Журнал обліку господарських операційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Журнал обліку господарських операцій 

Реєстрація операцій   Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку
№ з/п Дата і номер документа Зміст операції Сума Рахунок Рахунок Рахунок і т.д.
Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт
                       
                       
                       
Усього оборотів за місяць за дебетом                  
за кредитом
Сальдо на початок місяця                  
Сальдо на кінець місяця                  

 

Журнал ведеться щомісяця. Дані рядка «Сальдо на кінець місяця» з Журналу за попередній місяць переносяться у рядок «Сальдо на початок місяця» Журналу за звітний місяць за кожним бухгалтерським рахунком.

Для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці, з дебіторами і кредиторами малі підприємства застосовують Відомість 3-м, підсумкові дані якої (без повторення записів, що здійснюються у Журналі безпосередньо з первинних документів) заносяться до Журналу обліку господарських операцій.

Схематично просту форму бухгалтерського обліку можна відобразити наступним чином (рис.7.5):

 

      Первинні документи      
           
   
Регістри аналітичного обліку Журнал обліку господарських операцій     Допоміжні та групувальні відомості
       
    Бухгалтерська звітність    
         

Рис.7.5. Схема простої форми обліку

 

Спрощена форма бухгалтерського обліку передбачає узагальнення інформації про господарські операції у таких регістрах бухгалтерського обліку:

 

1) Відомість 1-м:

Розділ I. Облік готівки і грошових документів.

Розділ II (зворотна сторона). Облік грошових коштів та їх еквівалентів.

2) Відомість 2-м «Облік запасів».

3)Відомість 3-м:

Розділ I. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами за податками й платежами, довгострокових зобов'язань і доходів майбутніх періодів

Розділ II (зворотна сторона). Облік розрахунків з оплати праці.

4)Відомість 4-м:

Розділ I. Облік необоротних активів та амортизації (зносу).

Розділ II (зворотна сторона). Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів.

5) Відомість 5-м:

Розділ I. Облік витрат.

Розділ II. Облік витрат на виробництво.

Розділ III. Облік доходів і фінансових результатів.

Розділ IV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів.

6) Оборотно-сальдова відомість.

Сума за будь-якою операцією відображається у відомості обліку за рахунком, що кредитується, у графі рахунку, що дебетується, та одночасно (за сумою операції або загальним підсумком оборотів за місяць) у відомості обліку за рахунком, що дебетується, із зазначенням кореспондуючого рахунку.

Залишки коштів за відомостями повинні бути співставлені з відповідними даними первинних та зведених документів, на підставі яких були зроблені записи (звіт касира, банківські виписки тощо).

Наприклад, Розділ І Відомості 1-м має наступний вигляд:

 

Фрагмент Відомості 1-м

Розділ I. Облік готівки і грошових документів (рахунок 30).

№ з/п Дата звіту касира Зміст операції В дебет рахунку з кредиту рахунків З кредиту рахунку в дебет рахунків
і т.д. Усього за дебетом і т.д. Усього за кредитом
                     
                     
                     
  Усього                

 

Оборотно-сальдова відомість має таку будову:

Фрагмент Оборотно-сальдової відомості

Дебет Сальдо на початок місяця З кредиту рахунків згідно з відомостями Усього оборотів за дебетом рахунків сальдо на кінець місяця Рахунки
Дебет Кредит Відомість 1-м Відомість 2-м і т.д. Дебет Кредит
  х               х
х               х  
  х               х
  х               х
і т.д.                     і т.д.
Усього оборотів за кредитом рахунків                  
Рахунки   Баланс  

У Методичних рекомендаціях із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами,затвердженихнаказом Міністерства фінансів України від 15.06.2011р. № 720, наведено перелік облікових регістрів для суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат, зокрема відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу ІІІ Податкового кодексу України, та не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Згідно із ст.291 п.291.4 Податкового кодексу України суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку(табл.7.4):

Таблиця 7.4

Групи платників єдиного податку, що застосовуютьПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.007 с.)