Засобом виділення в реченні слова, яке несе особливе смислове навантаження, єМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Засобом виділення в реченні слова, яке несе особливе смислове навантаження, єа) фразовий наголос;

б) логічний наголос; в) словесний наголос; г) побіжний наголос.


Ритмічно-інтонаційну та смислову єдність відрізку усного мовлення, що складається з одного чи кількох слів, забезпечує:

а) фразовий (синтагматичний) наголос;

б) логічний наголос; в) словесний наголос; г) побіжний наголос.

 

 

Інтонаційну виразність усного мовлення НЕ забезпечують уміння:

а) використовувати різні види наголосу;

б) змінювати темп мовлення;

в) робити паузи, змінювати висоту тону;

г) правильно добирати слова.

 

 

Норми, які передбачають дотримання правил наголошування слів, – це:

а) словотвірні;

б) орфоепічні;

в) орфографічні;

г) акцентуаційні.

 

 

Основний елемент інтонації, який пов’язаний з виділенням слова у реченні, фразі, – це:

а) пауза;

б) наголос;

в) тональність;

г) видих.

 

 

У словах котрого рядка правильно поставлено наголос:

а) кажу; заміжня, чисельник, монолог;

б) стійкий; випадок, збірний, вітчим;

в) літопис, подруга, завдання, три роки.

 

 

У словах котрого рядка правильно виділено наголос:

а) разом, подруга, одного, котрий, свого;

б) вірші, дробовий, двадцятеро, ненависть, вимова;

в) була, ходжу, виразно, чотирнадцять, український.

 

 

У котрому рядку правильно наголошено слова:

а) хто-небудь, всього, різкий, одинадцяти;

б) хто-небудь, всього, різкий, одинадцяти;

в) хто-небудь, всього, різкий, одинадцяти;

 

 

У котрому рядку всі слова наголошено правильно:

а) аристократія, громадський, одинадцять;

б) громадянин, автократія, тризуб;


в) аристократія, громадський, одинадцять;

г) громадянин, автократія, тризуб.

 

 

У котрому рядку є слова, що мають подвійний наголос:

а) адресний, більмовий, вивідач, гідрометр, дипломатія;

б) легеневий; молодик, меблевий, жовтизна, хронограф;

в) білизна, відзвук, католицький, правописний, користувач.

 

 

У котрому рядку всі слова мають подвійний наголос:а) пересічний, відтінок, користування, простий, високо; б) корисний, запитання, приятель, колесо, чисельник;

в) витрата, новий, провели, ламкий, каталог;

г) алфавіт, завжди, будівельник, новий, добуток.

 

 

У котрому рядку всі слова мають подвійний наголос:

а) чисельник, запитання, приятель, колесо, корисний;

б) відтінок, висіти, помилка, простий, пересічний;

в) завдання, випадок, приятель, новий, кажу;

г) морквяний, волошковий, відомий, знайомий, відданий.

 

 

У котрому рядку всі слова мають подвійний наголос:

а) разом, випадок, пишу, питання, чотирнадцять;

б) феномен, одинадцять, діаметр, гуртожиток, були;

в) завжди, відтинок, заголовок, самий, гаряче;

г) ясний, атлас, відомості, шкільний, студентський.

 

 

У котрому рядку всі слова мають подвійний наголос:

а) дробовий, котрий, чисельник, ходжу, але;

б) засідання, байдуже, простий, перегнутий, чималий;

в) насамперед, приятель, навчання, заново, відобразити;

г) діалог, полілог, міліметр, вартовий, гуртожиток.

 

 

У котрому рядку всі слова мають подвійний наголос:

а) витрата, новий, провели, ламкий, каталог;

б) завдання, випадок, приятель, новий, котрий;

в) чималий, перевізник, заголовок, оповідач, якось;

г) читання, пізнання, Черкащина, Васильківщина, Полтавщина.

 

 

У котрому рядку всі слова мають подвійний наголос:

а) ясний, користування, переріз, пружний, слідом;

б) одинадцять, випадок, дробовий, подруга, кілометр;

в) разом, черговий, пишу, питання, чотирнадцять;

г) робітничий, свідомий, черговий, теоретичний, практичний.


У котрому рядку всі слова мають подвійний наголос:

а) високо, ядерний, простий, дочиста, увігнутий;

б) тісний, речовина, котрий, двадцятеро, ознака;

в) предмет, добуток, квартал, корисний, навчання;

г) відомий, знайомий, ясний, бавовняний, морквяний.

