Відповідальної службової особи, яка складає документ, й гербова печаткаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповідальної службової особи, яка складає документ, й гербова печаткаорганізації – це реквізити:

а) автобіографії;

б) характеристики;

в) резюме;

г) рекомендаційного листа.__

Назва виду документа, текст, дата написання, підпис – це реквізити:

а) автобіографії;

б) характеристики;

в) резюме;

г) заяви.

 

 

Назва виду документа, текст, висновок, призначення документа, дата, підпис, печатка – це реквізити:

а) характеристики;

б) резюме;

в) рекомендаційного листа;

г) доручення.

 

 

Різновиди візитних карток:

а) ідентифікаційна, сімейна, особиста;

б) візитна картка фірми, установи, організації; автономна;

в) ідентифікаційна, сімейна, товариська;

г) візитна картка фірми, установи, організації; автономна; сімейна.

 

 

Від першої особи пишуть такі документи:

а) протокол, заяву, автобіографію;

б) довідку; доповідну записку, наказ;

в) характеристику, розписку, доручення;

г) заяву, автобіографію, розписку.

 

 

Протоколи бувають:

а) скорочені, розлогі, автобіографічні;

б) повні, розгорнуті, стенографічні;

в) повні, стислі, стенографічні;

г) повні, короткі, ідентифікаційні.

 

 

Пояснювальні записки бувають:

а) установчі, особисті;

б) інформаційні, індивідуальні;

в) службові, особисті;

г) розпорядчі, колективні.

 

 

Особисту заяву оформляють:

а) від руки на бланку установи з вихідним номером документа;

б) машинописом на бланку установи;

в) від руки в одному примірнику;

г) від руки у двох примірниках.


Інформацію про факти, події викладають в автобіографії:

а) у послідовності, що зумовлюється ступенем важливості певної інформації;

б) у хронологічній послідовності;

в) у послідовності, що чітко визначається стандартами оформлення документів щодо особового складу;

г) у будь-якій послідовності.

 

 

У котрому рядку є помилка в оформленні анкетних відомостей характеристики:

а) студентки І курсу Інституту української філологи Національного

педагогічного університету імені М П Драгоманова Ковальчук Олени Ігорівни,

1987 року народження, освіта вища незакінчена;

б) Коваленка Олександра Івановича, учня 11 класу ЗОШ № 245 м Києва,

1989 року народження, українця;

в) Мельник Світлани Вікторівни, аспірантки кафедри прикладної математики.

 

 

На бланках дату підписання документа ставлять:

а) під текстом зліва;

б) у правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком;

в) у лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці;

г) під текстом справа.

 

 

Заголовок до тексту службового листа оформлюють:

а) посередині рядка з великої літери;

б) від межі лівого берега без відступу з великої літери;

в) від межі лівого берега з відступом з великої літери;

г) від межі лівого берега з відступом з малої літери.

 

 

Виберіть правильний варіант оформлення адреси:

а) вул. Зернова, буд. 5, кв. 15, Львів;

б) м. Львів, вул. Зернова, будинок 5, квартира 15;

в) вул. Зернова, буд. 5, кв. 15, м. Львів Львівської обл.;

г) м. Львів, вул. Зернова, 1/ 15.

 

 

На наступну сторінку документа можна переносити:

а) підпис; б) дату і підпис; в) не менше двох рядків тексту.

 

 

Прізвище особи, яка звертається із заявою, має форму:

а) родового відмінка з прийменником від; б) родового відмінка без прийменника від; в) знахідного відмінка;

г) давального відмінка.


Виберіть правильний варіант оформлення тексту заяви:

а) Завідувачеві


 

 

Прошу Вашого дозволу….


кафедри туризму географічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

доц. Мальській М.П. студента ГРТ-51с

Черняка Маркіяна Олеговича

 

З а я в а


 

 

10.09. 2014 (підпис)

 


б)

 

 

Прошу Вашого дозволу….


 

Заява


 

 

Завідувачеві кафедри туризму географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка

доц. Мальській М.П.

Черняка Маркіяна Олеговича студента ГРТ-51с


 


10.09.14.


 

 

(підпис)


 


в)

 

Заява

Прошу Вашого дозволу….


 

 

Завідувачеві кафедри туризму географічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

доц. Мальській М.П. студента ГРТ-51с

Черняка Маркіяна Олеговича


 

 

(підпис) 10.09.14 року. г)


Доцентові Мальській М.П. завідувачеві

кафедри туризму географічного факультету М.О. Черняка

студента ГРТ-51с

Заява

Прошу Вашого дозволу….

 

 

10 вересня 2014 року

 

 

Якого реквізиту в заяві не використовують:

а) дата;

б) підпис;

в) розшифрування підпису;

г) текст.

