Головне меню ОС Windows. Робота з довідковою інформаціею. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Головне меню ОС Windows. Робота з довідковою інформаціею.Головне меню Windows відкривається клацанням по кнопці Пуск. Меню завжди має сім стандартних команд : Программы, Документы, Настройка, Поиск, Справка, Выполнить і Завершение роботы.

Розглянемо коротко призначення команд головного меню.

Команду Программы використовують для відкриття допоміжного меню , яке має програми або групу програм, які установлені на комп’ютері. Це меню обов’язково має програми: Проводник, Сеанс MS - DOS, а також групу програм Стандартные. Програма Проводник призначена для роботи з дисками, папками, файлами та іншими об’єктами.

Команда Документы виводить на екран список останніх 15 документів, з якими останнього часу працював користувач. Якщо клацнути мишею по потрібному документу, відбувається автоматичний запуск додатку з яким він створювався і його автоматичне завантаженя у цей додаток. Це спрощує процес роботи з документами скорочує час запуску додатку та пошуку документа.

Пункт головного меню Настройка дозволяє проводити настройку самої операційної системи, змінити склад оперативних та програмних засобів, змінювати їх режим роботи, керувати роботою принтерів, проводити настройку панелі завдань.

Команда Поиск призначена для пошуку файлів і папок. При виконанні команди відкривається діалогове вікно, за допомогою якого і організується пошук файлів і папок.

Команда Справка дозволяє отримати широку довідкову інформацію з усіх питань роботи з Windows.

Команда Выполнить дозволяє запустити будь-яку програму, яка не установлена у системі меню Windows-95. Для цього потрібно знати точне ім’я файла, який запускає дану програму. Це ім’я вводиться користувачем у спеціальному діалоговому вікні, з якого і запуска.ться програма. Якщо точне місцезнаходження файла, який запускається, невідомо, то можна скористатися кнопкою Обзор. При натискуванні кнопки відкривається діалогове вікно за допомогою якого можна переглянути вміст дисків, папок і знайти потрібний файл.

Для завершення роботи у Windows-95 потрібно скористатися останньою командою головного меню. При виборі команди Завершение работы відкривається діалогове вікно.

У цьому вікні користувачу пропонується на вибір кілька альтернатив. Можна відмовитися від виконання команди, для чого необхідно натиснути клавішу Еsc або клацнути мишею по кнопці Нет. Для повного вимкнення комп’ютера потрібно вибрати у вікні рядок Выключить компьютер і клацнути мишею по кнопці Да, а далі вимкнути комп’ютер з мережі.

Правильне вимкнення (перезавантаження) комп’ютера з використанням команди Завершение работы забезпечує збереження поточної конфігурації комп’ютера і виключає випадкову втрату важливої інформації, що не гарантується за іншим способом вимкнення комп’ютера.

 

Робота з об’єктами: створення, копіювання, переміщення, пошук, знищення та відновлення об’єктів.

Основними об’єктами в ОС Windows 95 є програми і файли, а також ярлики програм. Доступ до об’єктів ми можемо отримати через піктограму на робочому столі, Мій комп’ютер.

Для створення об’єктів ми заходимо в Мій комп’ютер і вибираємо диск чи каталог, в якому ми хочемо створити об’єкт. Потім в меню вікна натискаємо Файл і вибираємо Створити, де є різні типи об’єктів, які ми можемо створити (папку, ярлик, текстовий чи графічний документ і т.д.)

Для того, щоб переіменувати об’єкт, спочатку його треба найти на комп’ютері, потім виділити його лівою кнопкою миші і викликати контекстне меню, нажавши правою кнопкою миші по даному об’єкті і вибрати пукнт Переіменувати. Ввівши потрібну назву об’єкта можна натиснути Enter, або клацнути лівою кнопкою миші де-небудь для затвердження назви за об’єктом.

Для копіювання файлів в ОС Windows використовують кілька способів: спосіб перетягування і через буфер обміну.

