Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться зМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться збуквою и:

а) Алж..р, еруд..ція, р..читатив, ш..фон, С…дней;

б)вент..ляція, с..стема, д..сертація, кор..фей. д…стиляція;

в) д..намічний, метод..ка, ц..вілізація, д..лікатний;

г) пр..нциповий, д..корація, д..ректор, р..торика.

???У котрому рядку дотримано правил уживання великої літери:

а) Балканський півострів, Південне Полісся, республіка Польща, вулиця

Медової печери;

б) Організація Об’єднаних Націй, майдан Незалежності, сізіфова праця,

Львівський національний університет імені Івана Франка;

в) Національна Академія наук України, Нобелівська премія, Івано-франківські

вулиці, Конституційний Суд України.

Правильно написано всі імена по батькові в рядку:

а) Васильович, Андрійович, Іллівна, Миколаївна;

б) Василевич, Ігоревич, Валерієвна, Григорієвна;

в) Олексійович, Ігорьович, Гордієвна, Кузьмівна.

У котрому рядку правильно поставлено розділові знаки:

а) Говорити багато й добре є даром гострого розуму, говорити мало й добре є

властивістю мудрого, говорити багато й погано означає дурня, говорити мало й

погано ознака безумного (Ф. Ларошфуко);

б) Ніколи не думайте, що ви уже все знаєте. І хоч би як високо не оцінили вас,

завжди майте мужність сказати про себе я – неук (І. Павлов);

в) Любов виникла з любові, і коли хочу, щоб мене любили, я сам перший

люблю (Г. Сковорода).

У котрому рядку правильно поставлено розділові знаки:

а) Мистецтво, в якому нема краси – погане мистецтво;

б) Коли краса зникає з твору або зовсім не відвідала його і автор раптом відчує,

що ангели залишили його душу, марні тоді всі його сподівання: не допоможуть

тут ні рецензії, ні похвали;

в) Ніколи сучасник можливо не мав такого вдячного ґрунту для створення

зразків мистецтва, високих і значливих, як у наш час – час титанічної боротьби

світла з темрявою (О. Довженко).

У котрому реченні правильно поставлено розділові знаки:

а) Залізо ржавіє, не знаходячи собі застосування, стояча вода гниє, або на

холоді замерзає, а розум людини, не знаходячи собі застосування, нидіє;

б) Нажити багато грошей – хоробрість, зберегти їх – мудрість, а вміло

витрачати – мистецтво;

в) Той, хто шукає мільйони, дуже рідко їх знаходить, зате той, хто їх не шукає

не знаходить ніколи.

У котрому рядку правильно поставлено розділові знаки:

а) Використовуючи теоретичні розробки, науковці визначили дев’ять

характеристик організацій як відкритих систем, які можна інтерпретувати і для

структур економічного керування;

б) Велика помилка мріяти про себе більше, ніж слід, і цінувати себе більше, ніж

вартуєш (Ґете);

в) Окрім того, планування є своєрідним інструментом для зіставлення затрат і

фінансових ресурсів необхідних для реалізації відповідних заходів.

У котрому рядку правильно поставлено розділові знаки:

а) «Нації вмирають не від інфаркту, – говорила Ліна Костенко, спочатку у них

відбирають мову»;

б) Виникає об’єктивна потреба створення і впровадження в систему

професійної освіти нової фахової комунікації , тобто, мовної освіти;

в) Пояснити це просто: фахові перекладачі не можуть зрозуміти змісту

Іноземних наукових текстів не стільки тому, що не знають термінів, а

Насамперед тому, що не володіють поняттєвою моделлю тієї чи тієї науки.

У реченні Основними(1) економічними(2) умовами(3) виникнення(4)

Держави(5) є(6) виробництво (7) в(8) значних(9) масштабах(10)

Додаткового(11) продукту(12) концентрація(13) цього(14) продукту(15) в(16)

Руках(17) знаті(18) транформація(19) частини(20) додаткового(21)

Натурального(22) продукту(23) в(24) престижні(25) цінності(26) які(27)

Підкреслювали(28) особливий(29) соціальний(30) стан(31) знаті(32) у(33)

тому(34) числі(35) духовенства(36) розділові знаки потрібно ставити після

слів:

а) 6, 12, 18, 26, 32;

б)12, 18, 26, 32, 35;

в) 6, 12, 18, 26, 35;

г) 6, 7, 12, 18, 32.

