ТОП 10:

ВАТ «Ічнянський завод сухого молока»Підприємством використовуються надра для видобутку прісних підземних вод без наявності спеціального дозволу, що є порушенням ст.ст. 16, 19, 21 Кодексу України про надра.

Для задоволення власних виробничих та госппитних потреб на підприємстві наявні 3 артезіанські свердловини:

Артезіанські свердловини знаходяться в задовільному санітарно-технічному стані, обладнані лічильниками води СТВ-80 (3 шт). На момент перевірки лічильники води не повірені, паспорти відсутні, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України та умов дозволу на спеціальне водокористування. Санітарно-захисні зони артезіанських свердловин вигороджені, знаходяться в задовільному стані. Журнали обліку забору води в наявності. На підприємстві експлуатується оборотна система водокористування, облік води в оборотній системі не ведеться, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України.

Перевіркою встановлено, що КП ВКГ «Ічень» має ліцензію Серія АВ № 153982 на централізоване водопостачання та водовідведення, видану Чернігівською обласною державною адміністрацією 29.09.2006 року, терміном дії до 04.10.2011 року.

Для задоволення потреб у воді м. Ічня на підприємстві в наявності 4 (чотири) артезіанські свердловини:

Санітарно-захисні зони артсвердловин виділені та огороджені. Артсвердловини знаходяться в задовільному санітарно-тенічному стані. Артсвердловини обладнані водовимірювальними приладами. Облік забраної води ведеться в журналах обліку встановленої форми.

Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування Укр. № 3773 А/Чрн від 27.11.2009 року, виданого Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області. Термін дії дозволу до 27.11.2012 року.

Чернігівським лінійно-виробничим управлінням магістральних газопроводів філії УМГ «Київтрансгаз»спецводокористуванння здійснюється на підставі дозволу Укр № 3561 А/Чрн від 28.12.2007 р., терміном дії на 5 років. На балансі в підприємства знаходяться сім артезіанських свердловин. Артсвердловина № 1 затампонована 14.04.2009 р., про що свідчить акт тампонажу. Артсвердловини огороджені, санітарно-захисні зони знаходяться в задовільному стані. Виявлені незначні порушення експлуатації водогосподарських споруд, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України.

А/Т «Тютюнова компанія В.А.Т. Прилуки» - забезпечення підприємства водою для виробничо-питних потреб здійснюється з власної артезіанської свердловини та з мережі водопостачання на підставі договору № 401/В від 23 червня 2008 року з КП «Прилукитепловодопостачання» (додаткова угода від 18 травня 2011 року).

Користування артезіанською свердловиною здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування Укр. № 3774 А/Чрн від 03 грудня 2009 року, терміном дії до 03 грудня 2012 року.

Свердловина, глибиною 575,7 м, потужністю 20 м3/год, розташована на території підприємства та знаходиться у робочому стані. Технічний стан свердловини задовільний. Водогосподарські споруди знаходяться в задовільному санітарно-технічному стані. Санітарно-захисна зона свердловини виділена, знаходиться в належному стані.

Облік забору води з артезіанської свердловини здійснюється за показами водовимірювального приладу. Дані про фактичний забір води фіксуються в журналі первинного обліку встановленого зразку. Записи в журналах здійснюються регулярно. Підприємство складає державну статистичну звітність за формою № 2-ТП (водгосп). Дані журналів первинного обліку забору води співпадають з даними первинного обліку, перекручень та внесення недостовірних даних не встановлено. Підприємством не забезпечено подання статистичної звітності за формою 7 – гр (підземні води), що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України.

Публічне акціонерне товариство «Ічнянський молочно-консервний комбінат» - предметом діяльності підприємства є виробництво молочних консервів та молочної продукції.

Підприємством проводиться приймання та резервування молока незбираного, приготування компонентів та суміші для виробництва молока згущеного, згущення, кристалізація та збереження продукту, розлив та збереження готового продукту.

