ф., був визнаний безнадійним й потім списаний за рахунок резерву забезпечення покриття втрат.

Необхідно:

відобразити в обліку кредитні операції кредитної спілки «Імпульс».

 

Зміст операції Дт Кт
1. Виданий з поточного рахунку кредит Марковій В.С. строком погашення 24 місяці      
2. Нараховані відсотки за кредитом строком повернення 24 місяці (за 1 рік)      
3. Зараховані на поточний рахунок кошти як відсотки за виданим Марковій В.С. кредитом за 1 рік користування      
4. Нараховані відсотки за кредитом строком повернення 24 місяці (за 2 рік)      
5. Зараховані на поточний рахунок кошти від Маркової В.С.:      
а) відсотки за 2 рік користування      
б) сума основного боргу      
6. Виданий готівкою кредит Карпенко З.Ф. строком погашення 9 місяців      
7. Нараховані відсотки за кредитом Карпенко З.Ф. строком повернення 9 місяців      
8. Кредит, виданий Карпенко З.Ф., визнаний безнадійним      
9. Списана заборгованість за безнадійним кредитом, що був виданий Карпенко З.Ф., за рахунок сформованого резерву      
10. Списана заборгованість за відсотками, нарахованими, але не сплаченими Карпенко З.Ф.      

 

 

Завдання для самостійного виконання

Завдання №3.2.1. Облік послуг кредитних спілок

Необхідно:

ознайомитись із Методичними рекомендаціями щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою, затвердженими Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.12.2003 р. №171, при цьому звернути увагу на:

- класифікацію внесків членів кредитної спілки;

- класифікацію кредитів, що надаються кредитними спілками;

- методи нарахування відсотків за кредитами, виданими кредитною спілкою.

 

Завдання №3.2.2. Облік депозитних та кредитних операцій кредитних спілок

Дані для виконання завдання:

В січні 20__ року кредитна спілка «Імпульс» отримала від свого члена К.С.Корабльова депозитний внесок в сумі 20000 грн. на 15 місяців під 9% річних. В січні 20__ року члену спілки П.П.Смирнову було видано кредит в сумі 14000 грн. на 10 місяців під 15% річних. Сума відсотків за кредитом та депозитом нараховується й сплачується один раз на рік, а сума основного боргу – після закінчення встановленого строку. Порушень режимів сплати відсотків й основної суми боргу за кредитом й депозитом не було.

Необхідно:

відобразити в обліку депозитні й кредитні операції кредитної спілки «Імпульс».

 

Дата Зміст операції Дт Кт
01. 20__ Отримано готівкою депозитний внесок від члена спілки Корабльова К.С. строком повернення 15 місяців (під 9% річних)      
01. 20__ Члену спілки П.П.Смирнову виданий з поточного рахунку кредит строком погашення 10 місяців (під 15% річних)      
10. 20__ Нараховані відсотки за кредитом, виданим П.П.Смирнову      
10. 20__ Зараховані на поточний рахунок від П.П.Смирнова кошти в погашення:      
а) основної суми боргу за кредитом      
б) суми відсотків за весь строк користування кредитом      
12. 20__ На дату балансу довгострокові зобов’язання за депозитним внеском члена спілки Корабльова К.С. переведені до складу поточних зобов’язань      
12. 20__ Нараховані відсотки за депозитом строком повернення 15 місяців (за 1 рік)      
12. 20__ Нарахований податок з доходів фізичних осіб від суми нарахованих К.С.Корабльову відсотків      
12. 20__ З поточного рахунку виплачені відсотки на користь К.С.Корабльова за депозитним внеском      
03. 20__ Нараховані відсотки за депозитом строком повернення 15 місяців (за 3 місяці 2 року)      
03. 20__ Нарахований податок з доходів фізичних осіб від суми нарахованих К.С.Корабльову відсотків      
03. 20__ З поточного рахунку сплачено К.С.Корабльову:      
а) суму відсотків за 3 місяці 2 року      
б) суму депозиту      

 

Тести до теми

1.Основною метою створення кредитної спілки є:

а) отримання прибутку;

б) задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні й наданні фінансових послуг;

в) створення нових робочих місць.

2. Який з перелічених внесків не є власністю кредитної спілки:

а) вступний внесок;

б) обов’язків пайовий внесок;

в) додатковий пайовий внесок;

г) депозитний внесок?

3. На якому з рахунків обліковуються вступні внески членів кредитної спілки:

а) 40;

б) 41;

в) 42;

г) 43?

4. На якому з рахунків обліковуються обов’язкові та додаткові пайові внески членів кредитної спілки:

а) 40;

б) 41;

в) 42;

г) 43?

5. На якому з рахунків обліковуються цільові внески членів кредитної спілки:

а) 40;

б) 41;

в) 42;

г) 43?

6. На якому з рахунків обліковуються благодійні внески членів кредитної спілки:

а) 40;

б) 41;

в) 42;

г) 43?

7. На які з перелічених внесків членів кредитної спілки нараховуються відсотки:

а) вступні внески;

б) обов’язкові пайові внески;

в) цільові внески в додатковий капітал;

г) благодійні внески в додатковий капітал?

8. За рахунок якого джерела нараховуються відсотки на додаткові пайові внески:

а) чистий прибуток;

б) нерозподілений дохід;

в) нерозподілений прибуток?

9. Кредитна спілка веде облік основних засобів, що є предметами отриманої за кредитними операціями застави, на рахунку:

а) 10 «Основні засоби»;

б) 05 «Гарантії та забезпечення надані»;

в) 06 «Гарантії та забезпечення отримані».

10.Списання нарахованих, але не сплачених відсотків за виданими кредитною спілкою кредитами відображається в обліку записом:

а) Дт 85 Кт 373;

б) Дт 38 Кт 373;

в) Дт 378 Кт 376;

г) Дт 38 Кт 378.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.011 с.)