Фонетика, орфоепія, інтонаціяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фонетика, орфоепія, інтонація 

 

Здатність голосу змінюватися за висотою, силою, тривалістю – це:

а) повнозвучність; б) мелодійність; в) гнучкість; г) тембр.

 

 

Уподібнення приголосних в потоці мовлення – це:

а) асиміляція; б) дисиміляція; в) спрощення; г) милозвучність.

 

 

Робота мовних органів, спрямована на вимову звуків, – це:

а) правильне дихання; б) тембр голосу; в) дикція; г) евфонія.


Елементами інтонації є:

а) наголос, пауза, темп, висота тону;

б) дихання, робота мовних органів, міміка;

в) звук, склад, слово, речення;

г) логічність, смислова точність, небагатослівність.

 

 

Специфічною рисою української орфоепії є:

а) вимова ненаголошеного голосного звука [о] з наближенням до [а];

б) дзвінка вимова приголосних у кінці слова і складу;

в) виразна вимова голосних [е] та [и] в ненаголошеній позиції;

г) пом’якшення приголосних звуків перед голосним [е].

 

 

Специфічною рисою української орфоепії є:

а) нечітка (зредукована) вимова кінцевих ненаголошених складів;

б) дзвінка вимова приголосних у кінці слова та складу;

в) чітка і виразна вимова голосних [е] та [и] у ненаголошеній позиції г) оглушення дзвінких приголосних у кінці слова.

 

 

Котре твердження є орфоепічною нормою української літературної мови:а) звуки [е] та [и] в наголошеній та ненаголошеній позиціях вимовляють однаково;

б) дзвінкі приголосні перед глухими завжди втрачають свою дзвінкість; в) шиплячі приголосні звуки [ж], [ч], [ш], [дж] бувають твердими або пом’якшеними;

г) звуки [і] та [в] ніколи не змінюють своїх артикуляційних властивостей.

 

 

За участю голосу і шуму всі приголосні фонеми поділяють на:

а) глухі і шумні;

б) дзвінкі і сонорні;

в) свистячі і шиплячі;

г) сонорні і шумні.

 

 

М’якими НЕ бувають приголосні звуки, названі в рядку:

а) сонорні, шиплячі, глухі;

б) дзвінкі, глухі, передньоязикові;

в) шиплячі, свистячі, губні;

г) губні, шиплячі, задньоязикові.

 

 

В українській мові немає голосних звуків:

а) переднього ряду;

б) заднього ряду;

в) середнього ряду;

г) переднього і заднього ряду.


Голосні звуки української мови НЕ класифікують за:

а) співвідношенням голосу і шуму;

б) ступенем підняття язика до твердого піднебіння;

в) ступенем розкриття ротової порожнини;

г) участю губ у творенні звуків.

 

 

Фонетична транскрипція служить для відтворення:

а) нормативної вимови звуків та звукосполучень;

б) фонемного складу мови;

в) інтонаційної побудови фрази;

г) мелодики усного мовлення.

 

 

У фонематичній транскрипції НЕ використовують:

а) знака м’якості;

б) літери ґ;

в) великих літер;

г) знака наголосу.

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові боротьба:

а) [т]; б) [д´], в) [д]; г) [т´] .

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові політоло г:

а) [х]; б) [г]; в) [ґ]; г) [к].

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові гарантується:

а) [т]; б) [с]; в) [ц]; г) [ц':].

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові Єврос о юз:

а) [о]; б) [у]; в) [оу]; г) [уо].

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові держава:

а) [еи]; б) [и]; в) [е]; г) [ие].

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові додержуєшся:

а) [ш]; б) [с´]; в) [с]; г) [с´:].

 

Який звук означає підкреслена літера у слові досліди в:

а) [ф]; б) [ў]; в) [в].

 

 

Який звук означає підкреслена літера у слові обсяг:

а) [х]; б) [г].

 

 

Який звук означає підкреслена літера у слові визначи в:

а) [ф]; б) [ў]; в) [в]; г) [у].


Який звук позначає підкреслена літера у слові зна в:

а) [ф]; б) [в]; в) [ў]; г) [у].

 

 

Який звук позначають підкреслені літери у слові просьба:

а) [с'] ; б) [з']; в) [с]; г) [з].

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові ле гко:

а) [г]; б) [х].

