Небажане уживання в межах одного висловлювання спільнокореневих слівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Небажане уживання в межах одного висловлювання спільнокореневих слів– це:

а) паронімія; б) синонімія; в) тавтологія; г) перифраз.

 

 

Неологізми – це слова, які:

а) виникають у мові для називання нових предметів, явищ, понять;

б) запозичені з інших мов;

в) вживаються лише в мові людей певної місцевості;

г) які колись вживались часто, а тепер майже не вживаються.

 

 

Територіальні діалектизми – це слова, які:

а) з’являються в мові з появою нових предметів, явищ, понять в житті

суспільства;

б) запозичені з інших мов;

в) вживаються лише в мовленні людей певної місцевості;

г) які колись вживались часто, а тепер майже не вживаються.


Соціальні діалектизми – це слова, які:

а) вживаються лише в мові людей певної місцевості;

б) запозичені з інших мов;

в) вживаються лише в мові людей певної соціальної групи;

г) які колись вживались часто, а тепер майже не вживаються

 

 

Архаїзми й історизми – це слова, які:

а) вживаються лише в мові людей певної місцевості;

б) запозичені з інших мов;

в) вживаються лише в мові людей певної соціальної групи;

г) колись вживались часто, а тепер майже не вживаються.

 

 

Слова, які вийшли з ужитку у зв’язку зі зникненням позначуваних ними понять, – це:

а) вульгаризми; б) історизми; в) екзотизми; г) варваризми.

 

 

Надмірне прагнення до очищення літературної мови від іншомовних запозичень, неологізмів – це:

а) ригоризм; б) пуризм; в) платонізм; г) силогізм

 

 

У якому рядку всі слова є синонімами:

а) вкладення, інвестиції, субсидії;

б) експорт, експортування, імпорт;

в) бартер, товарообмін, безвалютна операція;

г) депозити, вклади, страхівка.

 

 

У якому рядку всі слова є синонімами:

а) засада, принцип, концепція;

б) автобіографія, резюме, життєпис;

в) вивчати, досліджувати, студіювати;

г) адреса, адресант, адресат.

 

 

У котрому рядку подано синоніми:

а) стислий, короткий, лаконічний;

б) аналіз, синтез;

в) розв’язок, задача;

г) професійний, професіональний.

 

 

У котрому рядку всі слова є синонімами:

а) засвоювати, освоювати; б) вивчати, досліджувати; в) адресант, адресат;

г) громадський, громадянський.


У котрому рядку подано синоніми:

а) чисельний, числовий;

б) адрес, адреса;

в) обачно, обмірковано;

г) інформативний, інформаційний.

 

 

У котрому рядку подано синоніми:

а) завдання, задача;

б) численний, числовий; в) делегат, представник; г) автобіографія, резюме.

 

 

У котрому рядку подано синоніми:

а) степінь, ступінь;

б) досліджувати, студіювати;

в) розв’язок, задача;

г) ознайомити, познайомити.

 

У котрому рядку подано синоніми:

а)мінусовий, від’ємний;

б) аналіз, синтез;

в) дипломант, дипломат;

г) професійний, професіональний.

 

 

У котрому рядку всі слова є синонімами:

а) засада, принцип, концепція;

б) вивчати, досліджувати, студіювати;

в) автобіографія, резюме, життєпис;

г) адреса, адресант, адресат.

 

У котрому рядку всі слова є синонімами:

а) запам’ятати, усвідомити, зафіксувати, зрозуміти;

б) мінливий, непостійний, несталий, змінний;

в) зволікати, затягувати, відволікатися, баритися;

г) бажати, зичити, позичати, віддавати.

 

 

У котрому рядку всі слова є синонімами:

а) засада, принцип, концепція;

б) фотографія, світлина, знімок;

в) автобіографія, резюме, життєпис;

г) доручення, подання, рапорт, розписка.

 

У котрому рядку всі слова є синонімами:

а) суперечка, опір, дискусія;

б) промисловість, індустрія, промисел;


в) еволюція, розвиток, поступ;

г) відступ, відхід, уступ, наступ.

 

 

У якому рядку всі слова є синонімами:

а) засада, принцип, концепція;

б) фотографія, світлина, знімок;

в) автобіографія, резюме, життєпис;

г) зростання, підйом, виверження, зміна.

