Відомість розподілу загальновиробничих витрат 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відомість розподілу загальновиробничих витратМіж видами виробленої продукції (за 1 варіантом)

Найменування продукції База розподілу (ОЗП) Відсоток розподілу Загальновиробничі витрати (табл2)
1. Чоловічі пальта      
2. Жіночі пальта      
Разом      

 

Таблиця 5

Собівартість продукції за статтями калькуляції

 

Статті калькуляції Чоловічі костюми Жіночі костюми
1. Сировина і матеріали + ТЗВ    
2. Зворотні відходи (-)    
3. Основна заробітна плата виробничих робітників    
4. Відрахування на соціальні заходи    
5. Загальновиробничі витрати    
6. Витрати від браку (- +)    
7. Інші виробничі витрати    
  Виробнича собівартість продукції    

 

 

Таблиця 6

Зведена відомість незавершеного виробництва

Найменування продукції На початок місяця На кінець місяця
Сировина і матеріали ОЗП Сировина і матеріали ОЗП
1. Чоловічі пальта 890,20 316,40 780,24 212,56
2. Жіночі пальта 924,36 280,84 534,18 184,82
Разом 1814,56 597,24 1414,42 397,38

 

 

Таблиця 7

Розрахунок собівартості готової продукції

 

Статті витрат Чоловічі пальта Жіночі пальта Сума, грн.
НЗВ на початок місяця (+)      
Витрати за місяць (+)      
НЗВ на кінець місяця (-)      
Фактична собівартість готової продукції      

 

Практична робота № 19

Тема: Облік витрат майбутніх періодів

 

Мета роботи: засвоїти порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів та порядок їх списання на відповідні витратні рахунки.

Матеріальне забезпечення:

1. План рахунків бухгалтерського обліку.

2. Журнал реєстрації господарських операцій з обліку витрат майбутніх періодів для ознайомлення і закріплення теми (таблиці 1-4).

3. Вихідні дані для наскрізної задачі (таблиці 5,6).

Методичні вказівки:

1. Відобразити операції, які наведені у таблицях 1-4 на рахунках бухгалтерського обліку.

2. Виконати завдання для наскрізної задачі, наведені у таблицях 5 і 6.

3. Зробити відповідні записи у журналі № 3.

З авдання для ознайомлення і закріплення теми

Таблиця 1

 

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п Дата Зміст операції Сума, грн. Дт Кт
1.   Списання передоплати за періодичні видання      
1.1. 10.10. Підприємство сплатило з рахунку в банку за газети і журнали: · газета “Урядовий кур’єр” – 12 місяців · газета “Все про бухгалтерський облік” – 12 місяців · журнал “Баланс” – 6 місяців · журнал “Бізнес” – 3 місяці Всього     600,0 900,0 600,0 300,0 2400,0    
1.2. 15.10. На підставі рахунку-фактури № 256 від 07.10. і платіжного доручення № 320 від 10.10. зроблено розрахунок бухгалтерії про списання вартості передплати на газети і журнали щомісяця      

Таблиця 2

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п Дата Зміст операції Сума, грн. Дт Кт
2.   Списання витрат, пов’язаних з освоєнням нових виробництв      
2.1.   Підприємство протягом півроку здійснювало підготовку виробництва нового виду продукції, що включило: · матеріали на виготовлення зразків продукції · заробітна плата працівників · вартість електроенергії · витрати на відрядження Всього   28000,0 12800,0 10600,0 2600,0 54000,0    
2.2. 20.10 Розпочато виробництво нового виду продукції. Витрати на освоєння планується покрити протягом півроку виробництва продукції. При цьому запланований обсяг продукції становить 10000 шт., у тому числі щомісяця: 1 місяць – 1000 шт. 2 місяць – 1500 шт. 3 місяць – 2000 шт. 4 місяць – 2000 шт. 5 місяць – 1500 шт. 6 місяць – 2000 шт. На підставі аналітичної відомості по рахунку № 39 і плану виробництва продукції зроблено розрахунок бухгалтерії по списанню витрат на освоєння нового виду продукції на її валовий випуск щомісяця.      

