ТОП 10:

Загальна характеристика «Стандартів професійної відповідальності та викладення основних прав і обов’язків прокурорів» прийнятих МАП (1999 р.).Міжнародна Асоціація Прокурорів Стандарти професійної відповідальності та викладення необхідних прав і обов'язків прокурорів

 

ПРИЙМАЮЧИ ДО УВАГИ, що мета Міжнародної Асоціації Прокурорів викладена в Статті 2.3. її Конституції та включає в себе сприяння справедливому, ефективному та безпристрасному судовому переслідуванню кримінальних злочинів, а також сприяння високій меті та принципам в управлінні кримінальним судочинством;

ПРИЙМАЮЧИ ДО УВАГИ, що Організація Об'єднаних Націй, на її Восьмому Конгресі по Попередженню Злочинності та Поводженню з Правопорушниками, який проходив у Гавані, Куба, в 1990, прийняла Основоположні Принципи про Роль Прокурорів;

ПРИЙМАЮЧИ ДО УВАГИ, що співтовариство націй оголосило про права та свободи всіх людей у Всесвітній Декларації Організації Об'єднаних Націй про Права Людини та у подальших міжнародних договорах, конвенціях й інших документах;

ПРИЙМАЮЧИ ДО УВАГИ, що суспільству необхідно бути впевненим у чесності системи кримінального судочинства;

ПРИЙМАЮЧИ ДО УВАГИ, що всі прокурори відіграють вирішальну роль в управлінні кримінальним судочинством;

ПРИЙМАЮЧИ ДО УВАГИ, що ступінь участі прокурорів, за наявності такого, на стадії розслідування змінюється від однієї юрисдикції до іншої;

ПРИЙМАЮЧИ ДО УВАГИ, що здійснення прокурорських повноважень є важливим і серйозним обов’язком;

І ПРИЙМАЮЧИ ДО УВАГИ, що така діяльність повинна бути, наскільки це можливо, відкритою, сумісною з правами особистості, відображати необхідність не піддавати жертв повторному переслідуванню та проводитись об'єктивним і безпристрасним способом;

ТОМУ Міжнародна Асоціація Прокурорів приймає наступне, як утвердження норм професійної поведінки для всіх Прокурорів та їх необхідних прав і обов'язків :

 

Професійна поведінка.
 
Прокурори повинні : а) завжди підтримувати честь та гідність своєї професії; б) завжди поводитись професійно, згідно закону, правил та етики їхньої професії; в) у будь-який час дотримуватись найвищих норм чесності; г) бути добре поінформованим і йти в ногу з відповідними правовими змінами; д) намагатись бути послідовними, незалежними та безпристрасними; є) з метою справедливого судового розгляду завжди захищати права особистості обвинуваченого, і, зокрема, гарантувати, що сприятливий для обвинуваченого доказ буде оголошений згідно закону або вимог справедливого судового розгляду; ж) завжди служити державним інтересам і захищати їх; поважати, захищати і підтримувати загальну концепцію людської гідності та прав людини.  

Незалежність

 

