Розшифровка залишку по субрахунку 372Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розшифровка залишку по субрахунку 372“Розрахунки з підзвітними особами”

Прізвище, ім’я по батькові Посада Сума, грн.
Дт Кт
1. Остапенко В.І. водій   60,00
2. Ткаченко П.В. менеджер 65,00  
Разом:   65,00 60,00

Таблиця 3

Журнал реєстрації господарських операцій

 

Дата Документальне оформлення та зміст операції Сума, грн. Дт Кт
1. 01.09. Менеджером Ткаченко П.В. повернуто до каси невикористаний залишок підзвітної суми   65,0    
2. 01.09. Видано готівку з каси у підзвіт водію Остапенко В.І. на відряджувальні витрати   400,0    
3. 03.09. Видано готівку з каси у підзвіт на відряджувальні витрати менеджеру Ткаченко П.В.   200,0    
4. 09.09. Витрачено водієм Остапенко В.І. підзвітну суму на відрядження при перевезенні продукції покупцям (на підставі Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 36)      
5. 10.09. Менеджером Ткаченко П.В. витрачено підзвітну суму на відрядження з 6 по 8 вересня під час укладення договорів з покупцями на поставку продукції     188,0    
6. 10.09. Утримано з заробітної плати водія Остапенко В.І. невикористаний залишок підзвітних сум (з урахуванням заборгованості на 01.09.)      
7. 17.09. Видано готівку з каси в підзвіт на господарські потреби менеджеру Ткаченко П.В. 100,0    
8. 17.09. Видано готівку з каси у підзвіт директору Дорошенко В.П. на відрядження   300,0    
9. 18.09. Менеджером Ткаченко П.В. витрачено підзвітну суму на придбання канцелярських товарів, що були оприбутковані на склад     50,0    
10. 18.09. Одночасно на підставі податкової накладної відображена сума ПДВ від вартості придбаних канцелярських товарів     10,0    
11. 18.09. Менеджером Ткаченко П.В. повернуто до каси невикористану підзвітну суму, що була отримана ним для придбання канцелярських товарів      
12. 21 09. Витрачено директором Дорошенко В.П. підзвітну суму на відрядження і списано на витрати на підставі Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 37      

 

Практична робота № 7

Тема: Облік дебіторської заборгованості.

Облік нетоварних операцій (розрахунків за претензіями, за відшкодування завданих збитків, з різними дебіторами)

Мета роботи:засвоєння порядку розрахунків за кредитами, за претензіями, за відшкодування завданих збитків, з різними кредиторами та дебіторами та відображення в бухгалтерському обліку.

Матеріальне забезпечення:

1. Розшифровка залишку за субрахунком 374 “Розрахунки за претензіями” на 01.09. (таблиця 1).

2. Розшифровка залишку за субрахунком 375 “Розрахунки за відшкодування завданих збитків” на 01.09. (таблиця 2).

3. Журнал реєстрації господарських операцій за вересень (таблиця 3).

4. Журнал № 3.

5. Відомість № 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку 37 з практичної роботи 4).

Методичні вказівки:

1. На підставі даних таблиць 1-2 записати у відповідні відомості аналітичного обліку залишки за аналітичними рахунками до субрахунків 374, 375.

2. На підставі даних таблиці 3 відобразити в реєстраційному журналі господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

3. Відобразити бухгалтерські записи у відомостях аналітичного обліку за відповідними субрахунками.

4. Підрахувати обороти за місяць і залишки за кожним рахунком на кінець звітного періоду.

 

Таблиця 1

Розшифровка залишку за субрахунком

Розрахунки за претензіями” на 01.09

№ п/п Найменування дебіторів Сума, грн.
1. Донецький ткацький комбінат – нестача матеріалів по рахунку 335 від 19.08   2300,0

 

Таблиця 2

Розшифровка залишку за субрахунком

Розрахунки за відшкодуванням збитків” на 01.09

 

№ п/п Найменування дебіторів Сума, грн.
1. Єгорова О.П. 56,0
2. Бойко Т.І. 112,0
Разом 168,0

 

 

Таблиця 3

Журнал реєстрації господарських операцій

З нетоварних операцій за вересень

№ п/п Дата Зміст господарської операції Сума Дт Кт
1. 01.09. Пред’явлена претензія Донецькому ткацькому комбінату у зв’язку з неправильним застосуванням цін     2208,0    
12.09. Реалізовано МП “Альфа” офісний стіл (основні засоби)   324,0    
14.09. Надійшли на рахунок в банк кошти від МП “Альфа” за реалізований офісний стіл   324,0    
15.09. Згідно з рішенням інвентаризаційної комісії нестача ТМЦ віднесена на винуватця – зав. складом Єгорову О.П.     63,36    
15.09. Утримано із заробітної плати Бойко І.І. сума за відшкодування завданих збитків   30,0    
6. 15.09. Внесено до каси Єгоровою О.П. сума відшкодування завданих збитків   63,36    
7. 22.09. Надійшла на рахунок в банк сума по претензіях від Донецького ткацького комбінату   2300,0    

 

 

Практична робота № 8

Тема: Облік основних засобів.

