Порядок дій працівників залізничного транспорту при виявленні і гасінні пожеж у рухомому складі залізничного транспортуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок дій працівників залізничного транспорту при виявленні і гасінні пожеж у рухомому складі залізничного транспортуОбов'язки працівників залізничного транспорту при виявленні пожежі у рухомому складі залізничного транспорту

При виявленні пожежі у вантажному, дизель- або електропоїзді, електровозі, тепловозі та іншому рухомому складі машиніст локомотива зобов'язаний:

- подати сигнал пожежної тривоги;

- загальмувати поїзд і після його зупинки терміново сповістити
про це по радіозв'язку машиністам парних і непарних поїздів, що прямують перегоном, на якому виникла пожежа, черговим по станціях, що обмежують цей перегін, доповісти поїзному диспетчеру; через чергового по станції або поїзного диспетчера викликати пожежні підрозділи Державної пожежної охорони МНС України або пожежний поїзд. Категорично забороняється зупиняти поїзд з вагонами, що горять, незалежно від виду вантажу, у місцях, де створюється загроза швидкого поширення вогню або існують перешкоди гасінню пожежі і рятуванню людей (залізничні мости, шляхопроводи, віадуки, тунелі, естакади, акведуки тощо). В окремих випадках, коли пожежа виявлена на несприятливій для її гасіння дільниці залізничної колії (виїмка, високий насип, водойма тощо) і погасити її наявними засобами пожежогасіння неможливо, машиніст поїзда, упевнившись за перевізними документами у відсутності у вагоні, де виявлена пожежа, і сусідніх з ним вагонах небезпечних вантажів, за погодженням з поїзним диспетчером може продовжувати рух до найближчої станції чи дільниці, по можливості горизонтальної і придатної для під'їзду пожежних автомобілів. При цьому має бути виключена можливість попадання розлитих рідин у водоймища, ріки та загроза загазованості отруйними речовинами територій населених пунктів та найближчих об'єктів;

- розкрити пакет з перевізними документами (у разі виникнення
пожежі у вантажному поїзді) і встановити найменування вантажу, що горить, а також наявність у складі поїзда вагонів з небезпечними вантажами і супроводжуваних провідниками, повідомити чергових по станціях і поїзного диспетчера про найменування вантажу, що горить, та наявність вагонів з небезпечними вантажами і супроводжуваних провідниками;

- разом з помічником приступити до ліквідації пожежі наявними
засобами пожежогасіння (переносними вогнегасниками, піском, водою тощо; при виникненні пожежі у тепловозах, електровозах, моторних вагонах дизель-поїздів - крім цього, установками пожежогасіння, якими вони обладнані). Гасіння пожежі на локомотивах, моторвагонному рухомому складі та у вантажних вагонах необхідно здійснювати відповідно до вимог "Инструкции по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном составе", а у вагонах з
небезпечними вантажами - також і Правил безпеки та порядку ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом;

- у разі неможливості ліквідувати пожежу наявними засобами
пожежогасіння вжити заходів до розосередження рухомого складу.
Розосередження рухомого складу необхідно проводити у такій послідовності: загальмувати та закріпити хвостову групу вагонів, що залишаються, відвести головну групу вагонів з вагоном чи вагонами, які горять, на відстань, що виключає можливість перенесення вогню на вагони, що залишаються, та будівлі і споруди, але не менше 10 м (при пожежі у вагонах з легкозаймистими вантажами та цистернах зі зрідженими і стиснутими газами - на відстань не менше 200 м; у вагонах з небезпечними вантажами класу 1 (вибухові матеріали) - на відстань неменше 300 м), відчепити та закріпити гальмовими башмаками вагон, у якому виявлено пожежу, відвести головну частину вагонів, що залишилися, на вищезазначену відстань і закріпити їх. При пожежі удвосекційних тепловозах або електровозах необхідно провести розчеплення та розосередження їх секцій на відстань не менше 10 м одна від одної та від головного вагона;

- на електрифікованих дільницях через чергового по найближчій
станції або поїзного диспетчера передати вимогу про зняття напруги у контактній мережі;

- у разі виникнення пожежі у вагоні (вагонах) пасажирського
поїзда локомотивна бригада повинна діяти за вказівками начальника пасажирського поїзда. Дії працівників поїзної бригади
пасажирського поїзда при виникненні пожежі у пасажирському вагоні (вагонах) регламентуються "Инструкцией по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов" та "Инструкцией по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов международного сообщения между государствами-участниками СНГ, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой".