Роль у кримінальному переслідуванні
4.1. Прокурори повинні виконувати свої обов'язки справедливо, узгоджено та невідкладно; 4.2. Прокурори повинні відігравати активну роль у кримінальних переслідуваннях наступним чином :   а) приймати участь, у випадках визначених законом або практикою, у розслідуванні злочинів, або здійснювати повноваження по відношенню до поліції чи слідчих, і робити це об'єктивно, безпристрасно та професійно; б) при нагляді за розслідуванням злочинів, вони повинні гарантувати, що слідчі служби дотримуються судових приписів та основних прав людини; в) при наданні інформації, вони повинні залишатись безпристрасними та об'єктивними; г) при порушенні кримінального переслідування, вони будуть проводити його тільки у разі, якщо справа достатнім чином базується на доказах, які обґрунтовано вважаються достовірними та прийнятними, і не буде продовжуватись судовим переслідуванням за відсутності таких доказів; д) у ході виконання процесуальної дії, справа буде рішуче, але справедливо переслідуватись у судовому порядку; і не більше того, що визначено доказами; є) коли, згідно внутрішнього закону та практики, вони здійснюють наглядову функцію у відношенні виконання рішення суду або виконують інші не прокурорські функції, вони будуть завжди діяти в інтересах держави. 4.3. Крім того, прокурори повинні : а) підтримувати професійну конфіденційність; б) згідно з внутрішнім законодавством і вимогами справедливого судового розгляду приймати до уваги точки зору, законні інтереси, зокрема – жертв і свідків, коли їх особисті інтереси порушені, та забезпечувати інформування жертв і свідків стосовно їх прав; і таким же чином забезпечувати, щоб будь-яка потерпіла сторона була поінформована щодо права регресу до більш вищого органу влади / суду, де це є можливим; в) охороняти права обвинуваченого, який співпрацює з судом та іншими відповідними органами; г) розкривати, згідно закону або вимогам справедливого судового розгляду, обвинуваченому інформацію, яка наносить йому шкоду так і вигідну йому, так швидко, як це розумно можливо; д) перевіряти запропонований доказ, з метою встановлення, чи був він отриманий законним і конституційним шляхом; є) відмовлятись використовувати докази, які, очевидно, були отримані за посередництвом незаконних методів, що представляють серйозне порушення прав підозрюваного і, особливо, методів, що представляють собою тортури або жорстоке поводження; ж) намагатись гарантувати, щоб відносно осіб, відповідальних за використання таких методів були вжиті відповідні заходи; згідно з внутрішнім законодавством і вимогами справедливого судового розгляду, надавати належні міркування для відмови в судовому переслідуванні, тимчасового або кінцевого припинення слухань чи закриття кримінальних справ, особливо, стосовно молодих обвинувачених, а також від формальної системи правосуддя, якщо такі заходи є прийнятними, при повній повазі до прав підозрюваних і жертв.  
Співробітництво
     

 

Для забезпечення справедливості та ефективності судового переслідування, прокурори повинні : а) співробітничати з поліцією, судами, юристами, захистом, громадськими захисниками та іншими урядовими органами, як національними, так і міжнародними; і б) згідно закону та у дусі взаємної співпраці надавати сприяння прокурорським службам і колегам з інших підвідомчих органів.  

 

Повноваження

Для забезпечення вільного та незалежного виконання своїх професійних обов'язків згідно з даними нормами прокурори повинні бути захищені урядами від свавільних дій. Загалом, вони повинні мати право:

а) виконувати свої професійні функції без залякування, будь-яких перешкод, переслідування, неналежного втручання чи необґрунтованого притягнення до цивільної, кримінальної або будь-якої іншої відповідальності;

б) разом з їх сім'ями бути захищеними владою у тих випадках, коли їх особистій безпеці загрожують внаслідок належного виконання прокурорських функцій;

в) на розумні умови служби та відповідну винагороду, адекватну з ключовою роллю, яку вони виконують, й на те, що їх платня або будь-які інші переваги не будуть безпідставно занижені;

г) на розумний та керований термін перебування на посаді, пенсію та вік відставки, яка залежить від умов зайнятості або вибору в специфічних випадках;

д) на прийом на роботу і просування по службі, що базується на об'єктивних факторах і на специфічній професійній кваліфікації, здібностях, чесності, працездатності та досвіді, а також на рішенні згідно з справедливими та безпристрасними процедурами;

є) на швидке та безпристрасне слухання справ, що базується на законі або правових приписах, де, внаслідок скарг вимагаються дисциплінарні заходи, які передбачають дії, що знаходяться поза межами кола відповідних професійних норм;

ж) на об'єктивну оцінку і рішення у дисциплінарних слуханнях;

з) на формування та об'єднання в професійні асоціації або інші організації, для представництва їх інтересів, проходження їх професійного навчання та захисту їх статусу; і

і) на звільнення від згоди з незаконним порядком або порядком, який суперечить професійним нормам чи етиці.

 

ИНФОРМАЦИЯ

Информацию об Ассоциации, ее сотрудниках и Комитетах, а также ее планируемых собраниях, конференциях и других мероприятиях можно получить у Генерального Секретаря в Бюро Ассоциации.

Адрес: Hartogstraat 13, 2514 EP Гаага, Нидерланды

Звоните: + 31 70 363 03 45, + 31 70 363 03 52

Факс: + 31 70 363 03 67

E-Mail info@iap.nl.com, sg@iap.nl.com

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.140.184 (0.007 с.)