Журнал господарських операційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Журнал господарських операцій 

Зміст операції Сума, грн. Дт Кт
1. Менеджером Ткаченко П.В. витрачено на відрядження під час заключення договорів з покупцями (відомість 3.2. практичної роботи № 6)      
2. Директором Дорошенко В.П. витрачено на відрядження (відомість 3.2 практичної роботи № 6)      
3. Водієм Остапенко В.І. витрачено на відрядження при перевезенні продукції покупцям (відомість 3.2 практичної роботи № 6)      
4. Створено резерв сумнівних боргів по фірмі “Аліса” (бухгалтерська довідка, журнал 3, практичної роботи № 4) 1800,0    
5. Списано вартість періодичних видань за 3 квартал (бухгалтерська довідка, журнал 3, практичної роботи № 19)   260,0    
6. Нарахована заробітна плата і інші виплати працівникам (розробна таблиця практичної роботи № 26): · з пошиття чоловічих пальт · з пошиття жіночих пальт · за браковані вироби · загальновиробничого призначення · адміністрації · збуту · ТЗВ      
7. Нарахована сума по лікарняному листу звише п’яти днів (розробна таблиця практичної роботи № 25)      
8. Нараховані відпускні за рахунок резерву відпускних (розробна таблиця практичної роботи № 25)      
9. Нараховані відрахування на соціальні заходи на ФОП працівників (розробна таблиця практичної роботи № 25): · з пошиття чоловічих пальт · з пошиття жіночих пальт · за браковані вироби · загальновиробничого призначення · адміністрації · збуту · ТЗВ · Відпускні      
10. Списано паливо на транспортно-заготівельні витрати (відомість 5.1 практичної роботи № 15)      
11. Віднесена вартість послуг по доставці придбаної сировини Донецьким ткацьким комбінатом на ТЗВ (відомість 3.4 практичної роботи № 14)      
12. Списано вартість електроенергії, води, телефонного зв’язку на витрати (відомість 3.4. практичної роботи № 14): · загальновиробничі · адміністративні      
13. Витрачено сировину і матеріали на (відомість 5.1. практичної роботи № 15): · пошиття чоловічих пальт · пошиття жіночих пальт · адміністративні витрати      
14. Списано ТЗВ на (відомість 5.1. практичної роботи № 15): · пошиття чоловічих пальт · пошиття жіночих пальт · адміністративні витрати      
15. Списано вартість нестачі без встановлення винної особи (відомість 5.1. практичної роботи № 16)      
16. Списано вартість нестачі із встановленням винної особи (відомість 5.1. практичної роботи № 16)      
17. Нарахована амортизація на основні засоби і нематеріальні активи і списана на (журнал 4 практичної роботи № 9): · пошиття чоловічих пальт · пошиття жіночих пальт · загальновиробничі витрати · адміністративні витрати      
18. Списана залишкова вартість ліквідованих основних засобів (журнал 4 практичної роботи № 10)      
19. Здано з виробництва на склад відходи від (відомість 5.1. практичної роботи № 15): · чоловічих пальт · жіночих пальт        
20. Виявлено брак у виробництві жіночих пальт (оцінено за вартістю витраченої тканини)   112,80    
21. Віднесено на витрати вартість виправленого браку (вартість сировини + зар.плата + відрахування на соціальні заходи)      
22. Розподілено і списано на витрати виробництва розподілені загальновиробничі витрати (таблиця 4): · чоловічі пальта · жіночі пальта      
23. Списано на собівартість реалізації нерозподілені загальновиробничі витрати (таблиця 2)      
24. Здана з виробництва на склад готова продукція – чоловічі пальта: · за обліковими цінами · відхилення від фактичної собівартості Всього фактична собівартість      
25. Здана з виробництва на склад готова продукція – жіночі пальта: · за обліковими цінами · відхилення від фактичної собівартості Всього фактична собівартість      

 

Таблиця 2

Витрати за елементами

Рахунок Елементи витрат Сума
  Матеріальні витрати + ТЗВ  
  Витрати на оплату праці  
  Відрахування на соціальні заходи  
  Амортизація  
  Інші операційні витрати  
  Разом  

 


Практична робота № 29

Тема: Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства

Облік фінансових результатів, формування та використання нерозподіленого прибутку

Мета: Засвоїти порядок визначення фінансових результатів, формування та використання нерозподіленого прибутку та відображення їх в обліку.

Матеріальне забезпечення:

1. Журнали реєстрації господарських операцій для виконання завдань (таблиця 1-2).

2. Журнал № 6.

Методичні вказівки:

1. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, що наведені у таблицях 1-2.

2. Зробити відповідні записи у журналі № 6.