Для того, щоб скопіювати файл способом перетягування потрібно відкрити дві папки в двох вікнах: в одному повинен знаходитись об’єкт, який ми хочемо скопіювати, а друге вікно – місце куди ми хочемо скопіювати об’єкт. Нажимаємо Ctrl та ліву кнопку миші по потрібному об’єкті і невідпускаючи перетягуємо його в потрібну папку.

Для того, щоб скопіювати об’єкт через буфер обміну, потрібно спочатку знайти цей об’єкт на диску, нажати праву кнопку миші (викликати контестне меню) і вибрати пункт Копіювати. Таким чином даний об’єкт потрапляє в буфер обміну. Потім потрібно зайти в потрібну папку (там, де повинен бути скопійований об’єкт) і викликати контекстне меню, в якому вибрати пункт Вставити.

Суть переміщення об’єктів полягає в тому, що об’єкт стирається з свого старого місця знаходження на диску і появляється на новому.

Перемістити об’єкти можна двома способами: способом перетягування і через буфер обміну.

Так само, як і при копіюванні, мають бути відкриті два вікна (папки). Натискаємо правою кнопкою миші по об’єкту, який ми хочемо перемістити і невідпускаючи, перетягуємо його в потрібну папку і вибираємо Перемістити. Для того, щоб перемістити об’єкт через буфер обміну, потрібно спочатку знайти цей об’єкт на диску, нажати по ньому правою кнопкою миші і вибрати пункт Вирізати. Таким чином об’єкт потрапляє до буфера обміну. Потім ми заходимо туди, куди ми хочемо перемістити об’єкт, викликаємо контекстне меню і вибираємо Вставити.

Для пошуку файлів чи папок потрібно використати пункт меню Знайти – Файли і Папки. Відкривається вікно пошуку, в якому ми задаємо, де потрібно шукати об’єкт (Диск чи папку), і вказуємо назву об’єкта. Також можна знаходити файли за розширенням ( *.jpg ), або відкривши вкладку вікна Дата, знайти файл по часі створення або останньої модифікації.

Для знищення об’єкта потрібно спочатку знайти цей об’єкт (файл чи папку), виділити його (нажати один раз лівою кнопкою миші), і в меню Файл вибрати Видалити. Потім система видає запит про необхідність видалення файлу і при натисканні Так – файл вилучається.

Після того як об’єкт був стертий, він потрапляє до Корзини, яка знаходиться на робочомк столі. Для відновлення об’єкта потрібно зайти в корзину, вибрати даний об’єкт (нажати один раз лівою кнопкою миші) і в меню Файл вибрати Відновити. Таким чином файл буде відновлено і він появиться в місці, де він був видаленим. Для того, щоб файли стерти назавжди, потрібно нажати правою кнопкою миші по Корзині і вибрати пункт Очистити корзину. Таким чином всі видалені файли, які були в Корзині будуть стерті назавжди.

 

Практична робота №1

Тема.Робота з вікнами. Створення об’єктів. Запуск програм.

 

Мета

Уміти користуватися об'єктом „ Мій комп’ютер”, панеллю задач, виконувати дії з вікнами, налаштовувати екран, вимикати комп'ютер.

План

1. Вивчення об'єкта „Мій комп’ютер” .

2. Дії з вікнами: відкривання, закривання, перетягування.

3. Робота з панеллю задач і контекстнимменю.

4. Налаштовування екрана.

5. Вимикання комп'ютера.

 

Теоретичні відомості

Ви починаєте вивчати операційну систему Windows

Увімкніть комп’ютер і розгляньте екран – це робочий стіл користувача.

Робочий стіл — це фон, на якому відображаються інші елементи. На ньому є панелі задач, розгорнуте каскадне меню та підписані значки,які називаються піктограмами. Диски,папки (каталоги),прикладні (Word, Exсel тощо) та системні (Мій комп’ютер, кошик тощо) програми, файли документів будемоназивати об'єктами.Піктограми репрезентують ці об’єкти. Надаліпоняття дії надоб'єктом чийого піктограмою ототожнюватимемо. Це означає: якщо, наприклад, вилучити піктограму деякої папки,то з диска буде вилучено реальну папку; щобскопіювати файл буфер обміну, достатньо дію копіювання застосувати допіктограми файлу.

