III. Обов'язки користувачів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

III. Обов'язки користувачів.1. Для запису до бібліотеки необхідно:

o ознайомитись з "Правилами користування Рівненською обласною бібліотекою молоді";

o пред'явити паспорт, або документ, що його замінює;

o надати відомості для заповнення реєстраційної картки та читацького формуляра;

o подати фотокартку для читацького квитка;

o підписати зобов'язання про виконання "Правил користування бібліотекою";

o сплатити вартість оформлення комплекту документів користувача.

2. Діти та підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3. При зміні місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це в бібліотеку.

4. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувавши його вартість в розмірі, що відповідає накладним витратам і отримати дублікат читацького квитка.

5. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них: при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і у випадку виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач бібліотеки.

6. Кожний документ, який виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

7. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, за домовленістю повинен замінити його аналогічним або документом, визначеним рівноцінним. При неможливості заміни користувач зобов'язаний відшкодувати вартість документа в 10-ти кратному розмірі.

8. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день відповідно прейскуранту.

10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних та інших об'єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством.

11. Користувачам забороняється передавати свій читацький квиток іншим особам і користуватися чужим квитком.

12. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права її відвідувати терміном на 1 місяць. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

13. Користувачі мають дотримуватись тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеці не дозволяється.

14. При відвідуванні читальних залів користувач повинен здати в гардероб верхній одяг.

IV. Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів.

Бібліотека зобов'язана:

o інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в тому числі й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України №534;

o створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

o дбати про культуру обслуговування користувачів;

o формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;

o задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами;

o систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

o враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

o не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

o створювати бібліотечну раду;

o звітувати перед користувачами бібліотеки.

Структура бібліотеки:

До функціональних підрозділів шкільної бібліотеки входять: абонемент, читальний зал, довідково-бібліографічні пункти, комп'ютерний клас, відеотека, рекреаційні зони, зони копіювання документів. Крім того, структура передбачає наявність обслуговування через між­бібліотечний абонемент, нестаціонарні, тобто винесені за межі бібліо­теки, пункти обслуговування.

Послуги:

Традиційні бібліотечні послуги:

· Послуги які видають Д. в кінцевому результаті (читальні зали, абонемент).

· Довідково-аналітичні послуги (видача тематичних, фактографічних аналітичних, уточнюючих, адресних та інших довідок).

· Бібліотечно-бібліографічне обслуговування (система взаємопов’язаних бібліотечних послуг).

· Поточного інформування (індивідуальне та групове поширення І., усні бібліографічні огляди, книжкові виставки нових надходжень).

· Повязані з розкриттям складу фонду бібліотеки (надання І. про Д.; різні види рекомендування книг (індивідуальні, групові, фронтальні))

· Навчально-консультаційні (допомагають орієнтуватись в Б. (навчальне користування Б.)).

· Спрямовані на розвиток інформаційної культури.

· Копіювання.

· Унікальні (неповторювані): індивідуальних характер читацьких запитів; різні методи ДБА; різний професійний досвід робітників Б.що представляють послуги.

Інноваційні послуги в БІО

· надання комп'ютера користувачам для самостійної роботи;

· відеозв'язок через Скайп;

· друк на принтері;

· робота в Інтернеті;

· користування електронною поштою;

· комп'ютерний набір працівником бібліотеки;

· сканування документів.

· Віртуальна довідкова служба, яка діє в РНБ, надає довідки користувачам у режимі як відкладеного, так і реального часу. Користувач може поставити запитання і зі стаціонарного комп’ютера (через веб-форму), і з будь-якого мобільного пристрою, завдяки чому можна відразу отримати інформацію про правила користування бібліотекою, її ресурси та послуги чи наявність певного документа у бібліотеці.

· Значного поширення віртуальне обслуговування набуло завдяки Web 2.0 та Library 2.0.

Веб 2.0 (англ. Web 2.0) — інформаційні технології, які дозволяють користувачам створювати та поширювати власний контент у всесвітній павутині, відомої також як Веб (англ.WWWeb).

Впровадження цих технологій в практику діяльності бібліотеки дозволяє надавати нові послуги, залучати користувачів до активної повноправної співпраці та об’єднувати бібліотеки у єдиний інформаційний простір. Ставлення до Бібліотеки 2.0 неоднозначне, тривають постійні дискусії щодо її переваг та недоліків, але незаперечним є той факт, що використання технології Library 2.0 «відкриє друге дихання» бібліотечно-інформаційному обслуговуванню. Концепція «Бібліотека 2.0» – це новий погляд на бібліотечне обслуговування в цілому. Ключові завдання Бібліотеки 2.0 полягають не в тому, щоб забезпечити доступ до книг та інформації, а, в першу чергу, у впровадженні інновацій, побудові суспільства однодумців, які братимуть участь у соціальних сервісах. Ця модель бібліотечного обслуговування спрямована на постійний і цілеспрямований розвиток, запрошує користувачів брати участь у створенні фізичних та віртуальних послуг, які їм необхідні, та постійно оцінювати, висловлювати своє ставлення до цих послуг. Головними принципами побудови Бібліотеки 2.0 з точки зору бібліотекарів є: § орієнтація на користувача; § використання всіх доступних технологічних нововведень; § залучення користувачів як до розроблення, так і до реалізації бібліотечного сервісу; § модульне програмне забезпечення; § повнофункціональний онлайновий каталог; § постійний розвиток та удосконалення; § широке використання сервісів Веб 2.0. Більшість дослідників вважають можливим використовувати у бібліотеці такі сервіси Веб 2.0: § синхронні повідомлення; § потокове медіа; § блоги; § соціальні мережеві сервіси; § теги (мітки / позначки); § RSS потоки тощо.

· Електронний каталог.

· Електронна доставка Д.

· Міжбібліотечний абонемент.

· Переклади.

· Спитай психолога.

БІО в мережі інтернет

· Використання ресурсів.

· Соціальні мережі.

· Надання І.

· Онлайн-пошук І.

· Замовлення документів.

· Інформація на сайті Б.

Графік роботи бібліотеки.

11) Скласти структурний план організації презентації книги.

Орієнтовний план презентації книги

Автор, назва книги, жанр.

Кому, по-вашому, буде цікава книга? Про що вона?

Час і місце дії в книзі.

Основні персонажі книги. Які персонажі книги здалися найцікавішими?

Як починається книга?

Який конфлікт? Наскільки він здався вам цікавим, важливим для сучасного життя?

Яку проблему поставив автор книги? Яка його позиція?

Який епізод вам особливо запам'ятався? Чому?

Яке враження справив мову, стиль автора?

Які фрази запам'яталися?

Що вам дало читання цієї книги?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.220.231.235 (0.007 с.)