Документування господарських операцій з обліку придбання основних засобів

Мета роботи: засвоєння порядку оформлення первинних документів з обліку придбання основних засобів.

Матеріальне забезпечення:

1. Акт прийому-передачі основних засобів.

2. Інвентарна картка обліку основних засобів.

3. Відомість 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій.

Початкові дані:

1. Довідкові дані для складання первинних документів з обліку основних засобів (таблиця 1).

2. Дані про наявність основних засобів на початок звітного місяця (таблиця 2).

4. Перелік господарських операцій за вересень (таблиця 3) для наскрізної задачі.

5. Завдання для закріплення матеріалу.

Методичні вказівки:

1. На підставі даних таблиці 1 скласти первинні документи:

· акт прийому-передачі основних засобів;

· інвентарну картку обліку основних засобів.

2. Відобразити операції в журналі реєстрації операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

3. Зробити бухгалтерські записи у відомості 4.1.

4. Розв’язати додаткові завдання (таблиця 4).

 

 

Завдання для наскрізної задачі

Таблиця 1

Дані про складання первинних документів

З обліку основних засобів

 

Документ Зміст господарських операцій
Акт прийому-передачі основних засобів № 15 від 13.09. Згідно наказу керівника № 58 від 12.09 комісія у складі голови комісії менеджера Ткаченко П.В., членів комісії: головного бухгалтера Кравченко О.М., закрійниці Бойко І.І. прийняла в експлуатацію комп’ютер Р-ІІІ-1000 вартістю 3000 грн. з ПДВ, поточного року випуску, придбаний від НПП “Київтехносервіс“. Комп’ютер було встановлено в бухгалтерії. Прийняла на матеріальну відповідальність комп’ютер касир Іванченко Н.П. Здала зав. складом Єгорова О.П. Комп’ютеру присвоєно інвентарний номер 10409
Інвентарна картка № 15 Комп’ютер РІІІ-1000, інвентарний номер 10409

 

Таблиця 2

Дані про наявність основних засобів на початок звітного періоду

№ п/п Інв.№ Дата введення в експлуатацію Найменування об’єкта Строк експлуатації, у роках К-ть Первісна вартість Знос Залишкова вартість
1. 02.88 Будинок
2. 04.98 Комп’ютер
3. 09.98 Машина швейна (ч.п.)
4. 09.98 Машина швейна (ж.п.)
5. 09.98 Машина швейна
6. 10.98 Стіл закрійника (ч.п.)
7. 10.98 Стіл закрійника (ж.п.)
8. 04.98 Стіл офісний
9. 10.00 Комплект меблів офісних          
10. 06.00 Автомобіль легковий
11. 07.01 Автомобіль вантажний
Разом: 11 133200 34880 98320

 

Таблиця 3

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п Дата Документальне оформлення та зміст операції Сума, грн. Дт Кт
1. 08.09. Придбано у НПП “Київтехносервіс” комп’ютер РІІІ-1000 · податковий кредит (визначити)   2500,0      
2. 08.09. Перераховано з рахунку в банку НПП “Київтехносервіс” за комп’ютер РІІІ-1000   3000,0    
3. 12.09. Згідно акту прийому-передачі комп’ютер РІІІ-1000 встановлено в бухгалтерії і введено в експлуатацію      

 

Завдання для закріплення матеріалу

 

Таблиця 4

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п Документальне оформлення та зміст операції Сума, грн. Дт Кт
Завдання 1
1.1. Підприємством отримано фрезерувальний верстат від ВО “Атек”: · відпускна ціна · ПДВ (суму визначити самостійно)     7000,0      
1.2. Акцептований (прийнятий до оплати) рахунок транспортної організації за перевезення фрезерувального верстата: · відпускна ціна · ПДВ (суму визначити самостійно)   120,0    
1.3. Акцептований пред’явлений до оплати рахунок за виконані роботи по монтажу фрезерувального верстата · ПДВ (суму визначити самостійно)   180,0    
1.4. Прийнятий до експлуатації фрезерувальний верстат згідно акту прийому-передачі      
1.5. Акт внутрішнього переміщення основних засобів. Фрезерувальний верстат, прийнятий до експлуатації у цех № 1, передати у цех № 2      
Завдання 2
2.1. Списано на будівництво будівлі транспортного цеху будівельні матеріали 12000,0    
2.2. Нарахована заробітна плата працівникам, які брали участь у будівництві 3600,0    
2.3. Списано вартість проектно-монтажних робіт на будівництво транспортного цеху · відображено ПДВ (визначити)   8400,0    
2.4. Згідно акту прийняття-передачі основних засобів введено в експлуатацію будівлю транспортного цеху      

 

Практична робота № 9

Тема: Облік основних засобів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.58.220 (0.013 с.)