Тема: Юридичні особи як суб’єкти цивільних відносинМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Юридичні особи як суб’єкти цивільних відносин 

 

№1

Директор механічного заводу звернувся до юрисконсульта за роз'ясненням таких питань:

А. Завод готується виділити на окремий баланс своє тарне виробництво. Чи буде господарство відповідати по своїм зобов'язанням або завод повинен нести за нього відповідальність

Б. Якщо до механічного заводу приєднається інструментальний завод, то як повинно бути вирішене питання дійсності угод, укладених інструментальним заводом, а також повернення його боргів банку та іншим підприємствам?

 

№ 2.

Фірма «ВЕЛКО» спеціалізувалася на наданні посередницьких послуг у сфері укладання деяких видів цивільно-правових договорів. Офіс фірми знаходився в орендованому приміщенні. Власністю фірми була тільки оргтехніка та грошові внески на банківських рахунках. Студент-юрист Андрій Д. стверджував, що фірма «ВЕЛКО» не є юридичною особою, оскільки вона, по-перше, не має відокремленого майна, а по-друге, оскільки її офіс знаходиться в орендованому приміщенні, то неможливо визначити місцезнаходження юридичної особи, бо кімнати, які займає фірма «ВЕЛКО», є місцезнаходженням тієї юридичної особи, якій вони належать на праві власності, а дві юридичні особи не можуть мати одне місцезнаходження. Заперечуючи йому, студент-юрист Григорій С. твердив, що у ст. 80 ЦК, де дано поняття юридичної особи, взагалі не йде мова про те, що юридична особа повинна ма­ти відокремлене майно і чітко визначене місцезнаходження. Тому фірму «ВЕЛКО» можна вважати юридичною особою.

Чи вірними є твердження Андрія Д. та Григорія С? Свою відповідь обґрунтуйте.

Вирішить задачу по суті.

№ 3.

Юридична особа «Дантист» уклала договір із заводом медичного устаткування на придбання обладнання для стоматологічного кабінету. Після відвантаження обладнання заводом-виготовлювачем було з'ясовано, що в договорі не зазначені найменування відділення банку і номер банківського рахунку юридичної особи «Дантист». У відповіді на вимогу правління заводу повідомити свої платіжні реквізити уповноважена особа юридичної особи «Дантист» повідомила, що не має взагалі рахунку, а її фінансове обслуговування здійснює районний відділ охорони здоров'я. На той час обладнання для стоматологічного кабінету було вже доставлено в лікарню, вмонтоване в стаціонарному приміщенні і використовувалося для лікування хворих.

Вирішіть справу по суті.

№ 4

Державне підприємство "Луч" було викуплено організацією орендарів і перетворено на колективне підприємство. Робітник А. у зв"язку з виходом на пенсію і припиненням трудових відносин з підприємством звернувся до виконавчого органу з заявою про повернення йому вкладу в майно колективного підприємства у натурі, а саме: передати йому у приватну власність окреме нежиле приміщення та вантажний автомобіль. Голова правління колективного підприємства у відповіді на заяву А. повідомив, що, по-перше, майно підприємства належить підприємству, а по-друге, згідно зі Статутом підприємства майно розподіляється між членами трудового колективу лише при ліквідації підприємства. В усіх інших випадках члени трудового колективу і особи, що припинили трудові відносини з підприємством з будь-яких причин,не мають права на отримання свого вкладу навіть у грошовій формі. Їм на цей вклад лише нараховуються і виплачуються проценти у розмірі, що визнається трудові колективом, виходячи з результатів господарської діяльності підприємства. І. звернувся за консультацією до юрисконсульта підприємства.

Як слід вирішити справу?

№ 5

Гаврилову належало 68% акцій АТ «Діалог». Будучи одним із членів правління товариства, він уклав договір на поставку товарів, які виробляються товариством, Дніпропетровському універмагу. Голова правління товариства відмовився виконувати договір як такий, що укладений без згоди правління. Гаврилов заявив, що він як акціонер, який володіє контрольним пакетом акцій, не повинен був погоджувати умови договору із правлінням.

