НЕСТАНДАРТНІ СИТУАЦІЇ У КОЛІЙНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НЕСТАНДАРТНІ СИТУАЦІЇ У КОЛІЙНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

4.1 Порядок дій чергового по станції (спрощений) у випадку виявлення поштовху в колії на шляху прямування поїзда

 

Черговий по станції, отримавши повідомлення про виявлення поштовху у колії на шляху прямування поїзда, припиняє відправлення поїздів на цей перегін, здійснює запис у журналі огляду колії, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку та контактної мережі форми ДУ-46 і терміново повідомляє про це поїзного диспетчера, чергового по сусідній станції, машиністів поїздів, що прямують услід, а також працівників дистанції колії за формою: "Я черговий по станції A. Машиніст поїзда № ХХХ на YYY км, пікет J, виявив поштовх у колії (горизонтальний, вертикальний, односторонній, двосторонній, нехарактерний стукіт тощо) при швидкості V км/год. Причина не встановлена. Перед кілометром, на якому заявлено поштовх рухайтесь зі швидкістю не більше 25 км/год., з особливою пильністю. На YYY км J пікеті зупиніть поїзд для огляду колії і прийняття рішення про можливість подальшого руху".

Машиністи поїздів, що прямують услід, отримавши повідомлення про поштовх у колії, повинні провести поїзд через зазначене місце зі швидкістю не більше 25 км/год. з особливою пильністю і готовністю негайно зупинити поїзд. Про виявлений на місці характер перешкоди вони повинні повідомити засобами радіозв’язку машиністам поїздів, що прямують услід і черговому по станції чи поїзному диспетчеру, а при виявленні перешкоди, що загрожує безпеці руху, зупинити поїзд і відновити рух тільки після усунення перешкоди.

Перший поїзд на перегін, з якого отримано повідомлення про поштовх у колії, черговий по станції відправляє в супроводі працівника дистанції колії (шляхового майстра, а за відсутності майстра – бригадира колії) з видачею машиністу поїзда попередження. У цьому попередженні зазначається орієнтовне місце зупинки для висадження працівників дистанції колії.

Наступне прямування цього поїзда здійснюється за вказівкою працівників, які супроводжують поїзд.

Поїзди, що прямують услід першому поїзду, відправленому в супроводі працівників дистанції колії на перегін, після отримання повідомлення про поштовх у колії, затримуються на станції до отримання від працівників дистанції колії повідомлення про виявлену перешкоду, ужиті заходи та порядок прямування поїздів через небезпечне місце.

При необхідності, черговий по станції відправлення видає попередження на поїзди, що відправляються на перегін, з якого отримана інформація про поштовх у колії. У попередженні на підставі висновку працівників дистанції колії зазначаються умови прямування поїздів через небезпечне місце.

Якщо повідомлення надійшло в темну пору доби і після проведеної перевірки не виявлено перешкоди, то обмеження швидкості руху поїздів діє до здійснення повторної перевірки у світлу пору доби.

 

4.2 Система "Поштовх у колії". Розширений порядок дій усіх причетних працівників (узагальнено із затверджених наказами по залізницях порядків)

Загальні положення

Цей Порядок установлює дії працівників щодо забезпечення безпеки руху поїздів у нестандартних умовах при виникненні несправностей у колії, на стрілочних переводах, штучних спорудах та інших облаштуваннях, що можуть становити небезпеку для руху поїздів.

Вимоги цього Порядку обов’язкові для виконання усіма підрозділами і працівниками залізничного транспорту, причетними до забезпечення безпеки руху поїздів.

Зазначені працівники повинні бути ознайомлені під розпис і проекзаменовані у знанні вимог цього документу.

Порядок дій причетних працівників необхідно вивісити на видних місцях у приміщеннях чергових по станціях, поїзних диспетчерів, у кімнатах інструктажів локомотивних бригад, на околотках, у колійних бригадах дистанцій колії тощо.

Основні несправності, при виявлені яких машиніст зобов’язаний вимагати закриття колії для руху:

- розривання рейкового стика, злам накладок, випадання усіх стикових болтів або з однієї сторони;

- різкий вертикальний чи горизонтальний поштовх;

- поперечний злам рейки, рейкової пліті безстикової колії, злам головки рейки у стику;

- боковий викид колії;

- різкий кут у плані колії;

- завалення колії вантажем, сторонніми предметами;

- провалювання та розмив земляного полотна;

- порушення габариту при обвалах або сповзанні грунту на колію;

- інші несправності, що можуть призвести до сходу рухомого складу з колії.