 

У якому рядку всі слова є синонімами:

а) суперечка, спір, дискусія;

б) вакуум, порожня, порожнина;

в) монохроматизм, одноколірність, багатобарвність;

г) евфонія, милозвучність, спрощення.

 

 

Які слова є синонімами до словабезпідставний:

а) безуспішний, даремний;

б) необґрунтований, голослівний; в) марнослівний, безрезультатний; г) непродуманий, безпідставний .

 

 

У котрому рядку подано терміни-антоніми:

а) готівковий – безготівковий, монопольний – антимонопольний;

б) нетто – брутто, відсоток – нульова ставка;

в) інвестор – вкладник, обмін товарами – товарообмін;

г) початок – кінець, продовжувач - поплічник.

 

Антоніми подано в рядку:

а) другий степінь числа, квадрат;

б) центр міста, центр кола;

в) частина, частка;

г) сума чисел, різниця чисел.

 

 

Антоніми подано в рядку:

а) один відсоток, одна сота ;

б) одночленний, багаточленний;

в) завдання, задача;

г) многочленний, багаточленний.

 

Антоніми подано в рядку:

а) симетричний, асиметричний;

б) точка мінімуму, точка відліку;

в) від’ємне число, число ;

г) дискретний аналіз, дискретна математика.


Антоніми подано в рядку:

а) дріб, частка;

б) тангенс, котангенс;

в) методичний, методологічний;

г) прямий кут, кут зору.

 

 

Антоніми подано в рядку:а) математика – арифметика; б) відносини – відношення;

в) парна функція – непарна функція;

г) плоска фігура – плоска поверхня.

 

 

Омоніми подано в рядку:

а) довести гіпотезу, довезти до університету;

б) площа трикутника, площа будинку;

в) численні відвідувачі, чисельні методи;

г) період коливань, складний період у житті.

 

 

Омоніми подано в рядку:

а) швидкий результат, швидкісний поїзд;

б) один процент і один відсоток;

в) модуль числа, навчальний модуль;

г) частина задачі, неповна частка.

 

 

Омоніми подано в рядку:

а) квиток на поїзд, екзаменаційний білет;

б) художнє означення, означення визначника; в) математичний приклад, приклад у навчанні; г) множити, ділити.

 

 

У котрому рядку подано словосполучення з омонімами:

а) економічний термін – місячний термін;

б) рекомендований лист – рекомендаційний лист;

в) валютна блокада – кредитна блокада;

г) воєнна операція – воєнний стан .

 

 

У якому рядку подано словосполучення з омонімами:

а) зважити на чиюсь думку – зважити реактиви;

б) мінеральні води – повеневіводи;

в) виноградна кислота – виноградний сік;

г) благородний метал – благородна людина.

 

 

У якому рядку подано словосполучення з омонімами:

а) тижневий термін – математичний термін;


б) досягати рукою – досягати рівня;

в) кровоносна жила – рудна жила;

г) атомна вага – механічна вага.

 

У якому рядку подано словосполучення з омонімами:

а) фізичний термін – місячний термін;

б) рекомендований лист – рекомендаційний лист;

в) партійний блок – депутатський блок;

г) наукова література – навчальна література.

 

У якому рядку подані слова є паронімами:

а) економний – економічний;

б) права – правило;

в) ефект – ефективний;

г) стан – становище.

 

У якому рядку подані слова є паронімами:

а) ефектний – ефективний;

б) формувати – сформувати;

в) відповідність – невідповідність;

г) одержувати – отримувати.

 

У котрому рядку правильно вжито пароніми:

а) абсолютистська істина, абсолютна держава;

б) анархічний вчинок, анархістська організація;

в) виборча посада, виборне право;

г) визвольна країна, визволена війна.

 

У котрому рядку правильно вжито пароніми:а) громадянський транспорт, громадська позиція; б) дослідницький інститут, дослідне мислення;

в) особисте життя, особовий листок;

г) домашній адрес, вітальна адреса.

 

У котрому рядку правильно вжито пароніми:

а) воєнний квиток, військовий стан;

б) корінний наголос, кореневе населення;

в) спостережливий пункт, спостережна дитина;

г) особова назва, особиста бібліотека.

 

У котрому рядку НЕправильно вжито пароніми:

а) дипломатський дар, дипломатичні переговори;

б) абсолютна істина, абсолютистська монархія;

в) громадська думка, громадянське право;

г) виборча служба, виборна кампанія.