Водопостачання підприємства для задоволення госппитних та виробничих потреб здійснюється з міської мережі водопостачання та власної артсвердловини.

Забір води з власної артезіанської свердловини проводиться на підставі дозволу на спеціальне водокористування, виданого Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області 01.02.2010 року № 3793 А/Чрн, з терміном дії до 01.02.2015 року.

Забір води з комунальної мережі водопостачання проводиться на підставі договору № 82а від 01.08.2010 року з КП ВКГ «Ічень».

Артсвердловина № 1 розташована в межах території підприємства, глибиною 185 м та продуктивністю 12 м3/год, прийнята в експлуатацію в 1979 році. Санітарно-захисна зона на свердловині встановлена, огороджена. Гирло свердловини герметичне, позапатрубковий простір забетоновано. Свердловина знаходиться в задовільному санітарно-технічному стані.

Свердловина обладнана водовимірювальним приладом СТВ-80. заводський номер 6533. Облік забраної води з міської мережі водопостачання здійснюється за допомогою водовимірювального приладу КВ-2,5, заводський номер 131035. Дата повірки 15.09.2011 року терміном дії два роки. Облік забраної води ведеться в журналах встановленого зразку. Облік здійснюється регулярно з щоденним занесенням показників.

Ліміт забору води, який встановлений в дозволі на спеціальне водокористування, становить 178,68 м3/добу та 65,218 тис. м3/рік, у тому числі:

- з підземних джерел 158,68 м3/добу та 57,918 тис. м3/рік;

- з мережі водопроводу КП ВКГ«Ічень» Ічнянської міської ради 19,97 м3/добу та 7,3 тис. м3/рік.

Фактично, з підземних джерел, підприємством забирається біля 60 м3/добу води.

Підприємством ведеться «Звітний баланс використання підземних прісних вод» за формою № 7- ГР (підземні води) та державна статистичну звітність форми № 2-ТП (водгосп).

Динаміка забору і використання води підприємством за даними звітів про використання води за формою № 2-ТП (водгосп) свідчить, що доведені підприємству ліміти забору води не перевищуються.

Підприємством забезпечено виконання вимог дозволу на спеціальне водокористування та погодження Північного державного регіонального геологічного підприємства «Північгеологія» підприємством забезпечено проведення замірів рівня води в свердловині один раз в квартал та надання даних режимних спостережень, відомості про водовідбір та результати хімічних аналізів по формі 7-гр (підземні води).

На «Гнідинцівському газопереробному заводі ПАТ «Укрнафта» водопостачання підприємства для задоволення власних виробничих та господарсько-побутових потреб здійснюється з 11 артезіанських свердловин, з р. Удай та з ставку-накопичувачу. Забір води здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування Укр. № 3988 А/Чрн., виданого Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області 24.05.2011 року, термін до 27.11.2011 року.

Підприємством здійснюється забір поверхневих вод з двох водозаборів:

- з р. Удай за допомогою берегової насосної станції першого підйому, яка розташована у с. Воскресенське Варвинського р-ну. Водозабір обладнано рибозахисним пристроєм жалюзійного типу;

- з ставку-накопичувачу за допомогою берегової насосної станції другого підйому, яка розташована на території підприємства. Водозабір обладнано рибозахисним пристроєм типу зонтик.

Ліміт забору води, встановлений у дозволі на спеціальне водокористування, складає 6867,37 м3/добу, 1181, 045 тис. м3/рік, у тому числі: з підземних джерел 637,69 м3/добу, 95,297 тис. м3/рік; з поверхневих джерел 6200,78 м3/добу, 1075,2 тис. м3/рік; з мережі міського комунального водопроводу 28,9 м3/добу, 10,548 тис. м3/рік. Перевищень лімітів не встановлено.

Згідно облікової документації в середньому з підземних джерел підприємством забирається до 130 м3/добу води.

