Облік операцій на рахунках в банкахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік операцій на рахунках в банкахМета роботи:засвоєння порядку відображення в обліку банківських операцій.

Матеріальне забезпечення:

1. Грошовий чек

2. Заявка на переказ грошових коштів

3. Платіжне доручення

4. Журнал № 1, відомість № 1.2

5. Журнал реєстрації операцій.

Початкові дані:

1. Дані для складання розрахункових документів (таблиця 1).

2. Господарські операції на рахунку в банку у національній валюті (таблиця 2)

Методичні вказівки:

1. На підставі даних таблиці 1 скласти грошовий чек, заявку на переказ грошових коштів, платіжне доручення.

2. Записати господарські операції за звітний місяць у журналі реєстрації і скласти бухгалтерські проводки.

3. Відобразити бухгалтерські записи в журналі № 1 та відомості № 1.2 в частині рахунка 31 “Рахунки в банках”.

4. Підрахувати обороти та визначити залишки на кінець місяця за рахунком 31 “Рахунки в банках”.

Таблиця 1

Дані для складання розрахункових документів

Дата здійснення операції Зміст операції Найменування та номер документа
01 вересня Касиром Іванченко Н.П. одержано готівку у сумі 920 грн., у т.ч. на виплату депонованої заробітної плати – 320 грн., матеріальної допомоги – 200 грн., відрядження – 400 грн. В установі банку був пред’явлений паспорт СН 244567, виданий Ірпінським РУГУ Київської обл. 23 липня 1996 р. Чек підписано директором і головним бухгалтером Грошовий чек
10 вересня Касиром Іванченко Н.П. було внесено з каси на рахунок в банку готівка – залишок невиданої заробітної плати – в сумі 200 грн. Заявка на переказ грошових коштів
19 вересня Виписане платіжне доручення на перерахування ВАТ “Антекс” коштів за тканину у сумі 33360 грн., у тому числі ПДВ 5560 грн., згідно рахунку № 412 від 26.08. (Реквізити одержувача - код підприємства 14458220, банк одержувача – КБ “Приватбанк”, МФО 302640, рахунок № 26002564204101. Платіжне доручення № 305  

 

Таблиця 2

Журнал реєстрації господарських операцій

На рахунку в банку

№ п/п Дата Зміст господарської операції Сума, грн. Дт Кт
1. 01.09. Видано по грошовому чеку з рахунку в банку готівку на виплату · заробітної плати · матеріальної допомоги · відрядження Всього     320,0 200,0 400,0 920,0    
2. 01.09. Перераховано до бюджету податок з доходів фізичних осіб, утриманий з заробітної плати працівників     816,40    
3. 01.09. Перераховано кошти на соціальне страхування, що пов’язані з виплатою заробітної плати: · до Пенсійного фонду · на випадок тимчасової втрати працездатності · на випадок безробіття Всього   1816,81   178,14 163,18 2158,13    
4. 01.09. Перераховано профспілковому комітету внески, що були утримані із заробітної плати працівників     44,02    
5. 02.09. Надійшли на рахунок в банк кошти за раніше відвантажену продукцію від фірми “Імідж ЛТД”     38520,0    
6. 05.09. Видано по чеку готівку для виплати · заробітної плати · на відрядження Всього   4450,0 200,0 4650,0    
7. 05.09. Перераховано кошти АТ “Київенерго” за користування електроенергією у серпні   2904,0    
8. 05.09. Надійшли кошти за продукцію від магазину “Жіночий одяг”   21600,0    
9. 07.09. Перераховано кошти магазину “Господарчі товари”   184,80    
10. 08.09. Надійшли кошти від МП “Олена” по короткостроковому векселю одержаному   20000,0    
11. 08.09. Сплачено з рахунку в банку за періодичні видання на ІV квартал   780,0    
12. 08.09. Перераховано кошти НПП “Київтехносервіс” на придбання комп’ютера РІІІ-1000     3000,0    
13. 10.09. Внесено готівку з каси на рахунок в банку – залишок невиплаченої заробітної плати   200,0    
14. 10.09. Оплачено платіжним дорученням ВАТ “Антекс” за тканину 33360,0    
15. 12.09. Платіжним дорученням перераховано до бюджету суму податку на додану вартість   1800,0    
16. 13.09. Перераховано кошти АТ “Факт” за придбані акції   50000,0    
17. 14.09. Перераховано кошти Донецькому ткацькому комбінату за тканину   11040,0    
18. 14.09. Перераховано кошти Донецькому ткацькому комбінату за послуги по доставці тканини     300,0    
19. 14.09. Одержано кошти від МП “Альфа” за реалізований офісний стіл   324,0    
20. 15.09. Видано по чеку готівку на виплату: · аліментів · на відрядження Всього   230,0 500,0 730,0    
21. 17.09. Надійшов на рахунок в банк короткостроковий кредит від “Приватбанку”     5000,0    
22. 19.09. Надійшли кошти від АТ “Крок” за частково повернені акції   20000,0    
23. 20.09. Внесено на рахунок в банк з каси сума невикористаного залишку підзвітних сум та сум відшкодування ТМЦ     268,36    
24. 20.09. Надійшла часткова сума по раніше одержаному короткостроковому векселю від магазину “Одяг”     10000,0    
25. 22.09. Перераховано платіжним дорученням до бюджету податок на прибуток   3300,0    
26. 22.09. Надійшла сума по претензії від Донецького ткацького комбінату   2300,0      
27. 22.09. Перераховано кошти АТ “Київводоканал” за користування водою у серпні   672,0    
28. 23.09. Надійшов короткостроковий кредит під сировину і матеріалу   30000,0    
29. 23.09. Внесена з каси готівка, що була одержана від батьків за утримання дітей у дитячому садку     320,0    
30. 25.09. Зараховано на рахунок в банку кошти цільового фінансування та цільових надходжень від ВАТ “Фактор”     4900,0    
31. 25.09. Перераховано з рахунку в банку фірмі “Візаж” за придбане програмне забезпечення   384,0    
32. 28.09. Сплачено ЗАТ “Віатон” по короткостроковому векселю виданому   20000,0    
33. 29.09. Внесено на рахунок в банк з каси виручка за реалізовану продукцію   400,0    
34. 29.09. Перераховано кошти ТОВ “Сана ЛТД” за раніше одержану фурнітуру   1000,0    
35. 29.09. Сплачено ВАТ “Антекс” за тканину 50000,0    
36. 30.09. Повернено кошти по кредиту під розрахункові документи   40000,0    