 

Таблиця 3

Журнал реєстрації господарських операцій

 

№ п/п Дата Зміст операції Сума, грн. Дт Кт
3.   Списання витрат по здійсненню передоплати за оренду приміщення      
3.1. 22.10. Сплачено з рахунку в банку передоплату за оренду службового приміщення загальногосподарського призначення строком на 9 місяців 27000,0    
3.2. 23.10. Згідно з договором про оренду приміщення № 48 і платіжним дорученням № 352 від 22.10 зроблено розрахунок бухгалтерії про списання передплати за оренду службового приміщення щомісяця      

Таблиця 4

Журнал реєстрації господарських операцій

 

№ п/п Дата Зміст операції Сума, грн. Дт Кт
4.   Списання витрат по страхуванню майна      
4.1. 24.10. Сплачено з рахунку в банку за страхування автотранспорту виробничого підприємства строком на 2 роки: · вантажні автомобілі · легкові автомобілі Всього   12000,0 9000,0 21000,0    
4.2. 25.10. На підставі страхового полісу зроблено розрахунок бухгалтерії по списанню вартості страхування майна щомісяця: · вантажні автомобілі · легкові автомобілі Всього      

 


Завдання для наскрізної задачі

 

Таблиця 5

Розшифровка залишків по рахунку

39 “Витрати майбутніх періодів”

 

Вид витрат Сума, грн.
1. Підписка періодичних видань на ІІІ квартал 260,0
  Всього: 260,0

 

Таблиця 6

Журнал реєстрації господарських операцій

 

№ п/п Дата Зміст операції Сума, грн. Дт Кт
1. 08.09. Сплачено з рахунку в банку підписній агенції вартість періодичних видань на ІV квартал   780,0    
2. В кінці місяця Списана частина вартості періодичних видань за ІІІ квартал   260,0    

 


Практична робота № 20

Тема: Облік зобов’язань за довгостроковими позиками

 

Мета роботи: засвоєння порядку відображення в обліку розрахунків за довгостроковими позиками

Матеріальне забезпечення:

1. Завдання для закріплення теми.

Методичні вказівки:

1. На підставі даних задачі 1 вказати бухгалтерські проводки.

2. На підставі даних задачі 2 відобразити в обліку господарську операцію, пов’язану з одержанням та погашенням довгострокового кредиту, нарахуванням відсотків, пені тощо.

 

 

Задача 1

1 липня 2005 р. підприємству наданий кредит у розмірі 900 000 грн. строком на три роки під 14 % річних. Умовами кредитного договору передбачено, що заборгованість підприємства по основній сумі боргу погашається щороку, частинами, одночасно з виплатою відсотків за кредит.

 

 

Задача 2

Підприємство 02.09.2005 р. отримало в банку кредит на фінансування будівництва будівлі цеху в розмірі 150 000 грн. на три року під 23 % річних. Дата повернення кредиту – 02.09.2008 р. Відсотки за користування кредитом протягом трьох років погашаються щороку в перший робочий день вересня. У разі порушення строку погашення кредиту та несвоєчасної сплати відсотків за нього кредитним договором передбачено нарахування пені в розмірі 0,05 % за кожний день прострочення платежу.

За умовами, що склалися на підприємстві, воно погасило борг 04.10.2008 р., тобто прострочення платежів склало 32 дні.

 


Практична робота № 21

Тема: Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями

 

Мета роботи: засвоєння порядку відображення в обліку розрахунків за довгостроковими облігаціями

Матеріальне забезпечення:

1. Завдання для закріплення теми.

Методичні вказівки:

1. На підставі даних задачі 1 відобразити в обліку випуск та погашення довгострокової облігаційної позики.

2. На підставі даних задачі 2 скласти бухгалтерські проводки, необхідні для відображення в обліку здійснених операцій.

 

 

Задача 1

Підприємство випустило 500 облігацій за номінальною вартістю 1000 грн. за одну облігацію строком обігу 3 роки. Оголошений відсоток становить 10 % річних і виплачується один раз на рік 31 грудня. 200 облігацій продано за безготівковим розрахунком за ціною 1200 грн., з яких 50 придбано за передоплатою (передоплату проведено за номіналом). 300 облігацій продано за готівку – 900 грн. за облігацію. Сума премії становить 40 000 грн. сума дисконту – 30 000 грн.

Основні дані щодо амортизації премії, дисконту та нарахування відсотків наведено в таблиці:

Період Для облігацій, випущених з премією (200 шт.) Для облігацій, випущених з дисконтром (300 шт.)
Списання премії Нарахований відсоток Амортизація дисконту Нарахований відсоток
1-й рік 15 000 20 000 5 000 30 000
2-й рік 15 000 20 000 10 000 30 000
3-й рік 20 000 20 000 15 000 30 000
Всього 50 000 60 000 30 000 90 000

 

Задача 2

01.08.2005 р. підприємство випустило 1000 облігацій номіналом 1000 грн., кожна з терміном погашення через три роки під 10 % річних при ринковій ставці 10 %.

 


 

Практична робота № 22Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 349; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.021 с.)