ТОП 10:

Стан радіаційного забруднення атмосферного повітряЗа даними Чернігівського обласного центру з гідрометеорології рівень гамма-фону вимірюється на 7 постах:

м.Ніжин,

м.Остер,

ВБ (Придеснянська) с. Покошичі,

м. Прилуки,

м. Семенівка,

АМСЦ Чернігів,

м. Щорс.

В 2011 році потужність експозиційної дози гамма-випромінювання по області становила 10,8 - 11,5 мкР/год, що не відрізняється від минулорічних показників.

Максимально разовий рівні 14,0 мкР/год зафіксовано на всіх постах (по декілька днів на місяць).

Гамма-фон за 2011 рік не зазнав значних змін, коливання в значеннях зумовлені сезонними явищами, температурою повітря, напрямками та силою вітру.

 

Використання озоноруйнівних речовин

 

У вересні 1987 року Україною був підписано Монреальський протокол щодо обмеження використання озоноруйнуючих речовин (надалі - ОРР) та поступове припинення їх виробництва. Постановою Кабінету Міністрів України № 256 від 04.03.2004 р. затверджена Програма припинення виробництва та використання ОРР на 2004-2030 роки.

Програмою передбачена поступова заміна холодильного (та іншого) обладнання в сервісному обслуговуванні, де найбільше використовується ОРР.

В Чернігівській області використання ОРР, зокрема Фреону-12, призупинено.

На пунктах пропуску (постах екоконтролю) на Держкордоні в Чернігівській області постійно проводиться особливий контроль за ввезенням небезпечних озоноруйнівних речовин.

 

Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та біорізноманіття

На території Чернігівської області не проводяться наукові дослідження щодо впливу забруднюючих речовин на здоров’я людей та біорізноманіття.

Заходи, спрямовані на покращення стану атмосферного повітря

 

За даними статистичної звітності по формі 2ТП(повітря) загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю при впровадженні 11 ( в 2010 р.-15) повітряохоронних заходів в атмосферу по області в 2011 році склав 832,8 тис. грн., фактично виконано з початку виконання заходів 2042,4 (в 2010 р.- 827,9) тис. грн. Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходів становить 22,151 (в 2010 р.- 21,360) тонн.

З метою нормування та регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Держуправлінням за звітний період видано 315 дозволів (в 2010 р.- 227) в яких визначено шляхи та терміни зменшення обсягів викидів в атмосферне повітря. Контроль за умовами наданих дозволів, дотриманням регламентів прийнятих технологічних процесів та не перевищення встановлених граничнодопустимих обсягів викидів забруднюючих речовин є основою забезпечення охорони атмосферного повітря.

Всього за новою формою видано 1310 дозволів.

Проведено аналіз ефективності виконання підприємствами заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Основними з них визнано наступні:

КЕП «Чернігівська ТЕЦ» проведено капітальний ремонт котла №1 з очисткою від золи та шлаку газоходів та системи золовидалення, ремонт шлакового комоду, ремонт обмурівки, та ізоляції газоходів і золоуловлювачів, поточні ремонти золоуловлювачів котлів №№1-4 згідно затверджених графіків ремонтів основного обладнання. Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю склав 23,2 тис. грн. (табл. 2.7).

 

Таблиця 2.7 Капіталовкладення КЕП «Чернігівська ТЕЦ»

ТОВ фірми «ТехНова»

Викиди шкідливих речовин в тис. тонн
Назва підприємства 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.
КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» 11,420 15,470 17,105 17,462 20,925
Затрачено коштів на ремонт пилогазоочисного обладнання та котлоагрегатів в тис. грн.
40,3 116,9 253,3 67,8 23,2

 

Після налагодження існуючих очисних установок зменшено викиди на 23,2 тонни. Для досягнення нормативів граничнодопустимих обсягів викидів розроблено додатковий план заходів, реалізація якого буде проводитись на протязі 9 років, що дасть змогу зменшити обсяги викидів майже на 1,4 тис. тонн на рік. Розроблено ТЕО реконструкції та модернізації підприємства з монтажем газотурбінної установки та котла утилізатора, що дасть змогу значно зменшити час експлуатації вугільних котлів.

Громадський транспорт в основному, переведено на менш токсичні види палива (пропан-бутанові суміші, метан), що значно зменшує забруднення атмосферного повітря.

 

 

 


ЗМІНА КЛІМАТУ

 

Тенденції зміни клімату

 

Із загальної кількості викинутих в атмосферне повітря Чернігівщини шкідливих речовин, викиди речовин, що належать до парникових газів, становили: метану – 17717 тонн (36% від загальної кількості) та діоксиду азоту – 26 тонн (0,1%). Крім того, в атмосферу потрапило 1942 тис. тонн діоксиду вуглецю, який також впливає на зміну клімату.

Зміна клімату – проблема, яка загрожує майбутньому людства. Першим рішучим кроком у її вирішенні стало підписання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату у червні 1992 року у Ріо-де-Жанейро. У багатьох відношеннях Конвенція є безпрецедентною міжнародною угодою, яку на сьогодні ратифіковано 194 країнами.

Наступник кроком у боротьбі світової спільноти з глобальним потеплінням стало прийняття у грудні 1997 року Кіотського протоколу.

Підписавши Кіотський протокол, Україна, як і інші держави, визнала, що державний сектор економіки і приватний бізнес можуть і повинні запобігати глобальному потеплінню.

