ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?Необхідно виховувати культуру мови як запоруку піднесення культури суспільної думки і суспільно корисної праці (В.Русанівський).

а) є 1 помилка, потрібна кома перед словом як;

б) є 1 помилка, прикладку як запоруку з обох боків треба виділити комами;

в) помилок немає;

г) є 2 помилки; прикладку як запоруку з обох боків треба виділити комами, потрібна кома перед і.

№7

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Телеграма, може, бути вітальною, наприклад у зв’язку з національним святом чи з призначенням на певну посаду тощо (підр.).

а) помилок немає;

б) слово може не потрібно виділяти комами;

в) слово може не потрібно виділяти комами, після слова наприклад потрібна кома;

г) слово може не потрібно виділяти комами, після слова наприклад потрібна кома, перед словом тощо потрібна кома.

№8

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Просимо Вас якнайшвидше розглянути листа і якщо у проекті договору більше немає пунктів, що викликали б у Вас сумніви повідомити нас про готовність підписати договір між нашими підприємствами (підр.).

а) помилок немає;

б) потрібна кома перед і, кома після слова сумніви;

в) потрібні кома перед якщо, тире перед словом повідомити;

г) кома перед і, кома перед якщо, кома перед слово повідомити;

д) кома перед якщо, кома перед слово повідомити.

№9

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Певна річ Ви не завжди можете задовольнити прохання, прийняти ту чи іншу пропозицію, і тому змушені відмовити у співпраці (підр.).

а) потрібна двокрапка після слів певна річ;

б) помилок немає;

в) не потрібна кома перед і;

г) потрібна кома після слів певна річ;

д) потрібна кома після слів певна річ, не потрібна кома перед і.

№10

Поясніть вживання виділеного розділового знака.

Основою мовленнєвої культури є грамотність, тобто дотримання загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови (підр.).

а) кома між однорідними членами речення;

б) кома відокремлює поширену прикладку;

в) кома виділяє вставлену конструкцію;

г) кома відокремлює додаток.

 

№11

Поясніть вживання виділеного розділового знака.

У гарантійних листах слід дотримуватися етичних норм спілкуванняу ввічливій, тактовній формі висловлювати готовність до певних дій (підр.).

а) тире між частинами складного безсполучникового речення;

б) тире між частинами складносурядного речення;

в) тире відокремлює поширену прикладку;

г) тире на місці пропущеного дієслова-зв”язки.

№12

Чи правильно вжито розділові знаки:

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, обумовленої сторонами в контракті (підр.).

а) потрібна двокрапка після слова чинності;

б) потрібна кома перед або;

в) потрібна двокрапка після слова чинності і не потрібна кома після слова дати;

г) в реченні немає помилок.

№13

Який розділовий знак (чи знаки) потрібно поставити

В цьому реченні? Чому?

Отже найголовніше для написання прес-релізу обізнаність із предметом повідомлення та достатня інформованість (підр.).

а) потрібно тире після слова прес-релізу, щоб відокремити прикладку;

б) потрібна кома після слова отже, щоб виділити вставне слово;

в) потрібна кома після слова отже (вставне) і двокрапка після слова прес-релізу, бо воно узагальнювальне;

г) потрібно тире після слова прес-релізу на місці пропущеного дієслова-зв”язки; кома після слова отже, щоб виділити вставне слово.

№14

Чи потрібно в цьому реченні перед як ставити кому, чому?

Оголошення бувають як окремих організацій, підприємств, державних установ, навчальних закладів, так і приватних осіб (підр.).

а) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується підрядне речення;

б) не потрібно, бо у парному сполучнику як….так кома ставиться лише перед другою частиною;

в) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується прикладка;

г) потрібно, тому що у парних сполучниках кома ставиться перед обома частинами.

№15

Чи потрібно в цьому реченні перед як ставити кому, чому?

Контракт може укладатися як з ініціативи керівника підприємства, установи, так і особи, яка наймається на роботу (підр.).

а) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується підрядне речення;

б) не потрібно, бо у парному сполучнику як….так кома ставиться лише перед другою частиною;

в) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується прикладка;

г) потрібно, тому що у парних сполучниках кома ставиться перед обома частинами.

№16

Відповідно до якого правила в реченні вжито тире:

Резюме – це документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особистості, яка його складає (підр.).

а) тире між підметом і присудком;

б) тире між частинами складного безсполучникового речення;

в) тире між частинами складносурядного речення;

г) тире відокремлює поширену прикладку.

№17

За яким правилом у наведеному нижче реченні вжито тире:

Пам”ятайте: із тексту резюме має вимальовуватися образ автора – досвідченого, надійного, чесного працівника (підр.).

а) тире між частинами складного безсполучникового речення;

б) тире між частинами складносурядного речення;

в) тире відокремлює поширену прикладку;

г) тире на місці пропущеного дієслова-зв”язки.

№18

Який розділовий знак потрібно поставити після слова “реквізитів”? Чому?

Може бути й інший варіант розміщення реквізитів спочатку називається посада, яку ви обіймаєте зараз, потім у зворотному, хронологічному порядку перераховуються посади, які ви обіймали до цього, а в кінці зазначається освіта (підр.).

а) тире між частинами складного безсполучникового речення;

б) двокрапку між частинами складного безсполучникового речення;

в) кому між частинами складносурядного речення;

г) тире між частинами складносурядного речення.

№19

В якому із поданих речень тире вжито, щоб відокремити прикладку?

1. Людина створила культуру, а культура – людину (В.Русанівський).

2. Грамотне, багате мовлення – не тільки ефективний засіб передачі й сприйняття думок та образів (З журналу).

3. Зачинателем нової української літературної мови був І.П.Котляревський – автор перших великих художніх творів українською мовою (підр.).

а) 1; б) 2; в) 3.

 

№20

За якої умови в складних безсполучникових реченнях

Ставиться двокрапка?

а) якщо у першій частині вказується на час або умову, за якої відбувається дія у другій частині;

б) якщо друга частина вказує на причину того, про що йдеться в першій;

в) якщо друга частина виражає наслідок або висновок з того, про що говорилося у першій.

№21

Поставити пропущені розділові знаки

При цьому керівник закладу освіти і працівник повинні за угодою сторін не пізніше як за 2 місяці визначитись у такому разі контракт припиняє дію, контракт продовжується або укладається на новий термін.

а) потрібна кома перед як, кома після слів у такому;

б) потрібна кома перед як, тире після слів у такому;

в) потрібно двокрапку після слів у такому, кому перед або;

г) потрібно двокрапку після слів у такому.

№22

Поставити пропущені розділові знаки

Різновидом вказівки є припис розпорядчий документ який видається деякими посадовими особами і стосується установи, її структурного підрозділу чи окремого працівника.

а) кома перед який, кома перед чи;

б) двокрапка після слова припис, кома перед чи;

в) тире після слова припис, кома перед словом який;

г) тире після слова припис, кома перед і.

 

№23

Чи буває слово принаймні вставним?

а) ніколи не буває вставним;

б) завжди вставне;

в) залежно від змісту речення буває вставним.

№24

Які із наведених слів ніколи не бувають вставними:

а) мабуть, щоправда, крім того, а втім, отже;

б) може, можливо, безумовно, напевно;

в) навіть, принаймні, нібито, майже.

№25

Чи потрібні розділові знаки у реченні?

Як правило у резолюції керівник висловлює своє рішення щодо суті розглянутих питань.

а) ні, не потрібні;

б) потрібна кома після слів як правило;

в) потрібні коми після слів як правило й перед словом щодо;

г) потрібна кома перед словом тощо.

№26

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.011 с.)