Обгунтування вибору форм і методів масової роботи бібліотеки. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обгунтування вибору форм і методів масової роботи бібліотеки.Інформаційно-масова робота бібліотеки – це сукупність форм і методів усної та наочної популяризації творів друку та інших документів серед користувачів і населення.

Методи масового обслуговування за типами носіїв інформації поділяються на наочні та усні. До наочних відносяться книжкові виставки, перегляди літератури, тематичні полиці, альбоми, стенди, плакати.

До усних відносяться: читацькі конференції, вечори запитань та відповідей, обговорення книг, голосні читання, диспути і круглі столи, вечори-зустрічі, вечори портрети, літературно музичні вечори, усні журнали.

Масова робота виконує такі функції:

- сприяє формуванню читацького активу бібліотеки;

- cприяє задоволенню і розвитку інформаційних потреб і запитів, зростанню кола пізнавальних читацьких інтересів, проведення дозвілля;

- здійснює рекламу бібліотеки, створює її імідж.

Одним із принципів масової роботи є актуальність, незвичне трактування певних питань, що дозволяє підвищити зацікавленість читачів тією чи іншою темою.

Проводячи масові заходи, бібліотеки задовольняють потреби молоді в освіті та самоосвіті, професійному вдосконаленні, розширенню світогляду, духовному, естетичному розвитку.

Як показують результати соціологічних досліджень, які проводять бібліотеки різних систем і відомств більшість респондентів висловлюють побажання щодо проведення масових заходів. Рейтинг популярності форм масової роботи виглядає таким чином: зустрічі з цікавими людьми, тематичні

вечори, театралізовані вистави, бесіди, ігри вікторини.

Важливою формою роботи бібліотеки респонденти вважають діяльність клубів за інтересами та любительські об’єднання при бібліотеках, що сприяють розвитку творчої самореалізації особистості.

Серед тематичних спрямувань клубів за інтересами слід відзначити науково – пізнавальний, літературний, краєзнавчий, екологічний, історичний, естетичний, правовий напрями. Користувачі бібліотеки зацікавленні у створенні при бібліотеці ігрових кімнат, музеїв книг, правових центрів.

Активно впроваджуються в практику роботи бібліотек такі сучасні форми, як відеолекторії, сучасні форми виставкової діяльності, віртуальні виставки, різні інтерактивні форми.

До сучасних форм виставкової діяльності належать:

 

·
Виставка–вікторина – яка передбачає наявність питань вікторини і експозицію літератури, яка допомагає читачеві надати відповіді на запитання;

·
Виставка – вернісаж демонстрація картин, або репродукцій;

·
Виставка – діалог – це діалог двох точок зору, двох авторів, де експонується література авторів із діаметрально протилежними поглядами на проблему питання;

·
Виставка – роздум – складається з цікавих для читачів гостропроблемних тем із представленням двох чи більше поглядів на це питання та відповідних груп літератури;

·
Виставка - колаж – носить рекламно –інформаційний характер

·
Експрес – виставка – це позапланова виставка з актуальної теми, книги, статті;

·
Виставка – досьє є виставкою документів, фактів, даних, творів із певного питання, за допомогою яких користувачеві надається можливість самостійно визначити свою позицію, дати відповідну оцінку події, явищу;

·
Виставка – питання – збирання цікавих питань, підбираються книги, в яких читачі знайдуть відповіді на ці питання;

·
Виставка - подорож - література про подорожі, відкриття;

·
Виставки – аукціони, презентації – поєднують літературу про окремого народного майстра чи окремий вид народної творчості з популяризацією самих виробів;

·
Виставка – роздум – цікаві гостропроблемні теми;

·
Електронні виставки – це показ певної книги через слайд, супроводжується виступом бібліотекаря;

·
Мультимедійна виставка – поєднання різних форм подання інформації: текстової, графічної, звукової, нерухомих та рухомих зображень;

·
Творча галерея - розгорнута тематична виставка – експозиція, яка поєднує у собі книги та предметні аксесуари, презентує результати творчої діяльності науковців, бібліотекарів, студентів.

Інтерактивні форми є різновидом активних методів інформаційно-бібліотечної роботи з молоддю, але разом з тим вони виділяються в окремий різновид бібліотечних практик, оскільки вимагають високого рівня як професійної підготовки працівника, так і відповідальності за результати впровадження цих форм у діяльність бібліотеки.

Серед усіх інтерактивних форм роботи з молодим користувачем тренінги розвиваються найбільш динамічно.

