Роль бібліотеки в системі інформаційного обслуговування молоді 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Роль бібліотеки в системі інформаційного обслуговування молодіПідтримуючи актуальний стан бібліографічних баз даних, бібліотекарі приводять у відповідність до реалій життя структуру, назви розділів систематичної картотеки статей, що дозволяє накопичити інформацію про весь спектр соціальних, економічних, культурних процесів, які відбуваються в державі та поза її межами. Останнім часом вони поповнились новими рубриками: «Молодь і бізнес», «Земельна реформа», «Голодомор 32-33», «Відшукай свою професію», «Україна – ЄС», «Україна – НАТО», «Права людини в Україні», «Природні та техногенні катастрофи», «СНІД – проблема світу», «Насильство в сім’ї».

У зв’язку із збільшенням кількості краєзнавчих запитів користувачів та включенням краєзнавства у шкільну програму, бібліотеки надають цьому напрямку великого значення, забезпечуючи довідково-бібліографічну та інформаційну підтримку. Збереження та повноцінне розкриття потенціалу краєзнавчої тематики нині неможливі без використання краєзнавчого каталогу. На основі вивчення та аналізу інформаційних потреб користувачів з краєзнавчої тематики створюються актуальні рубрики: «Законодавчі акти про регіон», «Інвестиційна діяльність в регіоні», «Край туристичний», «Видатні постаті краю» та ін.

Специфічна особливість фондів з відкритим доступом до них заключається в тому, що в них зосередженні як первинні, так і вторинні джерела інформації, у вигляді пристатейних і прикнижкових бібліографічних списків. При відкритому доступі до фондів збільшується їх обертаність, значно зростає книговидача.

За умов обмеженого фінансування, дорожнечі періодичних видань та книг комплектувати книжковий фонд важко, тому бібліотекарям треба шукати можливості розширення фонду нетрадиційними методами, наприклад: проводити доброчинні акції "Подаруй бібліотеці книгу!", "Подаруй бібліотеці українську книгу!", "Родина – бібліотеці" тощо.

Найбільш ефективним методом масової інформації читачів є універсальні виставки нових надходжень з відкритим доступом. Ознайомлення з літературою відбувається в бібліотеці шляхом оформлення книжкових виставок, тематичних переглядів літератури, бібліографічних оглядів: "Нові технології в будівництві", "Новини сільськогосподарської техніки" "Книга і комп'ютер: сучасне і майбутнє", "Нестандартні уроки", "За здоровий спосіб життя", підготовки рекомендаційних списків літератури: "Для вас, кухарі", "У світі математики", "Джерела знань про рідний край", проведення тематичної інформації "Моя професія – юрист", інформаційної години "Молоді про право", години спілкування "Подвигу жити у віках", інформаційних повідомлень "Нові оздоблювальні матеріали фірми КНАУФ", "Символіка незалежної України", рекомендовані заходи допоможуть задовольнити запити читачів і вивчити їх інформаційні потреби.

Групове інформування користувачів – вид інформаційного обслуговування, спрямований на задоволення постійно зростаючих інформаційних потреб спеціалістів, підприємців, працівників органів місцевого самоврядування.

Практикуйте в бібліотеках Дні інформації, Дні спеціаліста, бібліографічні консультації, огляди літератури біля книжкових виставок, тематичних полиць. Навчити читачів орієнтуватись в джерелах інформації, умінню користуватись довідковими виданнями, каталогами, картотеками допоможуть бібліографічні огляди "Про книгу і бібліотеку", "Самостійна робота з книгою", "Довідкові видання: як користуватися ними", "Довідковий апарат бібліотеки", "Книги про книги", "Енциклопедії та довідники".

Проведення бібліотечно-бібліографічних уроків сформують в читачів свідоме і зацікавлене ставлення до книги, потребу в систематичному читанні, вироблення навичок самостійного вибору книг для читання та їхнього пошуку в бібліотеці, вміння правильно читати книгу, користуватися довідковими виданнями і періодикою, застосовувати здобуті знання для самоосвіти і самовиховання. Теми уроків можуть бути різноманітними, наприклад: "Знайомство з бібліотекою, її фондами та відділами", "Довідкова література – твій вірний помічник", "Періодичні видання – провідник у світі інформації", "Що таке бібліографія?".

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ

В РОБОТІ БІБЛІОТЕКИ

Сучасні інформаційні Інтернет-технології розвиваються у бібліотеках за двома напрямками:

- надання доступу до корпоративних каталогів бібліографічних даних, Інтернет-ресурсів, інформації в соціальних мережах;

- створення інформаційних Web-сайтів, блогів.

