ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вибрати правильний варіант написання поданих слів1)А (1, 4, 6, 8), Б (2, 3, 9, 10), В (5, 7); 2)А (2, 3, 9), Б (1, 6, 8), В (4, 5, 7, 10); 3)А (1, 4, 5, 9), Б (2, 3, 6, 8), В (7, 10); 4)А (3, 4, 6, 9), Б (2, 7, 10), В (1, 5, 8); 5)А (4, 5, 7, 8), Б (1, 2, 3, 6, 9, 10); 6)А (1, 3, 7), Б (2, 4, 5, 6, 8, 9, 10); 7)А (1, 3, 4, 8, 10), Б (2, 5, 6, 7, 9); 8)А (1, 2, 3, 7), Б (4, 5, 6, 8, 9, 10); 9)А (1, 8), Б (2, 6, 10), В (3, 4, 5, 7, 9); 10)А (2, 3, 4, 5), Б (1, 6, 8, 10), В (7, 9); 11)А (1, 5, 6, 7, 8), Б (2, 3, 4, 8 , 9, 10); 12)А (1, 6), Б (3, 4, 5, 9), В (2, 7, 8, 10); 13)А (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10), Б (6, 7); 14)А (1, 3, 5, 8, 9), Б (2, 6, 7, 10), В (4); 15)А (2), Б (3, 6, 9, 10), В (1, 4, 5, 7, 8); 16)А (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Б (1, 2, 7).

Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

1)1 — А, Б;2 — А; 3 — Б, В; 2)1 — Б; 2 — Б, В; 3 — В; 3)1 — В; 2 — Б; 3 — А; 4)1 — Б; 2 — А; 3 — А, В; 5)1 — Б, В; 2 — Б, В; 3 — Б; 6)1 — Б; 2 — Б; 3 — А; 7)1 — Б; 2 — Б, В; 3 — Б; 8)1 — Б; 2 — А; 3 — Б; 9)1 — Б, В; 2 — Б; 3 — Б; 10)1— Б; 2 — В; 3 — А, Б; 11)1 — А; 2 — Б; 3 — В; 12)1 — Б; 2 — Б; 3 — А, В; 13)1 — А; 2 — Б, 3 — А.

Вибрати правильне пояснення орфограм у наведених словах

1)1 — А; 2 — А; 3 — В; 2)1 — Б; 2 — Б; 3 — А; 3)1 — Б; 2 — В; 3 — А; 4)1 — А; 2 — А; 3 — Б; 5)1 — Б; 2 — А; 6)1 — Б; 2 — В; 3 — Б; 7)1 — В; 2 — В; 3 — В; 8)1 — Б; 2 — В; 3 — Б; 9)1— Б; 2 — Б; 3 — Б; 10)1 — Б; 2 — В; 3 — В; 11)1 — А; 2 — Б; 3 — Б; 12)1 — А; 2 — Б; 3 — В.

Ключ до тесту 5

№1 – г); №2 – в); №3 – г); №4 – а); №5 – б); №6 – в); №7 – в); №8 – д); №9 – д); №10 – б); №11 – в); №12 – г); №13 – г); №14 – б); №15 – б); №16 – а); №17 – в); №18 – б); №19 – в); №20 – б); №21 – г); №22 – в); №23 – а); №24 – в); №25 – б); №26 – в); №27 – а); №28 – б); №29 – в); №30 – в).

Ключ до тесту 6

1 -б); 2 -в); 3 -а); 4 -в); 5 -в); 6 -б); 7 -а); 8 -а); 9 -в); 10 -а); 11 -б); 12 -б), в); 13 -а); 14 -а); 15 -в); 16 -б); 17 -а), в); 18 -б); 19 -б); 20 -а); 21 -б); 22 -а), б); 23 -б); 24 -в); 25 -в); 26 -б), в); 27 -а); 28 -б); 29 -а); 30 -а); 31 -б); 32 -в); 33 -а); 34 -в); 35 -б); 36 -б); 37 -а); 38 -в); 39 -б); 40 -а), в).