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові студентський:

а) звук [т], який не вимовляють; б) [т']; в) [т:]; г) [ц']

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові менші сть:

а) [с'] ; б) [с].

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові шістсот:

а) звук [т], який не вимовляють; б) [с]; в) [с:]; г) [т´].

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові сміє шся:

а) [с'] ; б) [с]; в) [ш]; г) [с´:].

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові кі гті:

а) [г]; б) [х].

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові міколо г:

а) [г]; б) [х]; в) [ґ].

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові рюкзак:

а) [к]; б) [г]; в) [ґ].

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові спостеріга в:

а) [ф]; б) [в]; в) [ў].

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові розв’яза в:

а) [ф]; б) [в]; в) [ў].

 

 

Який звук позначає підкреслена літера у слові ле гкий:

а)[х]; б) [г].

 


Який звук позначає підкреслена літера у слові е к

а) [к]; б) [ґ].


амен:


 

 

Правильну вимову слова двадцять подано в рядку:

а) [двадц′ат′];


б) [двац′:ат']; в) [дватц′ат′]; г) [двац′ат′].

 

 

Правильну вимову слова здається подано в рядку:

а) [здайеاц′:а];

б) [здайеاт′ц′а];

в) [здайеاт′с′а];

г) [здайеاц′ц′а].


У котрому рядку букви д


ж і д


з становлять один звук:


а) джек-пот, Джакарта, підзахисний, джерелознавство;

б) підживити, джоуль, джунглі, дзвоник;

в) дзвінкий, джгут, дзеркало, джерело;

г) джем, підземелля, джура, дзвеніти.

 

У котрому рядку в усіх словах голосні звуки треба вимовляти чітко:

а) сортувати, модулятор, варіант, гомологія;

б) призматоїд, роздроблення, споруда, держава;

в) модуль, союз, вологість, спектр;

г) гіпербола, дерево, нерівність, прилеглий.

 

У котрому рядку в усіх словах голосні звуки треба вимовляти чітко:

а) криптон, споруда, опалесценція, дефолт;

б) сортувати, модулятор, гелій, білило;

в) цоколь, хомут, вологість, кисень;

г) спектр, повітря, водень, ферум.

 

 

У котрому рядку в усіх словах відбувається спрощення приголосних звуків лише у вимові:

а) баластний, парламентський, випускний, обласний;

б) контрастний, шістсот, тижневий, аспірантці;

в) проїзний, гігантський, шістдесят, пропагандистський;

г) дилетантський, агентство, монополістський, студентський.

 

У котрому слові приголосні звуки уподібнюються:

а) підхід; б) згадка; в) надшвидкий; г) принісши.

 

 

Милозвучність мовлення

 

Милозвучність як фонетичне явище мови ґрунтується на:а) урівноваженому вживанні голосних і приголосних звуків; б) правильному використанні логічного наголосу;

в) уживанні синонімів та синонімічних конструкцій;

г) вмінні будувати прості речення.


Природне чергування у мові голосних і приголосних звуків називають:

а) мелодійністю;

б) повнозвучністю; в) милозвучністю; г) злетністю.

 

 

Вкажіть, виявом якого мовного явища є вживання підкреслених слів уреченні:

У діалоговому вікні вказують нове ім’я або вибирають його зі списку.

а) милозвучність;

б) повнозвучність;

в) мовний паралелізм;

г) фонетична варіантність.

 

 

У котрому рядку в усіх словосполученнях дотримано правил милозвучності:

а) прийшов вчора; викладач з краєзнавства;

б) у обласній адміністрації; дізнались зі свідчень; в) працював у галузі антропології; прибув уранці; г) доповідь в аудиторії; навчатись у аспірантурі.

 

 

У котрому реченні дотримано правил милозвучності:а) У літописі описують події в хронологічному порядку; б) В Галицькому літописі є згадка про місто Холм;

в) Це сталося у другій половині XV століття;

г) В давнину та середні віки писали на дерев’яних табличках, вкритих воском.

 

 

У котрому реченні дотримано правил милозвучності:

а) Дізналися про це зі свідчень;

б) В літописі є згадка про це;

в) Цей день ввійшов в історію країни;

г) В першій половині XIII ст. руські землі заполонили монголо-татарські орди.