Ці напрямки автоматизації бібліотечних процесів спираються на два варіанти рішень:

- автоматизація внутрішніх бібліотечних процесів, пов'язаних з технологічним циклом традиційної роботи бібліотеки з паперовими джерелами - замовлення, обробка, зберігання, видача літератури користувачам;

- автоматизація процесів, орієнтованих на створення повнотекстових електронних документів, їх зберігання, пошук і видача безпосередньо в електронній формі.

Крім того, Інтернет-технології, які використовуються при створенні сайтів, блогів суттєво розширюють бібліотечний сервіс, поєднуючи пошук по внутрішніх ресурсах бібліотек, з відсилкою користувача до інформації, яка знаходиться безпосередньо в Мережі. По суті сучасна бібліотека починає функціонувати одночасно, як зовнішня і внутрішня електронна бібліотека.

За допомогою Інтернету користувач може отримати наступні послуги:

- дізнатися, які книги знаходяться у будь-якій бібліотеці світа і замовити їх;

- ознайомитися з усіма книгами, що вийшли у видавництвах України та області;

- ознайомитися з повним бібліографічним описом видань в електронній бібліографії або у будь-якому каталозі центрів бібліографічної обробки видань;

- користуватися тематичними базами даних, які акумулюють інформацію з усіх сфер практичної і наукової діяльності;

- переглядати, а при необхідності імпортувати на свої комп'ютери файли повнотекстових БД оцифрованих документів;

- обмінюватись звуковою і мультимедійною інформацією;

- брати участь в телеконференціях.

Все це можна мати завдяки використанню основних режимів Інтернет. В першу чергу до них відносяться базові програмні засоби:

- електронна пошта (використовується бібліотеками для відсилки і отримання кореспонденції, доставки електронних видань в операціях МБА, в електронних конференціях);

- віддалений доступ, який дозволяє місцевому комп'ютеру підключатися до віддаленого комп'ютера, також підключеного до Інтернету в якості термінала (бібліотеки користуються ним для підключення до чужих каталогів, баз даних, університетських інформаційних і громадських мереж);

- передача файлів, або FTP (використовується бібліотеками для електронної доставки документів, "анонімного" розповсюдження інформації і передачі каталогізаційних записів).

Робота в Інтернеті потребує кардинальної перебудови всіх традиційних бібліотечних служб, і в першу чергу інформаційно-бібліографічного відділу та підрозділів аналітичної обробки інформації, а з часом технології традиційних бібліотечних процесів - каталогізації і зберігання. Бібліотека зобов'язана не тільки мати спеціально підготовлені кадри, які орієнтуються у електронних каталогах і БД, що представлені в світовій мережі, але й здатних навчити роботі в мережі будь-якого читача.

Завдяки Інтернету відкрилися можливості дистанційного навчання.

Активний розвиток Інтернет-технологій відкриває реальні можливості для ефективних шляхів реалізації бібліотечних систем інформаційного обслуговування користувачів в режимі on-line. Тільки за допомогою глобальної інформаційної мережі буде забезпечена загальнодоступність світових інформаційних ресурсів, тому доступ до неї найближчим часом стане необхідним кожній бібліотеці, адже - це ідеальне середовище, що дає можливість географічно віддаленим організаціям створювати спільні проекти, координувати та об'єднувати свої ресурси.

Це використання сучасних технологій для об'єднання бібліотек в інформаційному просторі. Але він не може замінити інших форм інформаційного обслуговування користувачів. Мережа повинна стати складовою частиною інформаційних ресурсів бібліотеки, яка компенсує нестачу інформації, що надходить по іншим каналам.

 

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ – БІБЛІОТЕКА

Поради користувачу

Ти маєш право:

- отримувати в тимчасове користування видання з фонду бібліотеки на абонементі на термін до 15 днів;

- отримувати довідкові та періодичні видання в необмеженій кількості для роботи в читальній залі;

- брати участь в усіх заходах і програмах, що проводяться бібліотекою;

- висловлювати свої пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки;

- пропонувати книги з домашньої бібліотеки, якими ти можливо не користуєшся, але вони будуть цікаві іншим читачам бібліотеки;

- оформити індивідуальний запит та добір матеріалів із теми, що тебе цікавить;

- отримати інформацію про наявність у бібліотеці потрібного видання.

Ти зобов’язаний:

- дотримуватися правил користування бібліотекою;

- дбайливо ставитися до видань, отриманих у бібліотеці.

Книгозбірні рекомендують:

- для записів завести щоденник читання;

- зробити гарну закладку для книги.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 355; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.181 (0.013 с.)