Ключ до тесту 4

ТЕСТ 4

 

І. Правопис м’якого знака

 

  А Б В
1. громадянство громадяньство громадянсьтво
2. роскіш розкіш розкішь
3. ріднюсінкий ріднюсінький рідьнюсінький
4. тьмяний тмяний тьм’яний
5. сільский сілський сільський
6. бадьорість бадьорісьть бадьорісьт
7. п’ятьдесят п’ятьдесять п’ятдесят
8. український україньский українский
9. дончин доньчин доньчинь
10. пилність пильність пильніст

 

II. Правопис апострофа

  А Б В
1. воз’єднання возз’єднання воззєднання
2. дит’ясла дитьясла дитясла
3. Лук’янчук Лук’яньчук Лукянчук
4. півящика пів-ящика пів’ящика
5. порятуночьок пор’ятуночок порятуночок
6. Св’ятослав Святослав Св’ятосьлав
7. торфяний торьф’яний торф’яний
8. чотирьохярусний чотирьох’ярусний чотирохярусний
9. черв’ячок червячок червячьок
10. дев’ятьнадцять девятнадцять дев’ятнадцять

 

 

Вибрати правильний варіант написання поданих слів

3)А (1, 4, 5, 9), Б (2, 3, 6, 8), В (7, 10); 4)А (3, 4, 6, 9), Б (2, 7, 10), В (1, 5, 8); 5)А (4, 5, 7, 8), Б (1, 2, 3, 6, 9, 10); 6)А (1, 3, 7), Б (2, 4, 5, 6, 8, 9, 10); 7)А (1, 3, 4, 8, 10), Б (2, 5, 6, 7, 9); 8)А (1, 2, 3, 7), Б (4, 5, 6, 8, 9, 10); 9)А (1, 8), Б (2, 6, 10), В (3, 4, 5, 7, 9); 10)А (2, 3, 4, 5), Б (1, 6, 8, 10), В (7, 9); 11)А (1, 5, 6, 7, 8), Б (2, 3, 4, 8 , 9, 10); 12)А (1, 6), Б (3, 4, 5, 9), В (2, 7, 8, 10); 13)А (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10), Б (6, 7); 14)А (1, 3, 5, 8, 9), Б (2, 6, 7, 10), В (4); 15)А (2), Б (3, 6, 9, 10), В (1, 4, 5, 7, 8); 16)А (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Б (1, 2, 7).

Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

1)1 — А, Б;2 — А; 3 — Б, В; 2)1 — Б; 2 — Б, В; 3 — В; 3)1 — В; 2 — Б; 3 — А; 4)1 — Б; 2 — А; 3 — А, В; 5)1 — Б, В; 2 — Б, В; 3 — Б; 6)1 — Б; 2 — Б; 3 — А; 7)1 — Б; 2 — Б, В; 3 — Б; 8)1 — Б; 2 — А; 3 — Б; 9)1 — Б, В; 2 — Б; 3 — Б; 10)1— Б; 2 — В; 3 — А, Б; 11)1 — А; 2 — Б; 3 — В; 12)1 — Б; 2 — Б; 3 — А, В; 13)1 — А; 2 — Б, 3 — А.

Вибрати правильне пояснення орфограм у наведених словах

1)1 — А; 2 — А; 3 — В; 2)1 — Б; 2 — Б; 3 — А; 3)1 — Б; 2 — В; 3 — А; 4)1 — А; 2 — А; 3 — Б; 5)1 — Б; 2 — А; 6)1 — Б; 2 — В; 3 — Б; 7)1 — В; 2 — В; 3 — В; 8)1 — Б; 2 — В; 3 — Б; 9)1— Б; 2 — Б; 3 — Б; 10)1 — Б; 2 — В; 3 — В; 11)1 — А; 2 — Б; 3 — Б; 12)1 — А; 2 — Б; 3 — В.