У реченні Держава(1) виникає(2) як(3) із(4) поділом(5) праці(6) на(7)

Виробничу(8) й(9) невиробничу(10) сфери(11) так(12) і(13) з(14) поділом(15)

Виробничої(16) сфери(17) на(18) сільське(19) господарство(20) й(21)

Ремесло(22) внаслідок(23) чого(24) з’являються(25) посередники(26) в(27)

Розподілі(28) продукції(29) люди(30) котрі(31) обслуговують(32) панівні(33)

верстви(34) а(35) також(36) діячі(37) культури(38) розділові знаки потрібно

ставити після слів:

а) 2, 11, 22, 29, 30;

б) 2, 11, 22, 30, 34;

в) 11, 22, 29, 30, 34;

г) 11, 22, 23, 30, 34.

У реченні У(1) той(2) же(3) час(4) племена(5) мезоліту(6) на(7) думку(8)

С. Арутюнова(9) зберігали(10) певну(11) мовну(12) та(13) культурну(14)

Єдність(15) з(16) іншими(17) сусідніми(18) племенами(19) тобто(20)

можливо(21) не(22) були(23) цілком(24) самостійними(25) розділові знаки

потрібно ставити після слів:

а) 4, 6, 9, 19, 21;

б) 6, 9, 19, 21, 24;

в) 6, 9, 19, 20, 21;

г) 4, 6, 9, 19, 20;

У реченні Епоха(1) протонеоліту(2) була(3) епохою(4) племені(5) епоха(6)

Неоліту(7) епохою(8) союзу(9) племен(10) епоха(11) бронзи(12) часом(13)

Існування(14) державності(15) яка(16) вже(17) не(18) зникала(19) до(20)

наших(21) днів(22) розділові знаки потрібно ставити після слів:

а) 5, 7, 10, 12, 15;

б) 2, 5, 10, 12, 15;

в) 5, 10, 12, 15, 19;

г) 2, 5, 7, 10, 15.

У реченні Таким(1) чином(2) спочатку(3) було(4) кілька(5) варіантів(6)

Зодіаку(7) що(8) відрізнялися(9) не(10) границями(11) сузір’їв(12) на(13)

Екліптиці(14) а(15) назвами(16) деяких(17) сузір’їв(18) індоєвропейський(19)

семітський(20) і(21) угро-фінський(22) розділові знаки потрібно ставити

після слів:

а) 7, 14, 18, 19, 20;

б) 2, 7, 14, 19, 20;

в) 2, 7, 14, 18, 19;

г) 3, 14, 18, 18, 19.

У реченні На(1) фігуру(2) бика(3) «накладено»(4) кут(5) утворений(6)

Вісьмома(7) видовбаними(8) ямками(9) його(10) можна(11) вважати(12)

Варіантом(13) кута(14) основної(15) частини(16) сузір’я(17) Тельця(18) а(19)

Це(20) значить(21) що(22) цей(23) кут(24) позначався(25) вже(26) в(27)

Епоху(28) головування(29) в(30) зодіаку(31) Тельця(32) тобто(33) з(34) 4400

року(35) до(36) нашої(37) ери(38) розділові знаки потрібно ставити після

слів:

а) 5, 9, 18, 21, 32;

б) 3, 5, 9, 18, 21;

в) 5, 9, 14, 19, 32;

г) 3, 5, 9, 18, 21.

У реченні Твердження(1) що(2) історія(3) людства(4) це(5) історія(6)

Класової(7) боротьби(8) є(9) перебільшенням(10) оскільки(11) не(12) лише(13)

Виникнення(14) класів(15) а(16) й(17) навіть(18) виокремлення(19) соціальних

(20) груп(21) було(22) досить(23) пізнім(24) явищем(25) розділові знаки

потрібно ставити після слів:

а) 1, 4, 8, 10, 15, 21;

б) 1, 4, 10, 15, 21;

в) 1, 4, 10, 17, 18;

г) 1, 4, 8, 10, 15.