У котрому рядку НЕправильно вжито пароніми:

а) інформативна перевантаженість, інформаційні технології;

б) численні фактори, числова вісь;

в) ознайомити з проектом, познайомити зі співробітниками;

г) домашній адрес, вітальна адреса.

 

 

У якому рядку подано словосполучення з омонімами;а) помножити багатства – помножити натуральні числа; б) зважити на чиюсь думку – зважити матеріали;

в) корінь квадратний – корінь дуба;

г) благородний метал – благородна людина.

 

 

У котрому рядку подано речення, що містить тавтологію:

а) Необхідно дібрати необхідний матеріал;

б) Економічний інтерес – це користь, якої досягають у процесі реалізації економічних відносин;

в) Валютний рахунок – це банківський рахунок у чужоземній валюті;

г) Орендодавець доручає орендареві сплатити на його адресу 10 000 грн. за оренду приміщення в поточному році.

 

 

У котрому рядку подано висловлювання, які містять тавтологію:

а) широко поширений, забезпечити безпеку, мушу змусити;

б) широко розповсюджений, забезпечити спокій, повинен змусити. в) характерні риси вдачі, акторська гра; сонячний ранок;

г) веселі пісні, знайомі хлопці, красиві дівчата.

 

 

У котрому рядку подано словосполучення без тавтології:

а) перспектива на майбутнє;

б) виконати роботу;

в) колишній екс-чемпіон;

г) пам’ятні сувеніри.

 

 

У котрому рядку подано словосполучення без плеоназму:

а) у січні місяці;

б) моя власна думка;

в) виконати роботу;

г) колишній екс-чемпіон.

 

 

У котрому рядку подано словосполучення без плеоназму:

а) пам’ятні сувеніри;

б) мій автопортрет; в) вільна вакансія; г) вихідний день.


У котрому рядку подано словосполучення без плеоназму:

а) інша альтернатива;

б) вільна вакансія;

в) колишній екс-міністр;

г) виконати роботу.

 

 

У котрому рядку всі слова є економічними термінами:

а) функція, активи, система, обговорення;

б) гроші, бюджет, фінансування, кодекс;

в) інвестиція, кредит, гіперінфляція, дебет;

г) число, кількість, підприємство, центр.

 

 

У котрому рядку всі слова є економічнимитермінами:

а) ЄС, НАК «Нафтогаз України», прем’єр-міністр;

б) саміт, лобі, угода, влада, документ;

в) лаж, залишкова вартість, тариф, аудит;

г) спосіб, перевірка, текст, техніка.

 

 

У котрому рядку порушено лексичні норми вживання термінів і професіоналізмів:

а) нумерація сторінок, система захисту;

б) кнопкова система, вирівнювання по ширині;

в) очистити кошик, отримати дані;

г) добавити таблицю, границі документа.

 

 

Дублет до терміна сірчистий бор подано в рядку:

а) бор сірчаний;

б) бору сульфід; в) бору сульфат; г) бору сульфіт.

 

 

Дублет до терміна калію хлорат подано в рядку:

а) хлорнокислий калій;

б) калію хлорид;

в) калію хлороплатинат;

г) бертолетова сіль.

 

 

Доберіть дублет до термінаперйодат:

а) йоднокислий; б) йодоводневий; в) йодбензол; г) йодгідрин.

 

 

Доберіть дублет до термінакорозія:

а) псування; б) іржавіння; в) розпад; г) згоряння.


Доберіть дублет до термінаспіраль Ейлера:

а) синусоїда; б) косинусоїда; в) клотоїда; г) тангенсоїда

 

 

Доберіть дублет до термінаеквівалентний:

а) неоднозначний; б) багатозначний; в) тотожний; г) рівнобіжний.

 

 

Доберіть дублет до термінаодиничний вектор:

а) однинний вектор;

б) орт;

в) кореневий вектор;

г) ортогональний вектор.

 

 

Доберіть дублет до термінаординальний:

а) звичайний; б) кратний; в) порядковий; г) однозначний.

 

 

Доберіть точне пояснення до термінадомінантний:

а) панівний; б) вельможний; в) типовий; г) величний.