Порядок дій причетних працівників при виникненні поштовху в колії

З метою забезпечення постійного цілодобового контролю за станом колії і споруд, своєчасного виявлення й усунення недоліків, що загрожують безпеці руху, установлюється наступний порядок дій локомотивних бригад та причетних працівників суміжних служб:

Машиніст локомотива (моторвагонного поїзда, спеціального самохідного рухомого складу), при виявленні під час руху горизонтального або вертикального поштовху, а також іншої несправності колії та споруд повинен:

- зменшити швидкість руху, а при різкому ударі - зупинити поїзд службовим гальмуванням для огляду небезпечного місця та виявлення характеру несправності і умов подальшого руху;

- терміново по поїзному радіозв'язку повідомити чергового найближчої станції, а на дільницях, обладнаних автоматичним блокуванням - і машиністів прямуючих услід поїздів інформацією такого змісту: "Увага, увага! Слухайте всі! ДСП станцій А та Б і парним (непарним) поїздам. Я, машиніст поїзда № XXX на YYY км, пікет J виявив (горизонтальний, вертикальний) поштовх при швидкості руху V км/год. Причина (або не встановлена). Час. Машиніст (прізвище)";

- при несправності поїзного радіозв'язку, а також у випадках, коли від чергового по станції і машиніста прямуючого услід поїзда по радіоз’язку відповідь не одержана, машиніст, який першим виявив несправність у колії, повинен зупинити поїзд на першому пункті, де є телефонний зв'язок (колійні споруди, переїзди тощо) і доповісти про це черговому найближчої станції;

- машиніст прямуючого услід поїзда, одержавши інформацію від чергового по станції або від машиніста першого прямуючого поїзда про наявність поштовху, повинен зменшити швидкість руху до 25 км/год і прямувати з особливою пильністю та готовністю негайно зупинити проїзд;

- прибувши до місця передбачуваної перешкоди (поштовху), машиніст зупиняє поїзд і особисто (або за його вказівкою - помічник машиніста) проводить огляд дільниці колії, після чого приймає рішення про можливість подальшого руху;

- після прийняття рішення після огляду колії машиніст доповідає по радіозв'язку черговому по станції інформацію такого змісту: "ДСП станції A (Б). Я, машиніст поїзда № XXX зупинився на YYY км, пікет J з причини заявленого поштовху. Після огляду колії, де заявлено поштовх, можу прямувати далі з швидкістю не більше V км/год. (або далі рухатися не можу до усунення несправності колії (зазначити, якої саме)". Передавши це повідомлення і переконавшись у вірності прийняття його черговими по станції, машиніст, якщо дозволяє стан колії, рухається з поїздом далі з особливою пильністю та швидкістю, яка повинна забезпечити безпеку руху, але не більше 25 км/год;

- прибувши в депо, машиніст про виявлену несправність здійснює запис у книгу зауважень машиністів форми ТУ-58.

Черговий по станції, одержавши повідомлення від машиніста про наявність поштовху в колії, зобов'язаний:

- припинити відправлення чергових поїздів на перегін;

- повідомити поїзного диспетчера, чергового по сусідній станції, яка обмежує перегін, машиністів непарних (парних) поїздів, які були раніше відправлені на перегін за поїздом, машиніст якого повідомив про поштовх, наступним текстом: "Я черговий по станції A. Машиніст поїзда № ХХХ на YYY км, пікет J, виявив поштовх у колії (горизонтальний, вертикальний, односторонній, двосторонній, нехарактерний стукіт тощо) при швидкості V км/год. Причина не встановлена. Перед кілометром, на якому заявлено поштовх рухайтесь зі швидкістю не більше 25 км/год., з особливою пильністю. На YYY км J пікеті зупиніть поїзд для огляду колії і прийняття рішення про можливість подальшого руху";

- викликати на станцію шляхового майстра (бригадира колії) та проінформувати про випадок диспетчера дистанції колії;

- якщо характер переданого машиністом повідомлення свідчить про неможливість руху поїздів по перегону, то черговий по станції, не очікуючи наказу поїзного диспетчера про закриття перегону, повинен дати машиністам поїздів, які знаходяться на перегоні, вказівку про припинення подальшого руху;

- якщо поштовх виявлений у межах станції, потрібно негайно припинити рух по цій колії або стрілочному переводі до усунення несправності;

- здійснити запис у журналі огляду колії, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку та контактної мережі форми ДУ-46;

- після отриманого повідомлення про перешкоду для руху, перший поїзд може бути відправлений на перегін тільки в супроводі шляхового майстра, а при його відсутності - бригадира колії, які приймають рішення щодо порядку руху поїздів на місці перешкоди;

- видати попередження на перший готовий до відправлення зі станції поїзд про прямування його до місця виявленого поштовху в супроводі шляхового майстра чи бригадира колії (або іншого, старшого за посадою керівника дистанції колії) із зупинкою перед кілометром, на якому заявлено поштовх і подальшому прямуванні поїзда за їх указівками;

- одержавши по телефону або по радіозв’язку повідомлення від працівника дистанції колії про прийняте рішення щодо усунення несправності та руху поїздів на місці перешкоди, записати його в журнал огляду колії, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку та контактної мережі форми ДУ-46;

- про отримання повідомлення доповісти поїзному диспетчеру і після цього здійснювати відправлення поїздів на перегін з видачею (при необхідності) попередження про зменшення швидкості руху.

