У котрому реченні форми дієслова теперішньогочасу виражають значенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У котрому реченні форми дієслова теперішньогочасу виражають значення«дія, що збігається з моментом мовлення про неї»:

а) Виходить сонце, і роси поволі гаснуть (Марко Вовчок);

б) Не світить сонце на чужині (Л. Костенко);

в) Земля обертається навколо своєї осі;

г) Дієслово називає дію або стан предмета.

 

 

У котрому рядку порушено відповідність між дієприкметником та інфінітивом:

а) завмерти – завмерлий, розквітнути – розквітлий, позеленити – позеленілий;

б) нагородити – нагороджений, навчити – навчений, зрізати – зрізаний;

в) намолотити – намолочений, достигнути – достиглий, спалити – спалений;

г) замовити – замовлений, висунути – висунутий, збідніти – збіднілий.


У котрому рядку всі слова є дієприкметниками:

а) надійний, визначний, цілеспрямований;

б) запрошений, здобутий, визнаний, перевірений;

в) відповідний, відповідальний, навчальний;

г) опублікований, відомий, визначний, вивчений.

 

 

У котрому рядку подано правильну форму дієприкметника:

а) складений іспит;

б) горящі путівки;

в) невстигаючий студент;

г) хвилюючий момент.

 

 

У котрому рядку подано правильну форму дієприкметника:

а) існуючий лад;

б) бувший в користуванні;

в) керуючий відділом;

г) законспектована стаття.

 

 

У котрому рядку подано правильну форму дієприкметника:

а) написана робота;

б) працюючий пенсіонер;

в) знаючий студент;

г) прибули відпочиваючі.

 

 

У якому реченні правильно вжито дієприкметник:

а) Групова операція є не що інше, як функція, перетворююча будь-яку пару

елементів множини G у деякий елемент із тієї самої множини;

б) Далі цю задачу коротко будемо називати задачею (1), (2), (11), а шукану функцію u – узагальнюючим розв’язком рівняння (1);

в) Існує вражаюча можливість оволодіти предметом математично, не

зрозумівши суті справи;

г) Ідея вимірювання абсциси на деякій фіксованій прямій здається нам тепер досить простою.

 

У якому реченні правильно вжито дієприкметник:

а) Світ живих істот утворений унікальними за своєю термодинамічною

природою організмами, що знижують ентропійність у межах своїх тіл;

б) Вплив радіоактивних речовин на оточуюче середовище згубний;

в) Другий закон термодинаміки стверджує, що всі мимовільні процеси відбуваються завжди від упорядкованого стану до невпорядкованого: існуючі структури і зв’язки руйнуються;

г) Вакуолі часто містять пігменти, забарвлюючі пелюстки квітів, коренеплоди овочів тощо.


У якому реченні правильно вжито дієприкметник:

а) За однакових умов об’єми газів, вступаючих у реакцію, відносяться один до одного, як невеликі цілі числа;

б) Вплив радіоактивних речовин на оточуюче середовище згубний;

в) Енергія йонізації залежить від екрануючої дії електронів внутрішніх енергетичних рівнів;

г) На катоді відбувається відновлення катіонів металу, утворених після

розчинення анода.

 

 

У котрому реченні правильно вжито дієприслівниковий зворот:

а) Велика Британія, випередивши Нідерланди, стала найбільшим іноземним

вкладником в американську економіку;

б) Розпочавши пенсійну реформу, в державі загострилася соціальна ситуація;

в) Прочитавши про реалізацію економічних реформ, у нас виникли деякі питання.

 

 

У котрому реченні правильно вжито дієприслівниковий зворот:

а) Володіючи достатньою інформацією, людина може прийняти правильне

рішення;

б) Обговорюючи проблему плинності кадрів, думки присутніх збіглися;

в) Опрацювавши належним чином статті закону, його було включено до порядку денного пленарного засідання.

 

 

Виберіть варіант, у якому правильно вжито дієприслівниковий зворот:

а) Вдало провівши експеримент, його було описано у звіті;

б) Закінчивши третій курс, ми поїхали на практику;

в) Склавши достроково іспит, нам вдалося поїхати на омріяну екскурсію.