Свердловини знаходяться в задовільному санітарно-технічному стані. Санітарно-захисні зони артезіанських свердловин знаходяться в задовільному санітарно-екологічному стані.

Облік забору підземних вод здійснюється за допомогою водовимірювальних приладів. Водовимірювальні прилади повірені. Дані первинного обліку забору води фіксуються в журналах встановленого зразку (форми ПОД-11).

Підприємство складає та подає в установлені терміни державну статистичну звітність форми № 2-ТП (водгосп). Дані первинного обліку забору, використання води співпадають з даними статистичної звітності. Підприємством забезпечено подачу щорічного звіту по формі № 7-гр (підземні води).

Основним предметом діяльності Чернігівського відділення Публічного акціонерного товариства «САН ІнБев Україна» є виробництво пива різних сортів.

Підприємство здійснює спеціальне водокористування в частині забору підземних води та скиду зворотних вод на підставі дозволу Укр №3905 А/Чрн, виданого Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області 17.09.2010 року. Термін дії дозволу до 30.06.2014 року.

Термін дії спеціального дозволу на користування надрами (питні підземні води) № 3355 від 30.09.2008 року закінчився 30.09.2011 року. На даний час підприємство займається оформленням нового спеціального дозволу. Забір води з артезіанських свердловин не проводиться. Запірна арматура подачі води з артсвердловин опломбована згідно акту від 30.09.2011 року. Водопостачання здійснюється з міської водопровідної мережі на підставі договору № 2521/298 від 19.04.2005 року та додаткової угоди до договору з КП «Чернігівводоканал».

На балансі підприємства знаходиться три артезіанські свердловини, які розміщені на території підприємства:

- свердловина № 1 глибиною 135 м та потужністю 30 м3/год.;

- свердловина № 2 глибиною 702 м та потужністю 130 м3/год.;

- свердловина № 3 глибиною 710 м та потужністю 100 м3/год.

Наявні паспорти артезіанських свердловин. Санітарно-захисні зони свердловин виділені та знаходяться у задовільному санітано-екологічному стані.

На час перевірки на свердловиниах № 1 і 3 проводяться ремонтні роботи, свердловина № 2 опломбована.

На балансі підприємства знаходяться дві свердловини мінеральної води глибиною 900 та 810 м, які розташовані на території Ленінівської сільської ради Менського району. Свердловини тимчасово не використовуються.

Для обліку забраних підземних вод свердловини обладнані водовимірювальними приладами марки PROMAG 53 (3 шт.), журнали обліку за формою ПОД-11 ведуться постійно.

Підприємством забезпечено подачу щорічної статистичної звітності за формою № 7-ГР (підземні води).

Основним предметом діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю підприємства «Комунальник» (смт. Любеч Ріпкинського району) є надання послуг по водопостачанню та водовідведенню.

В наявності ліцензія Серія АВ № 378303 на водопостачання та водовідведення, видана Чернігівською обласною державною адміністрацією 21.11.2007 року, з терміном дії до 22.11.2012 року.

На балансі підприємства знаходиться 2 артезіанські свердловини. Використовується одна артезіанська свердловина, друга артезіанська свердловина підготовлена до ліквідаційного тампонажу. Санітарно-захисна зона водозабору робочої артезіанської свердловини вигороджена, знаходяться в задовільному стані.

Водокористання здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування Укр № 3627 А\Чрн, виданого Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області 08.07.2008 року, з терміном дії до 08.07.2013 року.

Облік забору води з артезіанської свердловини здійснюється за показами лічильника СТВ-80, заводський номер 42509. Лічильник повірений, опломбований. Дата повірки 30.09.2011 року, термін дії два роки. Дані первинного обліку забору води фіксуються в журналі встановленого зразку.

Підприємство складає та подає в установлені терміни державну статистичну звітність форми № 2-ТП (водгосп). Дані первинного обліку забору, використання води співпадають з даними статистичної звітності. Протягом 2010 року підприємством забрано 35,9 тис.м3 підземних вод.

