Ознайомити користувача з інтернет продуктами та Е-послугами бібліотек.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ознайомити користувача з інтернет продуктами та Е-послугами бібліотек.Інформаційний продукт –результат створення або семантичної переробки І. в документованій формі ( каталогів, картотек, БД,бібліографічних списків, покажчиків літератури,інформаційних бюлетенів, тематичні виставки та виставки нових надходжень у традиційному вигляді та у віртуальному режиміі т.п).

Е-послуги бібліотек(приклад НБУВ).

НБУВ пропонує віддаленим користувачам широкі можливості у задоволенні бібліотечно-інформаційних потреб на безоплатній та платній основі.

1. пошук документів та інформаційних ресурсів

o система каталогів і баз даних (комплексний пошук):

§ електронний каталог НБУВ (об’єднує каталог книжкових видань і каталог журналів та продовжуваних видань)

§ реферативна база даних "Україніка наукова"

§ каталоги історико-культурних фондів

§ електронні виставки

o скановані каталоги:

§ Генеральний алфавітний імідж-каталог (5 млн карток)

§ Імідж-каталог дисертацій (1951–2006 рр., 97 тис. карток)

§ Імідж-каталоги історико-культурних фондів

2. доступ до електронних повнотекстових інформаційних ресурсів НБУВ, розміщених у вільному Інтернет-доступі на веб-сайті

o Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини

o Видання НБУВ

o Наукова періодика України

o Автореферати дисертацій

o бібліографічні ресурси

o інформаційно-аналітичні видання

3. отримання довідково-консультаційної інформації (послуга "Запитай бібліотекаря")

o надання інформації за тематичними запитами (тематична довідка)

o встановлення наявності документа у фондах бібліотек (адресна довідка)

o уточнення бібліографічних відомостей про документ (уточнювальна довідка)

o надання інформації про джерела щодо встановлення фактів, відомостей, обставин, подій, осіб, організацій тощо (фактографічна довідка)

4. адресно-цільове інформування

o адресна розсилка інформації про нові (щотижневі) надходження книжкових та періодичних видань до фондів НБУВ. Замовлення приймаються від колективних користувачів (бібліотек та організацій) і індивідуальних користувачів (фізичних осіб)

5. користування абонементом

o приймання замовлень на документи з фондів НБУВ електронною поштою від персональних абонентів-науковців та колективних абонентів міського МБА

o надання документів із фондів НБУВ персональним абонентам-науковцям та колективним абонентам міського МБА для користування за межами Бібліотеки

o надання документів із фондів НБУВ за запитами бібліотечно-інформаційних установ України за міжміським МБА.

Провести консультацію читачів про користування довідковим апаратом бібліотеки (про каталоги).

Види БО:довідково-бібліографічне (разовий інформаційний запит), бібліографічне інформування (індивідуальне, групове, масове), рекомендаційно-бібліографіне обслуговування (диференційована реклама на кращі твори друку; активне використання бібліотекою рекомендацій­них посібників, складання індивідуально-рекомендаційних списків літератури).

Форми відповіді на запит:довідка, вімова, методична консультація.

Довідки:адресна (знаходження Д.), уточнювальна (уточнення БОД), тематична (за темою), фактографічна (факти).

Справжній читач, перед тим, як взяти книжку, обов’язково ознайомлюється з анатацією, уміщеною на звороті титульного аркуша або на передостанній сторінці книжки.

Зміст –вміщується на початку або в кінці книжки, позначає частини або глави, розділи книги та її розташування на сторінках.

Передмова,як і післімова, є не обов’язковою в кожній книжці. Але, як правило, післямова або передмова є в багатьох виданнях.

Пермова частіше пишеться автором або редактором. Пердмова іноді нагадує розширену анатацію.

Післямованайчастіше є в книгах, зміст яких начебто не закінчено або якщо доля книжки чи її автора вимагають додаткових пояснень.

Ілюстрації та фотографії,вміщені в книзі, несуть вагоме інформаційне навантаження і, так само, як анотації, коротко знайомлять читача зі змістом книжки. Та справжній читач не повинен оцінювати видання виключно за ілюстраціями.

