Основні положення з технічного обслуговування засобів контролюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні положення з технічного обслуговування засобів контролюПеревірка, настроювання і поточний ремонт апаратури повинні виконуватися, як правило, без порушення контролю за технічним станом рухомих одиниць у поїздах, що проходять. Попередження збоїв у роботі та відмов технічних засобів контролю рухомого складу, забезпечення нормативних термінів їх служби повинні бути головним у роботі осіб, відповідальних за технічне утримання засобів контролю.

Відповідальність за забезпечення справного технічного стану засобів контролю і підтримання заданих рівнів їх настроювання у процесі експлуатації покладається на персонал дистанцій сигналізації та зв'язку залізниць.

Колія та місце розташування польового обладнання засобів контролю повинні утримуватися в справному стані працівниками дистанції колії. Щоквартально старшим електромеханіком, який обслуговує засоби контролю, і бригадиром колії виконується комісійна перевірка колії з оформленням запису у журналі форми ДУ-46. Один раз на рік комісію очолює начальник дільниці засобів контролю дистанції сигналізації та зв’язку (при його відсутності старший електромеханік) та старший шляховий майстер дистанції колії. Виявлені відхилення колії від вимог норм повинні бути усунені працівниками дистанції колії у термін, узгоджений з працівниками дистанції сигналізації та зв’язку.

На кожний пункт, де встановлюються засоби контролю, начальником залізниці або його заступниками затверджується місцева Інструкція, яка визначає порядок поточного утримання апаратури та її експлуатації з урахуванням конкретних умов роботи на цьому пункті (місця установки обладнання, розмірів руху поїздів, наявності штату працівників та ін.), порядок інформаційної взаємодії та регламент переговорів працівників, причетних до експлуатації засобів контролю.

Інструкція розроблюється працівниками вагонного депо спільно з працівниками дистанції сигналізації та зв’язку, станції, дистанцій колії, електропостачання, локомотивного депо, пасажирського та вагонного депо і узгоджується зі службами вагонного господарства, сигналізації та зв’язку, перевезень, локомотивного господарства, колії, електропостачання, пасажирською, а також апаратом з безпеки руху поїздів і автотранспорту ревізорської дільниці залізниці чи залізниці.

Технічне обслуговування засобів контролю виконується відповідно до затверджених начальником дистанції сигналізації та зв'язку графіків щомісячного і річного технологічних процесів, розроблених на основі нормативних документів на засоби контролю, типової технології обслуговування конкретних засобів контролю, затверджених Головним управлінням автоматики, телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці. Технічне обслуговування систем централізації інформації засобів контролю виконується відповідно до затверджених підрозділами інформаційно-статистичного центру залізниці та погоджених керівниками відповідних дистанцій сигналізації та зв'язку графіків щомісячного і річного технологічних процесів, розроблених на основі нормативних документів на системи централізації, типової технології обслуговування систем централізації, затверджених Головним управлінням інформатики та статистики Укрзалізниці.

З метою забезпечення якості контролю рухомого складу системами виявлення перегрітих букс та загальмованих коліс типу ПОНАБ-3 та ДИСК-Б обслуговуючий персонал повинен проводити позапланові калібрування прийомно-підсилюючих трактів апаратури при зміні температури зовнішнього середовища більше ніж на 20 0С відносно її значення при останньому калібруванні згідно з нормативними документами на конкретний тип обладнання.

На кожний комплект апаратури засобів контролю або централізації інформації повинен бути оформлений технічний паспорт, контрольний екземпляр якого знаходиться в технічному відділі дистанції сигналізації та зв’язку. У технічному паспорті повинні міститися відомості з розміщення засобів контролю, їх ув'язка з пристроями електропостачання, засобами зв'язку, приміщеннями, ділянкою залізничної колії, плани кабельних мереж, паспорти на заземлюючі пристрої.

У дистанції сигналізації та зв'язку заводиться контрольний екземпляр нормативних документів, у якому фіксуються всі зміни схем і конструкції апаратури.

Робота, передбачена графіком технологічного процесу обслуговування засобів контролю та систем централізації інформації повинна виконуватися, як правило, без порушення процесу контролю поїздів. Робота, пов'язана з короткочасними відключеннями засобів контролю, повинна виконуватися у перерві між поїздами або в технологічні "вікна" на дільниці з повідомленням чергового по станції, персоналу, відповідального за зчитування показань апаратури, про початок і закінчення робіт. Результати всіх робіт за графіком технологічного процесу детально фіксуються в робочих журналах електромеханіка форми ШУ-2 і детально в журналах результатів вимірювань, які оформлюються окремо для перегінного, станційного та центрального обладнання.

При централізації інформації засобів контролю усі види робіт, пов'язані з перевіркою, настроюванням і ремонтом апаратури, повинні виконуватися з обов'язковим повідомленням персоналу центрального посту контролю про початок і закінчення робіт.

Пристрої електропостачання засобів контролю та сигнального світлового покажчика наявності несправних вагонів у поїздах обслуговуються працівниками дистанції електропостачання, які зобов’язані забезпечити безперебійність електроживлення та його встановлені норми. Межа обслуговування пристроїв електропостачання перегінного обладнання установлюється на клемах кабельного ящика біля спуску від живильного трансформатора.

Сигнальний світловий покажчик наявності несправних рухомих одиниць у поїздах і сигналізуючі пристрої, розташовані на пульті ДСП, обслуговуються цехом СЦБ, кабельні лінії зв’язку - цехом кабельників, апаратура зв’язку - цехом зв’язку, мовний інформатор - цехом радіо дистанції сигналізації та зв'язку. Обладнання систем контролю та програмного забезпечення з обробки, зберігання та реєстрації даних систем централізації інформації, включаючи ПЕОМ, автоматизовані місця ЦПК обслуговуються підрозділами інформаційно-статистичного центру залізниці за участю працівників дистанцій сигналізації та зв’язку.

Для ремонту та технічного обслуговування засобів контролю дистанції сигналізації та зв'язку забезпечуються ремонтними комплектами, запасними виробами, підмінним фондом, блоками та чарунками, контрольно-вимірювальними приладами у кількості, визначеній нормативними документами з обслуговування засобів контролю, через служби матеріально-технічного забезпечення залізниць у встановленому порядку за рахунок коштів експлуатації та (або) капремонту служб сигналізації та зв’язку, витратними матеріалами (картриджами, фарбувальними та рулонними стрічками) за рахунок коштів експлуатації та (або) капремонту вагонного господарства.

Для виконання ремонтно-профілактичних робіт у дистанції сигналізації та зв'язку організуються контрольно-ремонтні пункти засобів контролю з виділенням їм приміщення площею не менше 25 м2 для розміщення робочих місць (верстаків), випробувальних та налагоджувальних стендів, контрольно-вимірювальних приладів, підмінного фонду, блоків та чарунок згідно з установленими нормами. В якості випробувальних стендів можуть використовуватися резервні комплекти засобів контролю чи штатні стенди, розроблені спеціально для цих цілей.

Ремонт типових засобів обчислювальної техніки, які використовуються в засобах контролю та централізації інформації, організується залізницею через підрозділи інформаційно-статистичного центру залізниці із залученням, при необхідності, спеціалізованих організацій із сервісного обслуговування ПЕОМ.

При необхідності, для складних ремонтів засобів контролю та обладнання централізації інформації можуть організовуватися центри технічного обслуговування залізниць та регіональні.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.3.192 (0.009 с.)