Розрахунок собівартості реалізованої продукціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок собівартості реалізованої продукціїНайменування готової продукції Кількість Ціна за одиницю облікова Сума
облікова фактична
1. Залишок продукції на складі на початок місяця: · чоловічі пальта · жіночі пальта Разом:         1000,0 1200,0 ?     12000,0 9600,0 21600,0     10440,18 7872,56 18312,74
2. Надійшло із цеху на склад: · чоловічі пальта · жіночі пальта Разом:     1000,0 1200,0 ?   52000,0 52800,0 104800,0   42910,23 40801,34 ?
3. Реалізовано: · чоловічі пальта · жіночі пальта Разом:     1000,0 1200,0 ?   57000,0 56400,0 ?   46010,40 45526,08 ?
4. Залишок готової продукції на складі на кінець місяця: · чоловічі пальта · жіночі пальта       1000,0 1200,0    

 

Відхилення собівартості готової продукції від облікових цін ( % ) =

 

залишок на п.м. за факт.с/в + надходження за місяць за факт.с/в _______ х 100 залишок на п.м. за обліковими цінами + надходження за місяць за обліковими цінами


Таблиця 4

Журнал реєстрації господарських операцій

Дата Зміст операції Сума Дт Кт
1.   Здана з виробництва на склад готова продукція чоловічі пальта · за обліковими цінами · відхилення від фактичної собівартості Всього фактична собівартість     9089,77 ?    
2.   Здана з виробництва на склад готова продукція жіночі пальта
  • за обліковими цінами
  • відхилення від фактичної собівартості
Всього фактична собівартість
    11998,66 ?    
3. 02.09. Відвантажена продукція ЦУМу: · чоловічі пальта – 10 шт. х 1200 грн. · жіночі пальта – 12 шт. х 1440 грн. · податкові зобов’язання      
4. 02.09. Надійшли кошти на рахунок в банку за раніше відвантажену продукцію від ТОВ “Імідж ЛТД”   38520,0    
5. 05.09. Надійшла передплата на рахунок в банку від магазина “Жіночий одяг” · податкові зобов’язання (визначити)   21600,0    
6. 05.09. Відвантажена продукція фірмі “Елегант”: · чоловічі пальта – 23 шт. х 1200 грн. · жіночі пальта – 16 шт. х 1440 грн. · податкові зобов’язання (визначити)      
7. 05.09. Одержано короткостроковий вексель від фірми “Елегант” в оплату відвантаженої продукції      
8. 08.09. Реалізовано магазину “Жіночий одяг” жіночі пальта – 15 шт. х 1440 грн. · податкові зобов’язання (визначити)      
9. 18.09. Реалізовано продукцію приватному підприємцю Макаренко О.М. за готівку: · чоловічі пальта – 2 шт. · жіночі пальта – 2 шт. · податкові зобов’язання (визначити)      
10. 21.09. Відвантажена продукція магазину “Одяг”: · чоловічі пальта – 2 шт. · жіночі пальта – 2 шт. · податкові зобов’язання (визначити)      
11. 25.09. Одержано готівку до каси за раніше відвантажену продукцію від магазину “Одяг”   1200,0    
12. 27.09. Відвантажено магазину “Олександр” чоловічі пальта – 20 шт. х 1200 грн. · податкові зобов’язання (визначити)      
13.   Розрахована і списано по закінченні місяця собівартість реалізованої продукції: · чоловічі пальта · жіночі пальта Разом:     46010,40 45526,08 ?    
14.   По закінченню місяця списано за рахунок резерву сумнівних боргів дебіторську заборгованість по МП “Лілея”     1000,0    

Практична робота № 18

Тема: Облік витрат виробництва.

Облік витрат звітного періоду, розрахунок собівартості продукції за статтями калькуляції

Мета:вивчення порядку відображення витрат виробництва та діяльності підприємства у бухгалтерському обліку та складання журналу № 5.

Матеріальне забезпечення:

1. Журнал реєстрації господарських операцій з обліку витрат виробництва (табл. 1).

Розрахунок розподілу постійних і змінних загальновиробничих витрат за двома варіантами (таблиці 2-3).

3. Відомість розподілу загальновиробничих витрат між видами виробленої продукції (таблиця 4).

4. Розрахунок собівартості виробленої продукції за статтями калькуляції (табл. 5).

5. Зведена відомість незавершеного виробництва на початок звітного періоду (таблиця 6).

Журнал № 5.

Методичні вказівки:

1. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 1).

2. Зробити розрахунок розподілу постійних і змінних загальновиробничих витрат за двома варіантами (таблиці 2-3)

3. Розподілити загальновиробничі витрати між видами виробленої продукції (таблиця 4).

4. Визначити собівартість виробленої продукції за статтями калькуляції (таблиця 5).

5. Розрахувати фактичну собівартість готової продукції, використовуючи дані таблиці 6. Результати записати у таблицю 7.

6. Скласти журнал № 5.

