II. Оголошення теми й мети урокуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

II. Оголошення теми й мети урокуIII. Робота над темою уроку
1. Поетичний практикум

— У своєму творчому становленні Р. М. Рільке пройшов основні етапи розвитку літератури кінця XIX — початку XX ст. від симво­лізму до вершини неокласичної модерністської поезії.

♦ У його поезії можна знайти багато різних мотивів. Поєднайте
уривки з віршів із мотивами, які вони виражають (див. табли­
цю на наступній сторінці).

Для довідок: 1 — б); 2 — в); 3 — а)

♦ Знайдіть у сонеті Р. М. Рільке «Ось дерево звелось...» образи-
символи, алегорії, поясніть їхнє значення в естетиці симво­
лізму. (Орфей узагальнений символ мистецтва. Дерево
духовна еволюція світу, його зростання. Хижа, храм мале,
велике, шлях до зростання. Темний ліс, повний хижих звірів,

це людство, що втратило духовні цінності; темрява утра­
та ідеалу; храм
піднесення високої, божественної мудрості.)


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст. 

Мотиви Цитати
1. Відчуження людини в дегу-манізованому світі а) В оцім селі стоїть останній дім, Самітній, наче на краю землі. Іде дорога селищем малим Крізь темну ніч і губиться в імлі. (Пер. М. Бажана)
2. Ностальгії за втраченою єдністю людини зі світом б) Вона — вже корінь, і коли нараз її спинив і з розпачем промовив До неї бог: «А він таки оглянувсь», — Безтямно й тихо запитала: «Хто?» (Пер. М. Бажана)
3. Українські мотиви в) Така кохана, — то її ця ліра Оплакала за плакальниць усіх, світ на плач суцільний обернувся, Де знову все було: і ліс, і діл, І шлях, і поле, і ріка, і звір... Але в плачливому отому світі Так само, як над іншою землею, І сонце йшло, й зоріло тихе небо... (Пер. М. Бажана)

♦ Визначте, у чому «орфізм» творчості Р. М. Рільке. (Думка про те, що мистецтво одухотворює кожну річ, людину і навіть звіра. Воно має чарівну силу, яка єів Бога,здатність перетворювати світ.)

♦ Порівняйте різні переклади сонета Р. М. Рільке «Ось дерево звелось...» (М. Лукаша, М. Бажана, В. Стуса), висловте свої упо­добання.

(Можна запропонувати учням дослівний переклад для роботи.)

♦ Творчість Ґійома Аполлінера — це шлях від неоромантизму до кубофутуризму. Дослідники його творчості знаходять і риси символізму. Сам поет називав себе сюрреалістом.

♦ Порівняйте вірші «Лорелея» Г. Гейне та Ґ. Аполлінера.

Г. ГейнеҐ. Аполлінер

Схожість

Міф як спосіб розкриття внутрішнього світу героя; наближення міфу до сучасності; утвердження цінності людської особистості

Відмінність

Вірш ліричний, з елементами Ліро-епічний твір, позбавлений фан-

фантастики. У центрі уваги — тастики. У центрі уваги — Лорелея.

переживання героя. Виражене Трагічний конфлікт героїні з безду-

емоційне світосприйняття ховним і ницим світомУсі уроки світової літератури. 11 клас


♦ Які проблеми, крім кохання, порушуються у вірші Ґ. Аполлі-нера «Міст Мірабо»? (Життя і смерті, тлінності й вічності, існування особистості)

♦ Розкрийте символіку образів цієї поезії.

• Сена — ... (уособлення життя і часу, у якому зрештою все
минає
і надії, і кохання, і розчарування);

годинник, зміна дня і ночі — ... (час, його плинність і вічність);

• міст — ... (символ кохання і символ вічного, непідвладного
часу зв'язку між минулим і прийдешнім).

♦ Поєднайте художні засоби й уривки поезій.

 

1. Журба і втіха; вода бігуча — життя хода тягуча; минають дні, а я ще є а) порівняння
2. Любов сплива, як та вода бігуча б) алітерація
3. А я ще є, ... а я ще є в) рефрен
4. Вода тече, хлюпоче Од вічних поглядів спочити хоче г) антитеза

Для довідок: 1 — г; 2 — а; 3 — в; 4 — б.

♦ Як ви думаєте, що відповіла у віршованій формі Ґ. Аполлінеру Марі Лорансен, з якою він розлучився і написав із цього приво­ду вірш «Міст Мірабо»? Порівняйте свої припущення з текстом вірша російською.

* * *

Не просто печальная,

А скорбящая.

Не просто скорбящая,

А несчастная.

Не просто несчастная,

А страдающая.

Не просто страдающая,

А покинутая.

Не просто покинутая,

А сирая.

Не просто сирая,

А йзгнанная.

Не просто йзгнанная,

А мертвая.

Не просто мертвая,

А забьітая.

(Перевод М. Яснова)


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.♦ Розшифруйте опорно-логічну схему поезії Ґ. Аполлінера «Зарі­зана голубка й водограй».

вода — життя


голубка — символ миру, жінки
жінка — джерело життя на землі

антитеза життя — смерть

червоний колір —

чоловік і жінка — нероздільне ціле

кров, зелений — життя

єдність із Всесвітом

водограй — скорбота, сльози

♦ Знайдіть у вірші Ф. Ґарсія Лорки «Касида про сон під зорями» приклади персоніфікації природних сил і стихій. («Бик при­смерк, що реве багряно»; «Небо слон здоровий»; «Про пісок із гарячого півдня, // Що сумує без білих камелій // І так слізно їх просить, бідний...»)

♦ Визначте риси, спільні для поезії Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки (у групах з використанням прийому «Мозко­вий штурм»)

 

Очікувані відповіді

Оригінальне бачення світу, його проблем. Пошуки нових форм вираження. Утвердження активно-творчого ставлення до життя. Творче використання традицій символізму, романтизму та ре­алізму.

IV. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольного твору (див. домашнє завдання уроку М 20).

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про життє­вий і творчий шлях О. Блока (до уроку № 26).

V. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення: • Найбільше задоволення я отримав(-ла) від читання (роботи)...Усі уроки світової літератури. 11 клас


УРОК № 25

Тема.Письмовий контрольний твір за вивченою темою «Творчість М. Булгакова, Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф.Ґарсія Лорки» Мета:повторити, узагальнити вивчене; розвивати зв'язне писемне мовлення учнів, уміння виділяти головне й деталі, висловлювати свої думки, аналізуючи ху­дожні твори, обґрунтовувати власні твердження; ви­ховувати найкращі людські якості. Обладнання: художні тексти.

Тип уроку:розвиток зв'язного мовлення, контроль і корекція знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми, мети уроку,
мотивація навчальної діяльності учнів

II. Основний зміст роботиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.017 с.)