 

Виберіть варіант, у якому правильно вжито дієприслівниковий зворот:

а) Опрацювавши належним теорію, вона буде потрібною для практики;

б) Обговорюючи проблему, у нас виникло декілька пропозицій;

в) Прочитавши цю книгу, ми змінили свій світогляд;

 

 

Виберіть варіант, у якому правильно вжито дієприслівниковий зворот:а) Пропустивши багато занять, нам не вдалося швидко надолужити пропущений матеріал;

б) Захопившись цікавою книгою, йому здалося, що час минув дуже швидко;

в) Опрацювавши належним чином теорію, можна використати її на практиці.

 

 

Виберіть варіант, у якому правильно вжито дієприслівниковий зворот:

а) Повернувшись з-за кордону, він захотів утілити європейський досвід;

б) Мені потрібно ввести дані, провівши експеримент якнайшвидше;

в) Зважаючи на світовий досвід, основою реформування системи освіти має стати удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки;


Виберіть варіант, у якому правильно вжито дієприслівниковий зворот:

а) Закінчивши це завдання, його попросили зробити наступне;

б) Взявши за основу ці критерії, усі формули поділимо на групи;

в) Обговорюючи проблему, думки майже всіх присутніх збіглися;

 

 

Виберіть речення, у якому правильно вжито дієприслівниковий зворот:

а) Закінчивши університет, я став фахівцем з астрофізики;

б) Опрацювавши належним чином теорію, її можна використати для практики; в) Закінчивши університет, мене призначили на посаду асистента кафедри експериментальної фізики.

 

 

Виберіть речення, у якому правильно вжито дієприслівниковий зворот:

а) Закінчивши університет, я став фахівцем з астрофізики;

б) Опрацювавши належним чином теорію, її можна використати для практики; в) Закінчивши університет, мене призначили на посаду асистента кафедри експериментальної фізики;

 

 

Виберіть варіант, у якому правильно вжито дієприслівниковий зворот:а) Пропустивши багато занять, нам не вдалося швидко наздогнати прогаяне; б) Захопившись цікавою книгою, йому здалося, що час минув дуже швидко;

в) Зважаючи на світовий досвід, українські економісти за основу реформування системи оплати праці беруть бюджет прожиткового мінімуму;

 

 

У котрому реченні неправильно вжито дієприслівниковий зворот:

а) Заслухавши звітну доповідь, учасники зборів схвалили її;

б) Треба заспокоїтися, забувши про неприємності;

в) Пишучи конспект, матеріал запам’ятовується;

 

 

Виберіть варіант, у якому правильно вжито дієприслівниковий зворот:

а) Їй, повернувшись у рідне місто, обіцяли знайти роботу за фахом;

б) Гортаючи ці рідкісні книги, серце його завмирало;

в) Закінчивши перевірку документів, комісія склала акт;

г) Скінчивши університет, мене призначили на посаду менеджера з обслуговування.

 

 

Виберіть варіант, у якому правильно вжито дієприслівниковий зворот:а) Опрацювавши належним чином статті закону, його було включено до порядку денного пленарного засідання;

б) Закінчивши університет, я став працювати лаборантом кафедри туризму; в) Закінчивши університет, мене призначили на посаду лаборанта кафедри туризму;

г) Вивчаючи маршрути Карпат, ми влітку поїдемо туди відпочивати.


Виберіть речення, у котрому правильно вжито дієприслівниковий зворот:

а) Піднявшись на гору, перед туристами відкрилися мальовничі краєвиди;

б) Підбивши підсумки, у мене з’явилося відчуття задоволення;

в) Урахувавши ситуацію, ми зуміли вийти зі скрутного становища.

г) Подорожуючи, нам вдалося зібрати величезний матеріал із географії українських земель.

 

 

Виберіть варіант, у якому правильно вжито дієприслівниковий зворот:

а) Взявши за основу ці критерії, усі підприємства поділимо на три групи;

б) Принісши цю книгу, йому дозволили взяти іншу;

в) Обговорюючи проблему плинності кадрів, думки майже всіх присутніх збіглися;

г) Повернувшись із Києва, з нами трапилася пригода.

 

 

Прислівник навмисне належить до розряду:

а) кількісно-означальних;

б) обставинних;

в) модальних;

г) предикативних.

