Облік зносу й амортизації основних засобівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік зносу й амортизації основних засобівМета: засвоєння методів нарахування амортизації і відображення її в обліку.

Матеріальне забезпечення:

1. Розрахунки амортизації основних засобів за різними методами (таблиці 1-5).

2. Відомість нарахування амортизації.

3. Журнал № 4.

Початкові дані:

Підприємство придбало комп’ютер РІІІ-1000, первісна вартість якого складає 2500 грн. Очікуваний строк експлуатації 5 років. Ліквідаційна вартість комп’ютера складає 200 грн.

Методичні вказівки:

1. На підставі початкових даних розрахувати амортизацію за методом рівномірного (прямолінійного) списання; виробничим методом; методом списання вартості за сумою чисел (кумулятивний метод); методом залишку, що зменшується, придбаного комп’ютера (таблиці № 1-4).

2. Використовуючи дані таблиці 2 практичної роботи № 9 розрахувати амортизацію за податковим методом (таблиця 5).

3. Порівняти різні методи нарахування амортизації.

4. Для розв’язування наскрізної задачі розрахувати амортизацію наявних основних засобів за прямолінійним методом, використовуючи дані таблиці 2 практичної роботи № 9. Одержані дані занести до Відомості нарахування амортизації (таблиця 6).

5. Відобразити нарахування амортизації за рахунками бухгалтерського обліку (таблиця 7).

6. Зробити відповідні бухгалтерські записи у журналі 4.

 

Таблиця 1

Метод рівномірного (прямолінійного) списання

Роки Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
       
       
       
       
       

 

 

Таблиця 2

Виробничий метод

Роки Первісна вартість Випуск продукції, од.* Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
       
       
       
       
       

*Запланований обсяг продукції на 5 років –6000 одиниць.

 

Таблиця 3

Метод списання вартості по сумі чисел (кумулятивний метод)

Роки Первісна вартість Коефіцієнт Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
         
         
         
         
         

 

Таблиця 4

Метод залишку, що зменшується (прискорений)

Роки Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
       
       
       
       
       

 

Таблиця 5

Податковий метод

Група Балансова вартість Норма амортизації щокварталу Сума амортизації
       
       
       
       
Разом

 

Завдання для наскрізної задачі

Таблиця 6

Відомість нарахування амортизації (зносу)

За звітний період

Найменування Строк експлуатації Первісна вартість Сума амортизації за місяці Балансовий рахунок
Будинок        
Комп’ютер        
Машина швейна (ч.п.)        
Машина швейна (ж.п.)        
Машина швейна (резерв)        
Стіл закрійника (ч.п.)        
Стіл закрійника (ж.п.)        
Стіл офісний        
Комплект меблів офісних        
Автомобіль легковий        
Автомобіль вантажний        
Разом:

Таблиця 7

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст операції Сума, грн. Дт Кт
1. Нарахована амортизація (знос) на виробниче обладнання для пошиття: · чоловічих пальт · жіночих пальт      
2. Нарахована амортизація (знос) на об’єкти основних засобів загальновиробничого призначення      
3. Нарахована амортизація (знос) на об’єкти основних засобів адміністративного призначення      

 

Практична робота № 10

Тема: Облік основних засобів.

Вибуття основних засобів

Мета: засвоєння порядку відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій ліквідації і реалізації основних засобів.

Матеріальне забезпечення:

1. Акт про ліквідацію основних засобів

2. Накладна на відпуск на сторону

Методичні вказівки:

1. На підставі таблиці 1 скласти акт ліквідації основних засобів, накладну на реалізацію основних засобів.

2. Відобразити операції з ліквідації і реалізації основних засобів у журналі реєстрації господарських операцій (таблиця 2).

3. Занести відповідні бухгалтерські записи до журналу № 4, відомості 5.1.

