Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітряЗа даними обласного управління статистики в 2011 р. 449 підприємств (486 – в 2010 р.), з них 232 підприємств агропромислового комплексу (239 – в 2010р.), звітувались по формі 2-ТП (повітря) щодо викидів від стаціонарних джерел забруднення в атмосферне повітря.

Відповідно до інструкції щодо порядку складання державної статистичної звітності про охорону атмосферного повітря за формою 2-ТП (повітря), починаючи з 2004 року звіт складають підприємства, установи, організації, громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності, що мають стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин і взяті на державний облік у галузі охорони атмосферного повітря.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1655 від 13.12.2001, станом на 30.12.2011 р., на державний облік взято 385 промислових майданчиків підприємств, організацій, установ.

Частка об’єктів агропромислового комплексу області, що звітуються за викиди в атмосферне повітря становить – 51,7%.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферу у 2011 р. склав 49,474 тис. тонн. В порівнянні з 2010 р. кількість викидів збільшилась на 4,4 % ,що складає 2,086 тис. тонн.

В 2011 р. кількість викидів від агропромислового комплексу склали 13,635 тис. тонн, що на 360,133 тонни менше 2010 р.

Біля 50 % (48,464 тис. тонн) від загального об’єму викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря припадає на пересувні джерела забруднення (автотранспорт, залізничний та річковий транспорт, виробнича техніка).

Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами

 

Проведено аналіз статистичної звітності за формою № 2-ТП (повітря) за 2011 рік. Динаміка загальних обсягів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення по Чернігівській області стабілізувалась до незначного підвищення, за рахунок збільшення викидів від КЕП «Чернігівська ТЕЦ» Фірми «ТехНова». В 2011 році загальна кількість викидів становила 97,938 тис. тонн. В порівнянні з 2010 роком загальні викиди збільшились на 1,213 тис.тонн.

В 2011 р. викиди від стаціонарних джерел 449 підприємств, організацій, установ, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, та агропромислового комплексу в Чернігівській області склали 49,474 тис. тонн, що на 2,086 тис. тонни (4,4%) більше, ніж в минулому році.

Обсяги викидів від пересувних джерел в 2011 році склали 48,464 тис. тонн, що на 873,350 тонни (1,8%) менше минулорічного показника.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел по Чернігівській області у розрахунку на одну особу склав 45,25 кг, в порівнянні з минулим роком кількість викидів збільшилась на 2,25 кг. У 2011 році викиди від стаціонарних та пересувних джерел по Чернігівській області у розрахунку на 1 км2 склали 3071 кг, на душу населення – 89,576 кг (дивись табл. 2.1.1).

 

Табл.2.1.1 Динаміка викидів в атмосферне повітря, тис. т.

 

Роки Викиди в атмосферне повітря, тис. т Щільність викидів у розрахунку на 1 кв. км, кг Обсяги викидів у розрахунку на 1 особу, кг Обсяг викидів на одиницю ВРП
Всього у тому числі
стаціонарними джерелами пересувними джерелами
64,183 20,164 44,019  
85,655 40,159 45,496  
91,517 39,035 52,482  
98,12 44,408 53,712  
93,865 42,973 50,892  
96,725 47,388 49,337  
97,938 49,474 48,464  

Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах

 

В 2011 р. викиди від стаціонарних джерел 449 проммайданчиків підприємств, організацій, установ, громадян–суб’єктів підприємницької діяльності та агропромислового комплексу в Чернігівській області склали 49,474 тис. тонн, що на 2,086 тис. тонни (4,4 %) більше, ніж в минулому році (дивись табл. 2.1).

Найбільша кількість промислових підприємств знаходиться в м.Чернігові – 62 (або 13,8 % - усіх підприємств області), у м. Прилуки –25 (5,6%), у м. Ніжині – 25 (5,6 %) відповідно.

Табл.2.1.2.1Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у регіоні по окремим населеним пунктам, тис. т

