Складання таблиці «Світогляд людей часів Середньовіччя»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складання таблиці «Світогляд людей часів Середньовіччя»Світогляд людей часів Середньовіччя

Бог

 

      Апостоли, ангели  
  Папа, кардинали, служителі, церкви
Миряни: королі, царі, наближені до них, прості люди
      Тварини  
      Рослини  
      Земля  

Сатана


// семестр. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 309

Слово вчителя

— У середні віки виникли п'ять нових культурних зон — близь­косхідна, індійська, східно-азіатська, візантійська, західноєвро­пейська, що відповідають п'ятьом регіонам — спадкоємцям давніх культурних традицій.

У цей час деякі народи пережили «золотий вік» своєї літератури.

Допишіть у таблиці приклади найвидатніпіих представників цих літератур, їхні найвідоміші твори.

(Таблиця має завершений вигляд. Для учнів її презентують з пустою другою колонкою.)

Література Автори,твори

Арабсько-іранська Рудакі, Фірдоусі, Нізамі, Сааді, Гафіз; касиди, (персько-таджицька) газелі, рубаї

Японська Мацуо Басьо, хоку (пізнє Середньовіччя)

Китайська Лі Бо, Ду Фу — поезії

Провансу Джауфре Рюдель, Бертран де Борн; ваганти, тру-

бадури; канцона, сирвента

Київської Русі «Слово про похід Ігорів»

Коментування рядків поезій середньовічних поетів

1)Цьому хисткому світу не радій:
Він тільки дурить, хитрий лицедій.
Добро його за казочку вважай,
А зло його витримувати вмій.

(Рудакі, пер. В. Мисика)

2) Всі таємниці пильно зберігай,
Щоб не дізнався нелюд і шахрай.
І зваж: як з іншими ти поведешся,
Того від інших і собі чекай.

(Омар Хайям, пер. В. Мисика)

3) Собака більшої достойний шани,
Ніж той, хто ближньому кує кайдани.

(Гафіз, пер. А. Кримського)

4) Хоч Гафіз — неначе вбогий, але ти йому не вір:
В нього груди — повні скарбів, він з кохання багатир.

(Гафіз, пер. А. Кримського)

[в іншому перекладі: «На душі — скарбниця щастя, я з кохання наче цар».— Авт.]Усі уроки світової літератури. 11 клас


5) Я щастя у житті зустрів
В моїм коханні оддалік.

(Дж. Рюдель, пер. М. Терещенка)

6) Складу тому свій кращий спів,
Хто йде вперед на ворогів!

(Б. де Борн, пер. М. Терещенка)

7) Хай же душу веселить
Молодість грайлива!

вагантів, пер. М. Борецького)

Розшифруйте» малюнок

(У рицарській поезії, яку представляв Б. де Борн, підносився культ Чарівної Дами з формулою «кохання оддалік».)

8. Виконання студентського гімну «Гаудеамус» та пісні про бідного студента

9. Стисле повідомлення учня про шедевр французького героїчного епосу — «Пісню про Роланда», пам'ятку X—XI ст. (Девіз Роланда: «Як ждать безчестя, краще смерть тепер!»)

Учитель. Ще однією яскравою сторінкою літератури Серед­ньовіччя є героїчний епос. Створювався він в епоху племінних


// семестр. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 311

міжусобиць, у період становлення державності та боротьби з чужо­земцями. Темою його були історія народу, боротьба за народну єд­ність. Головний герой усіх народних епосів — воїн-богатир (Ілля Муромець, козак Голота, Роланд, Давид Сасунський, Рустам, Сід та ін.)

Евристична бесіда

Учитель. «Данте є поетичним вінцем та увічненням того, що ми називаємо середніми віками. Уся культура, усі вірування, усі муки і надії тих часів знайшли вираз у його поемі», — писав І. Франко.

♦ Про яку поему йдеться? («Божественна комедія»)

♦ Кому присвячені більшість віршів Данте, поема, хто є Дамою його серця? (Беатріче)

♦ Які проблеми порушено в поемі «Божественна комедія»? (Філо­софські, богословські, політичні, моральні)

♦ Чому заклик Данте «Возлюбіть світло знання!» звучить викли­ком Середньовіччю? (Бо основний заклик Середньовіччя воз-любити Бога.)

♦ Яка форма вірша поеми? (Терцина)

♦ На скільки частин поділяється поема? Назвіть ці частини. (Три: «Пекло», «Чистилище», Рай»)

♦ Який поширений прийом використав Данте у творі? (Мандрів­ку в загробному світі як шлях людини, суспільства до мораль­ного вдосконалення)

♦ Хто головні герої поеми? (Сам поет, Вергілій і Беатріче)

♦ Які особливості мови поеми, у чому новизна твору стосовно неї? (Написана живою італійською мовою, а не латиною пошире­ною тоді літературною мовою.)

11. Раннє, високе і пізнє Відродження в літературі:
запис головних ознак епохи

♦ Великі наукові та географічні відкриття;

♦ створення національних держав, розвиток світової торгівлі;

♦ формування літературних мов нації;

♦ відродження античної спадщини;

♦ виникнення нової свідомості — гуманізму;

♦ ідеал людини — усебічно розвинена особистість;

♦ у центрі уваги літератури й мистецтва — людина, її внутрішній світ (в античності — людина і її зовнішній світ).Усі уроки світової літератури. 11 клас
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.011 с.)