Тренінг приваблює всіх конфіденційністю, внутрішньою відкритістю, психологічною атмосферою, індивідуальною й груповою рефлексією

До методів соціально-психологічного тренінгу належать групова дискусія і рольова гра в різних модифікаціях і поєднаннях.

^ Груповою дискусією називається така публічна суперечка, метою якої є з'ясування й зіставлення різних точок зору, визначення істинної думки, знаходження правильного вирішення проблеми. Дискусія вважається ефективним засобом переконання, оскільки її учасники самі приходять до того чи іншого висновку.

Існують такі різновиди групових дискусій як:

Біографічні, де група аналізує труднощі особистого або професійного життя окремого учасника, на якого спрямовані інтеракції. Решта учасників висловлює свою думку про його проблеми та свої почуття, реагує на його поведінку, тобто забезпечує зворотний зв'язок.

Тематичні, спрямовані на обговорення питань і проблем, які є значущими для всіх учасників групи. Тематика може не плануватися заздалегідь, група сама шукає проблеми й обговорює їх. З іншого боку, тема може бути заздалегідь обрана керівником або групою; тоді всі учасники готуються брати участь в обговорені цієї проблеми. Можна запропонувати такі теми: «Конфлікт із батьками», «Конфлікт із другом», «Угруповання в колективі», «Як керувати собою в складних ситуаціях?» тощо.

Ігрові методи включають ситуаційно-рольові, дидактичні, творчі, імітаційні та ділові ігри. Ці методи є найбільш поширеними в груповій роботі. Вони себе добре зарекомендували як у різних формах групової роботи, так і на різних етапах групової динаміки. Гра дозволяє учасникам тренінгу долати бар'єри, відчуженість, «знімати маски», відкриватися, імпровізувати, творчо виражати своє «Я».

Форми бібліотечної роботи

сільського бібліотекаря опирається на ініціативу та творчість, тому робота філій має бути різноплановою із впровадженням різних форм та методів, враховуючи інноваційні форми роботи з книгою

 

Наприклад:

- літературні вітальні, літературні читальні,;

- подорожі;

- мистецькі години;

- години поезії;

- дні нової книги;

- презентації;

- брейн-ринги;

- змагання ерудитів;

- пізнавальні ігри;

- турніри;

- різноманітні конкурси;

- літературний футбол;

- експрес-подорожі;

- засідання клубу кмітливих та начитаних;

- вистави казка-комедія;

- історичний календар;

- естафета слави;

- літературно-краєзнавча вахта;

- огляд-роздум;

- виставка-панорама, виставка-фото, виставка-хронограф;

- усний журнал;

- книжково-ілюстративні виставки;

- перегляди періодичних видань;

- години повідомлень;

- вечори-діалоги з питань довкілля;

- інтелект-шоу;

- фотовиставки;

- виставка-репортаж;

- книжково-ілюстративні виставки;

- тематичні дні;

- рольова гра та ін.

 

До традиційних форм групових заходів відносяться: різні види голосних читань:
Коментоване читання - форма усного знайомства з творами літератури, що передбачає читання тексту вголос з коментарями читця і обговоренням прочитаного;
Літературні читання - художнє виконання творів, своєрідний «театр одного актора»;
Цикли читань - присвячені будь-яким подіям або життя чудових людей;
Краєзнавчі читання - націлені на популяризацію літератури з краєзнавства.
Бібліографічний огляд - це розповідь про документи, в якому викладено в короткій формі їх зміст та бібліографічні дані.
Може бути тематичний огляд, огляд нових надходжень. Огляд складається
із вступної частини (актуальність теми, відбір документів. Читацьке призначення), основної частини (огляд документів, їх характеристика);
Усний журнал - це оперативний спосіб інформування про новинки галузевої та художньої літератури. Для усного журналу характерно:
Постійна назва, періодичність, оперативність. Актуальність і новизна пропонованої інформації. Журнал складається з ряду розділів - свого роду «сторінок», сукупність яких являє будь який напрямок, тему. До організації усних журналів залучаються і читачі.
Бесіда - може бути тематичною, по книзі, по творчості письменника.
Рекомендується включати ігрові елементи, мета яких запровадити в пізнавальну бесіду, творчі завдання ігрового характеру. Ігрові елементи допомагають створити емоційний настрій на сприйняття нової інформації. Можна практикувати нові форми бесід: бесіда-рада, бесіда-фантазія, слайд-бесіда та ін;
Пізнавальна година може включати в себе інформаційне повідомлення, бібліографічний огляд, міні-вікторину, використання комп'ютерних можливостей;
Година творчості та майстер-класи - знайомство з творчістю художника або музиканта, з яким жанром мистецтва з подальшим творчим завданням для дітей;
Уроки творчості - допомагають розкрити творчі можливості кожної дитини. Діти вчаться складати казки, вірші, оповідання, малювати або що-небудь майструвати;
Урок мужності - мета: показати мужність захисників вітчизни і жорстокість війни, розвиток почуття патріотизму у дітей. У заході використовується читання віршів, уривків з документальних і художніх творів. Прослуховування пісень воєнних років, зустріч з ветеранами, учасниками воєнних подій, перегляд документального фільму, звукові ефекти;
Урок пам'яті - присвячується подвигам захисників вітчизни з назвою конкретних імен, трагічним подіям воєнних років, покладанням квітів до меморіалів;


