Тема: Загальні положення про право інтелектуальної власностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Загальні положення про право інтелектуальної власності№ 1

Митець Овдієнко намалював картину, яку згодом продав Захарову. Приватний підприємець Захаров виготовив 2 тисячі репродукцій з картини Овдієнка для продажу.

Слід визначити, картина є об'єктом права інтелектуальної власності чи права власності. Кому із сторін належить право на картину і яке саме? Розкрийте зміст права інтелектуальної власності на картину?

 

№ 2

При заснуванні товариства із обмеженою відповідальністю ”Поліс” Шевченко в якості статутного внеску вніс свої права інтелектуальної власності – рукопис книг “Типові форми договорів у підприємницькій діяльності ”, свої знання та професійні якості по організації та легалізації господарських товариств, оцінивши їх у 25 відсотків статутного доходу. Інші 75 відсотки були внесені другими засновниками товариства з обмеженою відповідальністю ”Поліс”. При цьому це було закріплено установчим договором та статутом. Товариство було в установленому порядку зареєстровано і здійснювало свою статутну діяльність на протязі трьох років, після чого припинило свою діяльність. За той час вищезгадана книга хоча і була видана, але внаслідок її низького змістовного рівня та суттєвих помилок не реалізовувалась. Співзасновники вимагали повернення їм їх внесків відповідно внесених грошових та майнових внесків, їх розміру та форм. Шевченко також претендував на частину майнових і стверджував, що на основі його інтелектуального потенціалу ТОВ успішно здійснювало свою діяльність, не мало боргів, співзасновникам виплачувались вчасно дивіденти, а коли загальні збори відмовили в його вимозі передав спір на розгляд суду.

Яке рішення повинен винести суд?

Які особливості інтелектуальних прав?

На цьому прикладі поясніть природу права інтелектуальної власності та їх види. Чи можно в якості статутних внесків вносити права інтелектуальної власності?

 

№ 3

Іваков отримав у Департаменті інтелектуальної власності України патент на винахід «Установка для виготовлення цукерок». За його замовленням було виготовлено кілька таких установок, які він продав ТОВ «Літо». Довідавшись, що ТОВ «Літо» отримує значний прибуток від використання установок, він заявив позов про стягнення плати за кори стування винаходом.

Під час відрядження до Росії Іваков виявив, що ТОВ «Зима» займається виготовленням цих установок і реалізацією їх на території Росії, України і Білорусі. Іваков звернувся до ТОВ «Зима» з вимогою припинити незаконні дії і відшкодувати йому завдані збитки. Керівництво ТОВ «Зима» вважає, що виключні права Івакова не поширюються на територію Росії, тому вони можуть вільно використовувати його винахід.

1. Проаналізуйте ситуацію.

2. Які права має: патентовласник?

3. Що таке «вичерпання прав патентовласника»?

4. Чим відрізняється право на винахід від права на матеріальний носій, у який втілено винахід?

 

№ 4

Працівник заводу «Зоря» при виконанні службових обов'язків створив винахід. Він звернувся до юриста з проханням дати роз'яснення, які права він має на цей об'єкт і яким чином він може їх реалізувати та захистити.

1. Дайте аргументовану відповідь.

2. Який винахід визнається службовим.

3. Як розподіляються права між працівником і роботодавцем на службовий винахід?

 

№ 5

АТ «Море» у жовтні 2004 р. отримало патент на пристрій для ви міру електроструму і звернулося до ТОВ «Весна» з позовом про припинення дій. які порушують права на винахід. ТОВ «Весна» проти позову заперечувало, оскільки такі пристрої воно в невеликих масштабах ви пускає ще з 2002 р. і пояснило, що з липня 2004 р. проводить підготовчі дії з метою випуску такої продукції в значних масштабах.

1. Проаналізуйте ситуацію.

2.Що таке право попереднього користування?

3.Чи можна передати право попереднього користування іншим особам?

4.Винахідник звернувся до патентного повіреного з проханням дати відповіді на такі запитання:

1) чим відрізняються між собою винахід, корисна модель та промисловий зразок?

2) які критерії патентоспроможності зазначених об'єктів?

3) чим визначається об'єм правової охорони на винахід, корисну модель та промисловий зразок?

4) які охоронні документи видаються на зазначені об'єкти і який строк їх дії?

Дайте відповіді на поставлені запитання.

 

№ 6

У січні 2004 р. було зареєстровано ТОВ «Море», яке відкрило магазин по продажу дитячих іграшок «Море». У липні 2004 р. кондитерська фабрика «Загадка» випустила цукерки під назвою -.Море».

У вересні 2004 р. трикотажна фабрика «Оригінал» отримала свідоцтво на знак для товарів та послуг «Море» (клас товарів — дитячий одяг). У зв'язку з цим вона звернулася до ТОВ «Море» та кондитерської фабрики «Загадка» з вимогою припинити використання таких найменувань, ос кільки це порушує її права, або при бажанні продовжувати таку діяльність укласти ліцензійний договір.