 

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

 

Таблиця 1

Журнал реєстрації господарських операцій

 

Зміст операції Сума Дт Кт
1. Списано на фінансові результати доход від реалізації готової продукції (практична робота № 27, таблиця 1)      
2. Списано вартість реалізованої готової продукції на собівартість реалізації 2 008,00    
3. Списано на фінансові результати собівартість реалізованої готової продукції      
4. Списано на фінансові результати доходи від реалізації ламп (практична робота № 27, таблиця 1)      
5. Списано вартість реалізованих товарів на собівартість реалізації 800,00    
6. Списано на фінансові результати собівартість реалізованих товарів      
7. Списано на фінансові результати доход від реалізації послуг (практична робота № 27, таблиця 1)      
8. Списано вартість реалізованих послуг на собівартість реалізації 420,00    
9. Списано на фінансові результати собівартість реалізації послуг      
10. Списано на фінансові результати доход від реалізації продукції, яка була видана в рахунок заробітної плати (практична робота № 27, таблиця 1)      
11. Списано вартість реалізованої продукції під заробітну плату на собівартість реалізації 585,00    
12. Списано на фінансові результати собівартість реалізації продукції, виданої в рахунок заробітної плати      
13. Списано на фінансові результати доход від реалізації      
14. Списано вартість реалізованих запасних частин на собівартість реалізації 520,00    
15. Списано на фінансові результати собівартість реалізації запасних частин      
16. Списано вартість доходу від здачі в оренду приміщення на фінансові результати (практична робота № 27, таблиця 2)      
17. Списано вартість утримання складського приміщення, яке надається в оренду, на собівартість реалізації 160,00    
18. Списано на фінансові результати собівартість реалізації зданого в оренду складського приміщення      
19. Списано на витрати вартість нестачі палива з встановленням винної особи 100,00    
20. Списано на фінансові результати вартість нестачі палива      
21. Списано на фінансові результати сума відшкодування нестачі винною особою (практична робота № 27, таблиця 2) 240,00    
22. Списано на фінансові результати доход від одержаної пені за прострочення поставки товарів (практична робота № 27, таблиця 2)      
23. Списано на фінансові результати доход від участі в капіталі (практична робота № 27, таблиця 3)      
24. Списано на фінансові результати суму дивідендів по одержаних акціях (практична робота № 27, таблиця 3)      
25. Списано на фінансові результати доход від продажу акцій невласної емісії (практична робота № 27, таблиця 3)      
26. Списано вартість реалізованих акцій на витрати підприємства 2 800,00    
27. Списано на фінансові результати вартість реалізованих акцій      
28. Списано знос реалізованого автомобіля 14 100,00    
29. Списано залишкову вартість реалізованого автомобіля на витрати підприємства 7 900,00    
30. Списано на фінансові результати доход від реалізації автомобіля (практична робота № 28, таблиця 3)      
31. Списано на фінансові результати доход від безоплатно одержаних сировини і матеріалів (практична робота № 27, таблиця 3)      
32. Списано на фінансові результати залишкову вартість складського приміщення після пожежі (практична робота № 27, таблиця 4)      
33. Списано на фінансові результати доход, одержаний у вигляді страховки (практична робота № 27, таблиця 4)      
34. Списано на фінансові результати адміністративні витрати 6 384,00    
35. Списано на фінансові результати витрати на збут 2 120,00    
36. Нараховано податок на прибуток      
37. Списано на фінансові результати податок на прибуток      
38. Визначено фінансовий результат (прибуток)      
39. Нараховані дивіденди власникам підприємства 1 600,00    
40. Проведено відрахування до резервного капіталу (5 % від чистого прибутку)      
41. Перераховано податок на прибуток з рахунку в банку до бюджету      

Таблиця 2

Облік податку на прибуток

 

Зміст операції Сума Дт Кт
Якщо податок, розрахований за даними податкового обліку, менше, ніж податок, визначений за даними бухгалтерського обліку
1. Нараховано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку (практична робота № 29, таблиця 1)      
2. Податок на прибуток, розрахований за даними податкового обліку 860,00    
3. Списано витрати з нарахування податку на прибуток на зменшення фінансового результату від основної діяльності      
Якщо податок, розрахований за даними податкового обліку, більше, ніж податок, визначений за даними бухгалтерського обліку
1. Нараховано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку (практична робота № 29, таблиця 1)      
2. Податок на прибуток, розрахований за даними податкового обліку 1 350,00    
3. Списано витрати з нарахування податку на прибуток на зменшення фінансового результату від основної діяльності      

 

 


Практична робота № 30Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.175.108 (0.008 с.)