 

Доберіть дублет до термінаапроксимування:

а) додавання;

б) збільшення;

в) наближування;

г) піднесення до степеня

 

 

Доберіть дублет до термінадефініція:

а) визначення; б) зазначення; в) позначення; г) призначення.

 

 

Доберіть дублет до термінаспорадичний:

а) випадковий; б) типовий; в) логічний; г) раціональний.

 

 

Доберіть дублет до термінадиференціація:

а) з’єднання; б) прилаштування; в) поділ; г) система.

 

 

Доберіть точне пояснення до термінаквінтесенція:

а) щось найважливіше; б) щось нетипове;

в) щось системне; г) щось буденне.

 

 

Доберіть дублет до термінаіндиферентний:

а) неспокійний; б) сміливий; в) байдужий; г) активний.

 

 

Доберіть дублет до термінаінкунабули:

а) архівні матеріали;

б) книги раннього періоду книгодрукування;

в) стародавні рукописи;

г) опрацьована давня література.


Доберіть точне пояснення до термінаевентуальний:

а) доречний в цих умовах, обставинах;

б) типовий у цій ситуації;

в) можливий за певних умов, обставин;

г) спроможний реалізувати щось.

 

 

Доберіть точне пояснення до термінаплагіат:

а) здобуття успіху;

б) відчуження майна;

в) привласнення чужого інтелектуального доробку;

г) опрацювання матеріалу.

 

 

Доберіть точне пояснення до термінаконцепція:

а) досконала модель світосприйняття;

б) типова структура;

в) система поглядів;

г) усталена ієрархія думок.

 

 

Доберіть пояснення до термінаконгломерат:

а) об’єднання в щось цілісне;

б) системне поєднання чогось типового;

в) розрізнення цілого;

г) механічне поєднання чогось неоднотипного.

 

 

У котрому рядку всі слова є термінами:

а) блок-схема, кореляція, гіпотенуза, вінчестер;

б) ввімкнення, алгоритм, дисбаланс, папір;

в) техніка, динамічність, обчислення, сила, вибір.

 

 

У якому рядку всі слова є термінами: а) табуляція, тезаурус, тетрода, циліндр; б) прогрес, регрес, текст, вимір;

в) тактика, стратегія, технологія, мета.

 

 

У котрому рядку всі слова є економічнимитермінами:а) санкція, податок, рентабельність, платоспроможність; б) діалектика, надприбуток, дисбаланс, папір;

в) обіг, товар, вартість, сила, діапазон.

 

 

У якому рядку всі слова є економічними термінами:

а) профіцит, дефіцит, інфляція, ревальвація;

б) прогрес, регрес, тест, табу;

в) тактика, стратегія, технологія, франчайзинг;

г) рекламний ролик, грошовий обіг, бухгалтерський звіт.


Котре з поданих слів має значення «доводити що-небудь до якогось стану, переважно негативного»:

а) приводити; б) призводити; в) наводити; г) надавати.

 

 

Котре з поданих слів має значення «коротка характеристика змісту книги, статті»:

а) конспект; б) анотація; в) бібліографія; г) резюме.

 

 

Котре з поданих слів має значення «наявний у великій кількості»:

а) численний; б) чисельний; в) числовий.

 

 

Котре з поданих слів має значення «позичка в грошовій або товарній формах на умовах повернення»:

а) кошторис; б) кредит; в) депозит; г) аванс;

 

 

Котре з поданих слів має значення «початкова сума коштів, призначених для здійснення підприємницької діяльності»:

а) капітал; б) бюджет; в) статут; г) дотація.

 

 

Котре з поданих слів має значення «офіційна назва того, хто ти мчасово

заміщає керівника»:

а) замісник ; б) заступник; в) помічник; г) секретар.

 

 

Котре з поданих слів має значення «сукупність заходів для здійснення в певний період якого-небудь важливого громадсько-політичного, воєнного або господарського завдання»:

а) компанія; б) кампанія ; в) окупація ; г) агресія.

 

 

Котре з поданих слів має значення «пов’язаний з вивченням економіки»:

а) економний; б) економський;

в) економічний; г) економ-клас.

 

 

Яке з поданих слів має значення «пов’язаний із горами, розміщений або росте в горах»:

а) гірський, б) гірничий; в) гірницький; г) гористий.

 

 

Яке лексичне значення має словоактиви:

а) частина бухгалтерського балансу;

б) майнові права;

в) іменні цінні папери;

г) ресурси підприємства.