Чи правильним є твердження Гаврилова та дії Голови правління товариства?

Вирішить задачу по суті.

 

№ 6

У господарському суді була призначена до розгляду справа про переддоговірний спір між рестораном "Січ", який є юридичною особою, та виробничим об'єднанням молочної промисловості. Від імені ресторану представником виступав директор, який пред'явив службове посвідчення, а від імені об’єднання начальник юридичного бюро, який представив довіреність, що була підписана генеральним директором об'єднання.

Яка підстава виникнення представництва директора ресторану і начальника юридичного бюро? Який вид представництва наявний у даному випадку?

№ 7

Директор універмагу видав юрисконсульту довіреність на відбір зразків продукції фабрики. Юрист не тільки відібрав зразки, але й підписав договір на поставку цієї продукції магазину у четвертому кварталі. Незважаючи на письмові нагадування, фабрика своїх обов'язків не виконала.

Після того, як магазин звернувся з позовом до господарського суду, фабрика відповіла, що оскільки договір підписаний неналежним представником, вона не вважає себе зобов'язаною стороною за договором.

Чи є підстави для такої відповіді?

 

№ 8

Товарознавець центрального універмагу відповідно до довіреності, підписаної директором, був направлений як представник на міжобласний ярмарок оптового продажу товарів для відбору зразків швацьких виробів дитячого асортименту та укладання договору постачання. Виконавши завдання, він, крім того, за своєю ініціативою уклав договір із взуттєвим комбінатом, на підставі якого універмагу було відвантажено взуття на суму 560 тис. грн. Універмаг відмовився від прийому продукції та її оплати, так як уже має укладений договір на постачання взуття з іншим підприємством.

Які повноваження за умовами завдання? Чи має право на відмову від прийому та оплати продукції універмаг?

 

№ 9

Дмитренко уклала з продавцем магазину «Скороход» договір на купівлю-продаж взуття. Через декілька днів вона виявила суттєві недоліки товару та звернулася до магазину з вимогою замінити товар або повернути гроші. У день звернення в магазині працював інший продавець, який відмовився задовольнити вимоги покупця, мотивуючи тим, договір купівлі-продажу укладався не ним, а його колегою, отже, вирішувати питання про заміну товару чи повернення грошей повинен продавець, який укладав цей правочин.

Чи правомірною була відмова продавця Дмитренко? Для кого створюються юридичні наслідки правочинів, що вчинені представником? У чому сутність представництва, заснованого на адміністративному розпорядженні власника підприємства?

 

№ 10

Луцька філія фірми "Ватра" уклав з Миколаївським суднобудівним заводом договір на поставку світильників. Фірма "Ватра" звернулась у господарський суд з позовом до суднобудівного заводу про скасування цього договору, оскільки фірма не давала керівнику доручення на укладання такого правочину.

Чи підлягає позов задоволенню?

 

№ 11

Завод дав у газеті оголошення про наявність непотрібних йому холодильників і бажання їх продати. З пропозицією про укладення договору купівлі-продажу цих холодильників звернулася філія комбінату. При обговоренні умов договору завод висловив бажання ознайомитись зі статутом філії комбінату. Представник повідомив, що його філія не має. Після цього представник заводу заявив, що договір з філією не може бути укладено.

Чи обґрунтована у даному випадку відмова заводу від укладення договору?

 

№ 12

Ніжинською філією « Кредит » за домовленістю та з дозволу правління банку булипередані тимчасово вільні кошти Полтавській філії для збільшення її кредитного фонду. Колисуму у визначений термін не було повернено, Ніжинська філія банку звернулась із претензією до Полтавської філії про повернення нею переказаної суми грошей. Полтавська філія відмовилась задовольнити вимогу з тієї підстави, що обидві філії є структурними підрозділами одного і того ж комерційного банку як юридичної особи, і переказ коштів з однієї філії у другу є внутрішньою справою правління банку. Управляючий Ніжинською філією свою вимогу мотивував тим, що за внутрішньобанківськими правилами заробітна плата працівників філії залежить від суми залучених коштів клієнтів і відсотків від наданих кредитів. Таке внутрішнє маневрування коштами призвело до зменшення заробітної плати персоналу Ніжинської філії.