Дозволом на спеціальне водокористування доведено ліміт забору води для госппитних і виробничих потреб та передачі вторинним водокористувачам в загальному об'ємі 170,21 куб. м/добу, 62,30 тис. куб. м/рік, перевищень доведених лімітів за попередні роки не виявлено. Середній добовий забір води становить 90 м3.

 

ІІ. Контроль за охороною атмосферного повітря.

Протягом 2011 р. здійснено 621 перевірку по контролю за станом атмосферного повітря. За результатами перевірок складено 227 протоколів, 227 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, сума накладених штрафів складає 32368 грн., стягнуто – 33711 грн. Пред’явлено 97 претензій на суму 1955177 грн. Сплачено 60 претензій на суму 222928 грн.

Першочергова увага при здійсненні аналітичного контролю приділялась екологічно небезпечним об’єктам.

Основні порушення, що були виявлені в ході перевірок це відсутність дозволу на викиди забруднюючих речовин, не забезпечено ведення первинної облікової документації, відсутні інструкції по експлуатації газоочисного устаткування, у паспортах ГОУ не зазначені відомості щодо проведення ремонтних робіт, обстеження технічного стану та ефективності роботи.

Основним предметом діяльності ПАТ «Чернігів-АВТО» є технічне обслуговування, ремонт автомобілів, торгівля легковими автомобілями. Основні технологічні процеси: технічне обслуговування, поточний ремонт автомобілів, фарбувальні роботи, відновлення, ремонт та антикорозійна обробка кузова.

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферне повітря здійснюються на підставі дозволів, виданих Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області:

Згідно інвентаризації стаціонарних джерел забруднення, проведеної у 2008 році «ВП ВІСТ», на підприємстві наявні 43 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Основними джерелами викидів на підприємстві є паливовикористовуюче обладнання та фарбувальні камери.

Для зменшення викидів забруднюючих речовин в амтсферу на 5 джерелах встановлене пилогазоочисне обладнання: витяжні труби фарбувальної камери – тканинні фільтри (проммайданчик № 1 (2 шт.), проммайданчик № 4 і № 7); заточний верстат – ЗИЛ-90М (проммайданчик № 1). Ефективність роботи та перевірка технічного стану пилогазоочисного обладнання не проводиться, що є порушенням ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», п. 2.2.6, 2.2.9 Правил технічної експлуатації установок очистки газу.

Основним предметом діяльності Відкритого акціонерного товариства «Мена Пак» є виробництво виробів з гафрокартону.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються на підставі дозволу термін дії 10 років. Згідно документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на підприємстві налічується 8 стаціонарних джерел викидів. Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є: котельня, обладнана парогенератором SТЕАМ-3000 та двома газовими котлами Е 1/9 (резервні), цех гофротари, теплогенератор.

Пилогазоочисне обладнання на підприємстві відсутнє.

Підприємство взято на державний облік у сфері охорони атмосферного повітря за № 743003 від 25.10.2002 року. Підприємством забезпечено подачу державної статистичної звітності за формою 2-ТП (повітря).

Під час перевірки проведені заміри викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерела викиду – парогенератор SТЕАМ-3000 (акт відбору проб № 4 від 22.02.2011р.). Встановлений факт порушення режиму експлуатації парогенератора, що призводить до перевищення нормативу граничнодопустимого викиду оксиду вуглецю і є порушенням ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря». За результатами повторного контролю викидів забруднюючих речовин від парогенератора (акт відбору № 5 від 24.02.2011р.) перевищень нормативу граничнодопустимого викиду оксиду вуглецю не виявлено. Держекоінспекцією в Чернігівській області проведений розрахунок розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, пред’явлено претензію на суму 101 грн.

