ТОП 10:

Вказати, хто є творцями механістичної картини світу в добу Нового часу      A) Г. Ляйбніц, І. Ньютон;
      Б) І.Ньютон, Б. Спіноза;
      B) Г. Галілей, Р. Декарт;
      Г) Дж. Бруно, Г. Галілей;

5. Поясніть як визначається філософія Гегеля:

      A) реалізм;
      Б) абсолютний об'єктивний ідеалізм;
      B) матеріалізм;
      Г) емпіризм;
      Д) трансцендентальний ідеалізм;

6. Що в марксизмі визначається як рушійна сила розвитку суспільства:

      A) класова боротьба;
      Б) саморозвиток абсолютної ідеї;
      B) вплив географічного середовища;
      Г) активність видатної особи;
      Д) технологічний розвиток;

7. Встановіть послідовність виникнення філософських течій:

      A) картезіанство;
      Б) схоластика;
      B) марксизм;
      Г) позитивізм;
      Д) феноменологія;

8. Кому з філософів належать вислови "Всякому своє", "Друзі пізнаються в біді", "Бумага все стерпить", "Що посієш, то й пожнеш" ?

      A) Христос;
      Б) Цезар;
      B) Цицерон;
      Г) Сенека;

Теоретичний світогляд, вчення, яке прагне осягнути всезагальне у світі, в людині і суспільстві. Вибудовується із сумнівів і обґрунтовувань, доведень, живе у вільних дискусіях, а тому по-справжньому можливе лише в демократичному суспільстві це -

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Конвенціоналізм - філософський напрямок, який підкреслює, що наукові поняття категорії є наслідком ______________ вчених, укладеної за принципом зручності.

     

11. Доповнити: найважливіші питання філософської антропології а) природа та сутність людини, б) в)

     

12. Матеріалісти стверджують, що:

      A) існують два незалежні та рівноправні початки (принципи): матеріальний та духовний;
      Б) першоосновою світу, природи, сущого є духовне начало;
      B) матерія нестворена , незнищувана, нескінченна у формах свого прояву;
      Г) світ створений Богом з нічого;

13. У вирішенні питання про пізнання світу існують такі позиції (вкажіть три правильні варіанти):

      A) агностицизм;
      Б) емпіріокритицизм;
      B) скептицизм;
      Г) гносеологічний оптимізм;
      Д) гедонізм;

14. На думку К. Поппера теорія повинна відповідати двом вимогам:

      A) несуперечливості та спростовності ;
      Б) несуперечливості та функціональності;
      B) несуперечливості та системності;
      Г) несуперечливості та доказовості;

15. Життя людей на думку Шопенгауера :

      A) радісне та щасливе;
      Б) рух від щастя до горя і навпаки;
      B) сіре і безлике життя комашок;
      Г) ланцюг тривог, розчарувань та мук;

16. Базовими життєвими цінностями є :

      A) життя, істина, добро, свобода, краса;
      Б) здоров'я, традиція, істина, добро, гроші;
      B) користь, мудрість, життя, свобода, правда;

17. Філософія, як універсальний спосіб самоусвідомлення людиною самої себе, свого місця в світі й свого призначення в ньому, є теоретичною формою розвитку світоглядного знання і загальною світоглядною методологією та виконує такі функції :

      A) критично-рефлексивну, методологічну, гуманізуючу, культурно-синтезуючу;
      Б) критично-рефлексивну, методологічну, виховну, загальнологічну;
      B) критично-рефлексивну, проектно-прогностичну, самопізнавальну, загальнонаукову;

18. За Кантом існує три головних способи виявлення ідеального змісту свідомості :

      A) жест;
      Б) інтонація;
      B) міміка;
      Г) слово;

Вкажіть правильну наукову назву процесу походження людини і суспільства

      A) соціогенез;
      Б) космогенез;
      B) антропогенез;
      Г) антропосоціогенез;

Вкажіть правильне судження

      A) правова держава і громадянське суспільство є одним цілим і виражають міру демократизації політичного життя та політичної системи;
      Б) правова держава і громадянське суспільство є суперниками в процесах функціонування політичної системи;

Контрольне завдання № 29

Філософія пояснює світ у формі

      A) міфологічних образів;
      Б) откровення;
      B) інтуїтивного прозріння;
      Г) раціональної аргументації;
      Д) математики;

2. Продовжити думку Сократа - "Я знаю, що я нічого не знаю, але"Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.247 (0.004 с.)