 

 

Письмове вітання кого-небудь з нагоди видатної події в його житті – це:

а) адреса; б) адресант; в) адресат; г) адрес.


Встановіть відповідність між типом абревіатури та скороченням:


1) буквений тип;

2) звуковий тип;

3) змішаний тип;

4) складовий тип;


3а) фіз.-мат.;

1б) ООН;

4в) завкафедри;

2г) ЛНУ.


 

Лексичної норми дотримано в рядку:

а) дослідники досліджують;

б) два роки тому;

в) дві рівні половини;

г) двохсторонні рівняння.

 

 

Лексичної норми дотримано в рядку:

а) провірка гіпотез;

б) вирішити вірно;

в) доказуємо теорему;

г) математичне відношення.

 

 

Лексичної норми дотримано в рядку:

а) призвести до помилок

б) чотири роки назад;

в) в описі описано;

г) дублювати двічі.

 

 

СловаАнтáрктика – Антарктúда, Атлáнтика – Атлантúда– це:

а) багатозначні слова; б) омоніми; в) пароніми; г) синоніми.

 

 

Словагáванський – гавáнський– це:

а) омоніми; б) синоніми; в) пароніми; г) багатозначні слова.

 

 

Словадельфінарій – дельфіній – це:

а) антоніми; б) синоніми; в) пароніми; г) багатозначні слова.

 

 

Словаметеорологія – метрологія це:

а) антоніми; б) синоніми; в) пароніми; г) багатозначні слова.

 

 

СловаБастер – Бас-терс це:

а) омоніми; б) синоніми; в) пароніми; г) багатозначні слова.

 

 

Словапрофесійний – професіональний це:

а) антоніми; б) синоніми; в) пароніми; г) багатозначні слова.

 

 

Словастепінь – ступінь це:

а) синоніми; б) пароніми; в) омоніми; г) антоніми.


Словадиференціальний – диференційний – диференційований – це:

а) синоніми; б) пароніми; в) омоніми; г) антоніми.

 

 

Словаізоляторний та ізоляційний – це:

а) омографи; б) синоніми; в) пароніми; г) гіпероніми.

 

 

Словадипломант – дипломат це:

а) синоніми; б) пароніми; в) омоніми; г) антоніми.

 

 

Словагромадянський – громадськийце:

а) синоніми; б) пароніми; в) омоніми; г) антоніми.

 

 

Терміниквадрат – квадрант–це:

а) синоніми; б) пароніми; в) омоніми; г) антоніми.

 

 

Терміничисельник – числівник– це:

а) синоніми; б) пароніми; в) омоніми; г) антоніми.

 

 

Словакомпанія - кампаніяце:

а) синоніми; б) пароніми; в) омоніми; г) антоніми.

 

 

Словаабонент і абонементце:

а) омоніми; б) синоніми; в) пароніми; г) антоніми.

 

 

Термінизвук,акумуляція, асиміляція належать до:

а) загальнонаукових;

б) міжгалузевих;

в) вузькоспеціальних;

г) міжнародних.

 

 

У котрому з речень є ―зайве‖ слово:

а) Сорочинський ярмарок є святом народного мистецтва і фольклору;

б) У травні було тепло;

в) Сьогодні мінус сім градусів морозу;

г) Автобус зупинився на зупинці.

 

 

У котрому з речень є ―зайве‖ слово:

а) Фактичний матеріал студенти використають в перспективі на майбутнє для

написання дипломної роботи;

б) Клімат – це сукупність погодних чинників, характерних для певного регіону або місцевості;

в) Нульовий меридіан і екватор утворюють систему, за допомогою якої визначають географічні координати;

г) Для написання курсової роботи треба опрацювати наукову літературу.


У котрому реченні є ―зайве‖ слово:

а) У нього з’явилася потенційна можливість відсвяткувати свята в Хорватії. б) Страхування подорожей є важливим для безпеки туристів.

в) Мета вивчення географії – формування в слухачів географічної картини світу.

г) Ми живемо в Україні, однак мало про неї знаємо.

 

 

У котрому реченні є ―зайве‖ слово:

а) Україна розташована в центрально-східній частині Європи;

б) Економіка В’єтнаму переважно аграрна;

в) Пропонуємо відпочинкові тури в справжній автентичній обстановці;

г) У путівнику вказано розташування основних центрів відпочинку.