Підприємством не забезпечено проведення контролю за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, встановлених у дозволі на викиди, що є порушенням ст. 10, 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

На підприємстві наявне джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, яке не враховане у дозволі на викиди, а саме апарат конвективний опалювальний газовий АКОГ-2М-СП тепловою потужністю 2,3 кВт, розташований у приміщенні охорони підприємства. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються без дозволу, що є порушенням ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря». У зв’язку із особливістю обліку природного газу на підприємстві визначити кількість використаного природного газу окремо АКОГ-2М-СП не можливо.

В ході перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Приватного підприємства «Мон-Компані» встановлено, що на території підприємства наявні стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферу, а саме деревообробне обладнання. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються без дозволу, що є порушенням ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря». Підприємству пред’явлена претензія на відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при викидах без дозволу на суму 1937,71 грн.

Перевіркою дотримання вимог природоохоронного законодавства Товариства з обмеженою відповідальністю «АІР-Поліграф» встановлено, що на території підприємства наявні стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферу, а саме газові котли марки BONGAS-1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються без дозволу, що є порушенням ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря». Підприємству пред’явлена претензія на відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при викидах без дозволу на суму 2149,99 грн.

Всього на підприємстві ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП» нараховується 148 стаціонарних джерел викидів, з них 30 неорганізованих, на які нормативи граничнодопустимих викидів не встановлені. Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюється на підставі дозволів. Інвентаризація джерел викидів та розробка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, проведена ПП «Науково-виробничою фірмою «Сотис» в 2008 році.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1655 від 13.12.2001 «Про затвердження порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря» підприємство взято на державний облік в сфері охорони атмосферного повітря Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області від 25.12.2002 № 742414.

Технологічне обладнання експлуатується відповідно до технології виробництва і відповідає вимогам нормативно-технологічної документації та нормативам викидів в атмосферне повітря.

Контроль за дотриманням нормативів граничнодопустимих викидів (далі - ГДВ) встановлених, дозволами на викиди, передбачено проводити по 118 стаціонарних джерелах викидів 1 раз на рік. На протязі 2010 року контроль за дотриманням нормативів ГДВ проведений по всім стаціонарним джерелам викиду ПП «НВФ «Сотис». Звіти в наявності. Перевищень встановлених дозволом нормативів ГДВ не виявлено.

Для зменшення викидів на 10 джерелах встановлено газоочисне обладнання. При візуальному огляді газоочисного обладнання нещільностей у конструкції, що приводить до неефективної їх роботи, не встановлено. Підприємством забезпечено розробку та реєстрацію паспортів газоочисного устаткування. На підприємстві наявні акти перевірки ефективності роботи та технічного стану установок.

Журнал первинної облікової документації по формі ПОД-2 та журнал обліку роботи газоочисного обладнання в наявності – ведення журналів задовільне, сторінки пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою. По представленим документам, довідкам проведено аналіз достовірності статистичної звітності по формі 2-ТП (повітря) за 2010 рік, порушень не виявлено.

Для зменшення негативного впливу на стан атмосферного повітря в 2010 році було проведено демонтаж морально та фізично застарілого обладнання і встановлено сучасне газоочисне устаткування – термічна установка очищення відпрацьованого повітря від існуючих шпалеродрукувальних машин (фірми «Olbrich») принцип роботи, якої засновано на передових технологіях очищення газоповітряних сумішей від процесів виробництва шпалер методом трафаретного і флексографічного друку загальною вартістю 7,5 млн. гривень.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел Мринського ВУПЗГ здійснюється на підставі дозволів, виданих Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області 13.04.2009 року, з терміном дії до 13.04.2019 року:

- № 7423883501-2 Котельні № 1, 2;

- № 7423883501-3 Компресорна станція (КС);

- № 7423883501-4 Підземне сховище газу;

- № 7423810100-11 ГРС м. Носівка ;

- № 7423881501-1 ГРС, с. Коломійцівка;

- № 7423882501-1 ГРС, с. Лихачів;

- № 7421784001-2 ГРС, с. Дорогінка;

- № 7410400000-48 ГРС, м. Ніжин;

- № 7423883501-1 Автогосподарство.