Презентація книги (прем'єра книги) - комплексний захід, мета якого-інформування читачів про нову літературу, книгу. Презентації книг проходять зазвичай у присутності автора, видавця і т.п., які дуже зацікавлені в просуванні книги. В ході презентації розповідається про процес створення книги, про людей, причетних до цього. Найчастіше, презентації книги супроводжує її продаж або дарування;
Диспут - це узагальнення різних підходів, тверджень. Найбільш обґрунтованих точок зору, поглядів з якої-небудь проблеми. Постановкою вдалих запитань, провідний активізує аудиторію, стимулює виступи учасників. За темою диспуту підготовляється книжкова виставка або добірка літератури;
Дискусія - розгляд та дослідження спірних питань, проблем при аргументації суджень. Розрізняють дискусії - діалоги, коли розмова компонується навколо діалогу двох її головних учасників; групові дискусії, коли спірні питання вирішуються в процесі групової роботи. При підготовці дискусії потрібно чітко сформулювати завдання, що розкриває сутність проблеми та можливі шляхи її розв'язання. У разі необхідності, учасникам майбутньої дискусії треба ознайомитися з додатковою літературою, заздалегідь відібраній і запропонованої бібліотекарем. Головний момент заходу передбачає безпосередню суперечку учасників. Завершивши дискусію, необхідно підвести її підсумки;
Обговорення книги - розглядаються різні точки зору з приводу певної книги, розмова йде про її художніх достоїнствах і недоліках. Обговорюється актуальність тематики, форма подачі матеріалу і т.д. В процесі обговорення необхідно організувати обмін думками, резюмувати сказане, оцінити результат обговорення. Учасникам (12-20 чоловік) бажано зібратися за круглим столом;
Читацька конференція - передбачає обмін думками в широкої читацької аудиторії. Конференція може проводитися по одному твору, по ряду творів, об'єднаних однією темою, по творчості письменника. Сенс конференції полягає в колективному обговоренні, в колективній оцінці книги;
Читацько-глядацька конференція - читацька конференція з переглядом фільму по літературному твору;
Тематичні бібліотечні вечора - відносяться до числа форм рекомендації книг, що володіють яскраво вираженою позитивно-ілюстрованої спрямованістю, яка проявляється в ознайомленні читачів з соціально значущими прикладами, висновками, фактами, подіями, викладеними в книгах. Тема вечора висвітлюється різними засобами, включаючи музику, художнє слово, образотворче мистецтво, кіно-фото-документи. У бібліотечному вечорі переплітаються дві лінії: пізнавальна і розважальна, емоційна. Форми тематичних вечорів можуть бути різноманітними: літературні та літературно-музичні вечори, літературно-музичні вітальні, кіно – вечори, вечори поезії, вечір запитань і відповідей, вечір-діалог, вечори зустрічей з цікавими людьми, вечір-портрет та ін..
Бенефіс читача - це комплексний захід, спрямований на зміцнення авторитету кращих читачів бібліотеки. Необхідно показати роль книги у його долі, в становленні особистості, в оволодінні знаннями. Використовується також така форма, як захист читацького формуляра;