Після відмови повернення грошей Ніжинська філія звернулась до Полтавського господарського суду із позовом про повернення грошей. Суд відмовив на тій підставі, що філії банку не є самостійними суб'єктами права.

Визначте вид правових відносин, що виникли в описуваній ситуації.

 

№ 13

Відповідно до рішення працівників товариства магазин № 5, який мав статус юридичної особи, був приєднаний до магазину № 8 на правах структурної одиниці. Акціонерне товариство пред'явило магазину № 8 претензію з вимогою про сплату штрафу за невчасне повернення тари магазином № 5. Директор магазину № 8 відхилив претензії, посилаючись на те, що ця тара магазину № 8 не передавалась і при приєднанні магазину № 5 її в наявності не було.

Чи обґрунтовані заперечення директора магазину № 8?

 

№ 14.

В процесі продажу приватного підприємства між продавцем Петренком та покупцем Грищенком виник спір відносно визначення складу майна, яке має перейти покупцеві. Грищенко наполягав на тому, щоб до нього перейшла продукція, яка була вироблена підприємством, але ще не реалізована, а також право на торговельну марку. Водночас він був проти того, щоб до нього перейшли борги підприємства перед іншими кредиторами та обов'язки щодо виплат в соціальні фонди. Петренко проти цього заперечував.

Що тут є об 'єктом?

 

№ 15

Мукачівське комерційне підприємство «Вимпел» протягом восьми місяців не могло оплатити своїм - кредиторам рахунки за поставлену продукцію. Керівництво підприємства посилалося на те, що кошти не надійшли від його боржника, який виявився фіктивною фірмою, і керівництво якої виїхало за межі України. Відповідна кримінальна справа знаходиться в процесі розслідування. Закарпатський господарський суд за заявами кредиторів «Вимпела» дав оголошення щодо порушення справи про визнання його банкрутом. Керівництво «Вимпела», оскаржуючи публікацію, вказало, що при скрутному фінансовому становищі підприємство працює і випускає продукцію, а публікація підірвала його репутацію. Окрім того, всім кредиторам направлені гарантійні листи про розрахунки з ними у близькому майбутньому з урахуванням інфляції, а з двома з них уже проведені розрахунки за рахунок коштів від застави основних фондів.

Які підстави і порядок визнання юридичних осіб банкрутами? Яке рішення повинен прийняти господарський суд?

 

№ 16

Приватний підприємець Герасименко подав заяву до господарського суду про ініціювання процедури банкрутства акціонерного товариства «Дубове». Свої вимоги Герасименко підкріпив фінансовими документами про несплату йому з боку АТ « Дубове » 20 тис. гривень протягом п'яти місяців за договором на поставку лісу-кругляку. Свої зобов'язання Герасименко виконав своєчасно, про що надав акт приймання-передання товару, підписаний сторонами.

Суддя відмовився ініціювати процедуру банкрутства й не прийняв заяву через такі причини:

1. Недостатньою є сума боргу.

2. Фізична особа не може ініціювати процедур банкрутства.

Проаналізуйте ситуацію. Чи вірними є доводи суду?

 

№ 17

Денисенко подав позовну заяву до суду з вимогами до ТОВ «Аксона» про виплату йому заборгованості в якості авторської винагороди у сумі 3000 грн.

Суддя заяву прийняв, але пояснив заявникові таке: оскільки ТОВ «Аксона» ліквідується через банкрутство, активів підприємства може не залишитись для задоволення вимог Денисенка, адже активів залишилося на суму 50 000 грн, а боргів - на суму 68 000 грн. Через це перш за все будуть задоволені вимоги перед бюджетом (податки, збори тощо) на суму 48 000 грн, потім - всі інші.