 

 

Виберіть правильний спосіб оформлення додатка в заяві:

а) До заяви додаю;

б) Додається;

в) У додатку;

г) Документи.

 

 

Для висловлення прохання в заяві використовують конструкцію:

а) Дозвольте бути відсутнім…

б) Прошу звільнити мене…

в) Я, Мельник О., хочу, щоб мене звільнили…

г) Будь ласка, звільніть мене…

 

 

Виберіть правильний варіант оформлення переліку документів, що додають до заяви:

а) До заяви прикладаються такі документи;

б) До заяви додаються слідуючі документи;

в) До заяви додаються наступні документи;

г) До заяви додаю.

 

 

Основними реквізитами автобіографії є:

а) назва документа, текст, дата, підпис;

б) назва документа, текст, дата, підпис, печатка;

в) назва документа, текст, дата, підпис, засвідчення підпису;

г) відомості про адресанта, текст, дата, підпис.

 

 

Якого реквізиту в автобіографії не використовують:

а) назва документа;


б) текст;

в) підпис;

г) розшифрування підпису.

 

 

Зазначте варіант правильного написання датинародження в тексті автобіографії:

а) …народився 20.03.1993 року;

б) …народився 20 березня 1993 року;

в) …народився двадцятого березня 1993 року;

г) … народився 20 березня 93 року.

 

Визначте правильний варіант оформлення відомостей про склад сім’ї в автобіографії:

а) Склад сім’ї: батько – Василенко П. В., учитель математики; мати –

Василенко Г. П., домогосподарка;

б) Я проживаю разом з батьками: Василенко П. В. та Василенко Г. П.;

в) Мої батьки: Василенко П. В. – учитель математики та Василенко Г. П. –

домогосподарка;

г) Склад сім’ї:

батько – Василенко Петро Васильович, 1960 року народження, учитель математики ЗОСШ № 1 м. Львова;

мати – Василенко Ганна Петрівна, 1962 року народження, домогосподарка.

 

 

Із поданих фрагментів виберіть правильний варіант початку доручення:

а) Васильчук Іван Степанович доручає…;

б) Це доручення видане мною, Васильчуком Іваном Степановичем, який доручає…;

в) Громадянин Васильчук Іван Степанович доручає цим…;

г) Я, Васильчук Іван Степанович, доручаю…;

 

 

Виберіть правильний початок автобіографії:

а) Я, Х.М. Худиш,…;

б) Я, Христина Миронівна Худиш…;

в) Я, Худиш Х.М., …;

г) Я, Худиш Христина Миронівна...

 

 

а) Завідувач кафедри фізичної географії прізвище ініціали підпис
б) Завідуючий кафедри фізичної географії ініціали прізвище підпис
в) Завідуючий кафедри фізичної географії підпис прізвище ініціали
г) Завідувач кафедри фізичної географії підпис ініціали прізвище

 

Виберіть правильне оформлення підпису в документі:


Види наукових робіт

 

 

Текст, який є письмовим викладом власних результатів наукового дослідження і метою якого є виявлення знань студентів з конкретної дисципліни на певному етапі навчання, – це:

а) наукова робота (курсова, дипломна);

б) стаття;

в) реферат;

г) тези.

 

 

Коротка характеристика змісту книги, статті, дисертації – це:

а) конспект;

б) анотація;

в) бібліографія;

г) резюме.

 

 

Стислий письмовий виклад змісту першоджерела (лекції, виступу, промови, книги, статті тощо) це:

а) стаття; б) тези; в) конспект; г) рецензія.

 

 

Тези – це:

а) короткий письмовий виклад змісту книги, статті тощо;

б) послідовно сформульовані основні ідеї, думки та положення доповіді, лекції чи статті;

в) короткі відомості про книгу, статтю, монографію з погляду призначення, змісту, виду, форми тощо.

 

 

Анотація – це:

а) короткі відомості про книгу, статтю, монографію з погляду визначення,

змісту, виду, форми й інших особливостей;

б) розлогі відомості про книгу, статтю, монографію з погляду призначення, змісту, виду, форми й інших особливостей;

в) спорадичні відомості про книгу, статтю, монографію з погляду визначення,

змісту, виду, форми й інших особливостей.

 

 

Текст, написаний на основі запозичення в інших авторів матеріалів без самостійного їх створення, – це:

а) компіляція; б) конспект; в) реферат; г) анотація.

 

 

Доказ – це:

а) система умовиводів, логічна послідовність міркувань, що використані для

аналізу;

б) система умовиводів, логічна послідовність міркувань, що використані для встановлення істинності (помилковості) твердження;


в) система умовиводів, логічно вмотивованих, що використані для встановлення істинності (помилковості) комунікації;

г) система умовиводів, логічна послідовність міркувань, що використані для встановлення істинності (помилковості) спілкування.