Згідно матеріалів інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, виконаної Асоціацією Харківського міжгалузевого центру екологічної освіти, на підприємстві налічується 119 стаціонарних джерел викидів.

Для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на двох джерелах встановлені пилогазоочисні установки в столярній майстерні та ковальсько-зварювальному цеху. В наявності паспорти на пилогазоочисне обладнання. Підприємством забезпечено проведення контролю за ефективністю роботи пилогазоочисного обладнання.

Мринське ВУПЗГ взято на державний облік у галузі охорони атмосферного повітря. Підприємством забезпечено подачу статистичної звітності за формою № 2-ТП (повітря), згідно якої протягом 2010 року загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря склав 2255,952 тонн.

Підприємством проводиться щорічний контроль за дотриманням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах в амтсферу. Контроль проводиться Науково-виробничим центром технічної діагностики «Техдіагаз», представлені технічні звіти еколого-технічного випробування від 27.02.2009 року, 05.02.2010 року. Умовами дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлений контроль за дотриманням нормативів вмісту забруднюючих речовин від джерел, які з початку 2010 року не працюють.

Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу на філії «Ніжинський міськмолзавод» ДП «Аромат» є склад паливно-мастильних матеріалів, аміачна компресорна, установка сушки молока (теплогазогенератор, паливо – природний газ).

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу №7410400000-6, виданого Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області від 24.09.2008 року, терміном дії до 24.09.2018 року.

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проведена ПП «НВФ «СОТИС» у листопаді 2005 року. За даними інвентаризації на підприємстві нараховується 34 стаціонарні джерела викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Технологічне обладнання експлуатується відповідно до технології виробництва і відповідає вимогам нормативно-технологічної документації і нормативам викидів в атмосферне повітря.

Підприємство взято на державний облік в сфері охорони атмосферного повітря за № 740411 від 25.10.2002 року. Аналіз достовірності статистичної звітності по формі 2-ТП (повітря) проведено згідно представлених рахунків, актів та накладних на використання ресурсів та матеріалів. Порушень в заповненні звіту не виявлено.

Для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 2 джерелах встановлені газоочисні установки. В зв’язку з простоєм виробничих потужностей газоочисні установки не використовуються.

Товариства з обмеженою відповідальністю «Комбікормовий завод «Піаст-Ніжин» є виробництво кормів, білково-вітамінних і кормових концентратів, префіксів, вирощування сільськогосподарської продукції. На підприємстві наявні стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: комбікормовий цех «Heem HorsT» продуктивністю 40 тонн комбікормів на добу, елеватор, сушки для зерна. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел підприємством здійснюються за відсутності відповідного дозволу, що є порушенням ст.ст. 10, 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

У зв’язку з вищевикладеним, діяльність стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (комбікормовий цех «Heem HorsT» продуктивністю 40 тонн комбікормів на добу, елеватор, сушки для зерна) Товариства з обмеженою відповідальністю «Комбікормовий завод «Піаст-Ніжин» була призупинена згідно рішення Головного державного інспектора з ОНПС Чернігівської області № 16 від 26.08.2011р.

ТОВ «Березнянський м’ясо-переробний комбінат «Бройлер» - не перебуває на державному обліку у сфері охорони атмосферного повітря в Держуправлінні ОНПС в Чернігівській області.

Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є: 2 котла на природному газу (марки КСГ-100 потужністю 100 кВт кожний) для опалення приміщення.

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не проведена, Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від вищезазначених стаціонарних джерел здійснюються без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що є порушенням ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Підприємством за період з 01.02.2009 року по 18.10.2011 року використано – 15,546 тис. м 3 природного газу в якості палива для котлів марки КСГ-100.