Чи вірна відповідь судді? Проаналізуйте умови черговості задоволення вимог кредиторів при банкрутстві юридичної особи.

 

№ 18

Семенов — голова правління відкритого акціонерного товариства «Світанок» (далі — ВАТ) уклав договір купівлі-продажу одного з приміщень, яке належало ВАТ на праві власності. Останнє звернулося з позовною заявою до господарського суду про визнання цього договору недійсним, мотивуючи це тим, що відповідно до статуту ВАТ Семенов не мав належно оформлених повноважень щодо укладення цього договору. Вирішення питань про відчуження приміщень є виключною компетенцією загальних зборів ВАТ. Рішенням господарського суду договір купівлі-продажу приміщення ВАТ громадянином-підприємцем С. було визнано недійсним. Останній не погодився з прийнятим рішенням і має намір звернутися з апеляційною скаргою до апеляційного господарського суду.

Яку постанову має прийняти апеляційний господарський суд?

 

№ 19

Статутом всеукраїнської громадської організації інвалідів передбачено, що положення про обласні відділення затверджуються правлінням. З моменту затвердження положень відділення набувають статусу юридичної особи.

Чи відповідає запис діючому законодавству?

№ 20

Кредитори ТзОВ "Техсервіс" звернулися до господарського суду із заявою про банкрутство вищевказаного товариства. В склад :майна, що підлягає розподілу між кредиторами, кредитори просять включити активи двох дочірніх підприємств, а також майно філії.

Представник ТзОВ "Техсервіс" заявив, що дочірні підприємства є самостійними юридичними особами, а тому не повинні нести відповідальність за зобов'язаннями товариства, а філія має самостійний баланс і прийнято рішення про її від'єднання шляхом створення на її базі товариства з обмеженого відповідальністю, засновниками якого будуть працівники філії.

Чи аргументовані твердження представника ТзОВ "Техсервіс"?

 

№ 21

В рекламних оголошеннях юридичних фірм пропонується така послуга як продаж готових фірм.

Що це таке?

Чи можна продати юридичну особу?

В чому суть даної послуги?

 

№ 22

В господарський суд звернулося ТзОВ «Марія» з позовом про визнання недійсним договору, укладеного з відповідачем – Хмельницькою філією кондитерської фабрики «Кондфіл». Позивач стверджував, що кондитерську фабрику ліквідовано внаслідок банкрутства понад рік тому, про що він дізнався лише через 3 місяці після укладення договору з філією.

Заперечуючи проти позову, директор філії стверджував, що «Кондфіл» дійсно ліквідовано, але філія має самостійний баланс, перебуває на обліку у податковій адміністрації, має печатку та рахунок в банку, а тому філія продовжує існувати автономно від ліквідованого «Кондфілу». Тому підстав для визнання договору недійсним немає.

Вирішіть справу.

 

№ 23

Громадянин Ч. створив приватне підприємство "Скорпіон", в статуті якого йшлося про те, що воно належить гр. Ч. на праві приватної власності. У січні 1997 р. з позовом до гр. Ч. звернувся гр. Б. про стягнення з нього суми боргу за договором позики у розмірі 250 тис. грн. Суд позов задовольнив, але після реалізації державним виконавцем майна гр. Ч. (будинку, автомобіля, меблів, комп'ютера) не вистачало коштів для розрахунків із гр. Б. Громадянин Б. запропонував направити стягнення на майно приватного підприємства "Скорпіон".

Як треба вирішити справу?

 


 

Тема: Види юридичних осіб

№ 1

Громадяни П., Г. та Д. заснували приватне акціонерне товариство. Через рік Д. заявив про вихід з числа акціонерів і виступив на загальних зборах із заявою про виділ йому в натурі вкладу, який він вніс до уставного фонду товариства. Загальні збори відмовили Д. в задоволенні його вимог, мотивуючи це тим, що акціонер не має права вимагати виділу вкладу. Вони порадили йому передати свій вклад іншій особі, яка сплатить йому вартість вкладу. Д. не погодився з таким рішенням і звернувся з позовом до суду.