У реченні За(1) мовним(2) принципом(3) класифікації(4) етносів(5)

Визначають(6) спорідненість(7) мов(8) різних(9) народів(10)

Реконструюють(11) мовне(12) дерево(13) яке(14) відбиває(15) розвиток(16)

Мов(17) у(18) часі(19) та(20) просторі(21) а(22) отже(23) на(24) думку(25)

Прихильників(26) цього(27) принципу(28) й (29) етногенез(30) носіїв(31) цих(32)

мов(33) розділові знаки потрібно ставити після слів:

а) 5, 10, 13, 21, 28;

б) 5, 10, 13, 21, 22;

в) 10, 13, 21, 23, 28;

г) 10, 13, 21, 22, 23, 28.

У реченні Близькою(1) до(2) теорії(3) палеоєвразійської(4) суперсім’ї(5) є(6)

Точка(7) зору(8) М.Андрєєва(9) котрий(10) уважає(11) що(12) наприкінці(13)

Пізнього(14) палеоліту(15) сформувалася(16) бореальна(17) прамова(18)

Спільна(19) основа(20) трьох(21) окремих(22) гілок(23)

ранньоіндоєвропейської(24) уральської(25) та(26) алтайської(27)розділові

знаки потрібно ставити після слів:

а) 9, 11, 18, 23, 24;

б)11, 18. 23, 24, 25;

в) 9, 11, 18, 23, 25;

г) 9, 11, 15, 18. 23.

У реченні Особливістю(1) вступу(2) населення(3) України(4) до(5) залізного(6)

Віку(7) зокрема(8) степової(9) частини(10) Північного(11) Причорномор’я(12)

Було(13) те(14) що(15) цей(16) час(17) збігається(18) з(19) писемними(20)

Джерелами(21) стародавньої(22) Греції(23) та(24) держав(25) Сходу(26) в(27)

Яких(28) ідеться(29) про(30) кімерійців (31) найстародавніший(32) народ(33)

України(34) розділові знаки потрібно ставити після слів:

а) 7, 8, 12, 14, 26;

б) 7, 12, 14, 26, 31;

в) 7, 12, 14, 23, 26;

г) 7, 8, 14, 14, 26.

Документ

Документ – це:

а) підстиль офіційно-ділового стилю;

б) основний вид писемного ділового мовлення;

в) жанр офіційно-ділового стилю;

г) різновид текстів ділового мовлення.

Документ – це:

а) друкована стандартна форма ділового папера з реквізитами, що містять

постійну інформацію;

б) основний вид писемного ділового мовлення, що фіксує і передає

інформацію, підтверджує її достовірність, об’єктивність;

в) сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності;

г) основний вид ділового мовлення, призначений для пропагування суспільно-

Політичних ідей, систематизації знань, повідомлення про результати

Досліджень.

Документ виконує такі функції:

а) інформаційну, доказову, облікову;

б) управлінську, гносеологічну, експресивну;

в) комунікативну, магічну, волюнтативну;

г) комунікативну, акумулятивну, доказову, інформаційну.

Документ має відповідати усім вимогам, КРІМ:

а) не суперечити чинному законодавству;

б) бути емоційно забарвленим;

в) бути точним, достовірним і переконливим;

г) містити конкретні висновки та пропозиції.

Документи класифікують за:

а) способом фіксації інформації, призначенням, формою, терміном виконання,

емоційною нейтральністю;

б) місцем складання, походженням, назвою, стадіями створення, адекватністю

передачі інформації;

в) складністю, ступенем гласності, терміном зберігання, призначенням,

формою;

г) місцем складання, походженням, назвою, відповідністю європейським

Стандартам, формою.

За складністю документи поділяють на:

а) стандартні та нестандартні;

б) оригінали та копії;

в) прості та складні;

г) трафаретні та індивідуальні.

За ступенем гласності розрізняють такі групи документів:

а) документи тимчасового, тривалого та постійного зберігання;

б) документи для загального користування, службового користування;

в) документи таємні й цілком таємні;

в) документи типові, трафаретні та індивідуальні.

За походженням розрізняють такі види документів:

а) внутрішні та зовнішні;

б) вхідні та вихідні;

в) службові та особисті;

г) трафаретні та індивідуальні.

За стадіями створення розрізняють:

а) нетермінові й термінові документи;

б) оригінали і копії;

в) прості та складні документи;

г) загальні та спеціалізовані.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.124.56 (0.024 с.)