 

Таблиця 1

Дані для складання первинних документів

 

Дата здійснення операції Зміст операції Назва документа і його номер
07 вересня У зв’язку з непридатністю до експлуатації ліквідовано машину швейну, яка знаходилась у виробничому цеху, інв.№10404, капітальні ремонти не проводились, додається паспорт технічний № 366821. Комісія призначена наказом № 62 від 05.09. у складі менеджера Ткаченко П.В., головного бухгалтера Кравченко О.П., швачки Глущенко Г.О. Комісією прийнято рішення про ліквідацію об’єкта. Від ліквідації одержано і оприбутковано на склад згідно з накладною 132 від 15.09. металобрухт 50 кг по ціні 0,20 грн. (Сума ліквідації = залишкова вартість на початок місяця – амортизація за місяць; сума зносу = знос на початок місяця + амортизація за місяць) Акт про ліквідацію основних засобів № 19
12 вересня Підприємству МП “Альфа” реалізовано стіл офісний по ціні 270 грн. без ПДВ. Відпустив зі складу Єгорова О.П. представнику МП “Альфа” Симоненко С.С., згідно з довіреністю № 281362 від 10.09. Накладна на відпуск на сторону №138

 

 

Таблиця 2

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст операції Сума, грн. Дт Кт
1. Списано знос ліквідованої швейної машинки, інв. № 10404      
2. Списано залишкову вартість ліквідованої швейної машинки, інв. № 10404      
3. Нараховано ПДВ на залишкову вартість ліквідованої швейної машинки, інв. № 10404      
4. Оприбутковано на склад металобрухт від ліквідованої швейної машинки      
5. Списано витрати по ліквідації швейної машинки на фінансові результати      
6. Списано доходи по ліквідації швейної машинки на фінансові результати      
7. Реалізовано МП “Альфа” стіл офісний      
8. Нараховано ПДВ від вартості реалізації      
9. Списано знос реалізованого офісного столу (знос на початок місяця + амортизація за місяць)      
10. Списано залишкова вартість реалізованого офісного столу (залишкова вартість на початок місяця – амортизація за місяць)      
11. Списано доход від реалізації офісного столу на фінансові результати      
12. Списано витрати від реалізації офісного столу на фінансові результати      
13. Одержано кошти від МП “Альфа” на рахунок в банку за офісний стіл      

 

 

Практична робота № 11

Тема: Облік інших необоротних матеріальних активів

Мета:вивчення порядку обліку наявності та руху інших необоротних матеріальних активів.

Матеріальне забезпечення:

1. Задачі 1-4.

Методичні вказівки:

1. За даними задачі 1 відобразити в обліку операції з придбання малоцінних необоротних матеріальних активів на умовах передоплати і після оплати.

2. За даними задачі 2 відобразити в обліку операції з придбання малоцінних необоротних матеріальних активів через підзвітну особу.

3. За даними задачі 3 відобразити в обліку господарські операції з безкоштовного придбання необоротних активів.

4. За даними задач 4 відобразити в обліку операції з реалізації інших необоротних матеріальних активів на умовах після оплати і передоплати.

 

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

 

 

Задача 1

Підприємство придбало у постачальника малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) вартістю 2400 грн. (у т.ч. ПДВ).

Було прийнято рішення нараховувати амортизацію за ставкою 50 %, виходячи з вартості, яка амортизується. Ліквідаційна вартість визначена у розмірі 400 грн.

МНМА будуть використовуватись у виробництві.

 

 

Задача 2

Підзвітній особі видано з каси аванс в сумі 400 грн. на придбання МНМА. На наступний день підзвітна особа представила звіт про придбання МНМА на суму 300 грн. (у т.ч. ПДВ). Решта виданих під звіт і не підтверджених фактом понесення витрат коштів повернено підзвітною особою до каси.

Придбані МНМА передано в експлуатацію. На підприємство прийнято рішення нараховувати амортизацію за ставкою 50 %, виходячи з вартості, яка амортизується. Ліквідаційна вартість визначена у розмірі 50 грн. МНМА будуть використовуватись для адміністративних потреб.

 

 

Задача 3

З метою поповнення бібліотечного фонду підприємство безкоштовно придбало друковані видання. Вартість безкоштовно одержаних друкованих видань становить 800 грн. на підприємстві прийнято рішення амортизацію нараховувати у розмірі 50 % вартості при передачі видань в експлуатацію.

 


Практична робота № 12Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.009 с.)