Загальна сума збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при викидах без дозволу ТОВ «Березнянський м'ясо-переробний комбінат «Бройлер» у смт. Березна Менського району Чернігівської області становить 1244,35 грн.

Основним предметом діяльності ПАТ «Чернігівгаз» є надання населенню, бюджетним організаціям, промисловим та комунальним підприємствам, а також іншим суб’єктам підприємницької діяльності послуг з розподілу природного газу, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ та постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ та скрапленого газу.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюється на підставі дозволів, виданих Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області.

За результатами інвентаризаційних даних у м. Чернігові на підприємстві нараховується 71 стаціонарне джерело викидів шкідливих речовин в атмосферу. Основними джерелами викидів є паливовикористовуюче обладнання, АГНКС. Технологічне обладнання експлуатується відповідно до технології виробництва і відповідає вимогам нормативно-технологічної документації і нормативам викидів в атмосферне повітря. Умовами дозволу на викиди не встановлено проведення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин а атмосферне повітря.

На двох джерелах встановлені пилогазоочисне обладнання.

Паспорта на пилогазоочисне обладнання відсутні, перевірка ефективності роботи та перевірка технічного стану пилогазоочисного обладнання не проводиться, що є порушенням ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», п. 2.2.6, 2.2.9 Правил технічної експлуатації установок очистки газу.

Для опалення приміщень у м. Чернігові підприємством встановлені нові газові котли марки Ferroli (2 шт.) потужністю 80 і 90 кВт. Зазначені джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не враховані у дозволі № 7410136600-121 від 22.09.2008 року, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються без дозволу, що є порушенням ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Підприємством подається державна статистична звітність за формою № 2-ТП (повітря), згідно якої сумарний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2010 рік склав 9,453 тонн (без урахування діоксиду вуглецю). Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел Ічнянського УГГ ПАТ «Чернігівгаз» здійснюються на підставі дозволу № 7421710100-15, виданого Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області 10.03.2010 р., терміном дії на 10 років.

У відповідності до звіту проведеної інвентаризації, що проведена ПП «НВФ «Сотис» 04.12.2009 року, на підприємстві нараховується 14 стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Пилогазоочисне обладнання відсутнє. Неврахованих стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, на момент перевірки не виявлено. Не в повній мірі виконуються умови дозволу на викиди, а саме не проводиться контроль за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих викидів від джерел № 10 і № 11, що є порушенням ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря Козелецького УГГ та Сосницького УГГ ПАТ «Чернігівгаз» здійснюються без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що є порушенням ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Підприємству пред’явлено претензію на відшкодування збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу внаслідок викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу.

НаЧФ Публічного акціонерного товариства «САН ІнБев Україна» викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від існуючих джерел викидів здійснюються на підставі дозволу №7410136600-86 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області 30.03.2011 року. Термін дії до 30.03.2016 року.

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві проведена Приватним підприємством «Науково-виробничої фірми «Сотис» в 2011 році. За результатами інвентаризації на підприємстві наявне 81 стаціонарне джерело викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Наказом № 11 від 25.01.2010 року «Про контроль за охороною атмосферного повітря» на підприємстві призначені відповідальні особи за охорону атмосферного повітря.

Розпорядженнями № 11а та 11б від 17.06.2011 року на підприємстві призначена комісія для проведення огляду ГОУ призначені відповідальні особи за безпечну експлуатацію ГОУ.

Для зменшення викидів на 3 джерелах встановлено пилогазаочисне обладнання. Підприємством забезпечено оформлення паспортів пилогазоочисного обладнання, в яких наявні акти перевірки технічного стану та протоколи замірів ефективності їх роботи. За результатами замірів працюючого обладнання ефективність роботи відповідає паспортним показникам.

Підприємством забезпечено проведення замірів вмісту оксиду вуглецю та димності у відпрацьованих газах пересувними джерелами.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ДП «Холминський спиртовий завод» здійснюються на підставі дозволу № 742245400-3а від 02.11.2010 року, виданого Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області, термін дії дозволу до 10.11.2018 року.