 

 

Нормативну прийменникову конструкцію подано в рядку:

а) не дивлячись на обмежений час;

б) незважаючи на несприятливі умови;

в) звернутися по імені;

г) надіслати по електронній пошті.

 

 

У котрому рядку правильно вжито прийменник по:

а) по рекомендації керівника;

б) працювати по вісім годин;

в) розглядати по порядку;

г) план по продажу.

 

 

У котрому рядку правильно вжито прийменник по:

а) працювати по вказівці;

б) прибути по призначенню;

в) піти по хибному шляху;

г) сформовано групи по 10 осіб.

 

 

У котрому рядку правильно вжито прийменник по:

а) по власному бажанню;

б) піти по задачник;

в) видатки по бюджету;

г) план по науковій роботі.


Правильно вжито прийменник по в рядку:

а) піти по диск;

б) працювати по правилах;

в) видатки по бюджету;

г) план по продажу.

 

 

У котрому рядку правильно вжито прийменник по:

а) лекції по фізиці;

б) проректор по науковій роботі;

в) працювати по сумісництву;

г) колеги по роботі.

 

 

У котрому рядку правильно вжито прийменник по:

а) поїхав по справах;

б) мешкати по вулиці Зеленій;

в) зустрічатися по вихідних;

г) піти по реактиви.

 

 

У котрому рядку правильно вжито прийменник по:

а) піти по книжки;

б) обсерваторія по вулиці Кирила і Мефодія;

в) майстерня по ремонту цифрової техніки;

г) конспект по астрофізиці.

 

 

У котрому рядку правильно вжито прийменник по:

а) працювати по вказівці;

б) прибути по призначенню;

в) піти по воду;

г) назвати по імені.

 

 

У котрому рядку правильно вжито прийменник по:

а) лекції по античній історії;

б) проректор по науковій роботі;

в) працювати по сумісництву;

г) колеги по роботі.

 

 

У якому словосполученні правильно вжито прийменник при:

а) при пожежі;

б) при столі;

в) при реакції;

г) при обговоренні.


У якому рядку немає помилок у вживанні прийменника:

а) звернутися не по адресу, виконати по аналогії;

б) пливти по течії, по взаємній згоді;

в) комісія при міністерстві, наказ по школі;

г) працювати при світлі, зустрітися при умові.

 

 

У якому рядку немає помилок у вживанні прийменника:

а) номер по порядку, бути при грошах;

б) наказ по університету, йти по гриби;

в) говорити на українській мові, за зачиненими дверима;

г) на цих днях; лекція по біохімії.

 

 

У котрому рядку не всі слова є сполучниками:

а) тому що, аби, бо, або, оскільки, неначе;

б) дарма що, для того щоб, незважаючи на те що;

в) хоча, якби, нібито, задля, лише, тільки-но.

 

 

У котрому прикладі сполучник поєднує частини складного речення:

а) Потрібно вибрати якусь зразкову людину й постійно мати її перед очима

(Епікур);

б) Добудь нові слова, новії струни або мовчи (Леся Українка);

в) Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки (Л. Костенко);

г) Вірю в силу духа і в день воскресний твойого повстання (І. Франко).

 

 

Виберіть варіант, у якому правильно використано парні єднальні сполучники:

а) Унікальними і рідкісними виданнями можуть користуватися не лише студенти-

хіміки нашого університету, а й інших вищих навчальних закладів міста;

б) Треба активно займатися не тільки збиранням, а й здійснити аналіз зібраних матеріалів;

в) Зі збільшенням ступеня модифікації поверхні зменшується поглинання кремнеземом і води, і декану;

г) Метод капілярного поглинання не тільки допомагає визначати величини осмотичної активності, але й швидкості змочування полярними рідинами.

 

 

У котрому реченні є частка:

а) Хай слово мовлене інакше, та суть в нім наша зостається (П. Тичина);

б) Чому втрата мови веде до зникнення народу?

в) Ні, я жива, я буду вічно жити! (Леся Українка).

г) О, як би хвилю вдать, що слова слуха! (І. Франко).


Синтаксис

 

 

Синтаксичні норми – це:

а) система правил вживання розділових знаків у реченні;

б) правила творення та вживання форм слів;

в) правила поєднання слів у словосполучення та речення.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.56.11 (0.014 с.)