Назва населених пунктів 2007 2008 2009 2010 2011
Всього, 39,035 44,408 42,972 47,388 49,474
м. Чернігів 12,965 18,095 19,213 19,815 23,041
м. Ніжин 1,110 1,158 1,022 1,010 1,060
м. Прилуки 0,901 0,696 0,509 0,535 0,796
Бахмацький 2,446 2,199 2,021 1,989 1,671
Бобровицький 0,322 0,321 0,256 0,619 0,501
Борзнянський 1,072 0,990 0,906 1,199 1,222
Варвинський 2,299 2,125 2,127 2,404 2,198
Городнянський 0,952 0,876 0,848 0,938 0,840
Ічнянський 1,147 1,151 1,108 1,465 1,458
Козелецький 0,057 0,061 0,195 0,760 0,721
Коропський 0,481 0,390 0,357 0,536 0,456
Корюківський 2,480 2,487 1,409 1,678 1,670
Куликівський 0,015 0,012 0,008 0,695 0,765
Менський 0,865 0,811 0,777 1,036 1,059
Ніжинський 0,311 0,403 0,457 0,428 0,419
Н-Сіверський 0,762 0,649 0,589 0,591 0,523
Носівський 1,987 3,475 2,907 2,891 2,634
Прилуцький 0,760 0,718 0,768 1,204 1,110
Ріпкинський 0,621 0,625 0,581 0,598 0,559
Семенівський 0,477 0,419 0,369 0,628 0,626
Сосницький 0,276 0,212 0,231 0,238 0,191
Срібнянський 0,169 0,115 0,113 0,462 0,489
Талалаївський 0,657 0,595 0,516 0,457 0,503
Чернігівський 5,654 5,603 5,366 4,936 4,771
Щорський 0,246 0,221 0,319 0,276 0,191

 


Табл.2.1.2.2 Динаміка викидів стаціонарними джерелами в атмосферне повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) в цілому по області та в розрізі населених пунктів, тис. тонн