Кожен учень повинен уміти працювати з довідково-бібліографічним апаратам бібліотеки, до якого входять:

- абетковий каталог;

- систематичний каталог;

- тематична картотека;

- довідкова література;

- бібліографічні посібники;

- рекомендаційні списки, пам’ятки.

Систаматичний каталог – це бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розміщені за галузями знань відповідно до певної системи бібліотечно-бібліографічної класифікації. Він інформує про те, які видання з тієї чи іншої галузі, з того чи іншого питання є в шкільній бібліотеці, допомагає учням використовувати їх для засвоєння знань, для самоосвіти.

Завдяки систематичному каталогу шкільний бібліотекар може безпосередньо обслуговувати читачів, проводити інформаційну та довідкову бібліографічну роботу із книгокористувачами, масову роботу з читачами (організовувати виставки, огляди літератури, презентації книг, керувати читанням), книгокористувачі мають змогу самостійно відібрати книги.

Таким чином, систематичний каталог виконує загальноосвітню, інформаційну, пошукову та педагогічну функції.

Велику роль відіграє систематичний каталог у внутрішній роботі бібліотеки; у довідково-бібліографічній, під час комплектування бібліотечних фондів, а також їхньої обробки.

В систаматичному каталозі картки розміщені за галузями знань відповідно до визначеної систами бібліотечно-бібліографічної класифікації, згідно з каталожними індексами, незалежно від шифру книги.

У каталожному індексі зазначено, в якому відділі каталогу потрібно поставити певну картку. На книгу, що має два або більше індиксів, пишеться відповідна кількість карток – основна і додаткові. Каталожний індекс на цих картках подається в лівому нижньому кутку.

На основній каталожній картці у правому нижньому кутку на першому місці проставляється індекс відділу, в якому вміщена книга на полиці, а додаткові індекси пишуться в такій послідовності, за якою вони подани в таблицях ББК.

У систематичному каталозі відділи розміщени в тій послідовності, як подано в таблицях бібліотечно-бібліографічній класифікації за їхніми індексами.

Кожний відділ і підвідділ виділяються в систематичному каталозі роздільником.

Роздільник –це спеціальна картка з товстого картону з виступом у верхній частині. Для дітей молодшого і середнього віку роздільники можуть бути кольорованими та ілюстрованими. Кольоровими можна зробити і розділові картки відділів систематичного каталогу.

Для того щоб виділити літературу про видатних людей: учених, діячів науки та культури, техніки тощо, в систематичному каталозі створюються персональні розділові картки, на яких вміщені короткі відомості про життя тієї чи іншої особи. На розділових картках всі необхідні данні записується чітким бібліотечним почерком чорною тушшю. Важливо, щоб вини були однаково оформлені.

Має значення також і зовнішнє оформлення систематичного каталогу в шкільній бібліотеці. Усі картки розставляються у скраньках, які мають ярлики, де додаються відомості про наповнення кожної з них. Якщо на одній скриньці зібрані записи для кількох, то їхні індикси та найменування позначаються на ярлику.

Якщо у скринці містяться записи видань багатьох відділів, то записують індекси і найменування першого та останнього відділа. Усі скриньки розставляються послідовно за каталожними індиксами і нумерують. Над скриньками каталогу робиться підпис “Систематичний каталог”.

Алфавітний каталог

Шкільний бібліотекар створює і веде алфавітний каталог (АК), який охоплює весь книжковий фонд.

За алфавітним каталогом встановлюється, чи є в бібліотеці та книга, автор і назва якої відомі; які твори цього автора є в бібліотечному фонді; коли вони виходили і в яких виданнях.

До алфавітного каталогу звертаються з бібліографічною обробкою книг. За ним перевіряється нова книга на дублетність, тобто встановлюєтся, чи є така книга в бібліотеці та який у неї індекс. Якщо є, то на неї нова картка не заводиться, а лише приписується інвентарний номер повторного примірника цієї книги на звороті картки (в лівому кутку), яка вже є в алфавітному каталозі. На дублений примірник переписується шифр попереднього примірника книги.

В алфавітному каталозі картки розміщаються за алфавітним порядком імен та призвищ, окремих авторів та колективів авторів або заголовки творів та інших документів.

На картці АК вміщюють повний індекс за таблицями ББК для дитячих та шкільних бібліотек.

Алфавітний каталог оформляється буквеними та складовими роздільниками.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.247 (0.01 с.)