ТОП 10:

Як розглядається рух в теорії марксизму?      A) спосіб буття об'єктивної реальності;
      Б) функція тіл;
      B) народження галактик;
      Г) переміщення;
      Д) енергетична взаємодія;

7. Філософія серця, як світоглядна основа українського романтизму, розроблена:

      A) М.Гоголем;
      Б) П.Кулішом;
      B) П.Юркевичем;
      Г) І.Франком;

8. Кому з філософів приписують вислів "Знання - це сила" ?

      A) Ф. Бекону;
      Б) Фомі Аквінському;
      B) Ляйбніцу;
      Г) Вольтеру;

Процес цілеспрямованого відтворення людиною дійсності в абстрактних образах(поняттях, теоріях), і пов'язаний з практичною діяльністю та суспільним буттям людини називається -

     

10. Визначити термін, протилежний поняттю "дедукція" -

     

11. Доповнити основні критерії істини – а) логічні; б)

в) г)

     

12. Класична філософія визначала буття через протиставлення:

      A) буття - суще;
      Б) буття - небуття;
      B) буття - матерія;
      Г) буття - мислення;

13. У відповідності з філософською традицією виділяють два основні рівні мислення:

      A) розсудок;
      Б) розум;
      B) почуття;
      Г) переживання;
      Д) інтуїція;

14. Поняття"практика" в філософії може бути позначено такими термінами (вкажіть найбільш правильний варіант):

      A) дія;
      Б) пізнання;
      B) досвід в цілому;
      Г) фізичне життя;

15. При використанні поняття "особистість" мають на увазі такі ознаки, як :

      A) вікові відмінності;
      Б) фізичні відмінності;
      B) набуті кожною людиною духовні, соціальні якості;
      Г) нейродинамічні відмінності;

16. Пошук індивідуальності - особлива риса філософії :

      A) життя;
      Б) доби Ренесансу;
      B) доби Просвітництва;
      Г) сучасності;

17. Гегель, як представник об'єктивного ідеалізму, вважав, що свідомість :

      A) породжується матерією;
      Б) є способом самопізнання матерії;
      B) автономна від матерії;
      Г) залежить від матерії;

18. Сталі структури неусвідомлюваного, незалежні від життєвого досвіду людини, К. Юнг визначив як :

      A) архетипи;
      Б) соціальне несвідоме;
      B) родове несвідоме;

19. Назвати фактори, що вплинули на формування людини, згідно із трудовою теорією антропосоціогенезу:

      A) біологічна еволюція;
      Б) знаряддєва діяльність, мовлення ти мислення;
      B) божественне провидіння;
      Г) культурні фактори;

20. Вказати філософське визначення цивілізації (два)

      A) цивілізація – це матеріальна культура суспільства;
      Б) цивілізація – це синонім культури суспільства;
      B) цивілізація – це сукупність матеріальних і духовних досягнень суспільства в процесі історичного поступу;
      Г) цивілізація – це ступінь розвитку людства після дикунства і варварства;

Контрольне завдання № 53

1. Визначити, про який з філософських методів пізнання йдеться в цьому висловлюванні: "Речі та їх мислимі відображення беруться в їх взаємозв'язку в їх русі, в процесі виникнення та зникання. Увага привернута до переходів протилежностей, до суперечливості руху".

      A) діалектичний;
      Б) аналітичний;
      B) метафізичний;
      Г) дедуктивний;

Вказати форму матеріалізму, до якої можна віднести вчення Фалеса Мілетського

      A) діалектичний матеріалізм;
      Б) механічний матеріалізм;
      B) антропологічний матеріалізм;
      Г) наївний матеріалізм;

3. Досліджуючи проблеми людської душі, Фома Аквінський виходив з того, що:

      A) душа - чиста форма без матерії, вона безтілесна;
      Б) душа є частиною тіла, виступаючи його формуючим принципом;
      B) душа складається з особливої тонкої матерії, відмінної від тілесної, тому вона не знищується разом з тілом;
      Г) душа є проявом надіндивідуального духу, тому вона незнищувана.;

4. Кому належить вислів "Свобода - це пізнана необхідність"

      A) Р. Декарту;
      Б) Дж. Локку;
      B) Т. Гоббсу;
      Г) Ф. Бекону;
      Д) Б. Спінозі;

5. Матеріалістична концепція Л. Фейрбаха отримала назву:

      A) стихійний матеріалізм;
      Б) наівний матеріалізм;
      B) механістичний матеріалізм;
      Г) діалектичний матеріалізм;
      Д) антропологічний матеріалізм;

6. Основоположна формула марксистської філософії для аналізу суспільного життя означає:Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.195.82 (0.005 с.)