Тема: Облік розрахунків з постачальниками та іншими кредиторамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Облік розрахунків з постачальниками та іншими кредиторамиМета роботи:засвоєння порядку розрахунків з постачальниками.

Матеріальне забезпечення:

2. Журнал реєстрації господарських операцій.

3. Відомість 3.3.

4. Відомість 3.5.

Початкові дані:

2. Довідкові дані про залишки на 01.09. по рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками” (таблиця 1).

3. Перелік господарських операцій (таблиця 2).

4. Розшифровка залишку за субрахунком 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” на 01.09. (таблиця 3).

5. Журнал реєстрації господарських операцій за вересень (таблиця 4).

6. Відомість № 3.5 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями (до субрахунку 685).

Методичні вказівки:

1. На підставі даних таблиці 1 відкрити відомість № 3.3 на початок місяця.

2. Записати операції за вересень місяць (таблиця 2) в реєстраційний журнал операцій та на їх підставі скласти бухгалтерські записи.

3. Відобразити бухгалтерські записи у відомості 3.3 та підрахувати сальдо на 01 жовтня.

4. На підставі даних таблиці 3 записати у відомість 3.5 залишки за аналітичними рахунками до субрахунку 685.

5. На підставі даних таблиці 4 відобразити в реєстраційному журналі господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та відобразити бухгалтерські записи у відомості 3.5; підрахувати сальдо на 01 жовтня.

Таблиця 1

Залишки по рахунку

Розрахунки з постачальниками і підрядниками” на 01 вересня

 

Постачальник Кредитове сальдо на початок місяця
1. ТОВ “Сана ЛТД”
2. АТ “Київенерго”
3. АТ “Київводоканал”
4. АТ “Укртелеком”
  Разом: 6136

 

Таблиця 2

Журнал реєстрації господарських операцій за вересень

Дата Зміст операції Сума Дт Кт
1. 03.09. Одержано від АТ “Антекс” і оприбутковано на склад тканину: · “Рута” 200м х 58 грн. · “Гранд” 300м х 54 грн.      
2. 03.09. Відображена вартість податкового кредиту від вартості придбаної від АТ “Антекс” тканини (визначити)      
3. 05.09. Сплачено з рахунку в банку АТ “Київенерго” за користування електроенергією у серпні   2904,0    
4. 07.09. Сплачено з рахунку в банку магазину “Госптовари” за матеріальні цінності · податковий кредит (визначити)   184,80    
5. 07.09. Одержано від ТОВ “Імпромсервіс” підкладковий матеріал 400м х 3 грн. · податковий кредит      
6. 08.09. Придбано у НПП “Київтехносервіс” комп’ютер РІІІ-1000 · податковий кредит (визначити)   2500,0      
7. 08.09. Перераховано з рахунку в банку НПП “Київтехносервіс” за комп’ютер РІІІ-1000   3000,0    
8. 10.09. Перераховано з рахунку в банку ВАТ “Антекс” за придбану раніше тканину   33360,0    
9. 12.09. Одержано і оприбутковано на склад від ВАТ “Антекс” тканину: · “Рута” 250м х 60 грн./м · “Гранд” 200м х 58 грн./м · податковий кредит (визначити)      
10. 14.09. Сплачено з рахунку в банку Донецькому ткацькому комбінату за тканину для чоловічих пальт · податковий кредит (визначити)   11040,0    
11. 14.09. Сплачено з рахунку в банку Донецькому ткацькому комбінату за транспортні послуги по доставці тканини · податковий кредит (визначити)     300,0    
12. 18.09. Оприбутковано на склад канцелярські прилади, придбані менеджером Ткаченко П.В. за рахунок підзвітних сум · податковий кредит (визначити)   50,0    
13. 21. 09. Сплачено з рахунку в банку АТ “Київводоканал” за користування водою у серпні   672,0    
14. 21.09. Одержано тканину від Донецького ткацького комбінату і оприбутковано на склад на підставі акту приймання-передачі (практична робота № 13) · податковий кредит (визначити)      
15. 21.09. Одержано від фірми “Візаж” програмне забезпечення · податковий кредит (визначити) 320,0    
16. 24.09. Виставлено претензію Донецькому ткацькому комбінату за недопоставку тканини згідно акту приймання-передачі від 21.09.      
17. 25.09. Перераховано з рахунку в банку фірмі “Візаж” за придбане програмне забезпечення      
18. 25.09. Одержано і оприбутковано на склад від ВАТ “Антекс” тканину: · “Рута” 150м х 64 грн./м · “Гранд” 150м х 60 грн./м · податковий кредит (визначити)      
19. 27.09. Одержано від магазину “Госптовари” і оприбутковано на склад: · сервіз кавовий · сервіз чайний · ваза скляна · податковий кредит (визначити)     52,0 68,0 34,0    
20. 27.09. Сплачено готівкою з каси за видатковим касовим ордером за послуги зв’язку АТ “Укртелеком” за серпень     800,0    
21. 28.09. Одержано від ВАТ “Агропромбуд” будівельні матеріали · податковий кредит   15000,0    
22. 28.09. Видано ВАТ “Агропромбуд” вексель на вартість придбаних будматеріалів      
23. 28.09. Одержано від МП "Рутекс": · нитки різнокольорові 100к. х 1 грн. · ґудзики 1000 шт. х 0,50 грн. · податковий кредит (визначити)      
24. 29.09. Сплачено ВАТ “Антекс” за раніше одержану тканину 50000,0    
25. 29.09. Сплачено з рахунку ТОВ “Сана ЛТД” за раніше одержану фурнітуру   1000,0    
26. 30.09. Одержано від АТ “Київкар” запасні частини для автомобілів · податковий кредит (визначити)   3600,0    
27. 30.09. Нарахована заробітна плата водію Савенку В.В. за перевезення придбаних матеріальних цінностей (практична робота № 26)      
28. 30.09. Нараховані відрахування на соціальні заходи на заробітну плату водія (практична робота № 26)      
29. 30.09. Списано бензин на витрати з перевезення придбаних сировини і матеріалів   840,0    
30. 30.09. Віднесено на витрати раніше сплачена вартість доставки тканини з Донецького ткацького комбінату · податковий кредит (визначити)      
31. 30.09. Одержано рахунок від АТ “Київенерго” і списано вартість електроенергії, витраченої у вересні на витрати: · загальновиробничі · адміністративні · податковий кредит (визначити)   2764,0 1825,0      
32. 30.09. Одержано рахунок від АТ “Київводоканал” і списано вартість води за вересень на витрати: · загальновиробничі · адміністративні · податковий кредит (визначити)     446,0 124,0    
33. 30.09. Одержано рахунок від АТ “Укртелеком” і віднесено на адміністративні витрати вартість послуг зв’язку · податковий кредит (визначити)   778,0    