Засновники ТОВ «Море» з метою уникнути необхідності оплати за договором спочатку пообіцяли перейменувати юридичну особу і магазин і вагалися між назвою «Теремок» та «Колобок», але після бесіди з юристом змінили свою позицію. Підставою для заперечення проти вимог трикотажної фабрики послужив той факт, що вони розпочати користуватися цією назвою значно раніше, а тому Департамент неправомірно видав трикотажній фабриці «Оригінал» свідоцтво на знак для товарів та послуг і є всі підстави ставити питання про визнання свідоцтва не дійсним.

1.Проаналізуйте доводи сторін.

2.Як потрібно вирішити спір?

З.Як співвідносяться між собою право на фірмове найменування і на знак для товарів та послуг?

 

№ 7

До патентного повіреного з проханням допомогти оформити заявки для отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг звернулися такі підприємства:

1) ТОВ «Струм» — на знак «Гарна вода» для випуску мінеральної води;

2) овочева фабрика зі знаком «Помідорчик» для позначення продукції, виготовленої з помідорів;

3) АТ «Промінь» — на знак «Кока-кола» для випуску меблів;

4) швейна фабрика — на знак «Ласта» для жіночого одягу;

5) ТОВ «Альфа» — на знак «Сігма-М» для товарів технічного призначення (за умови, що їх конкуренти уже отримати свідоцтво на знак «Сігма» для цього ж класу товарів).

Чи може Департамент видати охоронні документи на ці позначення?

2. Які умови надання правової охорони знакам для товарів та послуг за чинним законодавством України?

3. Які існують підстави для відмови в наданні правової охорони?

4. Яким чином охороняються на території України загальновідомі товарні знаки?

5. Чи можуть юридичні особи самостійно подати заявки без допо моги патентного повіреного'.'

 

№ 8

Назва мінеральної води «Боржомі» включена Патентним відомством Грузії до переліку найменувань міст походження Грузії. Міністерство охорони навколишнього світу і природних ресурсів Грузії видало одній юридичній особі (АТ «Оріент») генеральну ліцензію строком до 2007 р. на розлив «Боржомі» і на використання найменування «Боржомі» для промислової експлуатації Боржомських джерел мінеральної води, а дванадцять підприємств Грузії отримати тимчасові ліцензії без права їх передачі іншим підприємцям.

На території м. Києва один з хлібокомбінатів використовує позначення «Боржомі» на етикетках своїх хлібобулочних виробів, а ТОВ «Джерело» випускає мінеральну воду «Боржомі».

Антимонопольний комітет України вважає, що 'ГОВ «Джерело» свої ми діями вводить споживача в оману відносно дійсного місця добування і розливу цієї мінеральної води і, особливо, відносно її лікувальних властивостей.

З точки зору ТОВ «Джерело», оскільки на Україні відсутній знак для товарів та послуг «Боржомі» хоча б одного з підприємств Грузії, то ці дії не суперечать чинному законодавству України. Більше того, ТОВ «Джерело» подало заявку на знак для товарів та послуг «Боржомі» до Державного департаменту інтелектуальної власності.

1. Проаналізуйте ситуацію і точки зору чинного законодавства України.

2. Чим відрізняється просіє і кваліфіковане зазначення походження товару.

3. Які особи мають право на використання простого і кваліфікованою зазначення походження товару.'

4. Хто має право подати заявку на реєстрацію кваліфікованого зазначеним походження товару?

5. Які документи необхідні для реєстрації кваліфікованою зазначення походження товару?

6. У яких випадках може бути припинено право на використання зареєстрованого кваліфікованого «значення походження товару.

7. Як співвідносяться між собою зазначення походження товару і знак для товарів та послуг, до складу якого входить зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару?

 

№ 9

Концерн «Укрспирт» подав заявку до Державного департаменту інтелектуальної власності на товарний знак «Лагідна на коньяку» для алкогольною напою.

Дізнавшись про це. Національний інститут найменувань місць походження Франції заперечував проти видачі цього свідоцтва, ос кільки реєстрація знака, який містить як елемент позначення «коньяк», яке с найменуванням місця походження, зачіпає національні інтереси Франції і стосується міжнародних відносин між Україною і Францією.

Концерн «Укрспирт» не погодився із зазначеними аргументами, ос кільки на території України діють стандарти і технічні умови, які визначають «коньяк» як вид міцного ароматною виноградного напою, виготовленого із виноградного спирту. І взагалі, словесне позначення «коньяк» стало в Україні загальноприйнятим як позначення певного виду то вару; яке асоціюється у споживача з певним напоєм, а не з місцем його виготовлення, тобто перетворилося у видову назву товару.

Представники Франції вважають, що така аргументація не є підставою для порушення їх прав шляхом використання найменування місця походження «коньяк».

Як вирішити спір?

 

№ 10

Чи є об`єктами охорони авторського права названі результати творчої діяльності:

а) модель торгового кіоску, зроблена художником М.;

б) програма для ЄОМ, розроблена оператором П. Згідно планового завдання фірми “РРС”;

в) запис альбому співака П.

г) музика композитора М., підібрана на слова Р.;

д) постановка балету “Лебедине озеро” балетмейстером М.;


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.012 с.)