Оборотна відомість за синтетичними рахунками
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оборотна відомість за синтетичними рахункамиРахунок Сальдо на початок звітного періоду Обороти за звітний період Сальдо на кінець звітного періоду
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
Основні засоби 560 000 560 000
Сировина і матеріали 110 000 8 000 102 000
Незавершене виробництво 140 000 8 000 148 000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 290 000 290 000
Грошові кошти на рахунку в банку 125 000 25 000 7 000 143 000
Статутний капітал 780 000 780 000
Резервний капітал 200 000 5 000 205 000
Нерозподілений прибуток 130 000 5 000 125 000
Довгостроковий кредит банку 30 000 25 000 55 000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 85 000 7 000 78 000
Разом 1 225 000 1 225 000 45 000 45 000 1 243 000 1 243 000

= = =

Після заповнення оборотної відомості навіть за наявності трьох пар рівних підсумків слід порівняти загальні суми оборотів по дебету і кредиту, зазначені в оборотній відомості, із підсумком журналу реєстрації господарських операцій (вони повинні бути рівними). Це необхідно для того, щоб перевірити повноту облікових записів на синтетичних рахунках.

На підставі даних оборотних відомостей за синтетичними рахунками заповнюють головну книгу та форми фінансової звітності, зокрема баланс (рахунки із сальдо по дебету відображають в активі, а рахунки із сальдо по кредиту – в пасиві балансу).

 

За аналітичними рахунками також складають оборотні відомості. Їхня форма залежить від вимірника, в якому ведуть аналітичні рахунки, та від того, які об’єкти на них відображають – господарські засоби, джерела їх утворення чи розрахунки.

 

Наприклад, оборотна відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку (субрахунку) 201 «Сировина і матеріали» (тобто товарно-матеріальні цінності, для яких використовують як натуральні, так і грошові вимірники) виглядатиме наступним чином (табл. 4.3):

 

 

Таблиця 4.3

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку 201 «Сировина і матеріали»

Назва аналітич-ного рахунка Од. вимі- ру Ціна, грн. Сальдо на поч. періоду Обороти за період Сальдо на кін. періоду
Надійшло Вибуло
кіль-кість сума, грн. кіль-кість сума, грн. кіль-кість сума, грн. кіль-кість сума, грн.
Атлас м 65,00
Ситець м 38,00
Шовк м 71,00
Разом по рахунку х х х х х х

Наприклад, оборотна відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку (субрахунку) 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (тобто розрахунки, для яких використовують грошові вимірники) виглядатиме наступним чином (табл. 4.4):

Таблиця 4.4

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

Назва аналітич-ного рахунка Сальдо на поч. періоду Обороти за період   Сальдо на кін. періоду
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
ТОВ «Атрибут» 12 400 14 000 22 500
ВАТ «Інформ» 17 800 19 200 24 300 12 700
ПП Лірник Р.С. 4 960 1 170
Разом по рахунку 30 200 38 160 31 790 36 370

Оборотні відомості можна складати і у іншій формі – таблиці, що за зовнішнім виглядом нагадує шахову дошку. Такі оборотні відомості називають шаховими (табл.4.5):

Таблиця 4.5

Шахова оборотна відомість

  Дт   Кт Сальдо на поч. звітного періоду Незавершене виробництво Грошові кошти на рахунку в банку Нерозподілений прибуток Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Оборот по кредиту Сальдо на кін. звітного періоду
Дт Кт Дт Кт
Основні засоби
Сировина і матеріали
Незавершене виробництво
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Грошові кошти на рахунку в банку
Статутний капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
Довгостроковий кредит банку
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Оборот по дебету х х х х
Сальдо на кін. звітного періоду х х х х х

Сума у комірці шахової відомості показує кореспонденцію рахунків – який рахунок дебетується, а який кредитується. При цьому, якщо за відповідний період кореспонденції повторюються, то сума операцій додається і записується у шахову відомість лише один раз. Тобто, наприклад, якщо за звітний місяць підприємство три рази отримувало сировину від постачальників, то у комірці на перетині дебету рахунка «Сировина і матеріали» і кредиту рахунка «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» слід записати загальну суму цих трьох поставок сировини.

Шахову відомість зручно використовувати при автоматизованій системі бухгалтерського обліку, оскільки при ручному веденні обліку відомість стає громіздкою (за умови великої кількості господарських операцій).

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.008 с.)