Розрахунок оцінки вибуття запасів за різними методами оцінкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок оцінки вибуття запасів за різними методами оцінкиМета:ознайомлення з методами розрахунку оцінки вибуття запасів.

Матеріальне забезпечення:

1. Розрахунок оцінки вибуття запасів за різними методами (таблиці 3-5).

2. Журнал реєстрації господарських операцій про витрачання запасів (таблиця 6).

3. Розрахунок ТЗВ (таблиця 7).

Методичні вказівки:

1. На підставі даних таблиць 3-5 зробити розрахунки оцінки вибуття запасів за різними методами.

2. Зробити записи у журналі реєстрації господарських операцій (таблиця 6).

3. Використовуючи дані з практичної роботи № 15 по субрахунку 289 “ТЗВ” і дані таблиць 1, 2, 6 практичної роботи № 16 зробити розрахунок ТЗВ.

4. Скласти відомість аналітичного обліку руху виробничих запасів № 5.1.

 

 

Таблиця 1

Розшифровка залишку за рахунком 20 “Виробничі запаси” на 01.09.

№ п/п Найменування Од.вим. Ціна Кількість Сума, грн.
1. Тканина “Рута” м 55,0 4400,0
2. Тканина “Гранд” м 50,0 3200,0
3. Підкладковий матеріал м 2,50 25,0
4. Нитки шт. 1,0 20,0
5. Ґудзики шт. 0,50 180,
Разом по субрахунку 201 7825,0
1. Автошини шт. 240,0 480,0
2. Диски автомобільні шт. 200,0 800,0
Разом по субрахунку 207 1280,0
  Разом по рахунку 20       9105,0

 

 

Таблиця 2

Розшифровка залишку за рахунком 22 “МШП” на 01.09.

№ п/п Найменування Одиниця виміру Ціна Кількість Сума, грн.
1. Папір пач. 24,0 96,0
2. Ваза для квітів шт. 18,0 18,0
3. Сервіз чайний комп. 24,0 48,0
4. Чайник шт. 62,0 62,0
  Разом по рахунку 22       224,0

 

 

Таблиця 3

Розрахунок оцінки вибуття запасів

За методом середньозваженої собівартості (тканина “Рута”)

Зміст операції Кількість, м Ціна за од. Сума, грн.
Залишок на 01.09. 55,0 4400,0
Надійшло: 03.09.     58,0   11600,0
12.09 60,0 15000,0
25.09. 64,0 9600,0
Вибуло    
Залишок на 01.10.    

 

 

Таблиця 4

Розрахунок оцінки вибуття запасів

За методом ФІФО (тканина “Рута”)

Зміст операції Кількість, м Ціна за од. Сума, грн.
Залишок на 01.09. 55,0 4400,0
Надійшло: 03.09. 58,0 11600,0
12.09 60,0 15000,0
25.09. 64,0 9600,0
Вибуло: 05.09      
16.09    
20.09    
25.09    
Залишок на 01.10.    

Таблиця 5

Журнал реєстрації господарських операцій

З обліку витрачання виробничих запасів

Дата Зміст операції Сума Дт Кт
1. 05.09. Видано зі складу згідно лімітно-забірної картки тканину “Гранд” для пошиття чоловічих пальт   12412,0    
2. 05.09. Видано зі складу згідно лімітно-забірної картки тканину “Рута” на пошиття жіночих пальт (за методом ФІФО)      
3. 08.09. Видано зі складу на пошиття чоловічих пальт нитки і ґудзики   228,0    
4. 08.09. Видано зі складу на пошиття жіночих пальт нитки і ґудзики   240,0    
5. 12.09. Видано зі складу згідно лімітно-забірної картки тканину “Гранд” на пошиття чоловічих пальт   12360,0    
6. 16.09. Видано зі складу згідно лімітно-забірної картки тканину “Рута” на пошиття жіночих пальт (за методом ФІФО)      
7. 18.09. Видано зі складу за вимогою папір 2 пачки      
8. 23.09. Видано зі складу згідно лімітно-забірної картки тканину “Рута” на пошиття жіночих пальт (за методом ФІФО)      
9. 25.09. Видано зі складу згідно лімітно-забірної картки тканину “Рута” на пошиття жіночих пальт (за методом ФІФО)      
10. 26.09. Видано зі складу згідно лімітно-забірної картки тканину “Гранд” на пошиття чоловічих пальт   13600,0    
11. 28.09. Видано зі складу у приймальну директора сервізи кавовий і чайний   120,0    
12. 30.09. Здано з виробництва на склад відходи тканин з пошиття: · чоловічих пальт · жіночих пальт     12,40 9,18    
13. 30.09. Розраховано і списано на витрати ТЗВ: · пошиття чоловічих пальт · пошиття жіночих пальт · адміністративні витрати      

 

Таблиця 7

Розрахунок ТЗВ за вересень

Показники Запаси ТЗВ
Залишок виробничих запасів на 01.09. Всього    
Надходження: Рах.201 Рах.205 Рах.207 Рах.22 Всього    
Разом залишок і надходження
Витрачено: Рах. Рах. Рах. Всього    
Залишок виробничих запасів на 01.10. Всього    

Коефіцієнт ТЗВ = ___________залишок ТЗВ на п.м. + надходження ТЗВ__________

залишок вироб.запасів і МШП на п.м. + надходження запасів і МШП

 


Практична робота № 16

Тема: Облік запасів.

Облік результатів інвентаризації виробничих запасів

Мета:вивчити порядок відображення в обліку результатів інвентаризації виробничих запасів.

Методичне забезпечення:

1. Наказ на проведення інвентаризації.

