ОБЛІК І АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ФАХІВЦЯ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБЛІК І АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ФАХІВЦЯОблік і аналіз роботи з організації та проведення Дня фахівця доцільно вести за наступними показниками:

· Кількість представлених на перегляд матеріалів, в тому числі за видами джерел інформації;

· Кількість фахівців, які взяли участь у Дні фахівця, в тому числі за категоріями;

· Кількість переглянутих на заході матеріалів, в тому числі за видами джерел інформації;

· Кількість виданих оригіналів та копій інформаційних матеріалів, в тому числі за видами документів;

· Кількість підприємств-учасників, в тому числі за категоріями.

Облікові документи по проведеним Дню фахівця слід зберігати в спеціальній папці в якості звітного матеріалу. Статистичні дані фіксуються в щоденнику роботи бібліотеки.

Ефективність Дня фахівця оцінюється за наступними показниками:

· Кількість присутніх фахівців і підприємств-учасників (% охоплення);

· Кількість представлених та виданих документів (оригіналів та копій);

· Відсоток використання представленої літератури;

· Кількість в середньому виданих документів одному спеціалісту.

Велику допомогу у вивченні ефективності проведення ДС надає спеціально розроблена анкета. Аналіз анкет дасть можливість для подальшого вдосконалення організації Днів фахівця, визначення їх подальшої тематики.

При підготовці висновків з проведеного Дню фахівця необхідно виявляти причини неефективного використання представлених документів:

· Неправильний вибір аудиторії (можна визначити за категоріями присутніх фахівців з реєстраційних карток);

· Незадовільна організація заходу;

· Недостатнє інформування про проведеному Дні фахівця;

· Невдале оформлення експозиції поданих документів (великі розділи, відсутність заголовків розділів);

· Неякісно підготовлений огляд поданих документів, неактивна робота консультантів.

Участь у заході надає фахівцям підприємств можливість професійного спілкування, інформаційного обміну, а високий рівень організації та проведення Дня фахівця позитивно відбивається і на іміджі служби інформації.

Документи:

· План (хто, коли, де).

· Запрошення (від кого, коли, де, тема, програми).

· Реєстраційна картка (ПІП, робота, посада, адреса роботи, електронна адреса)

· Анкета (чи сподобалось, чи потрібно це, + та -).

2) Скласти план Дня Інформації або Дня бібліографії.

День інформації

Комплексною формою масового БІС є "День інформації", на який запрошують будь-яких відвідувачів бібліотеки. На ньому використовують різні методи БІС: виставки-перегляди, бібліографічні огляди тощо. Різновидом "Дня інформації", розрахованим на широке коло спеціалістів певного виробництва, є відносно нова форма БІС: "Ярмарок ідей". Бібліотека або науково-інформаційний центр готує інформацію про нові публікації з певної проблеми, а також про неопубліковані документи, які є в різних фірмах та установах, і виступає посередником у налагодженні стосунків споживачів інформації з цими установами.

До програми Дня інформації включають організацію виставок літератури, причому не тільки книг, а йперіодичних видань, аудіовізуальних матеріалів; виставок довідкових та інформаційних видань;проведення бесід, бібліографічних оглядів та ін.
День інформації може включати і читання окремих творів, представлених на виставці.
По проведенні Дня інформації детально аналізують його наслідки, визначають ефективність.

Дня бібліографії

Ознайомити користувача з Web – сайтами бібліотеки як засобу рекламування її діяльності та послуг.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

Сайти:

· НПБУ -www.nplu.org.

· НБУВ -www.nbuv.gov.ua.

· БКУБГ -http://library.kubg.edu.ua/

Сайт ДБУ для юнацтва- http://www.4uth.gov.ua/.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 227; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.006 с.)