За час відрядження працівниківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За час відрядження працівників 

П.І.П. Дані для розрахунку
Дорошенко В.П. Заробітна плата за попередні два місяці становить 1360 грн., відпрацьовано 41 день
Кравченко О.М. Сума нарахованої заробітної плати за попередні 6 місяців становить: 8 м. – 500 (21 день) 5 м. – 500 (18 днів) 7 м. – 480 (19 днів) 4 м. – 492 (19 днів) 6 м. – 500 (20 днів) 3 м. – 500 (20 днів)
Ткаченко П.В. Заробітна плата за попередні два місяці становить 800 грн., відпрацьовано 41 день
Єгорова О.П. Загальна сума нарахованої заробітної плати за попередні 12 місяців становить 3843 грн., у тому числі по лікарняних листах 90 грн. і сума оплати попередньої відпустки 320 грн.
Остапенко В.І. Заробітна плата за попередні два місяці становить 756 грн., відпрацьовано 41 день
Ніконенко В.М. Заробітна плата за попередні 6 місяців становить: 8 м. – 436 (21 день) 5 м. – 442 (18 днів) 7 м. – 444 (19 днів) 4 м. – 438 (19 днів) 6 м. – 442 (20 днів) 3 м. – 418 (20 днів)

Таблиця 6

Додаткові нарахування працівникам

 

П.І.Б. Вид нарахувань
Ткаченко П.В. Доплата за виконання додаткових обов’язків завідувача складом на час чергової відпустки зав. складом Єгорової О.П. у сумі 30 грн.
Глущенко Г.О. Премія за підсумками місяця – 30 % від нарахованої заробітної плати
Левченко М.М. Заробітна плата за допущення виправного браку при виготовленні продукції (згідно наряду)

Таблиця 7

Дані для складання розрахунково-платіжної відомості

 

П.І.П. Дані для розрахунку
Дорошенко В.П. Є членом профспілки
Кравченко О.М. Є членом профспілки
Ткаченко П.В. Сплачує аліменти на одну дитину у розмірі 50 грн. від нарахованої заробітної плати, є членом профспілки
Єгорова О.П. Є членом профспілки
Іванченко Н.П. Є членом профспілки
Остапенко В.І. Є членом профспілки.
Савенок В.В. Не є членом профспілки
Бойко І.І. Є членом профспілки. Крім того, утримано з заробітної плати за відшкодування нестач 30 грн.
Ніконенко В.М. Є членом профспілки
Глущенко Г.О. Є членом профспілки
Левченко М.М. Є членом профспілки
Ковальчук Г.П. Є членом профспілки

Таблиця 8

Журнал реєстрації господарських операцій з обліку нарахування

Заробітної плати, утримань з неї і нарахувань на ФОП

№ п/п Зміст операції Сума Д-т К-т
1. Нарахована заробітна плата працівникам підприємства: Дорошенко В.П Кравченко О.М. Ткаченко П.В. Єгорова О.П. Іванченко Н.П. Остапенко В.І. Савенок В.В. Бойко І.І. Ніконенко В.М. Глущенко Г.О. Левченко М.М. Ковальчук Г.П.      
2. Нарахована заробітна плата працівникам за час відрядження: Дорошенко В.П. Ткаченко П.В. Остапенко В.І.      
3. Нараховано по лікарняному листу за час тимчасової непрацездатності Кравченко О.М.      
4. Нараховано відпускні завідуючій складом Єгоровій О.П. за рахунок резерву відпускних      
5. Нараховано за понаднормову роботу водію Савенку В.В.      
6. Нараховано по лікарняному за час тимчасової непрацездатності Ніконенко В.М.: · за перші п’ять днів · за наступні дні      
7. Нарахована за виконання додаткових обов’язків зав. складом доплата менеджеру Ткаченко П.В.      
8. Нарахована премія за підсумками місяця Глущенко Г.О.      
9. Нарахована заробітна плата за допущення виправного браку Левченко М.М.      
10. Нараховані на ФОП відрахування на соціальні заходи на заробітну плату працівників з пошиття чоловічих пальт      
11. Нараховані на ФОП відрахування на соціальні заходи на заробітну плату працівників з пошиття жіночих пальт      
12. Нараховані на ФОП відрахування на соціальні заходи на заробітну плату працівників, що допустили виправний брак      
13. Нараховані на ФОП відрахування на соціальні заходи на заробітну плату працівників, що займаються транспортуванням та заготівлею запасів      
14. Нараховані на ФОП відрахування на соціальні заходи на заробітну плату працівників загальновиробничого призначення      
15. Нараховані на ФОП відрахування на соціальні заходи на заробітну плату працівників адміністрації      
16. Нараховані на ФОП відрахування на соціальні заходи на заробітну плату працівників відділу збуту      
17. Нараховані на суму відпускних відрахування на соціальні заходи      
18. Утримано з заробітної плати працівників: · податок з доходів фізичних осіб · збір до Пенсійного фонду · збір до фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності · збір до фонду на випадок безробіття      
19. Утримано із заробітної плати працівників внески до профспілки      
20. Утримано із заробітної плати Ткаченко П.В. аліменти      
21. Утримано із заробітної плати Бойко І.І. сума по відшкодуванню нестач      
22. Отримано з рахунку в банку по грошовому чеку кошти на виплату: · депонованої заробітної плати · матеріальної допомоги     320,0 200,0    
23. Виплачена: · депонована заробітна плата Ніконенко В.М. · матеріальна допомога Левченко М.М.   320,0 200,0    
25. Одержано з рахунку в банку по грошовому чеку гроші на виплату заробітної плати   4450,0    
26. Згідно платіжної відомості № 32 від 08.09. виплачена заробітна плата працівникам: Дорошенко В.П Кравченко О.М. Ткаченко П.В. Єгорова О.П. Іванченко Н.П. Остапенко В.І. Бойко І.І. Ніконенко В.М. Глущенко Г.О. Левченко М.М. Ковальчук Г.П. Всього видано:      
27. Перераховано з рахунку в банку під час виплати заробітної плати: · податок з доходів фізичних осіб · утримання і відрахування на соціальні заходи · профспілкові внески      
28. Депонована невиплачена заробітна плата Савенка В.В.      
29. Внесено на рахунок в банк залишок невиплаченої заробітної плати      