Базовими аспектами у сфері адаптації до зміни клімату є:

- визначення шляхів досягнення скорочення або обмеження викидів парникових газів;

- створення і стійке функціонування національної системи для оцінки викидів і поглинання парникових газів, національної системи реєстрації;

- розробка програми участі у гнучких механізмах Кіотського протоколу - проектах спільного впровадження та міжнародної торгівлі квотами на викиди парникових газів;

- наукова підтримка всієї діяльності, пов’язаної з питанням зміни клімату;

- участь громадськості у прийнятті рішень з національних дій в області зміни клімату, що є складовою побудови громадянського суспільства в державі.

 

Чернігівська область першою, серед країн СНД, ще до ратифікації Україною Рамкової конвенції ООН, а саме у 2004 році, розробила пілотний проект реконструкції об’єктів тепло забезпечення з метою зниження викидів в атмосферу парникових газів. Тоді «Проект зменшення викидів парникових газів шляхом реконструкції, модернізації і реабілітації систем теплопостачання Чернігівської області» переміг у тендері на закупівлю одиниць скорочення викидів парникових газів, організованому урядом Королівства Нідерланди. Попередньо у 2003 році міжнародним незалежним експертом (валідатором) здійснено перевірку стану обладнання, розрахунків, так звану базову лінію, якою і зафіксовано для області рік проведення експертизи.

На виконання Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату залучаються інвестиції за рахунок використання гнучких механізмів Кіотського протоколу. Так, розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 27 квітня 2004 року № 130 «Про реалізацію проекту зі зменшення викидів парникових газів» ВАТ «Облтеплокомуненерго» (м. Чернігів) визнано базовою організацією з реалізації проекту «Зниження викидів СО2 за рахунок економії палива у системі теплоенергетики Чернігівської області». В результаті виконання проекту має бути реконструйовано 120 котелень, у тому числі замінено близько 200 застарілих котлів на 310 нових і високоефективних котлів, а також замінено близько 10 км труб теплорозподільчої мережі на труби з пінополіуретановою ізоляцією.

В серпні 2006 року на підставі механізму передбаченого Кіотським протоколом, укладено договір на частку зазначених обсягів інвестицій між ВАТ «Облтеплокомуненерго» та ЗАТ «Енергія» м.Вільнюс(Литва) про виділення останньою 880 тис.євро на встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання замість низько ефективного. В рамках даного проекту, на протязі 2007-2010 р.р., було: встановлено 15 утилізаторів тепла вихідних димових газів, при цьому збільшився коефіцієнт корисної дії котлів на 6%, і щорічне зменшення споживання природного газу до 1,2 млн м3; змонтовано 35 частотних перетворювачів, що дало змогу економити 950 тис кВт.год електроенергії щорічно.

Проект спільного впровадження «Утилізація біогазу для виробництва електроенергії та тепла на фермах ТОВ «Українська молочна компанія» отримав лист-підтримку Нацекоінвестагенства. Цим проектом передбачається скорочення викидів парникових газів шляхом введення в дію біогазових установок для зброджування гною, вироблення біогазу та його використання в когенераційній установці для отримання електроенергії та тепла. Проект планується реалізувати на фермі великої рогатої худоби в с. Комарівка Борзнянського району.

У комунальній сфері м. Прилуки запроваджується пілотний проект програми ТАСІS «Сталий територіальний розвиток в Україні».

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. № 609-р до переліку проектних пропозицій щодо першочергового встановлення теплових насосів, фінансування яких буде проводитись за рахунок «Зелених інвестицій» від області внесено 2 проекти:

- будівництво станції теплових насосів для опалення мікрорайону по вул. Савчука у м. Чернігів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. № 960 виконавцем робіт по м.Чернігів ТОВ«ГазСпецСервіс» (м. Чернігів) укладено договір з ДП «Дослідне конструкторське бюро» Інституту технічної теплофізики НАН України. На даний час тривають роботи з техніко-економічного обґрунтування проекту.

- встановлення теплового насосу для тепло забезпечення дитячого садка № 4 у м. Городня. ТОВ «Аве Сан» м. Чернігів виконані роботи по техніко-економічному обґрунтуванню та оцінці впливу на навколишнє середовище інвестиційного проекту будівництва тепло насосної станції на суму 13970,00 грн.

За даними статистичного спостереження в 2011 році викиди парникових газів від стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, зокрема діоксиду вуглецю (СО2), метану ( СН4 ), закису азоту (N2О) відповідно склали 1 941 611,073; 17 716,506; 25,694 тонни. Від пересувних джерел забруднення викиди діоксиду вуглецю в 2011 році склали 583 222,241 тонни.

Найбільші викиди діоксиду вуглецю, з 116 підприємств, здійснює КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова», що складає 1 271391,419 тонн та діазоту оксиду 16,161 тонни або 66% по області.

Найбільше викидів метану припадає на підприємства сільського господарства та підприємства, які займаються виробництвом та розподіленням газу, електроенергетики та води, що становить 9940,805 та 1489,2 тонн відповідно. Так, наприклад, від каналізаційних очисних спорудах КП « Чернігівводоканал» в атмосферне повітря потрапило в 2011 р. близько 1116,129 тонн.

Перший бюджетний період Кіотського протоколу триватиме 5 років: з 2008 р. по 2012 р. Очікується отримати від продажу запланованих одиниць скорочення викидів парникових газів СО2 близько 3 млн. євро, які будуть спрямовуватись виключно на цілі модернізації системи тепло забезпечення населених пунктів області. Водночас, разом з скороченням викидів парникових газів, відбудеться і значна економія природного газу та електроенергії в обсязі 2,5 млн. грн. щорічно.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.193.85 (0.005 с.)