ТОП 10:

Вказати, де виникла філософія      A) одночасно в трьох цивілізаціях - індійській, китайській, грецькій;
      Б) в давній Індії;
      B) в Європі;
      Г) в давньому Китаї;
      Д) в стародавній Греції;

2. Основна філософська концепція Платона :

      A) логос;
      Б) ідея;
      B) форма;
      Г) атом;

3. Термін "гуманізм" походить від латинського "Humanus", що означає

      A) божественний;
      Б) природній;
      B) людський;
      Г) небесний;

4. Назвіть чотири види примар, що заважають процесу істинного пізнання, згідно з думкою Ф. Бекона:

      A) примари роду, печери, театру, площі;
      Б) примари школи, природи, театру, площі;
      B) примари роду, освіти, площі, ідеології;

5. У Гегелю, першооснова всього сущого є:

      A) матерія;
      Б) свідомість;
      B) абсолютна ідея (світовий дух);
      Г) Бог;
      Д) у сущого немає першооснови, усе безосновне, минуще;

6. Однією з головних категорій "філософії життя" є:

      A) розум;
      Б) мислення;
      B) свідомість;
      Г) Бог;
      Д) воля;

7. У герменевтиці основна задача філософії, по Г. Гадамеру, - це:

      A) дослідження філософських писемних пам'яток;
      Б) сучасна інтерпретація стародавніх ідей;
      B) тлумачення і осмислення тексту, в якості якого може постати будь-який предмет;

8. Кому з філософів належить вислів "Все дійсне є розумним, все розумне є дійсним" ?

      A) Гегелю;
      Б) Канту;
      B) Марксу;
      Г) Фейєрбаху;

Найзагальніша властивість всього сущого називається -

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Ідеалізм - філософський напрямок, який виходить з первинності ______________ по відношенню до матеріального.

     

11. Доповнити етапи розвитку філософії позитивізму – а) класичний позитивізм, б) в)

     

12. Матеріалісти стверджують, що матерія - це:

      A) косне, інертне, пасивне начало, що перетворюється від впливом свідомості;
      Б) категорія для позначення об'єктивної реальності, що дається людині у її відчуттях, відображається відчуттями людини й існує незалежно від них;
      B) абсолютно Єдине;
      Г) абстрактне поняття;

13. У вирішенні питання про пізнання світу існують такі позиції (вкажіть три правильні варіанти):

      A) агностицизм;
      Б) емпіріокритицизм;
      B) скептицизм;
      Г) гносеологічний оптимізм;

14. Визначити загальнологічні методи та засоби дослідження:

      A) аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання;
      Б) аналіз, синтез, аналогія, ідеалізація, вимірювання;
      B) аналіз, синтез, опис, моделювання, експеримент;

15. Людину як сукупність системи соціальних відносин визначав :

      A) Кант;
      Б) Енгельс;
      B) Маркс;
      Г) Феєрбах;

16. Моральні цінності :

      A) гроші;
      Б) божий закон;
      B) віра, ритуал;
      Г) добро, любов, дружба, честь;

17. Свідомість розглядається як властивість високоорганізованої матерії, у філософському напрямі :

      A) об'єктивний ідеалізм;
      Б) суб'єктивний ідеалізм;
      B) діалектичний матеріалізм;
      Г) екзистенціалізм;

18. Свідомість виникає, функціонує і розвивається в процесі :

      A) дорослішання людини;
      Б) взаємодії людини з існуючою дійсністю;
      B) отримання освіти;
      Г) наукового пізнання;

19. Філософське вчення про сутність і розвиток людського суспільства:

      A) онтологія;
      Б) соціальна філософія;
      B) антропологія;
      Г) історія;

Назвіть авторів концепції індустріального суспільства

      A) О.Шпенглер;
      Б) Д.Белл;
      B) Р.Арон;
      Г) В.Ростоу;

Контрольне завдання № 50

1. Вказати філософську дисципліну, що вивчає фундаментальні принципи буття:

      A) етика;
      Б) аксіологія;
      B) есхатологія;
      Г) онтологія;

2. Визначити, що означає число в піфагоській школі:

      A) абстракція;
      Б) першопочаток світу, відповідні речі;
      B) створіння розуму;
      Г) творіння Бога;

3. Вищий критерій істини в концепції Августина:

      A) досвід;
      Б) розум;
      B) одкровення;
      Г) експеримент;
      Д) нема такого критерію;

Праця Ф. Бекона, в якій викладено його уявлення про індуктивний метод пізнання

      A) Новий Органон;
      Б) Проект перебудови науки;
      B) Нова Атлантида;

5. Назвіть філософів, які сформували німецьку класичну філософію:Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.24.208 (0.005 с.)