 

 

У котрому висловлюванні дотримано правил милозвучності:

а) У другій половині XIII століття;

б) Закони й звичаї;

в) В результаті воєнних дій;

г) В 1945 року все змінилося.

 

 

У котрому висловлюванні НЕ дотримано правил милозвучності:

а) У процесі розвитку;

б) Внаслідок репресій;

в) Із кінця XVIII ст.;

г) В основу покладено.


У котрому реченні дотримано правил милозвучності:

а) Економісти провели дослідження потреб і інтересів споживачів;

б) В економічній науці використовують стандартні методи діалектики;

в) В сучасній економічній системі кількість створюваних товарів і послуг величезна;

г) Експертиза грошових знаків передбачає виявлення фальшивих й пошкоджених грошей.

 

 

У котрому словосполученні дотримано правил милозвучності:

а) подав у відставку; б) зібралась вся група;

в) записав в бланк; г) в сфері економіки.

 

У котрому висловлюванні дотримано правил милозвучності:

а) Депозити підприємств у комерційних банках;

б) Теоретичні принципи, поширені у економіці;

в) Індекс споживчих цін й коефіцієнт повних витрат;

г) Створення товарів й послуг рекламують в пресі.

 

У котрому висловлюванні дотримано правил милозвучності:

а) Укладання різних угод, зокрема й на біржі;

б) Поєднувати аналіз з синтезом;

в) Виробництво товарів й послуг;

г) Застосовувати усі види економічних активів.

 

У котрому рядку НЕ порушено правил милозвучності:

а) Із кінця шостого до початку третього тисячоліття до н. е.;

б) Факти із історії первісного суспільства;

в) Історія і археологія;

г) В Україні у ХХ ст.

 

 

У котрому реченні дотримано засобів милозвучності:

а) Для отримання потрібних результатів можна використати комбінацію

логічних операцій і й або;

б) В роботі поєднано аналіз з синтезом;

в) Цей метод дає змогу отримати звіт в табличній формі;

г) Ця цікава інформація вразила усіх.

 

У котрому рядку дотримано правил милозвучності:

а) прийшов у п’ятницю;

б) у зв’язку з завершенням;

в) в приміщенні університету;

г) в Києві відбудеться конференція.

 

У котрому рядку дотримано правил милозвучності:

а) знав вчора, викладач з математики;


б) у обласній адміністрації, відвідував із задоволенням;

в) працював у галузі математики, прибув уранці;

г) лекція в аудиторії, навчатись у аспірантурі.

 

У котрому рядку дотримано правил милозвучності:

а) подала в вісник; б) ознайомитись з теорією;

в) прийшла в кабінет; г) в нашій аудиторії.

 

 

У котрому рядку дотримано правил милозвучності:

а) Ознайомитись із правилом;

б) В тексті трапляються помилки;

в) У Одесі провели математичний конкурс;

г) Ми були в відпустці.

 

У котрому рядку НЕ дотримано правил милозвучності:

а) теорія та практика;

б) про що ідеться;

в) дія і стан;

г) фахівець із математики.

 

У котрому рядку дотримано правил милозвучності:

а) була у відпустці;

б) працював в бібліотеці;

в) вивчив весь матеріал;

г) пов’язаний з забезпеченням.

 

У котрому рядку дотримано правил милозвучності:

а) Прийти й оцінити роботу;

б) Конференція відбулась в першому корпусі;

в) Факультет прикладної математики і інформатики;

г) Ми працюємо в відділі реклами.

 

 

У котрому реченні дотримано правил милозвучності:

а) Ознайомитись із програмою конференції;

б) В розв’язку є помилки;

в) У Одесі провели конкурс знавців математики;

г) Прийняти закон з змінами.

 

 

У котрому рядку речення записано відповідно до правил милозвучності:

а) В Києві відбудеться конференція з обчислювальної математики;

б) Факультет прикладної математики та інформатики;

в) Аспірант стажувався в відділі аналітичної механіки;

г) Старший науковий співробітник надіслав статтю в вісник Львівського університету.


У котрому рядку речення записано відповідно до правил милозвучності:

а) Пентозофосфатний цикл і його значення для метаболізму;

б) Лімфатичні судини від надниркових залоз впадають в поперекові лімфатичні вузли;

в) Мікориза, мікрофлора ґрунту та їх роль в живленні рослин;

г) В воротах легень розташовано декілька лімфатичних вузлів.