 

 

Членування тексту на блоки інформації, їх називання, розкриття смислової структури тексту:

а) сепарація;

б) компресія;

в) ідентифікація;

г) типологізація;

д) дискретність.

 

 

Наукова доповідь – це:

а) компактне повідомлення на спеціальну тему, фіксується в усній чи письмовій

формі і виголошується на засіданні наукового товариства;

б) стисле повідомлення на спеціальну тему, фіксується в усній чи письмовій формі і виголошується на засіданні наукового товариства;

в) науковий документ, у якому викладено результати науково-дослідної роботи, опублікований або прочитаний в аудиторії;

г) актуальне повідомлення на спеціальну тему, фіксується в усній чи письмовій формі і виголошується на засіданні наукового товариства.

 

 

Науковий диспут – це:

а) обговорення важливої проблеми через зіткнення різних поглядів і

утвердження власного погляду, хоч і на шкоду іншим:

б) обговорення проблеми або групи питань задля досягнення істини через зіставлення аргументів;

в) форма організації попередньо підготовленого публічного обговорення складного суперечливого питання, у процесі якої наявні різні (іноді

протилежні) погляди;

г) обговорення проблеми або групи питань задля дискутування.

 

 

Науковий виступ – це:

а) публічне виголошення промови (думки) з певного питання;

б) непублічне інформування аудиторії з певного питання;

в) широкий діалог з певного питання;

г) виголошення промови (думки) з певного питання.

 

 

Аналітико-синтетичне опрацювання наукового джерела, аналіз його основних положень, фактів, результатів, висновків – це:

а) монографія; б) резюме;

в) анотація; г) реферат.


Котрого з елементів наукових робіт у рефераті не подають:

а) титульна сторінка;

б) план; в) текст; г) зміст;

д) список використаної літератури.

 

 

Титульна сторінка реферату НЕ містить реквізиту:

а) назва міністерства;

б) тема;

в) місце і рік написання;

г) відомості про керівника.

 

 

Титульна сторінка курсової роботи НЕ містить відомостей про:

а) керівника роботи;

б) автора роботи;

в) місце і рік написання роботи;

г) структуру роботи.

 

 

Курсова (дипломна, магістерська) робота складається з таких основних змістових частин:

а) титульна сторінка, зміст, основна частина;

б) основна частина, висновки, додатки;

в) основна частина, додатки;

г) вступ, основна частина, висновки, бібліографія.

 

 

Предмет дослідження курсової (дипломної, магістерської) роботи – це:

а) основні шляхи, прийоми розв’язання проблеми;

б) матеріал, який безпосередньо аналізують;

в) проміжний результат, якого планує досягти дослідник;

г) явище, обране для вивчення, яке зумовлює проблемну ситуацію.

 

 

Джерельна база наукового лінгвістичного дослідження – це:а) ключові слова, терміни, методи лінгвістичного дослідження; б) основні шляхи і прийоми розв’язання проблеми;

в) носії фактичного матеріалу (словники, наукові статті, підручники);

г) матеріал, який безпосередньо аналізують.

 

 

Опис літератури здійснено правильно:

а) Соціологія і психологія : навч. посіб. / за ред. Ю. Ф. Пачковського. – К. : Каравела, 2009. – 760 с.

б) С.В. Шевчук, І.В. Клименко. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: 2010. – С. 696.


в) Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови. – Х.,

«Либідь», 2007. – 360 ст.

 

 

Опис літератури здійснено правильно:

а) Економічна теорія : у 2 кн. Кн. 1. Макроекономіка : навч. посіб. / за ред.

З. Г. Ватаманюка, С. М. Панчишина. – К. : Заповіт, 1997. – 408 с.

б) Позняк О. Теоретико-методичні основи дослідження самозайнятості в

Україні. – У журн.: Україна: аспекти праці. – 2000, №8, С. 3–7.

в) Соціологія і психологія / Навчальний посібник // За ред. Ю. Ф. Пачковського.

– К., Каравела, 2009. – 760 С.

 

 

Виберіть варіант правильно оформленого бібліографічного опису:

а) Ганюк Л. Дослідження діелектричних властивостей волокнистого матеріалу /

Л. Ганюк, В. Ігнатков // Український фізичний журнал. – 1995. – Т. 40. – №6. – С. 627–629;

б) Ганюк Л., Ігнатков В. Дослідження діелектричних властивостей волокнистого матеріалу // Укр. фіз. журн. – 1995. – Т. 40. – №6. – С. 627–629; в) Л. Ганюк, В. Ігнатков «Дослідження діелектричних властивостей

волокнистого матеріалу» // Укр. фіз. журн. – 1995. – Т. 40. – №6. – С. 627–629; г) Ганюк Л., Ігнатков В. Дослідження діелектричних властивостей волокнистого матеріалу / Укр. фіз. журн., 1995. Т. 40 (№6). – Стор. 627–629.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.022 с.)