 

 

У котрому реченні є ―зайве‖ слово:

а) Безплатний кінопоказ розпочнеться о 21 год. вечора;

б) Гравіс – це рекламна позначка про безкоштовні послуги;

в) Насичене дозвілля є необхідним для сучасної людини;

г) Збірник містить типові тестові завдання.

 

 

У котрому реченні є ―зайве‖ слово:

а) Товариство “Бойківщина” взяло на себе функції регіонального краєзнавчого центру;

б) Дніпро ширший і глибший від Бугу;

в) Сьогодні сім градусів морозу;

г) Сорочинський ярмарок є святом народного фольклору.

 

У котрому реченні є ―зайве‖ слово:

а) Інтелектуальний портрет людини – це передусім мовлення;

б) Університет став осередком духовного і політичного життя молоді;

в) Треба раціонально використовувати кожну хвилину часу;

г) Відчинено новий магазин букіністичної книги.

 

 

У котрому рядку неправильно дібрано українські відповідники до запозичених слів:

а) індикатор – визначник, акселерація – прискорення, регенерація –

відновлення;

б) аномалія – відхилення, конденсувати – згущувати, синхронний – одночасний;

в) рафінований – каламутний, медіатор – співбесідник, латентний – присутній;

г) одіозний – відомий, інтернаціональний – міжнародний, імідж – обличчя.

 

 

У котрому рядку неправильно дібрано відповідники до запозичених слів:

а)глобальний – всесвітній; дефіцит – нестача; грот – невелика печера;

б) координувати – керувати, лаконічний – мовчазний, превалювати –

знецінювати;


в) вентиляція – провітрювання; диктатура – необмежена влада; диспропорція –

несумісність;

г) дисиміляція – уподібнення;дискретний – подільний; дефект - недолік .

 

 

У котрому рядку неправильно дібрано відповідники до запозичених слів:а) інцидент – непорозуміння, експансія – популярність, субординація – взаємозалежність;

б) горизонт – обрій, сервіс – послуга, гонорар – винагорода;

в) лауреат – переможець, традиція – звичай, ландшафт – краєвид;

г) флексія – закінчення, маркетинг – торгівля,реформа - зміна.

 

 

Укажіть український відповідник до словаексклюзивний:

а) ідеальний; б) винятковий; в) пишний; г) розкішний.

 

 

У котрому рядку подано українські відповідники до слівпроцент, фактор, баланс:

а) відсоток, чинник, рівновага;

б) частина, подія, противага;

в) приклад, прихований, перевага;

г) відсоток, чинник , противага.

 

У котрому рядку подано українські відповідники до слівмаркер, рецепція, вібрація:

а) показник, сприйняття, коливання;

б) показник, готель, звук;

в) показник, сприйняття, спокій;

г) олівець, читання, коливання.

 

 

У котрому рядку подано українські відповідники до слівлімітувати,

пролонгувати, гомогенний:

а) визначати, перевіряти, однорідний;

б) обмежувати, перевіряти, однорідний;

в) обмежувати, продовжувати, однорідний;

г) визначати, продовжувати, кров’яний.

 

 

У котрому рядку подано українські відповідники до слівекземпляр, імпліцитний, детермінувати:

а) примірник, прихований, спричиняти;

б) відповідник, закритий, виникати;

в) приклад, прихований, виникати;

г) примірник, прихований, знищувати.

 

 

У котрому рядку подано українські відповідники до слівгарантія, концептуалізувати, пріоритетний:

а) запорука, вірити, першочерговий;


б) основа, думати, важливий;

в) основа, починати щось, перший;

г) запорука, осмислювати, першочерговий.

 

У котрому рядку всі слова є запозиченими:

а) еволюція, онколь, облігація, дебет;

б) оплата, оцінка, платіж, податок;

в) пеня, пільга, позика, рахунок;

г) школа, студент, сесія, іспит.

 

У котрому рядку всі слова є запозиченими:

а) бухгалтер, лава, качан, продовжувати;

б) акула, клавіатура, роса, пролонгувати;

в) координувати, буфет, вексель, банкрут;

г) менеджер, маркетинг, компенсація, законний .