Черговий по станції, отримавши повідомлення про пожежу в
рухомому складі, що знаходиться на перегоні або на станції,
зобов'язаний:

- затримати готові до відправлення поїзди (у разі виникнення
пожежі в рухомому складі на перегоні);

- уточнити, у разі необхідності, дані про пожежу (найменування
та кількість вантажу, що горить; наявність потерпілих; імовірність
перенесення вогню на сусідні вагони або локомотив; імовірність вибуху вантажу, що загорівся; можливість під'їзду пожежних автомобілів тощо);

- здійснити запис у журналі руху поїздів форми ДУ-3 (ДУ-2);

- негайно доповісти про пожежу поїзному диспетчеру і
викликати особисто або через поїзного диспетчера найближчі пожежні підрозділи Державної пожежної охорони МНС України або пожежний поїзд, начальника станції, майстра з поточного утримання колії, електромеханіка зв'язку, електромонтера дистанції контактної мережі (на електрифікованій дільниці залізниці), а якщо є потерпілі - швидку медичну допомогу;

- у разі прямування на станцію поїзда, в якому знаходяться
вагони, що горять, підготувати колії до його прийому; по можливості прийняти його на не електрифіковану колію;

- якщо пожежа виникла у рухомому складі на станції, негайно
вжити заходів щодо розосередження вагонів на безпечну відстань від місця пожежі (не менше 200 м) та звільнення не менше трьох сусідніх колій з обох сторін колії, на якій виникла пожежа;

- на електрифікованих дільницях після одержання повідомлення від машиніста поїзда, у якому виникла пожежа, про закінчення розосередження вагонів або неможливість його проведення,
зажадати від енергодиспетчера особисто або через поїзного диспетчера зняття напруги з контактної мережі та заземлення її встановленим порядком.

Начальник найближчої станції, що обмежує перегін, або його
заступник, одержавши повідомлення про пожежу, зобов'язаний:

- негайно прибути на місце виникнення пожежі, уточнити дані
про наявність потерпілих, небезпечних вантажів у вагонах, що горять, а також у сусідніх з ними вагонах, визначити за перевізними документами найменування небезпечних вантажів і негайно доповісти про це поїзному диспетчеру;

- у випадку виникнення пожежі у вантажних вагонах з небезпечними вантажами негайно повідомити місцеві органи влади, штаб цивільного захисту населення, огородити заражене місце відповідно довимог п. 9.7 Інструкції з сигналізації на залізницях України.

Поїзний диспетчер, одержавши повідомлення про пожежу від
машиніста поїзда, чергового по станції або іншої особи, зобов'язаний:

- негайно доповісти про пожежу черговому по дирекції залізничних перевезень (диспетчеру оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень), повідомити чергових по станціях, що обмежують перегін, машиністів поїздів, що перебувають на перегоні, а на електрифікованій дільниці, крім того, енергодиспетчера дистанції електропостачання, припинити відправлення поїздів на перегін та закрити його для руху;

- одержати від машиніста, чергового по станції відомості про
наявність небезпечних вантажів у вагоні, де виникла пожежа, та сусідніх з ним вагонах, їх найменування та номер аварійної картки, доповісти про це черговому по дирекції залізничних перевезень;

- при неодержанні відомостей про склад поїзда протягом 20 хв.,
а також у випадку втрати перевізних документів дати вказівку одній з технічних станцій, що обмежують дільницю, де виникла пожежа, визначити наявність і місце знаходження в поїзді вагонів з небезпечними вантажами за телеграмою-натурним листом на цей поїзд відповідно з переліком і видами вантажів у натурному листі. Одержані відомості про наявність і знаходження таких вагонів у поїзді поїзний диспетчер повідомляє машиністу поїзда, у якому виникла пожежа, черговим по станціях, що обмежують перегін, черговому по дирекції залізничних перевезень, старшому диспетчеру оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень залізниці;

- на електрифікованих дільницях після одержання повідомлення від машиніста поїзда, у якому виникла пожежа, про закінчення розосередження вагонів або неможливість його проведення зажадати від енергодиспетчера зняття напруги з контактної мережі та заземлення її встановленим порядком;

- забезпечити безперешкодний рух пожежного поїзда до місця
пожежі відповідно до Положення про пожежні поїзди на залізничному транспорті та своєчасно проінформувати начальника караулу пожежного поїзда про найменування вантажу, що горить.