Поїзний диспетчер, отримавши повідомлення від чергового по станції про виявлення локомотивною бригадою поштовху в колії, повинен:

- терміново доповісти про виявлений поштовх диспетчеру оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень;

- здійснити запис про виявлений поштовх у книгу обліку випадків порушень безпеки руху і в книгу диспетчерських розпоряджень із зазначенням часу повідомлення і прізвища особи, від якої отримано повідомлення;

- здійснити відмітку на графіку виконаного руху про наявність поштовху в колії на відповідному перегоні або станції із зазначенням кілометра і пікету;

- при неможливості здійснювати рух через перешкоду в колії однією з колій двоколійної дільниці, поїзний диспетчер керується вимогами пункту 11.9 Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України ЦД-0001, а саме:

"Закриття одноколійного перегону чи однієї або декількох головних колій на одноколійному і багатоколійному перегонах проводиться поїзним диспетчером на підставі:

а) розпорядження начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці) у випадках проведення передбачених планом ремонтно-колійних або будівельних робіт, а також ремонтних робіт на контактній мережі;

б) вимоги, отриманої від машиніста поїзда, що зупинився на перегоні, або вимоги працівників дистанції колії, сигналізації та зв’язку, електропостачання та ін. У разі непередбаченої несправності на перегоні колії, споруд і пристроїв, що загрожує безпеці руху поїздів.

Одержану вимогу поїзний диспетчер зобов’язаний записати в журнал диспетчерських розпоряджень, зазначивши час надходження та особу, від якої вона надійшла.

Усі письмові вимоги, повідомлення, телеграми й телефонограми мають зберігатися разом із журналом диспетчерських розпоряджень";

- здійснює контроль за діями чергового по станції та працівників дистанції колії.

Диспетчер оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень, отримавши від поїзного диспетчера повідомлення про виявлення поштовху в колії, повинен:

- доповісти черговому по службі колії та головному ревізору з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці, а в робочий час - також до апарату головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці;

- контролювати дії поїзного диспетчера щодо організації руху на дільниці.

Шляховий майстер (бригадир колії), одержавши повідомлення про поштовх, повинен:

- негайно з'явитися до чергового по станції та першим поїздом, а при його відсутності - самостійно виїхати на місце виявленого поштовху;

- прибувши на місце, де виявлено поштовх, перевірити стан колії, при цьому особливу увагу приділити огляду колії на вказаному пікеті, а також на сусідніх пікетах. Установити характер несправності і порядок руху поїздів, ужити заходів щодо її усунення;

- після огляду колії надати повідомлення поїзному диспетчеру щодо організації безпечного руху поїздів;

- прибувши на станцію з місця виявленого поштовху, здійснити виписку в журналі огляду колії, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та контактної мережі форми ДУ-46 (або підписати повідомлення, передане раніше черговому по станції з місця виявленого поштовху);

- якщо при перевірці колії, пристроїв чи споруд у темний час доби несправність не виявлено, шляховий майстер або бригадир колії обов'язково дають заявку на видачу на поїзди попередження щодо обмеження швидкості руху до величини, яка б забезпечила безпеку руху в залежності від стану колії, до повторної перевірки стану колії у світлий час доби. Якщо шляховим майстром чи бригадиром колії при повторній перевірці колії несправність не виявлена, на місце виїжджає працівник дистанції колії за посадою не нижче старшого шляхового майстра (начальника дільниці), а при повторенні поштовху для розслідування та вжиття заходів виїжджає особисто начальник дистанції колії і ревізор з безпеки руху поїздів у господарстві колії ревізорської дільниці.

Кожен випадок виявлення поштовху в колії реєструється в книзі обліку випадків порушень безпеки руху в дистанції колії, апараті головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці, службі колії. Інформація про поштовх надається до апарату Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці.

Начальник дистанції колії у кожному випадку поштовху проводить розслідування його причин, розробляє заходи щодо попередження таких випадків. Матеріали розслідування випадку поштовху в колії надсилає у службу колії та до апарату Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці.

Про кожен випадок поштовху в колії та вжиті заходи головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці інформує апарат Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці.

Порядок дій причетних працівників необхідно вивішувати на видних місцях у приміщеннях чергових по станціях, поїзних диспетчерів, у кімнатах інструктажів локомотивних бригад, на околотках, у колійних бригадах дистанцій колії тощо.

Рис. 1

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.011 с.)