Піктограма програми мас вигляд деякої картинки, закритої папки, документа – аркуш паперу тощо. Назву піктограм дає користувач, її можна міняти.

Є особливий тип об'єктів, які називаються ярликами. Ярлик - це короткий файл з розширенням Ink, які містять адресу деякого диска, папки, іншого файлу. Піктограма ярлика - картинка, з зігнутою стрілкою.

Корисною є така властивість ярлика: активізація ярлика означає активізацію (відкриття) відповідного об'єкта. Вилучення ярлика не означає вилучення самого об'єкта. Один об'єкт може мати багато ярликів, розкиданихпо файловій системі з метою отримання швидкого доступу до найважливіших папок чи файлів. Зайві ярлики можна беззастережновилучати.

Сама піктограма — це також об'єкт. Панель задач також є об'єктом. Об'єктами є вікна тощо. Об'єктом можна вважати все, над чим визначені певні дії.

Зверніть увагу на піктограму об'єкта "Мій комп'ютер". Цей об'єкт призначений для доступу до файлової системи: дисків, папок, файлів і засобів керування комп'ютером. В одних книжках цей об'єкт трактують як папку, в інших — як системну програму.

Панель задач — це засіб доступу до каскадного меню, програм та файлів.Вона містить кнопку Пуск, індикатори клавіатури, годинник, кнопки мінімізованих вікон, кнопки відкритих вікон тощо. Щоб активізувати потрібневікно (тобто програму), можна клацнути на відповідній кнопці.

Вікно є центральним поняттям у Windows. Воно відображає зміст об'єкта. Розрізняють такі типи вікон: вікно папки, вікно програми, вікно документа, діалогове вікно, вікна системи допомоги.

Вікно об'єкта (програми, папки) складаєтьсяз таких основ­них елементів:

§ рядка з назвою об'єктаі кнопками керуваннявікном ;

§ рядка меню;

§ робочого поля вікна.

Необов'язковими елементами є рядки панелей інструментів і статусу. Розгляньте ці елементи.

Якщо у робочому полі не поміщаєтьсявся інформація,то вікно матиме горизонтальну і вертикальну смугипрокручуваннямз бігунцями.Бігунці переміщують, щоб побачити усе поле.

Розміри вікна можна змінювати. Для збільшення чи зменшен­ня розмірів вікна курсор встановлюють на межі вікна або в кутку (курсор змінить вигляд), натискають на ліву клавішу миші і, не відпускаючи її, перетягують межу.

Принцип drag-and drop – принцип перетягування об'єктів. Перетягування об'єктів виконують так: над об'єктом клацають і, не відпускаючи лівої клавішімиші, перетягують курсор у потрібне місце; клавішу відпускають. Перетягувати можна межі вікна, піктограми у вікні, ціле вікно. Вікно перетягують з одного місця , на інше, захопивши рядокз назвою. Вікно можна розгорнути на весь екран, надати йому попереднього вигляду , чи закрити, якщо воно зайве. Якщо ж вікно потрібне, але воно займає на екрані надто багато місця, його мінімізують. Мінімізоване вікно набуває вигляду підписаної кнопки на панелі задач.

На екрані може бути декілька вікон програм чи папок. Їх роз­ташовують каскадом чи поруч. Однак лише одне вікно є активним. Рядок з його назвою має інший колір, ніж відповідні рядки неактивних вікон. Щоб зробити вікно активним, треба клацнути мишею будь-де в його межах. Працюють лише з активним вікном.

Закрити вікно ( і відповідну програму) можна одним із таких шести способів:

• клацнути на кнопці Х;

• двічі клацнути на системній кнопці(вона є ліворуч у рядку заголовка вікна і має вигляд рисунка);

• клацнути на системній кнопці один раз і з отриманого меню виконати команду Закрити;

• клацнути на пункті Файл і виконати команду Закрити;

• клацнути правою кнопкою у рядку заголовка (отримаєте контекстне меню рядка) і виконати команду Закрити;

натиснути на комбінацію клавіш Alt+F4 (закрити поточне вікно) або Shift+Alt+F4 (закрити декілька підпорядкованих вікон).

