Національні стандарти, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ) методом перевидання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Національні стандарти, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ) методом перевидання· ДСТУ ГОСТ 1.1:2005 Міждержавна система стандартизації. Терміни і визначення (ГОСТ 1.1-2002, IDT). 01.07.2006

· ДСТУ ГОСТ 1.2:2013 Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розроблення, прийняття, застосування, поновлювання та скасування (ГОСТ 1.2-2009, IDT) (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1.2-97) 01.09.2014

· ДСТУ ГОСТ 1.3:2013 Міждержавна система стандартизації. Правила та методи прийняття міжнародних та регіональних стандартів як міждержавних стандартів (ГОСТ 1.3-2008, IDT). На заміну ДСТУ ГОСТ 1.3:2005. 01.09.2014

· ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT). 01.07.2007

· ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214-76) СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76), IDT). 01.12.2009

· ДСТУ ГОСТ 7.22:2004 СІБВС. Промислові каталоги. Загальні вимоги (ГОСТ 7.22-2003, IDT). 01.01.2005

· ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО5426-83, ИСО 5426-2-96) СІБВС. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією (ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96), IDT). 01.07.2004

· ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 СІБВС. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT). 01.07.2007

· ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 СІБВС.Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення> (ГОСТ 7.51-98, IDT). 01.07.2004

· ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85) СІБВС. Індексування документів. Загальні вимоги> систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT). 01.07.2004

· ДСТУ ГОСТ 7.66:2009 (ИСО 5963-85) СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию (ГОСТ 7.66-92 (ИСО 5963-85) IDT). 01.12.2009

· ДСТУ ГОСТ 7.71:2003 (ИСО 6862-96) СІБВС. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96), IDT). 01.07.2004

· ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 СІБВС. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT). 01.04.2008

· ДСТУ ГОСТ 7.84:2008 СІБВС. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, IDT). 01.01.2009

· ДСТУ ГОСТ 7.85:2003 (ИСО 10444-94) СІБВС. Міжнародний стандартний номер технічного звіту (ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-94), IDT). 01.07.2004

· ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 СІБВС. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87-2003, IDT). 01.10.2008

· ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008 Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги (ГОСТ 12.0.230-2007, IDT). 01.10.2008

· ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми (ГОСТ 13.1.002-2003, IDT). 01.10.2007

· ДСТУ ГОСТ 25807-2003 Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги (ГОСТ 25807-2000, IDT). 01.07.2004

· ДСТУ ГОСТ 31078:2004 Захист інформації. Випробування програмних засобів на наявність комп’ютерних вірусів. Типова настанова (ГОСТ 31078-2002, IDT.). 01.07.2005

· ДСТУ ГОСТ 31279:2005 Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять (ГОСТ 31279-2004, IDT). 01.07.2006

· ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003 Принципи зорової ергономіки. Освітлення робочих систем усередині приміщень (ГОСТ ИСО 8995-2002, IDT). 01.07.2004

Міждержавні стандарти України, через які запроваджено стандарти Міжнародної організації стандартизації

· ДСТУ ISO 639-1: 2009 Коди для подання назв мов. Частина 1. 01.01.2012

· ДСТУ ISO 860-99 Термінологічна робота. Гармонізування понять та термінів. 01.01.2001

· ДСТУ ISO 1087-1:2007 Термінологічна робота. Словник термінів. Частина 1. Теорія та використання (ISO 1087-1:2000, IDT). 01.07.2008

· ДСТУ ISO 3166-1:2000 Коди назв країн світу (ISO 3166-1:2006, IDT). 01.03.2010

· ДСТУ ISO 3901:2005 Інформація та документація. Міжнародний стандартний код запису (ISRC) (ISO 3901:2001, IDT). 01.10.2005

· ДСТУ ISO 4087-2007 Мікрографія. Мікрофільмування газетних видань на мікрофільми 35 мм для архівних потреб (ISO 4087:2005, IDT). 01.07.2009

· ДСТУ ISO 5127:2007 Інформація і документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT). 01.10.2009

· ДСТУ ISO 7154:2010 Інформація та документація. Принципи комплектування бібліографічної картотеки. 01.01.2012

· ДСТУ ISO 7220:2005 Інформація та документація. Оформлення каталогів стандартів (ISO 7220:1996, IDT). 01.01.2008

· ДСТУ ISO 8459-1:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч.1. Застосування міжбібліотечного абонемента (ISO 8459-1:1988, IDT). 01.07.2007

· ДСТУ ISO 8459-2:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 2. Опрацьовування замовлень (ISO 8459-2:1992, IDT). 01.07.2007

· ДСТУ ISO 8459-3:2005 Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 3. Пошук інформації на замовлення (ISO 8459-3:1994, IDT). 01.01.2008

· ДСТУ ISO 8459-4:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 4. Обіг документів на замовлення (ISO 8459-4:1998, IDT). 01.07.2007

· ДСТУ ISO 8459-5:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими (ISO 8459-5:2002, IDT). 01.07.2007

· ДСТУ ISO 8601:2010 Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT). 01.01.2012

· ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 8459-5:2002, IDT). 01.01.2008

· ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT). 01.09.2009

· ДСТУ ISO 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT). На заміну ДСТУ ISO 9004-2001. 01.05.2013

· ДСТУ ISO 9241-1:2003 (ISO 9241-1:1997, IDT) Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1. Загальні положення (ISO 9241-1:1997, IDT). 01.10.2004

· ДСТУ ISO 10002:2007 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях. 01.01.2008

· ДСТУ ISO 10161-1:2010 Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 1. Специфікація протоколу. 01.07.2012

· ДСТУ ISO 10161-2:2010 Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 2. Проформа свідчення про відповідність протокольної реалізації (PICS). 01.01.2012

· ДСТУ ISO 12083:2010 Інформація та документація. Підготування та розмічання електронних рукописів (ISO 12083:1994, IDT). 01.07.2012

· ДСТУ ISO 12651:2007 Електронне зображення. Словник термінів. (ISO 12651:1999, IDT). 01.07.2009

· ДСТУ ISO 17933:2010 Інформація та документація. Загальний обмін електронними документами (GEDI). 01.01.2012

· ДСТУ ISO 20252:2008 Ринок, опитування громадської думки та соціальні дослідження. Словник термінів і вимоги щодо обслуговування (ISO 20252:2006, IDT). 01.07.2010

· ДСТУ ISO/ІЕС 2382-4:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 4. Організація даних (ISO/ІЕС 2382-4:1999, IDT). 01.08.2007

· ДСТУ ISO/ІЕС 2382-5:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 5. Подання даних. 01.08.2008

· ДСТУ ISO/ІЕС 2382-9:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 9. Обмін даними. 01.08.2008

· ДСТУ ISO/ІЕС 2382-15:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 15. Мови програмування. 01.08.2007

· ДСТУ ISO/IEC 2382-17:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 17. Бази даних. 01.08.2007

· ДСТУ ISO/IEC 2382-32-2003 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 32. Електронна пошта. 01.07.2005

· ДСТУ ISO/IEC 9075-1:2008 Інформаційні технології. Мови баз даних SQL. Частина 1. Середовище. 01.01.2010

· ДСТУ ISO/IEC 13236-2003 Інформаційні технології. Якість послуг. Основні положення (ISO/IEC 13236:1998, IDT) 01.10.2004

· ДСТУ ISO/IEC 15816-2008 Інформаційні технології. Методи захисту. Об'єкти захисту інформації для керування доступом 01.01.2010

· ДСТУ ISO/IEC TR 10032:2012 Інформаційні технології. Еталонна модель керування даними (ISO/IEC TR 10032:2003, IDT) (зі скасуванням ДСТУ 3330-96 (ГОСТ 34.321-96)) 01.03.2013

· ДСТУ-Н ПМГ 48:2007 Порядок обміну документами в електронному форматі (ПМГ 48-2002, IDT). 01.10.2007

· ДСТУ-П ISO/TR 8393:2010 Інформація та документація. Правила ISO щодо бібліографічного впорядкування. Приклади застосування принципів бібліографічного впорядкування на моделі правил. Пробний з 01.07.2011 р. до 01.07.2014 р.

Галузеві стандарти України

· ГСТУ 29.4-2001 Обкладинки та палітурки. Типи. 01.01.2002

· ГСТУ 55.001-98 Документи з паперовими носіями. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.01.1999

· ГСТУ 55.002-2002 Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.09.2002

· ГСТУ 55.003-2003 Кінодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.09.2003

· ГСТУ 75.11.6-01-98 Інформаційні технології. Система електронного документообігу. Надання юридичної сили електронним документам. 17.09.1998

Стандарти організацій України

· СОУ 22.2-02477019-02:2005 Видання аркушеві. Технічні умови. 01.10.2005

· СОУ 22.2-02477019-03:2005 Газети. Технічні умови. 01.10.2005

· СОУ 22.2-02477019-06:2006 Журнали. Технічні умови. 01.02.2007

· СОУ 22.2-02477019-07:2012 Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги. 03.01.2013

· СОУ 22.2-02477019-14:2009 Видання книжкові. Технічні умови. 01.11.2009

· СОУ 22.2-02477019-15:2009 Поліграфія. Обкладинки та палітурки. Типи (На заміну ГСТУ 29.4-2001). 01.11.2010

· СОУ 22.2-02477019-16:2010 Календарі друковані. Технічні умови. - На зміну ТУ 29.005-95. 01.11.2010

· СОУ 92.5-22892594-001:2004> Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування. 01.01.2005

· КД 29.06-2001 Оформлення та поліграфічне виконання друкованих засобів масової інформації. 01.04.2001

Державні класифікатори

· ДК 003:2010 Класифікатор професій (КП). 01.11.2010

· ДК 004-2008 Український класифікатор нормативних> документів> (ICS:2004, МОD). 01.04.2009

· ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД). 01.06.1999

· ДК 015-97 Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД). 01.04.1998

· ДК 022:2008 Рубрикатор науково-технічної інформації. 01.07.2009Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 544; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.174.191 (0.02 с.)