Складання опорно-логічного конспекта за лекцієюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складання опорно-логічного конспекта за лекцієюСкладіть опорно-лопчнии конспект, визначте основні риси сві­тової літератури другої половини XX ст.


Література СІЛА

Література Японії


■>


Література II пол. XX ст.


Література

Латинської Америки,

країн «третього світу»


 


Теми


Жанри


Способи зображення


Двополюсність


 


Антивоєнна

Передбачення майбутнього

Життя людини

в усіх

його виявах


Робітничий роман, антиколоніаль­ний роман, антиутопія


Реалістичний,

умовний

алегоричний

фантастичний


Література соцреалізму

Різні

модерністські

напрями й течії

Екзистенціалізм


IV. Закріплення знань, умінь і навичок

Поміркуйте!

Уставте пропущені слова у висловлювання А. Камю й проко­
ментуйте його у зв'язку із вивченою темою.

«З несправедливістю або ..., або ...»

Для довідок: ігнорують ... працюють; співпрацюють ... борють­ся; дивуються ... розуміють; знають ... роблять.

V. Домашнє завдання

Розповідати про світову літературу другої половини XX ст., на­водити приклади.

Індивідуальне завдання:підготувати повідомлення про провід­ні жанри інтелектуальної прози.

VI. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

• Найбільше мене вразив той факт...Усі уроки світової літератури. 11 клас


УРОК № 32

Тема.Нові тенденції у світовій літературі 1960-1970-х рр.: активізація провідних жанрів інтелектуальної про­зи, поезії, драматургії, літератури факту та вплив на белетристику; розвиток наукової фантастики й анти-утопії. Переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини XX ст. Мета:ознайомити учнів з новими тенденціями у світовій літературі, розвитком різних жанрів, виникненням постмодернізму в останній третині XX ст.; розвивати навички самостійного пошуку інформації, її оформ­лення та представлення; уміння виділяти головне, сприймати інформацію на слух, складати опорні кон­спекти; виховувати допитливість, любов до літерату­ри, естетичний смак; розширювати кругозір учнів. Обладнання:карта світу, книжкова виставка, ілюстративні мате­ріали. Тип уроку:вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. У мистецтві XX ст. безперервно відбуваються вза­ємодія і взаємозбагачення різних літературних течій і напрямів, навіть боротьба за утвердження. Так, Бертольд Брехт звинувачу­вав модерністів у пропаганді «відчаю і безсоромного пристосовни­цтва», а Ежен Йонеско стверджував: «Я дедалі більше схиляюся до висновку, що реалізм є брехливим та ірреальним, що справжнім є те, що ввижається».

У 50-60-х рр. виявився творчий потенціал «театру абсурду», «нового роману», західнонімецької «лірики-модерн», інших мо­дерністських течій. Так, «абсурдисти» в драматичних творах тя­жіли до універсальності висновків, зображували життя у формах алегоричних, умовних.

Мистецтво для них було певним символом життя, а художнє зо­браження не мало конкретно визначених просторово-часових меж. Проте саме таке зображення виявило в сьогоденному вічне — об'єкт творчості.

У тонкощах розвитку світового літературного процесу другої половини XX ст. ми й спробуємо розібратися на уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку


/ семестр. Із літератури другої половини XX ст.III. Актуалізація опорних знань

Розповіді учнів про «двополюсний світ» після Другої світової війни, тематику творів світової літератури, джерела її збагачення

2. З'ясування питання про те, що таке екзистенціалізм, чому й де він виник

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

Міні-лекція вчителя

— У світовій літературі 1960-70-х рр. з'явилися нові явища
і тенденції: активізувалися провідні жанри інтелектуальної про­
зи — роман-парабола, роман-міф, роман-есе, роман-діалог, а та­
кож роман-біографія, роман-репортаж, роман-щоденник, роман-
розслідування та ін., «література факту» (поп-їісііоп), яка впли­
нула на белетристику. Набули поширення наукова фантастика та
жанр антиутопії.

В останній третині XX ст. модернізм переріс у постмодернізм.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.011 с.)