 

 

III. Подвоєння та подовження приголосних

  А Б В
1. потомствений потомственний потомьствений
2. статя стаття стат’я
3. св’ященний священний священий
4. ллю л’ю лю
5. міськком міском міськом
6. повнісьтю повністю повністтю
7. бованіти бовванітти бовваніти
8. нагородженний нагороджений нагороджжений
9. розрісся розріся розріс’я
10. бесзмістовний безмістовний беззмістовний

 

IV. Правопис слів іншомовного походження

  А Б В
1. бруто брруто брутто
2. Голандія Голландія Голаньдія
3. прем’єра премєра премьєра
4. бюджет б’юджет бьюджет
5. субєкт субьєкт суб’єкт
6. бароко барроко барокко
7. біл’ярд більярд білярд
8. магістрал магісьтрал магістраль
9. імміграція іміграція імьміграція
10. інтервю інтерв’ю інтирв’ю

 

 

V. Спрощення в групах приголосних

  А Б
1. проїздний проїзний
2. контрасний контрастний
3. випусний випускний
4. блиснути блискнути
5. зап’ястний зап’ясний
6. навмистне навмисне
7. чесний честний
8. кістлявий кіслявий
9. баласний баластний
шіснадцять шістнадцять

 

VI. Правопис префіксів

  А Б
1. предобрий придобрий
2. сітхнути зітхнути
3. сказати зказати
4. росгадати розгадати
5. мішрегіональний міжрегіональний
6. восвеличити возвеличити
7. прилетіти прелетіти
8. вітзначити відзначити
9. призвище прізвище
сбудити збудити

 

VII. Зміни приголосних при словотворенні та словозміні

  А Б В
1. бряжчати брящати бряжщати
2. Донечина Донеччина Донетчина
3. Галичина Галиччина Галличина
4. кавказький кавкаський кавказський
5. ткатцький ткацький ткачцький
6. птастсво птаство птацтво
7. одесський одеський одеский
8. торішній торішьній торічній
9. казасьський казахський казахьський
запорізький запоріжський запоріжский

 

 

VIII. Правопис власних назв

  А Б
1. Верховна Рада України Верховна рада України
2. майдан Незалежності Майдан незалежності
3. Арабська Республіка Єгипет Арабська республіка Єгипет
4. Шевченківська Премія Шевченківська премія
5. кінотеатр “Київська русь” кінотеатр “Київська Русь”
6. Акт проголошення Незалежності України Акт проголошення незалежності України
7. Новий рік Новий Рік
8. національна академія наук України Національна академія наук України
9. Чернігівська Область Чернігівська область
Організація об’єднаних націй Організація Об’єднаних Націй

 

 

IX. Правопис російських прізвищ українською мовою

  Прізвище А Б В
1. Ёлкин Йолкін Єлкін Елкін
2. Измаилов Ізмаілов Ізмаїлов Ізмаілов
3. Сенкевич Сенкевичь Сєнкєвич Сєнкевич
4. Щипачев Щіпачов Щипачев Щипачов
5. Егорьевск Єгор’євск Єгорєвськ Єгор’євск
6. Третьяков Третяков Третьяков Трет’яков
7. Королёв Королєв Королев Корольов
8. Пришвин Пришвін Прішвін Пришвин
9. Ереван Ереван Йереван Єреван
Бедный Бідний Бєдний Бедний

X. Правопис складних іменників

  А Б В
1. Купівля продаж купівля-продаж купівляпродаж
2. Нью-Йорк Нью Йорк НьюЙорк
3. землероб земле роб земле-роб
4. норд-ост нордост норд ост
5. держбанк держ-банк держ банк
6. пів Києва пів-Києва півКиєва
7. віцепрезидент віце президент віце-президент
8. блок система блок-система блоксистема
9. людинодень людино день людино-день
10. сім-десятиріччя сімдесятиріччя сім десятиріччя