 

У котрому реченні дотримано правил милозвучності:

а) Статеве розмноження пов’язане із утворенням статевих клітин, або гамет;

б) Існують два основних типи поділу клітин, які беруть участь у розмноженні;

в) Як рослини виходять з стану спокою;

г) Насінина пшениці укрита оболонкою.

 

 

У котрому реченні дотримано правил милозвучності:

а) Описані в цьому творі правила обчислення площ та об’ємів були отримані з практики;

б) Зображуємо частину прямої, а всю пряму уявляємо нескінченною у обидва боки;

в) Промені позначають двома великими латинськими буквами, перша із яких означає початок променя;

г) З уроків математики семикласникам вже відомі деякі геометричні фігури.

 

 

У котрому реченні дотримано правил милозвучності:

а) В наведеному прикладі ми мали справу уже не із звичайними для нас числами, а із

справжнім числовим гігантом;

б) Зовнішня простота умови узагалі характерна для найскладніших задач теорії чисел;

в) Однак ще швидше зростає число, якщо його піднести до степеня;

г) У наш час, у вік небувалих досягнень науки й техніки математичні методи є провідними в різних найважливіших галузях знань.

 

 

У котрому реченні дотримано правил милозвучності:

а) В зв’язку із цим зростає роль довідкової літератури, яка із стрімкого потоку

математичних ідей має вибрати і розкрити ті, які необхідні певному колу читачів;

б) Зокрема, коли ідеться про вчителів математики, то це має бути інформація,

яка розкриває можливості цієї науки як засобу пізнання;

в) І хоча попереду ще велика робота над удосконаленням програм і підручників із математики, напрями такого вдосконалення вимальовуються абсолютно

чітко;

г) У останній третині ХХ століття у математиці сформувалося вже 250 напрямів.


У котрому реченні дотримано правил милозвучності:

а) З розвитком суспільства з’являлись все нові практичні задачі про взаємозв’язок між навколишніми тілами;

б) Далі розглянемо наслідки із доведеної теореми;

в) Запишіть всі пари внутрішніх односторонніх кутів й відповідних кутів;

г) Одна зі сторін трикутника на 7 см менша за другу й у 2 рази менша за третю.

 

 

У котрому реченнідотримано правил милозвучності української мови:

а) Побудуйте за допомогою лінійки із поділками та косинця трикутник АВС;

б) Позначте шістьма різними способами трикутник із вершинами в точках M, N

і K;

в) Кожний з трикутників можна накласти на інший так, що вони цілком сумістяться;

г) Розгорнутий кут поділено променями на три кути, один з яких удвічі менший за другий і утричі менший за третій.

 

 

У котрому реченнідотримано правил милозвучності української мови:

а) Представники котячих є хижаками і усі харчуються м’ясом;

б) Дитинчата котячих живуть із матір’ю, доки не навчаться полювати;

в) Перед роботою в лабораторії слід перевдягатись в халат;

г) Цілком ймовірно, що перші кішки з’явилися у Азії.

 

 

У котрому реченнідотримано правил милозвучності української мови:а) В носовій частині глотки є глотковий отвір слухової труби, трубні і глотковий мигдалики;

б) Зуби розташовані у альвеолах верхньої і нижньої щелеп;

в) В кожній половині щелепи є 2 різці, 1 ікло, 2 малих кутніх зуби і 3 великих кутніх зуби;

г) У дітей часто спостерігається гіперплазія мигдаликів.

 

 

У котрому реченнідотримано правил милозвучності української мови:

а) Вашого листа я отримав в вересні;

б) Пленарне засідання Всеукраїнської конференції молодих мікробіологів розпочинається об одинадцятій годині;

в) В поході треба мати зі собою аптечку;

г) Семінар з методики викладання біології у школі відбудеться навесні у

Уманському педуніверситеті.

 

 

У котрому реченнідотримано правил милозвучності української мови:

а) В ділянці звужень стравоходу найчастіше затримуються сторонні тіла;

б) В зв'язку із значною довжиною стравоходу, він одержує артеріальні гілки із різних джерел;

в) Позаглотковий простір іде від основи черепа вниз і продовжується в заднє середостіння;


г) Вени кардіальної частини шлунка анастомозують з венами стравоходу, які несуть кров в непарну вену (з системи верхньої порожнистої вени).