Мінімізоване вікно можна закрити одним із таких способів:

• викликати контекстне меню кнопки, клацнувши над нею правою клавішею миші, і виконати команду Закрити;

• якщо у контекстному меню панелі задач доступна команда відмінити згортання, то виконати її. Розгорнуті вікна закрити різними способами, зокрема, комбінацією клавіш Shift+Аlt+F4;

• натиснути по черзі на кнопки на панелі задач: вікна від­криються → закрити їх відомими способами.

Над об'єктами чи елементами вікна визначені конкретні дії (їх вивчатимемо далі), які можна виконати різними способами: за допомогою меню програми, панелі інструментів або контекстного меню. Останній спосіб є найзручніший. Контекстне меню об'єкта містить команди, визначені лише над вибраним об'єктом.

Щоб отримати контекстне меню елемента, треба клацнути над елементом правою клавішею миші.

Клацнувши над робочим столом правою клавішею миші і вибравши команду Властивості, отримаємо доступ до діалогового вікна налаштування екрана. Тут користувач може налаштувати вигляд робочого столу, екрана та елементів вікон:

· на закладці Фон добирати з меню довподоби вигляд фону і рисунка (шпалер) робочого столу;

· на закладні Заставка вибирати вигляд екранної заставки - рухомого зображення, яке з'явиться на екрані через заданий інтервал бездіяльності користувача з метою запобігти вигорянню екрана;

· змінювати кольорове оформлення всіхелементів вікон;

· вибирати Web- стиль чи класичний Windows- стильвибору івідкривання (запуску) об'єктів;

· вибирати виглядкурсору, міняти виглядпіктограм;

· задавати параметри роздільної здатності екрана тощо.

Задавши потрібні параметри, діалогові вікна закривають, натиснувши на кнопку ОК. Якщо користувач почав задавати нові параметри і передумав їх впроваджувати, то потрібно натиснути на кнопку ВІДМІНИТИ. Початківці часто роблять помилку: намагаю­ться виконати якусь дію, не закривши діалогового вікна. Діалого­ве вікно завжди потрібно закривати. Для цього є кнопка Х.

У діалогових вікнах є також кнопка зі знаком запитання.Клацнувши на ній, а потім набудь-якому елементі вікна, отримаємо довідку про призначення цього елемента.

Розглянемо правила вимикання комп’ютера. Комп'ютер вими­кати відразу не можна. Спочатку потрібно натиснути на кнопку Пуск і послідовно виконати пункти Закінчення роботи іВимкнутиабоПерезавантажити. Натиснувши на комбінаціюклавішAlt+F4, Enter,процес вимикання комп’ютера можна значнопришвидшити.

Зауваження 1. Порушення правил вимикання або само вимикання комп'ютера внаслідок раптового зникнення живлення може призвести до неполадок у системних файлах на диску і під час наступного вмикання комп'ютера деякий час працюватиме програма Scandisk, яка усуватиме їх.

Зауваження 2. Основні поняття і принципи роботи користувача в операційній системіWindows 98i Windows 2000збігаються з описаними.

 

Хід роботи

1. Відкрийте вікно об'єкта "Мій комп'ютер".

Двічі клацніть над його піктограмоюлівою клавішею миші.

2. Розгорніть вікно на весь екран.

Дляцього клацніть на кнопці

3. Надайте вікну попереднього вигляду.

4. Мінімізуйте вікно.

5. Розгорніть мінімізоване вікно.

Клацніть над кнопкою "Мій комп'ютер” у панелі задач.

6. Закрийте вікно

Закрити вікно можна одним з вище описанихспособів.

7. Знову відкрийте вікно об'єкта "Мій комп'ютер”.

Перепишіть у звіт назви піктограм, що єу вікні.

Змініть розміри вікна.

Чи є у вікні смуги прокручування? Якщо у вікні видно всі пікто­грами, то смуг прокручування не буде.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.012 с.)