ТОП 10:

Водокористування та водовідведенняЗагальне використання водних ресурсів в 2011 році становило 141,1 млн. м3 в порівнянні з минулим 2010 роком (142,4 млн. м3) зменшилось на 1,3 млн. м3 або 0,9 %.

Використання води в комунальному господарстві склав 24,52 млн. м3 на рік.

Водоспоживання населення у комунальному секторі становить 24,12 млн. м3 на рік або 96,0 л на добу на одну людину.

Використання води в промисловості, в порівнянні з 2010 роком (93,65 млн. м3), збільшилось на 0,46 млн. м3, або на 0,5 % і становив 94,11 млн. м3.

Використання води в сільському господарстві становило 18,4 млн. м3, зменшилось в порівнянні з попереднім роком (18,66 млн. м3) на 0,26 млн. м3, або на 1,4 %.

Табл. 4.1.3.1 Відсоток від загального використання води

Промисловість 66,7 %
Комунальне господарство 17,38 %
Сільське господарство 13,04 %
Інші галузі 2,88 %
ВСЬОГО 100 %

 

Забір і використання води в галузях народного господарства в динаміці представлено у табл. 4.1.3.2.

 


Табл. 4.1.3.2 Забір і використання води

млн. м3 на рік

Роки Найменування річкового басейну Забрано води Використано води
З поверхневих джерел З підземних джерел Всього Промисловість Сільське господарство в т.ч. риборозведення Комунгосп Зрошення Інші галузі Всього
р. Десна 80,74 43,17 123,9 85,44 3,901 1,093 25,26 0,031 3,768 118,4
  р. Сула 9,1 12,71 21,81 4,508 8,534 7,037 3,902 - 0,166 17,11
  р. Трубіж - 0,572 0,572 0,195 0,132 - 0,17 - 0,032 0,529
  р. Дніпро 6,793 0,101 6,894 - 6,213 6,163 0,027 - 0,018 6,258
  р. Супой - 0,033 0,033 - 0,033 - - - - 0,033
  р. Сож - 0,099 0,099 0,002 0,026 - 0,056 - 0,005 0,089
  Всього по області 96,63 56,71 153,3 90,15 18,87 14,29 29,41 0,031 3,989 142,4
р. Десна 84,46 42,66 127,1 89,16 3,204 0,771 0,025 22,43 3,465 118,3
  р. Сула 9,040 12,23 21,27 4,283 8,552 7,037 0,015 3,705 0,171 16,71
  р. Трубіж - 0,646 0,646 0,194 0,221 - - 0,156 0,032 0,603
  р. Дніпро 7,548 0,090 7,638 - 6,625 6,585 - 0,029 0,014 6,668
  р. Супой - 0,047 0,047 - 0,047 - - - - 0,047
  р. Сож 0,015 0,083 0,098 0,016 0,010 - - 0,050 0,005 0,081
  Всього по області 101,1 55,76 156,8 93,65 18,66 14,39 0,040 26,37 3,687 142,4
р. Десна 86,76 39,71 126,5 91,02 3,174 0,740 0,041 20,95 3,914 119,1
  р. Сула 8,985 11,20 20,18 2,863 8,411 7,037 - 3,339 0,143 14,76
  р. Трубіж - 0,588 0,588 0,187 0,198 - - 0,138 0,030 0,553
  р. Дніпро 7,459 0,096 7,555 - 6,534 6,496 - 0,041 0,011 6,586
  р. Супой - 0,069 0,069 - 0,069 - - - - 0,069
  р. Сож 0,03 0,082 0,112 0,031 0,013 - - 0,048 0,003 0,095
  Всього по області 103,2 51,74 155,0 94,11 18,40 14,27 0,041 24,52 4,101 141,1

 

Використання та відведення води по підприємствам галузей економіки за 2011 рік представлено у табл. 4.1.3.3.

