ТОП 10:

Оодна з головних філософських дисциплін, яка досліджує закономірності процесу пізнання називається -     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Пантеїзм – це філософське і релігійне вчення про присутність _____ у єстві самої природи, ототожнення його з природою.

     

11. Доповнити основні чинники розвитку суспільного прогресу – а) потреби; б) в)

     

12. Незворотні й закономірні зміни, що призводять до виникнення нової якості - це:

      A) рух;
      Б) деформація;
      B) регрес;
      Г) розвиток;

13. У західноєвропейській філософії емпіризм переважно розвивався на основі методу:

      A) аналогії;
      Б) індукції;
      B) дедукції;
      Г) аналізу;

На самих ранніх етапах людської історії важливу роль відігравали дві форми освоєння світу, які?

      A) етична;
      Б) буденно-практична;
      B) у формі міфологічної свідомості;
      Г) естетична

15. Свобода за Сартром :

      A) велике щастя;
      Б) завоювання цивілізації;
      B) неминучий важкий тягар;
      Г) нездійсненна мрія;

16. Філософська дисципліна, що вивчає цінності :

      A) аксіологія;
      Б) онтологія;
      B) антропологія;
      Г) гносеологія;

17. Філософія, як універсальний спосіб самоусвідомлення людиною самої себе, свого місця в світі й свого призначення в ньому, є теоретичною формою розвитку світоглядного знання і загальною світоглядною методологією та виконує такі функції :

      A) критично-рефлексивну, методологічну, гуманізуючу, культурно-синтезуючу;
      Б) критично-рефлексивну, методологічну, виховну, загальнологічну;
      B) критично-рефлексивну, проектно-прогностичну, самопізнавальну, загальнонаукову;

18. Властивість матеріальних систем відтворювати у своїх змінах властивості інших систем, що взаємодіють з ними, називається :

      A) відображення;
      Б) рефлексія;
      B) узагальнення;
      Г) сприйняття;

Назвіть засновника психоаналітичної концепції культурогенезу

      A) К.Маркс;
      Б) З.Фрейд;
      B) А.Тойнбі;
      Г) Й.Гейзинга;

20. Суспільство має такі характерні риси:

      A) суспільну організацію;
      Б) особливі способи передачі інформації та способи її успадкування;
      B) наявність духовних процесів;
      Г) державотворчу діяльність;

 

Контрольне завдання № 43

Філософія пояснює світ у формі

      A) міфологічних образів;
      Б) откровення;
      B) інтуітивного прозріння;
      Г) раціонально-логічно понятійній;

2. Представників мілетської школи називають наївними матеріалістами, тому що вони:

      A) в якості першооснови(субстанції) брали природні елементи;
      Б) відкрито стверджували домінування матерії над духом;
      B) ввели поняття «апейрон»;
      Г) доводили перші математичні теореми

Визначити концепцію, якої дотримувався Фома Аквінський

      A) про несумісність віри та знання;
      Б) про перевагу знання над вірою;
      B) про гармонію віри та знання;
      Г) про перевагу віри над знанням;


4. Головним методом отримання істинних і практично корисних фактів Декарт вважав:

      A) споглядальний аналіз;
      Б) емпіричну індукцію;
      B) раціональну дедукцію;
      Г) спекулятивний синтез;

5. Встановіть відповідність філософського трактату тому чи іншому філософу:

      1) "Критика чистого розуму" A) Гегель;
      2) "Про сутність християнства" Б) Кант;
      3) "Наука логіки" B) Фейєрбах;

6. У відповідності з вченням З. Фрейда, життя в цілому та більшість конкретних вчинків людини визначається:

      A) мисленням;
      Б) змістом несвідомого;
      B) розумом;
      Г) свідомістю;

7. Д.Донцов, один із яскравих теоретиків українського інтегрального націоналізму, створив свою концепцію на засадах філософії:

      A) Г.Гегеля;
      Б) І.Канта;
      B) А.Шопенгауера;
      Г) Ф.Ніцше;

8. Кому з філософів належить вислів "Платон мені друг, але істина дорожча" ?

      A) Августину ;
      Б) Аристотелю;
      B) М. Аврелію;
      Г) Сократу;

Особлива система світогляду та світосприйняття, де головним елементом є віра в надприродне - це

     

10. Визначити термін, протилежний поняттю "індукція"-

     

11. Доповнити етапи розвитку філософської думки – а) докласична доба,

б) в)Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.218.67.1 (0.004 с.)