IV. Формування вмінь і навичокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IV. Формування вмінь і навичок1. Слово вчителя

— Драма «Ляльковий дім» мала ще й іншу назву — «Нора». Отже, у центрі уваги драматурга — Нора, дружина адвоката Хель-мера. Оскільки це «п'єса про людську душу», то можна говорити про її прояви — зовнішні та приховані, внутрішні. Розглянемо таблицю.

Внутрішні, таємні Серйозна, відповідальна, еко- ньому ви- номна, змучена серйозними про- гляді блемами (зокрема боргу) У поведінці Думає про те, як зберегти таємницю, багато працює, щоб покрити витрату грошей на по- гашення боргу Підробляє вексель, щоб урятува­ти чоловіка; розповідає подрузі, бо не відчуває підтримки чолові­ка, дуже самотня; рішуче пори­ває з чоловіком, зрозумівши, що вона для нього лише «лялька» Любить, догоджає, інко- Уставленні Очікує на «диво» ли через силу до чоловіка Любить над усе, дбає про Ц ставленні Боїться, що її «злочин» вплине їхнє виховання, розви- до дітей на них, уважає себе негідною їх ток виховувати Дружелюбна, добра, У ставленні Доброзичлива, готова допомогти співчутлива до інших
Зовнішні, відкриті Молода, енергійна, весе- У зовніш-ла, безтурботна Думає про задоволення, про те, як розважити свого чоловіка, довести йому своє кохання Дбає про своє «родинне У вчинках гніздечко», грається з дітьми

Зовнішні та внутрішні прояви душі Нори Прояви


І семестр. Вступ. Із драматургії кінця XIX — початку XX ст.2. Міні-диспут

♦ Чи згодні ви з тим, що Нора — «жахлива матір», адже покину­ла трьох дітей заради утвердження свого «Я»?

3. Продовження слова вчителя

— Композиція п'єси «Ляльковий дім» має аналітичний харак­тер. Аналітизм її полягає в тому, що твір розпочинається показом зовнішньої ілюзії щастя, а закінчується катастрофою. Драматург доводить, що злагода, комфорт, у яких живуть його персонажі, а також нібито доброзичливі взаємини між ними є оманою. У такий спосіб він розкриває суперечності сучасного йому світу. Але драму Г. Ібсена називають не тільки аналітичною, але й інтелектуально-аналітичною, бо вона завершується інтелектуальним осмисленням персонажами власного життя. Проте герої Ібсена не є рупорами його ідей. Вони промовляють те, що диктує їм логіка власного характе­ру, психологічну глибину якого майстерно розкриває письменник.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Інтерактивна вправа «Займи позицію»

1)Чи любив Хельмер свою дружину?


Так


Не зовсім


Ні


2) Чи була фру Лінне справжньою подругою?


Так


Не зовсім


Ні


3) Чи є Крогстад негативним персонажем?


Так


Не зовсім


Ні


(Учні мають обґрунтувати свої позиції.)

VI. Домашнє завдання

Характеризувати образи драми. Аналізувати композицію твору.

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Закінчіть речення:

• Я не вірю, що...

• Мені сподобалася думка про те...

• Я думаю, що в наш час...


зо


Усі уроки світової літератури. 11 клас


УРОК № 5

Тема.Новаторство драматурга Генріка Ібсена, художні особливості його твору «Ляльковий дім». Роль пись­менника в розвитку нової європейської драматургії («ібсенізм») Мета:повторити й узагальнити вивчене, допомогти учням усвідомити новаторські риси у творчості драматурга, художні особливості п'єси; розвивати аналітичне, об­разне мислення, уміння висловлювати свої думки та толерантно їх відстоювати, наводячи цитати й прикла­ди з тексту; виховувати повагу до людської гідності, прагнення до самовдосконалення. Обладнання:портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього. Тип уроку:систематизація й узагальнення вивченого.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. «Чоловік і жінка, немов цар і цариця, увінчані ко­жен своєю короною. І він, і вона правлять своїм світом посеред роду людського. У кожного з них — свої особливі права. Чоловік — це зовнішній бік світу, а жінка — внутрішній, прихований; чоловік завойовує і підкоряє, а жінка як невичерпне підземне джерело, яке дає силу дереву життя», — говорив мудрець Еліягу Кі. Ми можемо із цим погоджуватися чи не погоджуватися, але всі, напевне, ви­знають ту істину, що чоловік і жінка — рівноправні представни­ки роду людського, які не можуть обійтися одне без одного. Тому несправедливо, коли хтось когось уважає істотою нижчого сорту, рангу. Це довела ібсенівська героїня Нора, яка, не зважаючи на традиції та існуючу мораль, різко виступила проти приниження її особистості. «Ляльковий дім» їй не підійшов. Про це та багато ін­шого — сьогодні на уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Повторення, систематизація й узагальнення вивченого