 


Практична робота № 3

Тема: Облік короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій

Мета роботи: засвоєння порядку відображення в обліку операцій з поточними фінансовими інвестиціями.

Матеріальне забезпечення:

1. Журнал реєстрації господарських операцій з обліку операцій з поточними фінансовими інвестиціями для ознайомлення і закріплення теми (таблиці 1-3).

2. Вихідні дані для наскрізної задачі (таблиці 4-5).

3. Відомість 4.2 аналітичного обліку фінансових інвестицій.

Методичні вказівки:

1. На підставі наведених завдань у таблицях 1-3 скласти бухгалтерські проводки з обліку поточних фінансових інвестицій.

2. За даними таблиці 4 відкрити відомість 4.2 аналітичного обліку фінансових інвестицій до рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції”.

3. Відобразити господарські операції з поточними фінансовими інвестиціями за вересень у таблиці 5.

4. Відобразити обороти за місяць за рахунком 35 “Поточні фінансові інвестиції” і визначити залишки за рахунком на кінець місяця у відомості 4.2.

5. За даними задачі № 1 навести бухгалтерські проводки, пов’язані з обліком довгострокових фінансових інвестицій та визначити балансову вартість довгострокових інвестицій на 31.12.200_р.

6. За даними задачі № 2 підрахувати балансову вартість придбаних інвестицій.

7. За даними задачі № 3 навести бухгалтерські проводки за методом участі в капіталі, та підрахувати балансову вартість інвестицій на кінець року.

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

 

Таблиця 1

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п Дата Зміст операції Сума, грн. Дт Кт
1. 11.02. Сплачено з рахунку в банку за 10 акцій АТ “Світ” по ціні 100 грн. (номінальна вартість кожної акції – 130 грн., строк сплати по акціях – 6 місяців)      
2. Протягом 6 місяців Відображена різниця між купівельною і номінальною вартістю акцій (щомісяця 1/6 різниці)      
3. 11.08. Зараховано на рахунок в банк від АТ “Світ” кошти по повернених акціях      

 

Таблиця 2

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п Дата Зміст операції Сума, грн. Дт Кт
1. 20.10.00 Придбано акції АТ “Промінвест” (номінальна вартість акцій – 30000 грн., 10 % річних на строк 1 рік) 36000,0    
2. Протягом року Доведення вартості придбаних акцій до їх номінальної вартості (1/12 різниці щомісячно) 6000,0    
3. Протягом року Нараховані відсотки по акціях      
4. 20.10.00 Одержано на рахунок в банк кошти за повернені облігації від АТ “Промінвест” 30000,0    
5. 20.10.00 Списана на доходи різниця між купівельною і номінальною вартістю      
6. 20.10.01 Отримана на рахунок в банк сума відсотків по акціях від АТ “Промінвест”      

Таблиця 3

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п Зміст операції Сума, грн. Дт Кт
1. Реалізовано 10 акцій по ціні 250 грн. невласної емісії (номінальна вартість кожної – 170 грн.)      
2. Одночасно списано дохід на фінансові результати      
3. Отримано на рахунок в банк кошти за продані акції      
4. Списана балансова вартість реалізованих акцій      
5. Одночасно списані витрати на фінансові результати      
6. Визначено фінансовий результат      

Вихідні дані для наскрізної задачі

Таблиця 4

Розшифровка залишків по рахунку

35 “Поточні фінансові інвестиції”

Найменування векселедавця Сума, грн.
1. АТ “Крок”
Всього: 35000

 

Таблиця 5

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п Дата Зміст операції Сума, грн. Дт Кт
1. 13.09. Перераховано з рахунку в банку АТ “Факт” за придбані акції   50000,0    
2. 19.09. Надійшли кошти на рахунок в банк від АТ “Крок” за частково повернені акції   20000,0    

 

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

„Облік довгострокових фінансових інвестицій”

 

Задача № 1

Підприємство „Бриз” 03.12.2005 р. придбало частку (40 %) у власному капіталі підприємства „Декор”. Підприємство „Бриз” веде облік інвестицій в асоційоване підприємство „Декор” за методом участі в капіталі. Чистий прибуток за 2005 р. Асоційованого підприємства становить 110 000 грн., сума нарахованих дивідендів – 50 000 грн.

Задача № 2

Підприємство придбало 11 000 акцій по 7,30 грн. за акцію. Вартість послуг брокерської фірми з урахуванням ПДВ склала 5 440 грн.


Задача № 3

Підприємство А придбало контрольний пакет (50 %) акцій підприємства Б на суму 80 000 грн. (80 000 акцій за ринковою ціною 1 грн. кожна). Номінальна вартість однієї акції – 0,60 грн. За брокерські та інші послуги з придбання акцій на Українській фондовій біржі сплачено 600 грн.


Практична робота № 4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.6.131 (0.014 с.)