Населені пункти 2000 р. 2008 р. 2009 р.
разом в т.ч. разом в т.ч. разом в т.ч.
пил діоксид сірки діоксид азоту оксид вуглецю пил діоксид сірки діоксид азоту оксид вуглецю пил діоксид сірки діоксид азоту оксид вуглецю
Всогоі: 20,164 2,673 4,902 3,107 4,286 44,408 4,491 10,321 4,063 2,807 42,972 4,213 12,201 3,868 2,322
м. Чернігів 8,001 1,651 3,495 1,745 0,819 18,095 3,639 9,621 2,686 0,444 19,213 3,385 11,281 2,655 0,328
м.Ніжин 1,198 0,108 0,190 0,119 0,672 1,158 0,121 0,083 0,085 0,781 1,022 0,113 0,080 0,067 0,704
м. Прилуки 0,470 0,033 0,028 0,117 0,234 0,696 0,116 0,129 0,100 0,069 0,509 0,088 0,100 0,084 0,053
Бахмацький 0,563 0,081 0,215 0,029 0,164 2,199 0,113 0,131 0,029 0,86 2,021 0,096 0,099 0,018 0,054
Бобровицький 0,398 0,008 0,172 0,036 0,172 0,321 0,007 0,006 0,005 0,007 0,256 0,005 0,004 0,006 0,007
Борзнянський 0,410 0,191 0,120 0,022 0,073 0,990 0,029 0,003 0,007 0,005 0,906 0,029 0,003 0,005 0,012
Варвинський 2,957 0,019 0,014 0,288 0,743 2,125 0,001 0,596 0,381 2,127 0,001 0,632 0,390
Городнянський 0,097 0,011 0,020 0,013 0,039 0,876 0,013 0,007 0,009 0,011 0,848 0,016 0,023 0,012 0,011
Ічнянський 0,238 0,012 0,038 0,031 0,131 1,151 0,023 0,008 0,036 0,056 1,108 0,023 0,037 0,018 0,009
Козелецький 0,120 0,036 0,009 0,029 0,041 0,061 0,007 0,005 0,030 0,013 0,195 0,026 0,100 0,035 0,027
Коропський 0,088 0,007 0,034 0,008 0,028 0,390 0,007 0,012 0,008 0,005 0,357 0,009 0,067 0,009 0,002
Корюківський 0,040 0,085 0,054 0,035 0,137 2,487 0,103 0,063 0,075 0,421 1,409 0,094 0,066 0,080 0,185
Куликівський 0,640 0,002 0,007 0,004 0,023 0,012 0,001 0,003 0,005 0,002 0,008 0,005 0,001
Менський 0,322 0,067 0,132 0,025 0,080 0,811 0,078 0,055 0,029 0,032 0,777 0,077 0,052 0,025 0,029
Ніжинський 0,123 0,030 0,058 0,006 0,023 0,403 0,001 0,009 0,002 0,014 0,457 0,027 0,027 0,005 0,007
Н-Сіверський 0,177 0,039 0,047 0,026 0,041 0,649 0,031 0,006 0,012 0,035 0,589 0,026 0,017 0,010 0,032
Носівський 1,838 0,024 0,033 0,321 0,243 3,475 0,007 0,002 0,168 0,106 2,907 0,005 0,049 0,096
Прилуцький 0,094 0,006 0,004 0,013 0,042 0,718 0,020 0,006 0,039 0,110 0,768 0,032 0,005 0,039 0,159
Ріпкинський 0,252 0,094 0,029 0,012 0,108 0,625 0,078 0,071 0,016 0,091 0,581 0,064 0,066 0,014 0,079
Семенівський 0,232 0,059 0,062 0,016 0,087 0,419 0,046 0,036 0,017 0,066 0,369 0,035 0,026 0,015 0,046
Сосницький 0,031 0,002 0,010 0,005 0,010 0,212 0,002 0,002 0,231 0,005 0,010 0,002 0,045
Срібнянський 0,020 0,007 0,001 0,003 0,009 0,115 0,002 0,001 0,113 0,002 0,001
Талалаївський 0,076 0,002 0,020 0,019 0,016 0,595 0,003 0,022 0,021 0,031 0,516 0,001 0,006 0,010 0,017
Чернігівський 1,661 0,065 0,082 0,173 0,316 5,603 0,039 0,036 0,070 0,033 5,366 0,037 0,025 0,052 0,023
Щорський 0,118 0,034 0,028 0,012 0,035 0,221 0,008 0,010 0,014 0,005 0,319 0,019 0,107 0,019 0,005
Населені пункти 20010 р. 2011 р.
разом в т.ч. разом в т.ч.
пил діоксид сірки діоксид азоту оксид вуглецю пил діоксид сірки діоксид азоту оксид вуглецю
Всього: 47,388 4,776 11,897 4,212 2,576 49,474 5,432 14,296 4,110 2,693
м. Чернігів 19,815 3,932 11,124 2,943 0,342 23,041 4,573 13,721 2,891 0,373
м.Ніжин 1,010 0,076 0,015 0,060 0,817 1,060 0,096 0,021 0,074 0,829
м. Прилуки 0,535 0,079 0,087 0,078 0,054 0,796 0,073 0,076 0,061 0,047
Бахмацький 1,989 0,106 0,103 0,017 0,047 1,671 0,121 0,118 0,018 0,037
Бобровицький 0,619 0,038 0,004 0,011 0,020 0,501 0,039 0,002 0,10 0,024
Борзнянський 1,199 0,028 0,002 0,007 0,017 1,222 0,033 0,002 0,008 0,023
Варвинський 2,404 0,002 0,001 0,614 0,377 2,198 0,003 0,002 0,600 0,376
Городнянський 0,938 0,016 0,038 0,017 0,010 0,840 0,011 0,014 0,013 0,012
Ічнянський 1,465 0,011 0,006 0,014 0,003 1,458 0,012 0,003 0,011 0,001
Козелецький 0,760 0,018 0,072 0,037 0,030 0,721 0,013 0,030 0,042 0,030
Коропський 0,536 0,003 0,018 0,004 0,002 0,456 0,001 0,004 0,003 0,002
Корюківський 1,678 0,111 0,094 0,105 0,228 1,670 0,085 0,065 0,113 0,255
Куликівський 0,695 0,006 0,001 0,765 0,0 0,0 0,005 0,001
Менський 1,036 0,092 0,062 0,033 0,051 1,059 0,081 0,055 0,032 0,060
Ніжинський 0,428 0,022 0,022 0,001 0,009 0,419 0,025 0,025 0,001 0,009
Н-Сіверський 0,591 0,024 0,010 0,009 0,030 0,523 0,028 0,013 0,008 0,034
Носівський 2,891 0,019 0,005 0,058 0,154 2,634 0,300 0,004 0,047 0,112
Прилуцький 1,204 0,038 0,023 0,057 0,099 1,110 0,066 0,014 0,055 0,140
Ріпкинський 0,598 0,060 0,046 0,021 0,102 0,559 0,053 0,040 0,022 0,109
Семенівський 0,628 0,038 0,028 0,018 0,055 0,626 0,025 0,025 0,013 0,063
Сосницький 0,238 0,007 0,014 0,002 0,068 0,191 0,007 0,012 0,002 0,056
Срібнянський 0,462 0,002 0,489 0,0 0,0 0,001 0,0
Талалаївський 0,457 0,003 0,015 0,018 0,025 0,503 0,003 0,008 0,010 0,025
Чернігівський 4,936 0,035 0,024 0,060 0,029 4,771 0,045 0,030 0,057 0,069
Щорський 0,276 0,018 0,084 0,020 0,006 0,191 0,008 0,011 0,011 0,007

Табл.2.1.2.3 Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря по районам та містам області у 2011р. (тонн)