 

Установіть відповідність між словами іншомовного походження і питомо українськими словами:

1) рецепція 4а) підпілля

2) кастинг 3б) чинник

3) фактор в) ґатунок

4) андеґраунд 2г) конкурсний відбір 1ґ) сприйняття

 

Установіть відповідність між словами іншомовного походження і питомо українськими словами:

1) дайджест 1а) оглядовий збірник

2) дилер б) складач промов

3) промоушн 2в) біржовий посередник

4) провайдер 3г) заохочення, сприяння 4ґ) постачальник

 

Установіть відповідність між словами іншомовного походження і питомо українськими словами:

1) сакральний 4а) запобіжний

2) тенденційний 1б) священний

3) унітарний 2в) упереджений

4) превентивний г) прихований 3ґ) єдиний

Установіть відповідність між словами іншомовного походження і питомо українськими словами:

1) превалювати 3а) навіювання

2) пролонгувати 4б) пристосування

3) суґестія 1в) переважати

4) адаптація г) знецінення


Установіть відповідність між словами іншомовного походження і питомо українськими словами:

1) тренінг а) управління

2) трейдер 4б) виборці

3) екзит-пол 2в) торговець

4) електорат 3г) опитування на виході 1ґ) вишкіл

 

 

Фразеологія Фразеологія – це розділ мовознавчої науки, що вивчає:а) словниковий склад мови;

б) походження, значення та структуру стійких словосполучень;

в) будову слів та способи їх творення;

г) будову словосполучення і речення.

 

 

Фразеологізм – це:

а) стійке сполучення слів, наприклад: кривити душею;

б) описовий зворот мови, наприклад: місто Лева;

в) образне висловлювання, наприклад: сміялось сонце;

г) сполучення слів, що є назвою наукового поняття, наприклад: словотвірне гніздо.

 

 

Стійка мовна одиниця, для якої характерна семантична цілісність, синтаксична неподільність та відтворюваність у процесі мовлення, – це:

а) фразеологізм; б) плеоназм; в) тавтологія; г) інтернаціоналізм.

 

 

Фразеологічні синоніми – це:

а) стійкі словосполучення, які близькі за звучанням;

б) стійкі словосполучення, які близькі за значенням;

в) стійкі словосполучення, які вживають у різних стилях мови;

г) фразеологічні одиниці, які можуть змінювати компоненти.

 

 

У реченні фразеологізм завжди виконує функцію:

а) одного члена речення;

б) підмета або присудка;

в) другорядного члена речення;

г) не є членом речення.

 

 

Фразеологічні кальки – це:

а) дослівний переклад компонентів фразеологічної одиниці;

б) стійкі за складом і вживанням фразеологічні звороти;

в) фразеологічні одиниці зі спільним загальним значенням;

г) синонім до стійкого словосполучення.


Фразеологічні зрощення – це стійкі мовні вислови, які:

а) не можна замінити одним словом;

б) складаються зі слів з вільним лексичним значенням;

в) мають цілісне значення, не вмотивоване значенням слів-компонентів;

г) створюються, а не відтворюються автоматично.

 

У котрому реченні фразеологічне словосполучення є нормативним:

а) Цвітіння нарциса вузьколистого неподалік Хуста змушує притаїти дихання;

б) На початку ХХ ст. вийшли в люди численні путівники, нариси, монографії з туристичної проблематики;

в) Усі мріють знайти своє місце під сонцем;

г) Вона загнала мене своїм питанням в тупик.

 

 

У котрому реченні фразеологічне словосполучення є нормативним:

а) На курортах розпочався бархатний сезон;

б) Відвідати багато місць, побачити світ – його давня мрія;

в) Я тебе вже чекаю битий час;

г) Туристи хвилюються, їм здають нерви.

 

 

У котрому реченні фразеологічне словосполучення є нормативним:

а) Тут Ваше око порадує каньйон Морача;

б) Мова йде про відпочинково-туристичне освоєння Карпатського регіону;

в) Які тільки версії не приходять до голови!

г) До цього студента слід прийняти суворі міри.

 

 

У котрому рядку подано нормативні фразеологічні одиниці:

а) майнова порука, врятувати становище, взяти до уваги;

б) перевод по службі, по старій пам’яті, оволодіти собою;

в) носити назву, в повному об’ємі, свіжі новини;

г) бути правим, впадати в око, світ за очі.