Повідомлення вчителя (або учня) про прототип Нори

— В образу Нори є цілком реальний прототип. Це дансько-норвезька письменниця Лаура Кілер (1849-1932). Під впливом ібсенівської п'єси «Бранд» 19-річна дівчина написала книжку


І семестр. Вступ. Із драматургії кінця XIX — початку XX ст.«Дочки Бранда», яка вийшла 1869 року під псевдонімом. Ібсен познайомився з Лаурою і порадив їй зайнятися літературою; між ними зав'язалася дружба.

Лаура одружилася з любові, але її неврівноважений чоловік бо­лісно сприймав нестачу грошей. Дружина намагалася захистити його від матеріальних проблем і, коли він захворів, звернулася по допомогу до свого багатого батька, однак той відмовив дочці. Тоді вона, таємно від усіх, позичила гроші в одному з норвезьких бан­ків, а поручився за неї впливовий друг. Коли не стало й цих гро­шей, Лаура позичила знову, але не змогла повернути борг вчасно. У відчаї жінка хотіла видати фальшивий вексель, та вчасно схаме­нулася. Згодом про все довідався чоловік, який спочатку співчу­вав Лаурі, а потім під впливом родичів, друзів та знайомих різко змінив ставлення до дружини й почав вимагати розлучення. Дітей у неї відібрали, а її оголосили психічно хворою. (Пізніше, на про­хання чоловіка, Лаура повернулася і в сім'ю, і в літературу.)

Нора і Лаура мають багато спільного, але є й істотна різниця: Нора сама йде з дому, сама протиставляє себе суспільству — це її свідоме рішення.

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Які повороти сюжету можливі (інші ситуації, відмінні від ав­торської)?

Творча робота. Розробка нових сюжетних ліній п'єси «Ляльковий дім» (у парах)

Розв'язання проблемних питань та завдань

 

♦ У чому полягає символічність назви п'єси Г. Ібсена «Ляльковий дім»?

♦ Розшифруйте ланцюжок «дочка —» лялька-жінка —» людина-борець».

♦ Доведіть, що «Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма.

♦ Визначте риси «нової драми».

Слово вчителя

— Внесок Г. Ібсена в розвиток театру надзвичайно вагомий і розмаїтий, тож не дивно, що під його впливом перебували як представники соціально-критичного театру (Г. Гауптман, Б. Шоу, Д. Голсуорсі), так і драматурги-символісти (М. Метерлінк). Виник навіть термін «ібсенізм».

Проте Ібсен став новатором не лише в драматургії. Він був смі­ливим мислителем, який не боявся переоцінювати загальновизна­ні ідеали. М. Бердяєв, відомий російський філософ, підкреслювавУсі уроки світової літератури. 11 клас


радикалізм і максималізм його сумнівів: «Ібсен із геніальною го­стротою відчув і поставив проблему особистої долі та проблему кон­флікту творчості й життя». Цілком закономірно, що ім'я Ібсена за­вжди згадують поряд з іншими володарями думок і порушниками спокою того часу.

IV. Домашнє завдання

Підготуватися до бесіди з позакласного читання; підготувати повідомлення (індивідуально) про сценічну історію п'єси; прочита­ти п'єсу А. П. Чехова «Вишневий сад».

V. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Закінчіть речення:

• Я зрозумів (зрозуміла)...

• Сімейне щастя в родині Хельмерів, на мою думку, не склалося тому, що...

• Новаторство Ібсена полягає в тому...

УРОК № 6

Тема.Позакласне читання. Твір Антона Павловича Чехова

«Вишневий сад» Мета:допомогти учням з'ясувати зміст, ідейно-художні особливості самостійно прочитаного твору; усвідоми­ти особливості чеховських п'єс; розвивати навички самостійного читання, аналізу драматичних творів, висловлювання власних вражень і думок, їх обґрун­тування, проведення паралелей із сучасністю; ви­ховувати любов до книги, повагу до рідної домівки, Батьківщини, до свого коріння. Обладнання:портрет письменника, ілюстрації до твору. Тип уроку:бесіда з позакласного читання.

ХІД УРОКУПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.013 с.)