2. Дані про результати інвентаризації.

3. Інвентаризаційна відомість.

4. Журнал реєстрації господарських операцій.

Методичні вказівки:

1. На підставі даних таблиці 1 скласти інвентаризаційну відомість.

2. Визначити надлишки, нестачі, пересортиці. Для порівняння (облікові дані) використати дані залишків за рахунками виробничих запасів і МШП з практичної роботи № 16 (таблиці 1,2).

3. Відобразити результати інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку (таблиця 2).

4. Результати інвентаризації відобразити у відомості 5.1. (практична робота № 16).

 

НАКАЗ по АТ “Промінь” № 56 від 13 вересня 200__р. У зв’язку з наданням чергової щорічної відпустки завідуючій складом Єгоровій О.П. наказую: 1. Створити інвентаризаційну комісію у складі: голова комісії – головний бухгалтер Кравченко О.М., члени комісії: закрійниця з пошиття жіночих костюмів Ніконенко В.М., закрійниці з пошиття чоловічих костюмів Бойко І.І. 2. Інвентаризацію матеріальних цінностей провести станом на 14 вересня 200__р. 3. Інвентаризацію розпочати 14 вересня і закінчити 15 вересня 200__р. 4. Завідуючій складом Єгоровій О.П. передати, а менеджеру Ткаченко П.В. прийняти матеріальні цінності по складу під матеріальну відповідальність на час чергової відпустки Єгорової О.П.   Директор Дорошенко В.П.

 

 

Таблиця 1

Дані про результати інвентаризації по складу

№ п/п Найменування Інв. № Одиниця виміру Ціна за одиницю Кількість Сума, грн.
1. Тканина “Рута” м 55,0  
2. Тканина “Гранд” м 50,0  
3. Підкладковий матеріал м 2,50  
4. Нитки шт. 1,00  
5. Ґудзики шт. 0,50  
6. Автошини шт. 240,0  
7. Диски автомобільні шт. 200,0  
8. Папір пач 24,0  
9. Ваза для квітів шт. 18,0  
10. Сервіз чайний компл 24,0  
11. Чайник шт. 62,0  
Всього

 

Таблиця 2

Журнал реєстрації господарських операцій

 

№ п/п Зміст операції Сума, грн. Дт Кт
1. Згідно з порівняльною відомістю відображена сума нестачі ґудзиків у складі витрат підприємства (винна особа не встановлена)      
2. Відображена сума нестачі чайного сервізу із встановленням винної особи – зав. складом Єгорова О.П.      
3. Відображена сума, що підлягає відшкодуванню винною особою ((сума нестачі за обліковою ціною * індекс інфляції + ПДВ) * 2, індекс інфляції становить 1,1)      
4. Відображено ПДВ від вартості нарахованої суми відшкодування (ряд. 3 : 6)      
5. Відображена сума, що підлягає сплаті до бюджету (різниця між вартістю відшкодування без урахування ПДВ і фактичною вартістю нестачі)      
6. Внесено до каси готівкою вартість нестачі зав. складом Єгоровою О.П.      
7. Оприбутковано на склад лишки виробничих запасів (папір)      

 

 


Практична робота № 17

Тема: Облік готової продукції.

Мета: засвоєння порядку відображення в бухгалтерському обліку руху готової продукції та розрахунків з покупцями і замовниками.

 

Матеріальне забезпечення:

Розшифровка залишку за рахунком 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками” на 01.09.

Накладна на здачу готової продукції на склад.

Накладна на відпуск готової продукції на сторону.

Податкова накладна.

Дані для складання первинних документів.

Розрахунок собівартості реалізованої продукції (таблиця 2).

Журнал реєстрації господарських операцій з обліку руху готової продукції (таблиця 3).

Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками.

Методичні вказівки:

Скласти первинні документи з обліку руху готової продукції на підставі даних таблиці 1.

Розрахувати собівартість реалізованої продукції на підставі даних таблиці 2.

Відобразити операції з обліку руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку (таблиця 3).

Відкрити відомість 3.1 на підставі даних таблиці 1. Зробити у відомості відповідні бухгалтерські записи.

 

Таблиця 1

Розшифровка залишку за рахунком

Розрахунки з покупцями і замовниками” на 01.09.

Найменування Сума, грн.
1. ТОВ “Імідж ЛТД” 38520,0
2. МП “Юлія” 3180,0
3. Магазин “Одяг” 1460,0
4. МП “Лілея” 2420,0
  Разом: 45580,0

 

 


Таблиця 2

Дані для складання первинних документів

З обліку руху готової продукції

Документ Зміст операції
Накладна на здачу готової продукції на склад № 148 від 10.09. З цеху на склад надійшла готова продукція: пальта жіночі у кількості 10 шт. по обліковій ціні 1200 грн. Здала швачка цеху Левченко М.М., прийняла завідуюча складом Єгорова О.П.
Накладна на відпуск на сторону № 172 від 05.09. Зі складу відпущено представникові фірми “Елегант” Савчук Л.Л. згідно довіреності серії ММ № 52638 від 04.09.: · чоловічі пальта 23 шт. за обліковою ціною 1000 грн. · жіночі пальта 16 шт. за обліковою ціною 1200 грн. Відпустила зав.складом Єгорова О.П.
Податкова накладна № 184 від 05.09. Згідно з накладною № 172 виписана податкова накладна. Ідентифікаційний код фірми “Елегант” 34358640; юридична адреса – м. Київ, пр. Перемоги, 24; свідоцтво платника ПДВ № 15484016, код платника ПДВ 34358640183. Договір № 118 від 01.09. Розрахунок векселем.

 

Таблиця 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.009 с.)