Літературне свято - це комплексний захід, що вимагає серйозної підготовки. Свято складається з вступу бібліотекаря, основної програми, в яку включені музичні фрагменти, інсценівки, художні номери, конкурси і т.п., з'єднані загальною темою як ниткою, та укладенням, де ведучий коротко резюмує ідею і підсумки свята; (літературний ранок - для дошкільника - це свято, де дитина зможе порадіти, пограти в безліч ігор і побачити наяву своїх улюблених казкових героїв; літературний бал може включати в себе художнє читання, музичні та танцювальні номери, інсценізації літературних творів; літературний ярмарок - комплекс невеликих, але різнопланових заходів, які проходять одночасно. Це можуть бути вікторини, конкурси, зустрічі з цікавими людьми, рольові ігри, номери художньої самодіяльності, розіграші призів.);
Бібліотечний журфікс (журфікс - з фр. Певний день; прийом гостей в певний день тижня) - це зустрічі з цікавими людьми найрізноманітніших професій в певний, заздалегідь встановлений день тижня, супроводжуваний широкою рекламою;
Клуби за інтересами - створюються за ініціативою бібліотекарів, або самих читачів. Розробляються свої статути і правила, вибирається емблема і інша символіка; характерно стабільний склад учасників і регулярність зустрічей;
Створення гуртків за інтересами в бібліотеках має на меті підвищення рівня знань читачів у певній галузі, розвиток їх творчих здібностей. Заняття гуртків регулюються програмою, розрахованою, як правило, на рік. Для створення гуртка необхідно спочатку виявити інтереси читачів і знайти потенційну групу учасників, потім розробити, обговорити і затвердити програму занять;
Форми заходів по інформуванню:
День інформації
- комплексний захід, мета якого інформування про літературу, наявної у фондах бібліотеки, як нової, так і з різної тематики. Може мати такі форми:
День бібліотеки в школі - вихід співробітників бібліотеки в школи з метою знайомства дітей з літературою, наявної у фондах бібліотеки (книгами та періодикою). Включає в себе: виставку книг, бібліографічні огляди та інформування про бібліотеку та її послуги через роздачу буклетів і закладок;
День бібліотеки в дитячому садку («Книжковий десант»). Можуть включати в себе по можливості: виставки дитячої літератури, лялькові вистави для дошкільнят, бесіди-консультації для батьків по вихованню читацької культури у дітей, майстер-класи;
День школи в бібліотеці - проведення уроків на території бібліотеки. Викладачі визначають тему уроку, обговорюють її з бібліотекарями, а ті, в свою чергу, підключаються до проведення уроку: готують виставку та огляд книг, відеоряд.
Якщо з якої-небудь актуальної теми мало літератури, то можна оформити дайджест. Цитати, витримки, статті, реферати, підібрані з певної теми і згруповані таким чином, щоб полегшити сприйняття матеріалу. За формою подання матеріалу дайджести близькі до тематичних добірками (папок). Дайджест повинен мати короткий передмову, в якій упорядник характеризує джерела та критерії відбору публікацій. В обов'язковому порядку додається список джерел.

Ігрові форми бібліотечних заходів:


Ігрові елементи рекомендується використовувати в різних заходах, що проводяться для дітей, щоб створити емоційний настрій на сприйняття нової інформації, розвинути вміння будувати діалог, сприяти формуванню образного уявлення про предмет.


Гра-хвилинка - ігровий елемент тематичної бесіди або уроку для перемикання уваги дітей молодшого віку, відпочинку, підтримання їх інтересу;


Інтелектуальні ігри - припускають змагальність і проходять в неформальній обстановці. Дають можливість дітям проявити себе і свої знання, сприяють придбанню досвіду колективного мислення, розвивають швидкість реакції, дозволяють перевірити кмітливість і начитаність;


Інші форми заходів (можна віднести до інноваційних):


Книжковий аукціон
- кожен учасник представляє по одній раніше прочитану книгу так, щоб у присутніх з'явилося бажання її прочитати. Виграє той, хто набрав більше голосів учасників;


Книжкові піжмурки - бібліотекар пропонує дітям взяти книги для прочитання додому зі спеціальної добірки: книги обгорнуті щільним папером, і читач не бачить, яку книгу вибирає. За сміливість - отримує приз. При поверненні книги рекомендується поговорити з дитиною про прочитане. Ця форма роботи дозволяє оживити інтерес читачів до хорошим, але незаслужено забутим книгам;


Фольклорні посиденьки - форма знайомства дітей з усною народною творчістю;


Екран прочитаних книг відстежує динаміку читання дітей. На стенд-екран, поряд із зображенням рекомендованих книг, діти прикріплюють свою фотографію після її прочитання;Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 412; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.143.213 (0.04 с.)