 

 

У котрому реченнідотримано правил милозвучності української мови:

а) Кішки протягом всього року не залишають своїх територій;

б) Головним критерієм у визначенні місця виду в системі є анатомічні характеристики;

в) Одним з найвідоміших доісторичних хижаків був шаблезубий тигр;

г) Денний зір у кішок такий самий, як в людини, а уночі вони бачать в 6 раз краще.

 

 

У котрому реченнідотримано правил милозвучності української мови:

а) Всі кішки добре бачать в темряві;

б) Кігті потрібні кішкам, щоб упоратися зі здобиччю;

в) Кожен вид котячих має особливий малюнок хутра, що маскує тварину у місцях її існування;

г) Рись полює на косуль й зайців.

 

 

У котрому реченнідотримано правил милозвучності української мови:

а) Тому у цій роботі розглянуто випадки n = 1 та n = 2 і уточнено оцінки міри

множини GLn;

б) Всі добре знають, що у цьому випадку ідеться про ділення із остачею; в) Пленарне засідання конференції з дискретної математики почнеться об одинадцятій годині;

г) Кількість спільних дільників для двох чисел завжди обмежена, а кількість всіх спільних кратних для них нескінченна.

 

 

У котрому реченнідотримано правил милозвучності української мови:

а) Під час ознайомлення із згаданою теоремою може постати запитання;

б) Й лише у 1950 році було знайдено перше парне псевдопросте число;

в) Нині відомо вже багато натуральних чисел, які є складеними, хоча для них виконується умова згаданої теореми;

г) В параграфі вище ми ознайомились з доведенням Евкліда, що в

натуральному ряді чисел міститься нескінченна множина простих чисел.

 

 

У котрому реченнідотримано правил милозвучності української мови:

а) В цьому параграфі ми зробимо кілька зауважень щодо зв’язку простих чисел

з многочленами;

б) Друга задача добре відома усім математикам, бо є частиною знаменитої

«проблеми Гольбаха» і уже 225 років хвилює учених;

в) Ознайомлюватись з елементами теорії чисел ми почнемо із вивчення простих чисел;

г) Щоразу розв’язання було досить простим, хоча результати й не зовсім сподівані.


 

а) Бісектрисою кута називають промінь, який виходить із вершини кута проходить між його сторонами й ділить його на два рівних кути;

б) На малюнку точки А, В і С належать внутрішній області кута, бо лежать всередині кута;

в) Одним з вимірювальних інструментів є лінійка із поділками;

г) Запишіть всі кути, зображені на малюнку.

 

 

У котрому рядку висловлювання побудовано з дотриманням правил милозвучності української мови:

а) працює в фінансовій установі, студенти й аспіранти;

б) зазначити в доповіді, оцінити в світовому масштабі;

в) взяти документи зі столу, нова інформація у звіті;

г) навчається у Львові, контракт й договір.

 

 

У котрому рядку висловлювання побудовано з дотриманням правил милозвучності української мови:

а) наука і освіта, сполучатися із атомами;

б) спеціаліст з енергетики, увійшов в лабораторію;

в) спеціаліст із енергетики, увійшов у лабораторію;

г) будівництво й інженерія, спеціаліст зі енергетики.

 

 

У котрому реченнідотримано правил милозвучності української мови:

а) Наступний етап в розвитку хімічних сенсорів пов’язаний з появою проточних

методів аналізу;

б) Аналітичним сигналом в них є потенціал, який виникає на поверхні твердого матеріалу;

в) Типова конструкція сенсора складається з чутливого елемента й

перетворювача;

г) На сьогодні відомі гідроксиди майже усіх металів.

 

 

У котрому реченнідотримано правил милозвучності української мови:

а) Дивитись на магній, який горить, не можна;

б) Як змінюється рентгенівський спектр з зміною природи речовини;

в) Теплоту, яка виділяється від згоряння вугілля, використовують для обігріву будинків в сільській місцевості;

г) Можна припустити, що в лужних металів починається забудова нового енергетичного рівня.

 

 

У котрому реченнідотримано правил милозвучності української мови:

а) Відпалювання проводилось в вакуумованих кварцових ампулах;

б) Опис структурних особливостей і взаємозв’язків цієї сполуки подано нижче;

в) Аномалія у зміні параметрів ймовірно виникає через ефективний радіус U;

г) Атоми Урану у розчині мають валентність більшу від чотирьох.