Практична робота № 26

Тема: Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів.

Облік розрахунків з бюджетом

Мета роботи:засвоєння порядку відображення в обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість та відображення на рахунках бухгалтерського обліку податкових зобов’язань і податкового кредиту.

Матеріальне забезпечення:

1. Завдання для закріплення теми (таблиця 1).

2. Розшифровка залишків з рахунку 64 “Розрахунки за податками і платежами” на 01.09. (таблиця 2).

3. Журнал реєстрації господарських операцій за вересень (таблиця 3).

4. Відомість № 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом (до рахунку 64).

Методичні вказівки:

1. На підставі даних у таблиці 1 відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

2. На підставі даних таблиці 2 записати у відомість аналітичного обліку залишки за аналітичними рахунками до рахунку 64 “Розрахунки за податками і платежами”.

3. На підставі даних таблиці 3 відобразити в реєстраційному журналі господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

4. Відобразити бухгалтерські записи у відомості 3.6 аналітичного обліку по розрахунках з бюджетом.

5. Підрахувати обороти за місяць і залишки за кожним аналітичним рахунком на кінець звітного періоду.

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

Таблиця 1

Журнал реєстрації господарських операцій

 

№ п/п Зміст операції Сума Дт Кт
1. Сплачено Черкаському ткацькому комбінату за тканину з рахунку в банку   3600,0    
2. Відображено податковий кредит від суми сплаченого авансу (на підставі податкової накладної)      
3. Одержано від Черкаського ткацького комбінату тканину 3000,0    
4. Відображено ПДВ під час отримання ТМЦ, за які була здійснена передоплата      
5. Одержано на рахунок в банку передоплата за продукцію від фірми “Едем”   12000,0    
6. Відображено податкові зобов’язання від суми одержаного авансу (на підставі податкової накладної)      
7. Відвантажена продукція фірмі “Едем” 12000,0    
8. Відображено податкові зобов’язання від суми відвантаженої продукції, за яку була раніше одержано передоплату      
9. Одержано від механічного заводу запасні частини 600,0    
10. Відображено податковий кредит від вартості одержаних запасних частин (на підставі податкової накладної)        
11. Одержана на рахунок в банку передоплата від магазину № 45 за готову продукцію   8400,0    
12. Відображено податкові зобов’язання від суми одержаної передоплати від магазину № 45 (на підставі податкової накладної)      
13. Сплачено з рахунку в банку шкіряної фабрики за сировину 5400,0    
14. Відображено податковий кредит від суми сплаченого авансу шкіряної фабрики      
15. Відвантажена готова продукція магазину “Жіночий одяг” 18000,0    
16. Відображено податкові зобов’язання від вартості відвантаженої магазину “Жіночий одяг” готової продукції (на підставі податкової накладної)      
17. Перераховано з рахунку в банку до бюджету ПДВ 1000,0    
18. Визначити суму податку на додану вартість, що підлягає до сплати в бюджет (по субрахунку 641)      

 

 

Вихідні дані для наскрізної задачі

Таблиця 2

Розшифровка залишку по рахункуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.006 с.)