 

 

У котрому рядку подано нормативні фразеологічні одиниці:

а) Груди його ходили ходором;

а) Кидається в вічі скульптурна композиція над головним входом будинку;

в) Там, здається, комар носа не міг просунути;

г) Незважаючи ні на що, вона здобула перемогу в конкурсі.

 

 

У котрому рядку подано нормативні фразеологічні одиниці:

а) Збори у групі проходили від випадку до випадку;

б) Ми почувалися ні в сих ні в тих;

в) Психологи, приймаючи участь у співбесіді, оцінювали психологічну готовність людей до роботи;

г) Він опанував себе вже в першу хвилину.


У котрому рядку подано нормативні фразеологічні одиниці:

а) Можна сказати з упевненістю: банк сьогодні міцно стоїть на ногах;

б) У цьому питанні вона була права;

в) Його критичні статті кидали нове світло на нашу минувшину;

г) Йому прийшло в голову переглянути старі конспекти.

 

 

У котрому рядку подано фразеологізми:

а) відповідно до закону, вірний товариш, дамоклів меч;

б) брати участь у заходах, впливати на слухача, вірити сказаному;

в) бити байдики, ахіллесова п’ята, ні живий ні мертвий;

г) вживати заходів, давати добро,залишитися при своїх інтересах.

 

 

У котрому рядку подано фразеологізми:

а) рідна земля, партнер по бізнесу, піррова перемога;

б) марсове поле, дійти до висновків, відігравати роль;

в) кришталева вода, корисна порада, прокрустове ложе;

г) геростратова слава, золота середина, кадити фіміам.

 

 

До ділової фразеології належать усі вислови, подані в рядку:

а) наводити приклад, засвідчити підпис;

б) дати гарбуза, прозора вода;

в) кричати вслід; завдавати шкоди;

г) бити байдики, пекти раків.

 

 

До ділової фразеології належать усі вислови, подані в рядку:

а) розводити руками, товкти воду в ступі;

б) засвідчити підпис, взяти до уваги; в) замилювати очі, здобути перемогу; г) замітати сліди, крутити носом.

 

 

До ділової фразеології належать усі вислови, подані в рядку:

а) поставити підпис, порушити питання;

б) дати гарбуза, прозора вода;

в) дивитися крізь пальці, зчиняти галас;

г) бити байдики, пекти раків.

 

 

До ділової фразеології належать вислови, подані в рядку:

а) брати участь, підписати акт;

б) пустити сльозу, збити пиху;

в) намилити шию, прокрустове ложе;

г) грати на нервах, сидіти склавши руки.

 

 

До ділової фразеології належать вислови, подані в рядку:

а) поставити підпис, брати участь;


б) ахіллесова п’ята, грати першу скрипку;

в) читати нотації, задати перцю;

г) вводити в оману, два чоботи пара.

 

 

До ділової фразеології належать вислови в усіх рядках, КРІМ:

а) порядок денний, особовий рахунок, код згідно з ЄДРПОУ;

б) зіставити факти, обсяг робіт, взяти до уваги;

в) проживати за адресою, через сімейні обставини, отримати прибуток. г) кидатися в очі, крига скресла, як муха в окропі.

 

 

До ділової фразеології належать усі вислови в усіх рядках, КРІМ:

а) набуває чинності, витяг з протоколу, скласти повноваження;

б) дійти висновків, завершити роботу, гортати сторінки;

в) економічне становище, отримати дозвіл, надати право;

г) увірвався терпець, у поті чола, замилювати очі.

 

 

Доберіть пояснення до перифраза всесвітня павутина:

а) інтернет; б) мафія; в) глобалізація; г) торговельна мережа.

 

 

Доберіть пояснення до перифраза королева наук:

а) алгебра; б) математика; в) геометрія; г) астрономія.

 

 

Доберіть пояснення до перифраза штучний інтелект:

а) автомобіль; б) ЕОМ; в) навігатор; г) робототехніка.

 

 

Доберіть відповідник до перифразабілікомірці:

а) лаборанти; б) лікарі; в) офісні працівники; г) дослідники.

 

 

Доберіть відповідник до перифразагарант Конституції:

а) прем’єр-міністр України;

б) Голова Верховної Ради України;

в) Президент України;

г) Голова Ради національної безпекиіоборони України.

 

 

Слововживання

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.113 с.)