 

 

XI. Правопис відмінкових закінчень

Іменників II відміни у родовому відмінку

  А Б
1. Львова Львову
2. лікарю лікаря
3. колектива колективу
4. мира миру
5. року рока
6. Криму Крима
7. Дніпра Дніпру
8. папера паперу
9. вівторку вівторка
процеса процесу

 

 

XII. Правопис складних прикметників

  А Б В
1. народногосподарський народно-господарський народно господарський
2. військовоморський військово-морський військово морський
3. жовто-гарячий жовтогарячий жовто гарячий
4. південно східний південно-східний південносхідний
5. ново грецький новогрецький ново-грецький
6. чорноземний чорно-земний чорно земний
7. навчальновиховний навчально виховний навчально-виховний
8. військово-полонений військово полонений військовополонений
9. суспільнокорисний суспільно корисний суспільно-корисний
давній прадавній давнійпрадавній давній-прадавній

 

 

XIII. Зв’язок числівників з іменниками

  А Б
1. один день один дні
2. одна друга площі одна друга площів
3. півтора аркуша півтора аркуши
4. чотири столи чотири столів
5. сотня козаків сотня козак
6. декілька години декілька годин
7. третина склянки третина склянок
8. двоє парубків двоє парубки
9. півтораста центнерів півтораста центнери
чотири безтурботних дні чотири безтурботних днів

 

XIV. Правопис прислівників

  А Б В
1. потихеньку по-тихеньку по тихеньку
2. всього на всього всього-на-всього всьогонавсього
3. кінець кінцем кінець-кінцем кінецькінцем
4. ледве ледве ледвеледве ледве-ледве
5. по можливості по-можливості поможливості
6. по перше по-перше поперше
7. в останнє востаннє в-останнє
8. до діла доділа до-діла
9. по-латині по латині полатині
що дня щодня що-дня

 

 

XV. Правопис службових частин мови

  А Б В
1. по між по-між поміж
2. назустріч на-зустріч на зустріч
3. хібащо хіба що хіба-що
4. тоб то тоб-то тобто
5. із за ізза із-за
6. в наслідок внаслідок в-наслідок
7. у-зв’язку узв’язку у зв’язку
8. що-то щото що то
9. начеб-то начебто начеб то
написав таки написав-таки написавтаки

 

 

XVI. Правопис НЕ, НІ з різними частинами мови

  А Б
1. незавтра не завтра
2. нікраплини ні краплини
3. не бачити небачити
4. недобачити не добачити
5. ніякий ні який
6. непідписаний документ не підписаний документ
7. неп’ять не п’ять
8. нікчема ні кчема
9. негода не года
робота не виконана робота невиконана

 

Яке з наведених нижче слів

пишеться відповідно до правила:

 

I. Правопис апострофа

1. Апостроф ставиться після букв Б, П, В, М, Ф, які передають на письмі тверді губні приголосні звуки, якщо перед ними немає кореневого приголосного (крім Р).

А Б В
рум’яний розв’язати об’єднати

 

2. Апостроф ставиться після префіксів, що закінчуються на приголосний.

А Б В
роз’яснити п’ять пів’яблука

 

3. Апостроф ставиться у складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний.

 

А Б В
під’їхати двох’ярусний двох’ядерні

 

II. Правопис м’якого знака

 

1. М’який знак не ставиться після букв, що позначають губні та шиплячі звуки.

А Б В
менший сімсот гіркий

 

2. М’який знак ставиться після букв Д, Т, З,С, Ц, Л, Н в кінці та в середині слів перед буквами, що позначають тверді приголосні звуки.

А Б В
сьомий спільний відстань

 

3. М’який знак не ставиться між двома однаковими буквами, що позначають м’які подовжені приголосні

А Б В
беззмістовний тонший зілля

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.014 с.)