Згідно даних інвентаризації джерел викидів на підприємстві налічується 13 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві є паливовикористовуюче обладнання.

Котельня підприємства обладнана двома котлами ДКВР-6,5/13 та ДКВР-10/13, в якості палива використовується котельне коксохімічне паливо.

Для зменшення викидів на одному джерелі (очистка та подрібнення зерна) встановлено пилогазаочисну установку – аспіраційна система в складі сепаратора ЗСМ-50 і вентилятора Ц-14-46. Паспорт пилогазоочисного обладнання не оформлений, не проводиться перевірка технічного стану та ефективності роботи, що є порушенням ст.ст. 10, 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», п.п. 2.2.5, 2.2.6, 2.2.9 Правил технічної експлуатації установок очистки газу.

Не забезпечено виконання умов дозволу на викиди, а саме не здійснюється інструментально-лабораторний контроль за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, що є порушенням ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

У відповідності до повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної безпеки розробленого в 2009 році на території підприємства відсутні об’єкти підвищеної небезпеки.

Також, за результатами проведених перевірок, підприємствам пред’явлені претензії на відшкодування збитків за понаднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

- ЧФ ВАТ «Укртелеком» - 100454 грн.;

- Остерське ВУЖКГ – 2169 грн.;

- ТОВ «Мена – ДОЗ» - 1380 грн.;

- ТОВ «Веселі бобри» - 6466 грн;

- ЗАТ «Чернігівський м’ясокомбінат»-9492 грн.;

- ВАТ «Домобудівник» - 39758 грн;

- ВАТ «Чернігівський інструментальний завод» - 172471 грн.;

- ПАТ «Агрофірма «Вольниця» - 1194 грн.;

- Прилуцька центральна районна лікарня – 2211 грн.;

- ПТУ № 33 с. Мрин Носівський р-н;

- ТОВ «Масани» м. Чернігів – 7645 грн.;

- ПАТ «Городнянський комбікормовий завод» - 2063 грн.;

- ТОВ «Фабрика «Аврора» - 6275 грн.;

- ДП «Чернігівський ремонтний завод» - 18708 грн.;

- Управління освіти Прилуцької міської ради – 111996,19 грн.;

- СФГ «Колос» - 2458,5 грн.;

- ЗАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» - 6936,38 грн.;

- КП «Новозаводське» - 4485,89 грн.;

- ДП «Постачальник-1» ВАТ «Будівельник-84» - 1365,16 грн.

Протягом звітного періоду проведено контроль промислових викидів в атмосферне повітря по 127 ДЗА.

 

ІІІ. Контроль за охороною і використанням земель.

За 2011 рік Інспекцією здійснено 338 перевірок по контролю за станом земельних ресурсів. За результатами перевірок складено 37 протоколів, 37 осіб притягнуто до адмінвідповідальності у вигляді штрафів на суму 12104 грн., стягнуто – 12104 грн. Пред’явлено 23 претензії на суму 46339 грн. Стягнуто 12 претензій на суму 7270 грн.

Найбільш типовими порушеннями є самовільне зайняття невеликих земельних ділянок, прилеглих до будинків та гаражів фізичних осіб.

Самовільне зайняття земельної ділянки – 20 виявлених випадків.

Псування і забруднення земель – 3 виявлених випадків.

Нецільове використання земельної ділянки - 11 виявлених випадків.

Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу – 1 виявлений випадок.

ПеревіркоюТОВ «Фірма «КВВК» - виявлено самовільне зайняття земельної ділянки. Посадову особу притягнено до адміністративної відповідальності за ст. 53-1 КУпАПу вигляді штрафу сумою 340 грн., складено акт перевірки та видано припис з терміном усунення виявлено порушення. Пред’явлено претензію на відшкодування збитків державі внаслідок порушення земельного законодавства в сумі 516 грн.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.032 с.)