Сформулюйте правові питання. Вирішіть питання по суті.

 

№ 2

Жорич вирішив особисто створити товариство з обмеженою відповідальністю: підготував його статут, сплатив реєстраційний збір й звернувся до державного реєстратора з проханням про реєстрацію. Державний реєстратор відмовив Горику у прийнятті документів з таких причин:

1. Одна особа не може бути засновником ТОВ, має бути щонайменше дві особи, одна з яких - юридична.

2. Крім статуту, має бути подано засновницький договір.

3. Немає документа з банку про формування статутного фонду.

4. Немає заяви з проханням про держреєстрацію ТОВ.

Чи вірною є відмова у прийнятті документів за переліченими підставами? Проаналізуйте ситуацію згідно із законом.

№ 3

Член житлово-будівельного кооперативу "Мир" Король вирішив продати квартиру, в якій він мешкав, Петренку . Державний нотаріус, до якого сторони звернулись з посвідченням договору купівлі-продажу, відмовився зробити це і пояснив, що власником квартири, яка знаходиться в будинках житлово-будівельних кооперативів, є сам кооператив. Король, вважаючи, що саме він є власником квартири, оскаржив дії нотаріуса.

Як слід вирішити цю справу? Чи зміниться рішення, якщо буде встановлено, що Король повністю вніс свій пайовий внесок за квартиру?

№ 4

Петров, який повністю вніс свій пай за гараж, наданий йому раніше в користування як члену гаражно-будівельного кооперативу, продав його Бондаренку згідно зі ст.361 ЦК. Голова правління кооперативу став вимагати, щоб Бондаренко написав заяву про прийняття в члени кооперативу, а також внесення вступного та пайового внеску та внеску на експлуатаційні витрати кооперативу. Бондаренко відмовився це зробити, вважаючи себе приватним власником гаража, гроші за який він сплатив Петрову. Голова правління гаражно-будівельного-кооперативу звернувся з позовом до суду про звільнення Бондаренком гаражного боксу.

На які питання теми розраховане це завдання? Як слід вирішити справу?

№ 5

Будко повністю виплативши свій пай за кооперативну квартиру, вирішив її продати і звернувся до правління кооперативу по довідку про належність йому квартири на праві приватної власності. У видачі довідки Будко було відмовлено з тієї підстави, що згідно зі статутом кооперативу житловий будинок належить кооперативу на праві власності і розпоряджатися квартирою може тільки він.

Чи законні дії правління? В якому порядку Будко може їх оскаржити?

№ 6

Мешканці 48-квартирного будинку приватизували квартири, котрі вони наймали. Потім було створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Чи можуть вони вважатися власниками всього будинку? Яке майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників, а яке - у спільній частковій? Чи можливе виділення частки в натурі у спільній сумісній власності при відчуженні приміщення в жилому будинку?

№ 7

Зареєстрована політична партія «Партія любителів пива» вирішила внести до свого статуту додаткові положення про створення фірмової пивоварні, яка б входила до складу самої партії і за рахунок якої можна було б поповнювати партійний бюджет. Окрім цього, як було встановлено правоохоронними органами, партія одержала організаційну та фінансову допомогу від аналогічних партій ФРН і Чехії та частину анонімних пожертвувань. На чергових зборах партії було прийнято також рішення про заснування свого ілюстрованого журналу, де мали б рекламуватися пиво і сигарети, а також розмішуватися реклама інших замовників.

Чи правомірні такі дії керівництва партії любителів пива? Які особливості об'єднань громадян як юридичних осіб? Яким чином повинні вноситися зміни до статуту об'єднань громадян?