Черговий по дирекції залізничних перевезень, одержавши
повідомлення про пожежу у рухомому складі, зобов'язаний:

- негайно дати наказ поїзному диспетчеру про відправлення найближчого до місця пожежі пожежного поїзда. Якщо найближчий до місця пожежі пожежний поїзд дислокований на суміжній дирекції залізничних перевезень або на сусідній залізниці, доповісти про це старшому диспетчеру оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень залізниці для віддання ним наказу про відправлення пожежного поїзда суміжної дирекції або заявки про допомогу від сусідньої залізниці;

- доповісти про пожежу начальнику дирекції залізничних перевезень, начальнику відділу перевезень, старшому диспетчеру оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень залізниці, передати інформацію диспетчеру центрального пункту пожежного зв'язку загону воєнізованої охорони, а при виникненні пожежі у вагонах з небезпечними вантажами - здійснити оповіщення причетних відповідно до Правил безпеки та порядку ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом. Оповіщення керівників структурних підрозділів залізниці (локомотивного, вагонного депо, дистанцій колії, сигналізації та зв'язку, електропостачання, вантажно-розвантажувальних робіт, цивільних споруд) здійснюється порядком, установленим начальником дирекції залізничних перевезень.

Енергодиспетчер зобов'язаний:

- за вимогою поїзного диспетчера, чергового по станції або
керівника гасіння пожежі забезпечити зняття напруги у контактній мережі та лініях електропередач у зоні пожежі;

- направити до місця пожежі бригаду електромонтерів для
зняття напруги з контактної мережі та ліній електропередач, їх заземлення, видачі керівнику гасіння пожежі письмового дозволу на гасіння пожежі відповідно до Положення про порядок заземлення пристроїв контактної мережі і повітряних ліній електропередач електрифікованих дільниць залізниці при гасінні пожеж та нагляду за дотриманням особами, які беруть участь у гасінні пожежі, вимог електробезпеки відповідно до Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях.

Начальник дистанції сигналізації та зв'язку зобов'язаний
забезпечити виїзд бригади електромеханіків, які, прибувши на місце
робіт, негайно організовують за допомогою технічних засобів надійний
зв'язок з дирекцією залізничних перевезень та управлінням залізниці.

Диспетчер центрального пункту пожежного зв'язку загону
воєнізованої охорони
зобов'язаний:

- продублювати повідомлення про пожежу у пожежний поїзд,
який може бути направлений на гасіння пожежі;

- доповісти про пожежу диспетчеру центрального пункту
пожежного зв'язку служби воєнізованої охорони та начальнику
(заступнику начальника) загону;

- упевнитися за схемою залізниць України, що на гасіння пожежі
направлено найближчий пожежний поїзд;

- періодично контролювати через поїзного диспетчера рух
пожежного поїзда до місця пожежі та його повернення. У разі необхідності підтримувати телефонний зв'язок з центральним пунктом пожежного зв'язку управлінь державної пожежної охорони МНС України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі з питань залучення сил та засобів для гасіння пожежі.

Старший диспетчер оперативно-розпорядчого відділу служби
перевезень
доповідає про пожежу начальнику залізниці та його
заступникам, головному диспетчеру оперативно-розпорядчого відділу
Головного управління перевезень Укрзалізниці, повідомляє начальників
причетних служб, у разі необхідності - подає заявку суміжній залізниці
про відправлення до місця пожежі пожежного поїзда, що приписаний до
цієї залізниці, відповідно до Положення про пожежні поїзди на
залізничному транспорті.

Диспетчер центрального пункту пожежного зв'язку служби
воєнізованої охорони
зобов'язаний доповісти про пожежу начальнику
служби воєнізованої охорони (заступнику), після уточнення даних про
пожежу негайно, але не пізніше 2-х годин з моменту її виникнення:

- у робочий час - в Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці;

- у неробочий час, вихідні та святкові дні - диспетчеру служби
воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці; підтримувати
телефонний зв'язок з центральним пунктом пожежного зв'язку управлінь
державної пожежної охорони МНС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі з питань залучення сил та засобів для ліквідації пожежі.

Порядок оповіщення про пожежу керівників головних управлінь,
управлінь Укрзалізниці та надання інформації Міністерству транспорту та зв’язку України встановлюється Укрзалізницею.

Порядок відправлення і руху пожежних поїздів визначається
Положенням про пожежні поїзди на залізничному транспорті

Рис. 25Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.012 с.)