Обсяги викидів, тис. тонн Збільшення / зменшення викидів у 2011р. проти 2010 р., тонн Обсяги викидів у 2011р. до 2010 р., % Викинуто в середньому одним підприємством, тонн
у 2011 р. у 2010 р.
Всього, 49,474 47,388 2086,044 104,4 110,187
м. Чернігів 23,041 19,815 3225,438 116,3 371,620
м. Ніжин 1,060 1,010 50,088 105,0 42,415
м. Прилуки 0,796 0,535 260,151 148,5 31,845
Бахмацький 1,671 1,989 -317,894 84,0 59,664
Бобровицький 0,501 0,619 -118,145 80,9 33,402
Борзнянський 1,222 1,199 22,588 101,9 53,112
Варвинський 2,198 2,404 -206,331 91,4 313,980
Городнянський 0,840 0,938 -97,383 89,6 35,018
Ічнянський 1,458 1,465 -6,550 99,6 66,275
Козелецький 0,721 0,760 -39,488 94,8 36,033
Коропський 0,456 0,536 -80,020 85,1 32,597
Корюківський 1,670 1,678 -8,107 99,5 75,904
Куликівський 0,765 0,695 69,810 110,0 76,487
Менський 1,059 1,036 23,155 102,2 46,060
Ніжинський 0,419 0,428 -9,408 97,8 69,758
Н-Сіверський 0,523 0,591 -67,469 88,6 23,782
Носівський 2,634 2,891 -257,290 91,1 188,130
Прилуцький 1,110 1,204 -93,489 92,2 65,312
Ріпкинський 0,559 0,598 -38,838 93,5 29,426
Семенівський 0,626 0,628 -1,401 99,8 29,818
Сосницький 0,191 0,238 -46,176 80,6 17,389
Срібнянський 0,489 0,462 26,846 105,8 69,781
Талалаївський 0,503 0,457 46,427 110,2 55,896
Чернігівський 4,771 4,936 -165,164 96,7 149,101
Щорський 0,191 0,276 -85,306 69,1 13,650

Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями економіки)

 

Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря мають підприємства: електроенергетики – 23,003 тис. т, або 46,5 % від загальних викидів стаціонарними джерелами по області, транспортування газу трубопроводами – 5,801 тис. т або 11,7 %, добування природного газу –1,672 тис. т, або 3,4 %. (табл. 2.1.3.1).

У містах та районах, де розташовані підприємства цих галузей, спостерігаються найвищі обсяги викидів в атмосферне повітря. А саме: м. Чернігів (23,040 тис. т, або 46,6%), Чернігівський район (4,771 тис. т, або 9,64 %), Варвинський район (2,198 тис. т, або 4,44 %), Носівський район (2,634 тис. т, або 5,32 %). Серед населених пунктів найбільшого антропогенного навантаження зазнала атмосфера міста Чернігова – 295,391 т/ км2, 77,7 кг у розрахунку на душу населення.

 

Табл.2.1.3.1 Основні забруднювачів атмосферного повітря

 

Пор. Підприємство - забруднювач Відомча приналежність Валовий викид, т Зменшення /- збільшення/+ Причина зменшення/ збільшення
2011 р. 2010 р.
КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми "ТехНова" Управління комунального господарства 20924,541 17462,387 3462,154 Збільшення використання твердого палива
Гнідинцівський газопереробний завод ВАТ «Укрнафта» 1671,771 1776,435 -104,664 Тимчасове зменшення виробничих потужностей
Чернігівське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів НАК «Нафтогаз» України 3846,0 3973,575 -127,575 Тимчасове зменшення виробничих потужностей
Мринське виробниче управління підземного зберігання газу НАК «Нафтогаз» України 1955,326 2255,952 -300,626 Тимчасове зменшення виробничих потужностей

 

Найбільшим забруднювачем атмосферного повітря в області залишається КЕП «Чернігівська ТЕЦ». В 2011 році підприємством в атмосферне повітря викинуто 20,925 тис. тонн забруднюючих речовин, що на 3,462 тис. тонн (20 %) більше минулорічного показника. Збільшення обсягів викидів відбулось за рахунок збільшення використання твердого палива. Підприємством в атмосферне повітря викидається за рік 2,600 тис. тонн сполук азоту, діоксиду сірки 1,373 тис.тонни, оксиду вуглецю 0,200 тис.тонн, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 4,401 тис.тонни.

Табл. 2.1.3.2Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної діяльності

з/п Види економічної діяльності Кількість підприємств, які мали викиди, одиниць Обсяги викидів по регіону Викинуто в середньому одним підприємством, тон
тис. т у % до 2010 р.
Усі види економічної діяльності 49,474 104,4 110,187
  у тому числі:        
1.1. Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 13,635 97,4 58,772
1.2. Добувна промисловість 2,386 94,6 397,595
1.3. Переробна промисловість 2,855 93,3 31,031
1.4. Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 23,003 117,8 2091,192
1.5. Будівництво 0,184 169,6 6,830
1.6. Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 0,086 34,5 4,299
1.7. Діяльність транспорту та зв’язку 6,134 95,3 292,089
1.8. Транспортування газу трубопроводами 5,836 93,1 2918,030
1.9. Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 0,176 41,8 29,401
1.10. Державне управління 0,634 90,5 45,279
1.11. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 0,350 98,5 23,344

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 590; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.009 с.)