 

 

У котрому рядку всі слова мають подвійний наголос:

а) знаменник, добуток, дробовий, свого, була;

б) увіткнутий, користування, різновид, самий, пересічний;

в) розбір, цього, докорінний, поняття, кажу;

г) знаний, загадковий, знайомий, пурпуровий, відповідний.

 

 

У котрому рядку всі слова мають подвійний наголос:

а) чисельник, сантиметр, роблю, приземний, твого; б) речовина, розв’язок, похибка, дешево, півтори; в) пружний, чималий, засідання, помилка, натроє; г) високо, глибоко, стоячи, правлячи, довго.

 

 

У якому рядку всі слова мають подвійний наголос:

а) байдуже, контрактовий, добуток, довідник;

б) загадка, сосна, якось, одинадцять;

в) алфавіт, відчай, ясний, доповідач;

г) феномен, простий, посвідка, фермент.

 

 

У якому рядку всі слова мають подвійний наголос:

а) алфавіт, лавровий, ясний, доповідач;

б) загадка, сосна, якось, одинадцять;

в) байдуже, контрактовий, добуток, довідник;

г) феномен, простий, посвідка, фермент.

 

 

У якому рядку слова можуть мати два паралельні наголоси:

а) завдання, випадок, алкоголь, феномен, кажу;

б) черговий, бюлетень, медикамент, ветеринарія, було;

в) взяла, чотирнадцять, новий, наркоманія, рентгенографія;

г) висіти, неглибоко, завжди, помилка, ясний.

 

 

У якому рядку слова можуть мати два паралельні наголоси:

а) висіти, мабуть, весняний, завжди, помилка, ясний;

б) роблю, черговий, бюлетень, медикамент, ветеринарія, було;

в) взяла, чотирнадцять, новий, наркоманія, рентгенографія, каталог;

г) завдання, випадок, диспансер, алкоголь, феномен, кажу.


Виберіть рядок, в якому всі слова мають подвійний наголос, що не впливає на зміну значення слова:

а) помилка – помилка; характерний – характерний, відомість – відомість;

б) виходити – виходити, вигода – вигода, помилка – помилка;

в) порівну - порівну, помилка – помилка, заголовок – заголовок;

г) плавний – плавний, замок – замок, прорізати – прорізати.

 

 

Виберіть рядок, у якому всі слова мають подвійний наголос, що не вливає на зміну лексичного значення:

а) по΄милка – поми΄лка; хара΄ктерний – характе΄рний, ві΄домість – відо΄мість;

б) вихо΄дити – ви΄ходити, па΄ша – паша΄, по΄милка – поми΄лка;

в) по΄ра – пора΄, за΄мок – замо΄к, атла΄с - а΄тлас, ви΄года – виго΄да;

г) фа΄рфор – фарфо΄р, по΄милка – поми΄лка, за΄головок – заголо΄вок.

 

 

У котрому рядку є слова, у яких наголос може змінити значення слова:

а) короповий, лебедячий, лікарський, людський;

б) мандрівний, судовий, марганцевий, милостивий; в) начинковий, осяйний, первісний, передзимовий; г) перейнятий, пересильний, плавний, громадський.

 

 

У котрому рядку в усіх словах наголос може змінити лексичне значення:

а) онуча, запал, орган, очко;

б) перевірка, перевесло, пережиток;

в) заголовок, вигода, небіж, оповідач;

г) заставка, затишок, музика, алфавіт.

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) читання; б) разом; в) корисний; г) подання.

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) новий; б) рукопис; в) два томи; г) видання.

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) новий; б) ринковий; в) грошовий; г) маркетинг.

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) пишу; б) об’єднання; в) випадок; г) ознака.

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) несу; б) об’єднання; в) позначка ; г) дебітор.

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) наведу; б) помилка; в) низький ; г) два місяці.


У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) заводити; б) відомості; в) фаховий; г) маркетинговий

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) беремо; б) кілометр; в) черговий; г) два числа.

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) листопад ; б) чотирнадцять ; в) квартал; г) покажчик

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) одного; б) двадцятеро; в) одинадцять; г) каталог.

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) текстовий; б) нульовий ; в) програмовий; г) мережевий.

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) новий; б) цільовий; в) нерозкладний; г) стійкий.