 

Табл. 4.1.3.3 Використання та відведення води підприємствами галузей економіки за 2011 рік

млн.м3

Галузь економіки Використано води З неї на: Відведено зворотних вод у поверхневі водні об’єкти
побутово-питні потреби виробничі потреби всього у тому числі забруднених з них без очищення
Електроенергетика 85,71 0,521 85,19 74,02 - -
Вугільна промисловість - - - - - -
Металургійна промисловість - - - - - -
Хімічна та нафтохімічна промисловість 0,361 0,337 0,024 - - -
Машинобудування 0,386 0,183 0,203 - - -
Нафтогазова промисловість 1,112 0,046 0,843 - - -
Житлово- комунальне господарство 27,82 27,08 0,646 21,51 16,95 -
Сільське господарство 18,40 0,006 14,29 21,59 - -
Харчова промисловість 5,898 0,448 5,331 2,357 0,049 -
Транспорт 0,540 0,403 0,136 0,022 - -
Промисловість будівельних матеріалів 0,070 0,015 0,055 - - -
Інші галузі 0,803 0,391 0,382 0,401 - -
Всього 141,1 29,43 107,1 119,9 17,00 -

 

За останній рік забір води по басейну р. Десна зменшився на 0,6 млн.м3 проти попереднього року (127,1 млн. м3) і становить 126,5 млн. м3. Використання води збільшено проти 2010 року на 0,8 млн. м3 і становить 119,1 млн. м3.

Загальний скид стічних вод у 2011 році збільшився проти минулого року на 1,0 млн. м3 або 0,8 % і становить 128,0 млн. м3.

Табл. 4.1.3.4 Структура скиду стічних вод

млн. м3 % від загального скиду
2010 р. 2011 р.
1. У водойми області 119,2 119,9 93,6
2. На поля фільтрації 3,875 3,675 2,9
3. У підземні горизонти 3,919 4,5 3,5
Всього 127,0 128,0

Табл. 4.1.3.5 Структура скиду стічних вод у водойми області

млн. м3 % від загального скиду
2010 р. 2011 р.
1. Недостатньо очищених 18,85 17,00 14,2
2. Нормативно чистих без очистки 94,88 96,89 80,8
3. Нормативно очищених 5,478 5,977 5,0
Всього 119,2 119,9

 

 

Динаміка використання та відведення води зведена до табл. 4.1.3.6.

Табл. 4.1.3.6 Основні показники використання і відведення води

млн. м3

Показники 1990 2000 2008 2009 2010 2011
Забрано води з природних водних об'єктів - всього 293,9 134,8 158,9 153,3 156,8 155,0
у тому числі для використання 286,4 130,7 154,2 142,4 152,2 149,8
Спожито свіжої води (включаючи морську) з неї на 285,2 122,0 148,2 142,4 142,4 141,1
виробничі потреби 159,9 62,75 105,4 102,1 105,8 107,1
побутово-питні потреби 54,06 47,67 36,88 34,65 31,18 29,43
зрошення 0,825 - 0,020 0,096 0,040 0,041
сільськогосподарські потреби 62,02 6,774 4,919 4,595 4,336 4,294
ставково-рибне господарство 3,827 3,420 0,073 - - -
Втрати води при транспортуванні 2,088 8,774 5,924 6,338 9,880 8,683
Загальне водовідведення з нього 211,8 96,27 129,9 124,9 127,0 128,0
у поверхневі водні об'єкти 177,4 87,14 121,2 116,7 119,2 119,9
у тому числі            
забруднених зворотних вод 7,244 32,34 26,26 22,46 18,85 17,00
з них без очищення 1,330 - - - - -
нормативно очищених 55,13 10,07 7,297 5,44 5,478 5,977
нормативно чистих без очистки 114,7 44,73 87,60 88,79 94,88 96,89
Обсяг оборотної та послідовно використаної води 346,0 177,2 199,9 165,0 145,2 143,0
Частка оборотної та послідовно використаної води,% 66,24 71,13 75,11 73,19 72,91 74,65
Потужність очисних споруд 71,52 60,43 74,10 73,58 74,00 66,81

 

Табл. 4.1.3.7 Забір, використання та відведення води за 2011 рік

млн. м3

Назва водного об'єкта Забрано води із природних водних об'єктів - всього Використано води Водовідведення у поверхневі водні об'єкти
всього з них забруднених зворотних вод
Поверхневі води 103,2 102,3 119,9 17,0
Підземний горизонт 51,74 38,85 - -


Забруднення поверхневих водПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.004 с.)