ТОП 10:

Внесення мінеральних і органічних добрив на оброблювані землі та під багаторічні насадження 

Одним з найефективніших ресурсних засобів підтримання родючості ґрунтів на оптимальному рівні є застосування органічних та мінеральних добрив. Дози та співвідношення їх повинні відповідати біологічним особливостям культур, враховуючи вміст у ґрунтах елементів живлення, повністю компенсувати їх урожаєм та забезпечувати до певної мірі нагромадження поживних речовин у ґрунті.

Площі сільськогосподарських угідь Чернігівської області:

 

Одиниці виміру Всього Сільгосп-підприємства Приватний сектор Інші сільгосп-товаро-виробники
Всього тис.га 2084,8 894,0 984,6 206,2
Рілля - 1381,9 778,4 567,7 35,8
Сіножаті - 317,8 61,1 175,6 81,1
Пасовища - 290,6 44,6 168,1 77,9
Багаторічні насадження - 24,5 1,3 16,6 6,6
Перелоги - 70,0 8,6 56,6 4,8

 

Аналіз даних статистичної звітності показує, що під урожай 2011 року в області було внесено 61,6 тис. т поживних речовин мінеральних добрив, що склало 112% до попереднього року. Рівень удобрення 1 га збільшився з 71 кг на 1 га до 73 кг на 1 га.

Продовжує викликати занепокоєння співвідношення основних елементів живлення у внесених мінеральних добрив. Якщо у 1986-1990 роках співвідношення азоту, фосфору і калію складало 1:0,6:1,08, тобто було на рівні оптимального, то у 2011 році це співвідношення дорівнює 1:0,18:0,21. Така перевага в обсягах застосування туків азотних добрив є екологічно шкідливою. Висока ефективність одностороннього внесення азоту спостерігається лише на ґрунтах, які мають оптимальний вміст фосфору і калію, проте такі ґрунти займають лише 10-15% орних земель. Крім того, недостатнє фосфорне і калійне живлення призводить до погіршення якості багатьох культур: у картоплі зменшується вміст крохмалю, у цукрових буряках – цукру. Через незбалансоване живлення рослини стають більш чутливим до пошкодження шкідниками, слабкіше протистоять екстремальним погодним умовам. Збільшується забур`яненість полів.

Науково-обгрунтовані дози внесення мінеральних добрив під сільськогосподарські культури для отримання врожаю на рівні 1986-1990 років (тоді були отримані найвищі врожаї більшості культур) становлять: під пшеницю 200 кг поживних речовин на 1 га посівної площі, цукрові буряки – 400-450, льон-довгунець – 200-220, картоплю – 230-250 кг/га. Однак, в останні роки обсяги застосування мінеральних добрив навіть під пріоритетні культури не відповідають вимогам землеробства.

Удобрена площа мінеральними добривами склала 70% від загальної посівної площі, яка збільшилась порівняно із 2010 роком майже на 72 тис. га. Якщо в Бахмацькому, Бобровицькому, Варвинському, Куликівському, Срібнянському районах площа, удобрена мінеральними добривами, становить 81-90%, то в Городнянському, Н.-Сіверському, Ріпкинському, Семенівському та Щорському районах удобрена площа не перевищує 50% від загальної посівної площі. В середньому по області на 1 гектар посівної площі було внесено 73 кг поживи , з них азоту – 52 кг, фосфору – 10, калію – 11 кг.

Вкрай складна ситуація із формуванням нормального режиму живлення сільськогосподарських культур неминуче призведе до різкого зниження їх продуктивності. Враховуючи, що за рахунок добрив формується понад 50% приросту урожаю, то використання добрив є пріоритетним напрямком в агротехнологіях.

Інформація щодо внесення мінеральних та органічних добрив наведена на рис. 11.2.1. та в таблиці 11.2.1.

Рис.11.2.1. Питома вага удобрених площ під урожай сільськогосподарських культур

Недостатні обсяги застосування добрив, відсутність інших значних джерел поповнення ґрунту елементами живлення обумовили починаючи з 1993 року формування гостродефіцитного балансу поживних речовин та гумусу.

 

Табл. 11.2.1. Внесення мінеральних та органічних добрив у ґрунт сільськогосподарськими підприємствами

2001 2010 2011
Загальна посівна площа, тис. га 908,3 774,9 846,7
Мінеральні добрива:      
Всього внесено в поживних речовинах, тис. ц 166,5 548,4 615,7
У тому числі: азотних, тис. ц 132,5 409,5 443,7
фосфорних, тис. ц 19,3 72,9 80,7
калійних, тис. ц 14,7 66,0 91,3
азотно-фосфорно-калійних, тис. ц ... ... ...
Удобрена площа під урожай, тис. га 224,3 507,3 596,6
% удобреної площі 24,7 65,5 70,5
Внесено на 1 га, кг
У тому числі: азотних, кг
фосфорних, кг
калійних, кг
азотно-фосфорно-калійних, кг ... ... ...
Органічні добрива:      
Всього внесено в поживних речовинах, тис. т 1608,5 697,6 704,1
Удобрена площа, тис. га 37,4 22,7 17,8
% удобреної площі 4,1 2,9 2,1
Внесено на 1 га, т 1,8 0,9 0,8

 

Головним завданням землеробства, як основної галузі сільськогосподарського виробництва, є зростання його продуктивності на основі розширеного відтворення родючості грунтів та раціонального їх використання. Родючість грунту має також важливе природоохоронне значення, збільшуючи цінність земель сільськогосподарського призначення не тільки як об`єктів виробництва, але і як компонентів біосфери.

 

Використання пестицидів

 

За даними Головного управління агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, за останні роки обсяги використання засобів захисту рослин (ЗЗР) сільгосптоваровиробниками значно збільшились. Різке збільшення використання засобів захисту спостерігається починаючи з 2006 року, коли було застосовано 501,1 тонни ЗЗР до 1429,89 тонн ЗЗР у 2011 році. Навантаження на 1 га відповідно 695 г та 980 г. ЗЗР.

Ситуація на полях, де вирощуються сільськогосподарські культури, значно погіршилась. Недотримання інвесторами сівозмін, поверхневий обробіток ґрунту призводить до збільшення використання пестицидів і агрохімікатів.

Використання пестицидів у сільському господарстві за 2011 рік на території області відображено в табл.11.2.2.1:

 

Табл. 11.2.2.1 Застосування засобів захисту рослин

 
Витрати засобів захисту рослин, тис. т 579,786 805,838 827,292 1050,02 1429,89
Площа, на якій застосовувалися засоби захисту рослин, тис. га 833,6 1055,95 1100,7 1200,25 1458,34
Кількість внесених пестицидів на 1 га, кг 0,695 0,763 0,751 0,874 0,98

У 2011 році хімічними засобами захисту рослин (1429,89 тонн) було оброблено більше 1450 тис. га

 

Рис. 11.2.1.1 Динаміка застосування засобів захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів по Чернігівській області (тис.т на тис.га)

Обсяги виконаних робіт по боротьбі з шкідниками, хворобами та бур’янами в 2011 році:Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.007 с.)