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) пишу; б) об’єднання; в) заголовок; г) ознака.

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) несу; б) випадки; в) позначка; г) два томи.

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) наведу; б) помилка; в) добуток; г) два номери.

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) величина; б) відомості; в) фаховий; г) пересічний.

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) беремо; б) кілометр ; в) черговий; г) два числа.

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) листопад ; б) чотирнадцять; в) квартал; г) покажчик.

 

 

У котрому зі слів правильно виділено наголошений склад:

а) одного; б) двадцятеро; в) одинадцять; г) чотирнадцять .

 

 

У якому слові правильно виділено наголошений голосний звук:

а) кажу; б) літопис; в) подруга; г) два сини.

 

 

У якому слові правильно виділено наголошений голосний звук:

а) одинадцять; б) новий; в) рукопис; г) три брати.


У якому слові правильно виділено наголошений голосний звук:

а) лібрето; б) догмат; в) співробітництво; г) емпатія.

 

 

У якому слові правильно виділено наголошений голосний звук:

а) апраксія; б) ненависть; в) завдання; г) навчання.

 

 

У якому слові правильно виділено наголошений голосний звук:

а) арбітраж; б) податковий; в) трансферний; г) зобов’язання.

 

 

У якому слові правильно виділено наголошений голосний звук:

а) везла документи; б) недоторканна особа;

в) недоторканні кордони; г) вимова шиплячих.

 

 

У якому слові правильно виділено наголошений голосний звук:

а) демократія; б) читання; в) обстріл; г) посланник.

 

 

У якому слові правильно виділено наголошений голосний звук:

а) жирант; б) неприєднання; в) співробітництво; г) кредитор.

 

 

У якому слові правильно виділено наголошений голосний звук:

а) квартал; б) мізерний; в) запитання; г) одинадцять.

 

 

У якому слові правильно виділено наголошений голосний звук:

а) комюніке; б) неприєднання; в) співробітництво; г) дипломатія.

 

 

У якому слові правильно виділено наголошений голосний звук:

а) лікарський; б) догмат; в) співробітництво; г) емпатія.

 

 

У якому слові правильно виділено наголошений голосний звук:

а) менеджмент; б) маркетинг; в) завдання; г) навчання.

 

 

У якому слові правильно виділено наголошений голосний звук:

а) полілог; б) соціометрія; в) пізнання; г) зобов’язання.

 

 

У якому слові правильно виділено наголошений голосний звук:

а) феномен; б) генезис; в) вести; г) нести.

 

 

У котрому рядку всі слова наголошено правильно:

а) три томи, двадцятеро, одного;

б) три томи, двадцятеро, одного; в) три томи, двадцятеро, одного; г) три томи, двадцятеро, одного.


У котрому рядку всі слова наголошено правильно:

а) мого, чотирнадцять, кажу;

б) мого, чотирнадцять, кажу; в) мого, чотирнадцять, кажу; г) мого, чотирнадцять, кажу.

 

 

У котрому рядку всі слова наголошено правильно:

а) міліметр, одинадцять, одним;

б) міліметр, одинадцять, одним;

в) міліметр, одинадцять, одним;

г) міліметр, одинадцять, одним.

 

 

У котрому рядку всі слова наголошено правильно:

а) запитання, одинадцять, до одного;

б) запитання, одинадцять, до одного; в) запитання, одинадцять, до одного; г) запитання, одинадцять, до одного.

 

У котрому рядку всі слова наголошено правильно:

а) два брати, одному, чотирнадцять;

б) два брати, одному, чотирнадцять; в) два брати, одному, чотирнадцять; г) два брати, одному, чотирнадцять.

 

 

У якому рядку всі слова наголошено правильно:

а) гетероперехід, калориметр, цукри, тужавіти;

б) три томи, заказник, одного, ознака; в) шавлія, щелепа, добуток, виразний; г) осока, лупа, нюховий, липкий.

 

 

У якому варіанті відповідей подано всі слова з правильним наголосом:

а) добуток, одинадцять, позначка;

б) виняток, кілометр, одного;

в) добуток, беру, катет;

г) пізнання, дробовий, випадок.

 

 

У якому варіанті відповідей подано всі слова з правильним наголосом:

а) чотирнадцять, стереометрія, дробовий;

б) випадок, добуток, пізнання;

в) катет, квадратичний, тригонометрія;

г) мегабайт, беру, одинадцять.