 

 

Таблиця 3

Розшифровка залишку за субрахунком

Розрахунки з іншими кредиторами” на 01.09

 

№ п/п Найменування кредиторів Сума, грн.
1. Іванченко Н.П. (за виконавчими листами) 150,0
2. Глущенко Т.О. (за виконавчими листами) 200,0
3. Батьки по внесках за утримання дітей у дитячому садку 540,0
4. Профспілкові внески 44,02
Разом 934,02

 

 

Таблиця 4

Журнал реєстрації господарських операцій

З нетоварних операцій за вересень

 

№ п/п Дата Зміст господарської операції Сума Дт Кт
1. 01.09. Перераховано з рахунку в банку профспілкові внески за серпень   44,02    
2. 18.09. Утримано із заробітної плати Ткаченко П.В. суми аліментів третім особам   50,0    
3. 19.09. Виплачені аліменти з каси наступним працівникам: · Іванченко Н.П. · Глущенко Т.О. Разом:   95,0 135,0 230,0    
4. 20.09. Одержано готівку в касу від батьків за утримання дітей у дитячому садку   320,0    
5. 30.09. Утримано із заробітної плати працівників профспілкові внески   43,24    

 


Практична робота № 23

Тема: Облік короткострокових зобов’язань

Облік короткострокових кредитів

Мета роботи:засвоєння порядку розрахунків за кредитами.

Матеріальне забезпечення:

1. Розшифровка залишків за рахунком 60 “Короткострокові позики” на 01.09. (таблиця 1).

2. Журнал реєстрації господарських операцій за вересень (таблиця 2).

3. Журнал № 2 за кредитом рахунка 60.

4. Задачі для засвоєння теми.

Методичні вказівки:

1. На підставі даних таблиці 1 записати у відповідні відомість аналітичного обліку залишки за аналітичними рахунками до рахунка 60.

2. На підставі даних таблиці 2 відобразити в реєстраційному журналі господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

3. На підставі операцій за рахунком 60 скласти журнал № 2; підрахувати обороти за місяць і залишки за кожним рахунком на кінець звітного періоду.

4. За даними задач 1, 2, 3, 4 відобразити вказані операції за допомогою бухгалтерських проводок.

 

Вихідні дані для наскрізної задачі

Таблиця 1

Розшифровка залишків за рахунком

Короткострокові позики” на 01.09.

№ п/п Вид кредиту Сума, грн.
  60 “Короткострокові позики”  
1. Кредит під сировину і матеріали 60000,0
2. Кредит під розрахункові документи 90000,0
Разом 150000,0

Таблиця 2

Журнал реєстрації господарських операцій

З нетоварних операцій за вересень

№ п/п Дата Зміст господарської операції Сума Дт Кт
1. 17.09. Надійшли на рахунок в банк кошти по короткостроковому кредиту від Приватбанку   5000,0    
2. 23.09. Надійшла на рахунок в банк частина короткострокового кредиту під сировину і матеріали   30000,0    
3. 30.09. Повернено з рахунку в банку кредит під розрахункові документи   40000,0    

 

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

Задача 1

01.09.200_ р. торгівельні підприємство „Максима” отримало від банку „Кредит” кредит у розмірі 60 000 грн. строком на 6 місяців під 16 % річних для закупівлі партії товару. За умови кредитного договору сума кредиту перераховується на поточний рахунок підприємства, відсотки за кредит нараховуються і сплачуються щомісяця. Основна сума кредиту повинна бути повернена в кінці терміну дії кредитного договору.

 

Задача 2

01.01.200_ р. підприємство одержало від банку позику в сумі 50 000 грн. терміном на 3 місяці під 16 % річних. Позику було погашено 01.03. поточного року.

 

Задача 3

Підприємство 10.06.200_р. отримало в банку кредит на купівлю обладнання в розмірі 50 000 грн. на 4 місяці під 12 % річних. Відсотки за користування кредитом сплачуються щомісяця в останній робочий день поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення кредиту. Кредит погашено 10.10. поточного року.

 

Задача 4

01.09.200_ р. ВАТ „Зеро” отримало кредит в банку 300 000 грн. під 14 % річних на строк 5 місяців. За кредитним договором відсотки за кредит нараховуються щомісяця, починаючи з дати отримання кредиту ы виплачуються щомісяця.

 

 

Практична робота № 24Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.012 с.)