 

а) З закону сталості складу можна зробити висновок;

б) Наприклад, у першому періоді забудовується електронами 1s-підрівень; в) Закон кратних співвідношень пов'язаний з законами сталості складу та еквівалентів;

г) В процесі розв’язання хвильового рівняння знаходять значення хвильової функції.

 

 

У котрому реченнідотримано правил милозвучності української мови:а) Можна виділити таку частину електронної хмарки, всередині якої перебування електрона найбільш ймовірне;

б) З рисунка видно, що із зростанням n енергія електрона в атомі збільшується стрибками;

в) Отже, у атомів елементів шостого періоду електронами заповнюються підрівні 6s4f5d6p;

г) Наприклад, у першому періоді забудовується електронами 1s-підрівень.

 

 

У якому рядку речення побудовано відповідно до правил милозвучності:а) Президент України має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;

б) Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю;

в) Державна влада у Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову;

г) Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують

підготовку та виконання відповідних обласних й районних бюджетів.

 

 

У якому рядку речення побудовано відповідно до правил милозвучності:

а) Структура і інститути влади; панівні, правлячі кола суспільства;

б) Звання Президента України охороняється законом й зберігається за ним довічно;

в) В Україні існує єдине громадянство;

г) Кабінет Міністрів України є вищим органом в системі органів виконавчої влади.

 

 

У якому рядку речення побудовано відповідно до правил милозвучності:

а) В Україні визнається і діє принцип верховенства права;

б) Держава забезпечує всебічний розвиток й функціонування української мови у усіх сферах суспільного життя на всій території України;

в) Державний Прапор України – стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів;

г) Закриття підприємств й масове звільнення робітників з виробництва.


У якому рядку речення побудовано відповідно до правил милозвучності:а) Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби у органах місцевого самоврядування;

б) Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки;

в) Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують законність і правопорядок;

г) Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної

цілісності України, додержання Конституції України, прав й свобод людини і громадянина.

 

 

У якому рядку речення записано відповідно до правил милозвучності:

а) В праві – рішення суду щодо певної справи, яке в подальшому є взірцем для

судів при розв’язанні аналогічних справ;

б) Церква і релігійні організації у Україні відокремлені від держави, а школа –

від церкви;

в) Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років;

г) Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду в випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

 

 

У якому рядку речення побудовано відповідно до правил милозвучності:

а) У умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі

обмеження прав й свобод з зазначенням строку дії цих обмежень;

б) Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову;

в) Система контор і агентів монополій при законодавчих органах, що чинять

тиск на законодавців й чиновників на користь того або іншого рішення;

г) Релігійне вчення, що заперечує догми і організаційні форми панівної церкви.

 

 

У котрому реченні дотримано правил вживання прийменника в / у:

а) Єдиної методики системного аналізу у наукових дослідженнях поки що

немає;

б) Важливе значення системний аналіз має в управлінні персоналом;

в) Цей метод вигідний в господарському аспекті;

г) В теорії й практиці слід бути поміркованим.

 

 

У якому рядку порушено правила чергування прийменників у – в:

а) у готельній сфері; послуги в фірмах; у цій країні;

б) маркетинг у туризмі; екскурсія в музей; перебуватиме в Парижі;

в) в усному мовленні; прийшов у вівторок; фахівець у справі туризму.

 

 

У якому рядку порушено правила чергування прийменників у – в:

а) тримати в напрузі; б) у тепличному комплексі;

в) використовують у науковому стилі; г) за вікном у абрикосовому саду.


У якому рядку не порушено правила чергування прийменників у – в:

а) інформація в звіті;

б) уперше в світі;

в) росте у Криму;

г) в умовах українського клімату.

 

У якому рядку порушено правила чергування прийменників у – в:

а) достигає у вересні;

б) у нашій області;

в) вчиться в аспірантурі;

г) зазначено в звіті.

 

 

У якому рядку НЕ порушено законів милозвучності:

а) підпорядковуватися правилам, узяти зі столу;

б) викладає в університеті, запитання в формі листа;

в) довідатися у туроператора, прибуття в Сочі;

г) повернутися із відрядження, завідувач у відпустці.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.078 с.)