У якому рядку виділено букву, яка позначає правильний словесний наголос:

а) диплоЇдний, сАльник, сАмий, сУшений;

б) зАродковий, сушЕний, діАлог, слинА;

в) бронхоскопІя, соматометрІя, заміжнЯ, жАлити;

г) зАлоза, біомЕтрія, прОшарок, малИновий

 

 

У якому рядку виділено букву, яка позначає правильний словесний наголос:

а) затвердИти, кАнцерогенний, мигдалЕвий, мімІкрія;

б) затвЕрдити, трІйчастий, чотИрнадцять, плодовИй;

в) йдемО, термОметр, агронОм, цЕнтнер;

г) мімікрІя, місткИй, одинАдцять, накрИвка.

 

У якому рядку виділено букву, яка позначає правильний словесний наголос:

а) йдемО, гігрОметр, алкогОль, цЕнтнер;

б) затвЕрдити, трІйчастий, чотИрнадцять, мілімЕтр;

в) затвердИти, амперометрІя, обтІчний, завшИршки;

г) довіднИк, місткИй, Експерт, вимОга.

 

 

У якому рядку виділено букву, яка позначає правильний словесний наголос:

а) недармА, діАлог, площИна, довІдник;

б) недАрма, вслУхатися, сАмий, конституЕнта;

в) прошАрок, десяткОвий, листОпад, асимЕтрія;

г) підтвердИти, однорАзовий, заміжнЯ, кілОметр.

 

 

У якому рядку виділено букву, яка позначає правильний словесний наголос:

а) рОблю, вІдомість, вИхровий децИль;

б) гранатоЕдр, декремЕнт, потенціометрІя, одинАдцять;

в) диспансЕр, потенціОметр, інтерферомЕтрія, гомотОпія;

г) обмІряти, одноциліндрОвий, двохОсьовий, мережА.

 

 

У якому рядку виділено букву, яка позначає правильний словесний наголос:

а) двІйковий, черговИй, нОшу, каталОг;

б) квАртал, одИнадцять, рукОпис, пишУ; в) предмЕт, портфЕль, читАння, добУток; г) листОпад, кОтрий, корИсний, вИсіти.

 

 

Виберіть рядок, у котрому всі слова наголошено правильно:

а) по΄милка, поня΄ття, сантиме΄тр, сільськогоспода΄рський;


б) ектопла΄зма, філо΄генез, орнітоло΄гія, родови΄ще;

в) нести΄, пе΄рвісний, нікотри΄й, о΄знака;

г) зна΄менник, кропи΄ва, кубоме΄тр, легене΄вий.

 

 

Виберіть рядок, у котрому всі слова наголошено правильно:

а) зна΄менник, кропи΄ва, кубоме΄тр, легене΄вий;

б) мано΄метр, мілі΄метр, мого΄, надпрові΄дний;

в) по΄милка, поня΄ття, сантиме΄тр, сільськогоспода΄рський, спектро΄граф;

г) нести΄, пе΄рвісний, нікотри΄й, о΄знака, ви΄мова.

 

 

Виберіть рядок, у котрому всі слова наголошено правильно:

а), діало΄г, діа΄метр, зада΄рма, деци΄метр;

б) обіця΄нка, чотирна΄дцять, периме΄тр, пи΄шу;

в) ідете΄, ім’я΄, кіломе΄тр, кори΄сний;

г) це΄нтнер, площи΄на, хроно΄метр, кристалографі΄я.

 

 

У котрому рядку правильно підкреслено наголошені склади:

а) телефон, разом, черговий, виразно, ім’я;

б) низький, підлітковий, ллємо, кілометр;

в) шофер, вимова, документ, фаховий.

 

 

У котрому рядку правильно підкреслено наголошені склади:

а) аристократія, батьківщина, Бойківщина, глинястий, ідемо;

б) вимова, гостями, ґрунтовий, дворазовий, пізнання;

в) перепис, дешево, до самого ранку, допоміжний, б’єте.

г) термометр, течія, того, міліметр.

 

 

У котрому рядку правильно підкреслено наголошені склади:

а) ненависть, завдання, процент, два брати, одного;

б) Олег, ходжу, низький, одинадцятий, роблю;

в) каталог, чотири томи, громадянин, термометр, сантиметр. г) черпати, чорнозем, ходжу, чотирнадцять.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.124.56 (0.025 с.)