 

№ 8

Товариство з обмеженою відповідальністю «Досвід» (даті — ТОВ) було зареєстровано в Печерському районі м. Києва за адресою одного із засновників Р, який пізніше вибув з числа учасників ТОВ. Останнє було змушено укласти договір оренди жилого приміщення з гр. В. по вул. Урицького 7/8 (Голосіївський р-н), де розмістило свій орган управління. Решта підрозділів ТОВ були розташовані в інших місцях. За одним з договорів підряду ТОВ не виконало своїх зобов'язань, і контрагент направив претензію ТОВ за адресою, де знаходився орган управління останнього. Не отримавши у певний термін відповіді на претензію, контрагент вирішив звернутися з позовом до господарського суду.

1. На розв'язання якого питання розраховано це завдання?

2. Вирішіть задачу.

 

№ 9

Громадянка Франції звернулася до адвоката за консультацією про найбільш сприятливу форму ведення страхового бізнесу в Україні. Фірма, яку наміряна вона створити, повинна забезпечити:

1. найбільш повний контроль за діяльністю керівництва фірми;

2. обмеження відповідальності засновника за зобов’язаннями фірми;

3. інвестицію у максимальному розмірі до 5 тис. дол. США;

4. можливість вільного переказу прибутків у Францію.

Яку Ви порадите організаційно-правову форму підприємства ?

 

№ 10

Громадська організація «Спілка жінок – ветеранів праці» спільно з ТзОВ та підприємцем Бортковим вирішили організувати ломбард.

Чи може громадська організація бути учасником господарського товариства? Який вид товариства вони повинні створити для надання ломбардних послуг? Яке буде повне найменування цього товариства?

 

№ 11

Громадяни ПАР, що навчаються в Київському державному університеті, бажають створити організацію «Київ проти апартеїду» для пропагування терпимого ставлення до людей іншої раси.

Чи вправі іноземні громадяни створити таке об’єднання громадян?

 

№ 12

Член ЖБК Ісаєв повністю виплатив пайовий внесок за квартиру станом на 1 червня 1997 року. У зв’язку з виїздом на постійне проживання за кордон, Ісаєв вирішив квартиру продати Петрову. Коли Ісаєв звернувся до голови ЖБК за довідкою про виплату повної суми внеску і належність йому виплаченої квартири, йому було відмовлено. Голова ЖБК мотивував відмову тим, що відповідно до статуту ЖБК квартира є власністю кооперативу і тільки йому належить право розпорядження квартирою.

Дайте правову оцінку ситуації. Вкажіть можливі шляхи вирішення спору.

 

№ 13

Державне підприємство уклало договір з приватним підприємством на реалізацію застарілого устаткування (легкового автомобіля «Москвич», двох вантажних автомобілів «Газ», трьох пилорам та автонавантажувача).

Після укладення договору державне підприємство було перетворене у казенне. Яким чином це вплине на виконання договору?

Охарактеризуйте права державного підприємства щодо закріпленого за ним майна?

Які права казенного підприємства?

 

№ 14

Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма «Ранок» - протягом двох років здійснювало роботи по ремонту та обслуговуванню комп’ютерної техніки.

Потім на зборах членів товариства було прийняте рішення про зміну основних напрямків діяльності товариства і здійснення в подальшому торгово-закупівельної діяльності. Але відповідні зміни не були внесені в установчий договір.

Через деякий час податкова адміністрація виявила розбіжності між діяльністю товариства і тими видами діяльності, які були зафіксовані учасниками в установчому договорі. Податкова адміністрація прийняла рішення про стягнення прибутків підприємства від торгово-закупівельної діяльності до державного бюджету як незаконного.

Директор фірми «Ранок» пояснив це так: 1. В установчому договорі міститься фраза «... товариство має право займатися усіма видами діяльності, які не заборонені законом». 2. Усі договори, які товариство уклало з контрагентами, завжди виконувалися фірмою належним чином та ніяких претензій до неї не було заявлено. 3. Рішення про зміну напрямків діяльності фірми було прийнято на загальних зборах членів товариства і ці дані містяться у протоколі зборів. Відсутність цих відомостей в установчому договорі не має вирішального значення.

На яке питання розраховане дане завдання? Проаналізуйте аргументацію директора фірми та вирішіть спір з посиланнями на чинне законодавство.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.031 с.)