Таблиця 1

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст операції Сума, грн. Дт Кт
1. Менеджером Ткаченко П.В. витрачено на відрядження під час укладення договорів з покупцями (відомість 3.2. практичної роботи № 6)      
2. Директором Дорошенко В.П. витрачено на відрядження (відомість 3.2 практичної роботи № 6)      
3. Водієм Остапенко В.І. витрачено на відрядження при перевезенні продукції покупцям (відомість 3.2 практичної роботи № 6)      
4. Створено резерв сумнівних боргів по фірмі “Аліса” (бухгалтерська довідка, журнал 3, практична робота 4) 1800,0    
5. Списано вартість періодичних видань за 3 квартал (бухгалтерська довідка, журнал 3, практична робота 19)   260,0    
6. Нарахована заробітна плата і інші виплати працівникам (розробна таблиця практичної роботи № 26): · з пошиття чоловічих пальт · з пошиття жіночих пальт · за браковані вироби · загальновиробничого призначення · адміністрації · збуту · ТЗВ      
7. Нарахована сума по лікарняному листу звише п’яти днів (розробна таблиця практичної роботи № 26)      
8. Нараховані відпускні за рахунок резерву відпускних (розробна таблиця практичної роботи № 26)      
9. Нараховані відрахування на соціальні заходи на ФОП працівників (розробна таблиця практичної робота № 26): · з пошиття чоловічих пальт · з пошиття жіночих пальт · за браковані вироби · загальновиробничого призначення · адміністрації · збуту · ТЗВ · відпускні      
10. Списано паливо на транспортно-заготівельні витрати (відомість 5.1 практичної роботи № 15)      
11. Віднесена вартість послуг по доставці придбаної сировини Донецьким ткацьким комбінатом на ТЗВ (відомість 3.4 практичної роботи № 14)      
12. Списано вартість електроенергії, води, телефонного зв’язку на витрати (відомість 3.4. практичної роботи № 14): · загальновиробничі · адміністративні      
13. Витрачено використані виробничі запаси на (відомість 5.1. практичної роботи № 15): · пошиття чоловічих пальт · пошиття жіночих пальт · адміністративні витрати (МШП)      
14. Списано ТЗВ на (відомість 5.1. практичної роботи № 15): · пошиття чоловічих пальт · пошиття жіночих пальт · адміністративні витрати      
15. Списано вартість нестачі без встановлення винної особи (відомість 5.1. практичної роботи № 16)      
16. Списано вартість нестачі із встановленням винної особи (відомість 5.1. практичної роботи № 16)      
17. Нарахована амортизація на основні засоби і нематеріальні активи і списана на (журнал 4 практична робота 9): · пошиття чоловічих пальт · пошиття жіночих пальт · загальновиробничі витрати · адміністративні витрати      
18. Списана залишкова вартість ліквідованих основних засобів (журнал 4 практичної роботи № 10)      
19. Здано з виробництва на склад відходи (відомість 5.1. практичної роботи № 15): · чоловічих пальт · жіночих пальт        
20. Виявлено брак у виробництві жіночих пальт (оцінено за вартістю витраченої тканини)   112,80    
21. Віднесено на витрати вартість виправленого браку (вартість сировини + заробітна плата + відрахування на соціальні заходи)      
22. Розподілено і списано на витрати виробництва розподілені загальновиробничі витрати (таблиця 4): · чоловічі пальта · жіночі пальта      
23. Списано на собівартість реалізації нерозподілені загальновиробничі витрати (таблиця 2)      
24. Здана з виробництва на склад готова продукція (чоловічі пальта): · за обліковими цінами 52 шт. х 1000 грн. · відхилення від фактичної собівартості Всього фактична собівартість      
25. Здана з виробництва на склад готова продукція (жіночі пальта): · за обліковими цінами 44 шт. х 1200 грн. · відхилення від фактичної собівартості Всього фактична собівартість      

 

 

Таблиця 2

Розподіл постійних і змінних загальновиробничих витрат

(1 варіант)

Показники Всього Витрати на виробництво Собівартість реалізованої продукції
1. Нормальна виробнича потужність за умови звичайної діяльності, од.      
2. Загальновиробничі витрати за умови нормальної виробничої потужності, грн.      
2.1. Змінні    
2.2. Постійні    
3. Фактичний обсяг виробництва, надання послуг, виконання робіт, од.      
4. Фактичні загальновиробничі витрати, грн.      
4.1. Змінні      
4.2. Постійні, усього      
4.2.1 У т.ч. постійні розподілені (стр.2.2 / стр.1 х стр.3)      
4.2.2 Постійні нерозподілені (стр.4.2 – стр.4.2.1)      
Разом

 

Таблиця 3

Розподіл постійних і змінних загальновиробничих витрат

(2 варіант)

Показники Всього Витрати на виробництво Собівартість реалізованої продукції
1. Нормальна виробнича потужність за умови звичайної діяльності, од.      
2. Загальновиробничі витрати за умови нормальної виробничої потужності, грн.      
2.1. Змінні    
2.2. Постійні    
3. Фактичний обсяг виробництва, надання послуг, виконання робіт, од.    
4. Фактичні загальновиробничі витрати, грн.      
4.1. Змінні      
4.2. Постійні, усього      
4.2.1 У т.ч. постійні розподілені (стр.2.2 / стр.1 х стр.3)      
4.2.2 Постійні нерозподілені (стр.4.2 – стр.4.2.1)      
Разом

Таблиця 4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.029 с.)