Розрахунок за методом середньозваженої собівартості
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок за методом середньозваженої собівартостіN з/п Показник (група/ вид запасів) Залишок на початок місяця Надходження Вибуття Залишок на кінець місяця
кіль кість вартість за одиницю сума дата кіль кість вартість за одиницю сума дата кіль кість вартість за одиницю сума кількість середньозважена вартість од. запасів на кінець місяця сума
Запаси Д       11.01        
Усього за січень                
Запаси Д 09.02              
Запаси Д       25.02              
Усього за лютий   -         31.861)
Запаси Д 31,86         10.03 31,86 286,74      
Усього за березень 31,86 - - - -   31,86 286,74 31,86 828,26

1) Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасів на кінець лютого

У разі, якщо оцінка вибуття запасів здійснюється за середньозваженою собівартістю на кінець звітного періоду:

N з/п Показник (група/ вид запасів) Залишок на початок місяця Надходження Вибуття Залишок на кінець місяця
кіль кість вартість за одиницю сума дата кіль кість вартість за одиницю сума дата кіль кість вартість за одиницю сума кількість середньозважена вартість од. запасів на кінець місяця сума
Запаси Д 31,86 828,26         05.04 34,98 699,6      
Запаси Д       14.04              
Запаси Д               16.04 34,98 349,8      
Запаси Д       20.04              
Запаси Д               30.04 34,98 524,7      
Усього за квітень 31,86 828,26   -   34,98 1574,1 34,982) 1609,16

2) Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасів на кінець квітня

У разі, якщо оцінка кожної операції з вибуття запасів оцінюється за середньозваженою собівартістю на дату операції:

N з/п Показник (група/ вид запасів) Залишок на початок місяця Надходження Вибуття Залишок на кінець місяця
кіль кість вартість за одиницю сума дата кіль кість вартість за одиницю сума дата кіль кість вартість за одиницю сума кількість середньозважена вартість од. запасів на кінець місяця сума
Запаси Д 31,86 828,26         05.04 31,86 637,2      
Запаси Д       14.04              
Запаси Д               16.04 37,343) 373,4      
Запаси Д       20.04              
Запаси Д               30.04 35,624) 534,3      
Усього за квітень 31,86 828,26   -   - 1544,9 35,62 1638,36

3) Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасів на дату операції 16.04

4) Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасів на дату операції 30.04

3) Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів.

Приклад(Додаток 1 до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів).

 

Розрахунок за методом ФІФО

N з/п Показник (група/вид запасів) Залишок на початок місяця Надходження Вибуття Залишок на кінець місяця
кількість вартість за одиницю сума дата кількість вартість за одиницю сума дата кількість вартість за одиницю сума кількість вартість за одиницю сума
Партія 1       11.01        
Усього за січень         -         -
Партія 1                
Партія 2       09.02        
Усього за лютий -   -         -
Партія 1         10.03
Партія 2                
Усього за березень -           - -
Партія 1                
Партія 2                
Партія 3       14.04        
Усього за квітень -   -         -
Партія 1         10.05 - - -
Партія 2         10.05 - - -
Партія 3         10.05
Усього за травень -           - -
Партія 3         21.06 - - -
Партія 4       19.06  
Усього за червень -   -   - -

4) Метод нормативних затрат при оцінці вибуття запасів базується на застосуванні затверджених підприємством норм витрат на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг). Норми розраховуються з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. Для забезпечення максимального наближення нормативних витрат до фактичних підприємство повинно регулярно аналізувати відхилення від норм та у разі необхідності переглядати встановлені норми. Оцінка готової продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами на дату балансу коригується до фактичної виробничої собівартості.

Приклад(Додаток 1 до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів).

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.009 с.)